Hoe Abonneren?

Eerlijk Advies »

De Grote Depressie van de 21st eeuw...

Internationaal ADVIES verstrekt door experten met +45 jaar ervaring: krijg toegang tot +500 pagina's met onafhankelijk financieel advies (dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse updates)!

Dit krijg je »

 1. Toegang tot dagelijks financieel nieuws en updates.
 2. Toegang tot de volledige site, een + 500 pagina's levend boek.
 3. Ontvang belangrijke email alerts en breaking news.
 4. Persoonlijke email consultaties en coaching. (beperkt)
 5. Gratis analyse van uw portefeuille & vermogen (beperkt)
 6. Ons advies is EERLIJK, ONAFHANKELIJK.
 7. Wij vertellen ook WAT en HOE je het moet doen.
 • markt-kap goud vs apple.png
 • vault nl.png
 • onroerendgoed crash.gif
 • CRS vs FATCA.png
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Ben zeer trots dat ik deze stap heb gezet. Het voelt aan als het bezit van een waardevolle eigendom die me meer zekerheid en vrijheid geeft in mijn leven. Ik moet u hiervoor bedanken want zonder de coaching en het advies van het afgelopen jaar was ik daar nooit geraakt.

  P.L.

 • Men kan nog steeds op een wettelijke manier fysiek goud veilig (en verzekerd) opslaan buiten het banksysteem en buiten politiek bereik. Wij weten hoe! Een bankrekening openen in het buitenland?....wij weten HOE en waar. Laat U vooral niet afschrikken door Overheids-propaganda. Een rekening openen in het buitenland is voorlopig nog steeds wettelijk!

  Goldonomic

 • Kapitaal-kontroles zijn een zekerheid - 2018 is "alles" in plaats. Kontroles (Int. fiscale uitwisseling) zijn er nu al. De Vermogens-Belasting wellicht ook. Vijf na twaalf om je schapen op een veilige plek te laten grazen...terwijl dit WETTELIJK nog mogelijk is...Wij weten hoe!

  KS

 • Centrale Bankiers slaan massaal Goud op vanwege de komende devaluatie van de Euro en de US-Dollar...Als centrale banken grote hoeveelheden GOUD kopen, waarom zou U dan ook maar voor een seconde de negatieve commentaren van de mainstream media en derde-knoops-gat analysten geloven?!

  JB

Gratis Nieuwsbrief

Staatsobligaties in de EU

17 januari 2020 - Centrale bankiers zijn in paniek - ze gaan noodgedwongen voor een 2de TOP voor obligaties en 2de BODEM voor de rentevoeten! De centrale banken panikeren!!!!!!!!!!!!!!


De obligatie markten zijn zonder twijfel aan het uittoppen......wat de overheden ook doen, op de lange termijn kunnen ze de stijgende rente niet stoppen. Waarom blijven de schulden wereldwijd aan snel tempo toenemen, waarom blijft het geldaanbod overal toenemen en waarom hebben we negatieve rentevoeten?

 • negative interest ratesGeld wordt uitgegeven door de overheden. Het wordt bij wijze van spreken 'uit de lucht geplukt' wanneer de centrale banken overheidsobligaties inkopen. Het door de FED vers gedrukte geld is al omgezet in schulden. Telkens wanneer de Amerikaanse centrale bank een check uitschrijft, wordt er geld geschapen.
 • De overheid gebruikt het geld om haar uitgaven te betalen en belast haar onderdanen om de rente te betalen. Treasuries (Amerikaanse staatsobligaties) kunnen afgelost worden, waardoor het geld in omloop afneemt of er kunnen meer Treasuries uitgegeven worden zodat het geld in omloop toeneemt.
 • Het op die manier gecreërde geld wordt door de overheid gebruik om haar uitgaven te financieren en eindigt als deposito's bij de centrale banken. Als eindresultaat van fractional reserve banking kunnen de commerciële banken een hefboom zetten op het geld gecreëerd door de centrale bank om op die manier nog meer geld te creëren. Bankdeposito's en bankkredieten zijn belangrijk en moeten in de gaten gehouden worden. Bankkredieten zijn een vorm van geld die geassocieerd kan worden met een alsmaar stijgende schuldenberg. Op die schulden moet vanzelfsprekend rente betaald worden. 

 • Een instorting van de staatsobligaties eindigt altijd in een instorting van het Fiat Geld (want geld is vandaag synoniem met schulden).De Europese obligatiemarkten zijn helemaal illiquide geworden, waardoor de ECB en de Europese Centrale Banken als ratten in de val zitten. Dit heeft al zware gevolgen voor de PENSIOENFONDSEN en het ergste moet in de komende jaren nog komen. Verzekeraars en Herverzekeraars zijn er niet beter aan toe. Ze werden allemaal hard geraakt door de lage en negatieve rentevoeten. Als tegenmaatregel zullen de centrale banken gedwongen worden om de rentevoeten fors te verhogen.
 • De enige manier waarop Pensioenfondsen en verzekaars kunnen overleven, is door uit (staats)obligaties te gaan. Dit is echter TOTAAL ONMOGELIJK en in sommige gevallen zelfs ILLEGAAL.
 • In tegenstelling tot crashende beurzen veren crashende obligatiemarkten nooit op. Erger zelfs, de obligaties worden helemaal waardeloos. Een crashlanding op de obligatiemarkten is des te dramatischer omdat de ganse westerse wereld wordt meegesleurd. Inclusief Pensioenfondsen en verzekaars en al ons geld.
 • Zodra de Centrale Banken stoppen met geld drukken, zullen de rentevoeten als een raket de lucht inschieten. Hogere rentevoeten zullen het echter totaal onnmogeljik maken om de GROTE SCHULDENBERG af te betalen. Om dit vermijden zullen de Centrale Banken meer schulden maken om meer geld te drukken. De hogere schuldengraad zal uiteindelijk niet zonder gevolgen blijven voor de rentevoeten. 

Britse staatsobligaties vertonen voorlopig nog een stijgende trend - maar voor hoelang nog? Onderstaand voorbeeld laat zien hoe gevaarlijk de Britse obligatiemarkt is geworden. Geen twijfel dat we een "BLOW OFF" hadden, gevolgd door een TOP...waar we spoedig uit zullen vallen. Een vergelijkbare grafiek voor Duitsland. Het probleem is dat zodra rentetarieven beginnen te stijgen, de obligaties/Treasuries die geacht worden Fiat geld te garanderen WAARDELOOS worden.

 

TLT pf1

 Korte Termijn kaars  Commentaar
TLT candle1
 • 28 januari 2016: voorlopig blijft de uptrend intact!
 • 31 maart - 25 mei: uptrend intact - stijging naar de top van het trendkanaal en de stijging wordt het exponentieel - DIT IS HET BEGIN VAN HET EINDE
 • 11 nov - 29 dec: STOP LOSS - de korte en de middellange termijn zijn nu baissier...of de rentevoeten stijgen
 • 24 januari - 17 maart 2017: trendommekeer
 • 18 januari 2018: ????
 • 16 februari: STOP LOSS en TOP bevestigd - bereid u voor op hogere rentevoeten
 • 4 april: de trendommekeer is een feit..maar de steun op lange termijn moet nog doorbroken worden om die trendommekeer te bevestigen
 • 27 nov - 26 dec: LT trend dalende rente is nog NIET gebroken.
 • 26 februari: kan een uitbraak boven de weerstand lukken? dat is de vraag waar alles om draait
 • 3 april - 5 juli : we krijgen lagere rentevoeten
 • 28 augustus - 30 september 30 oktober: DAAR GAAN WE...paniek in de zaak
 • 5 december: ????
 Lange Termijn kaars


ʘ ʘ ʘ euro duitse staatsobligaties - top formatie!? - Duitsland en de Bundesbank zijn de drijvende factoren van de euro.

DMBONDS pf1

 • 28 januari 2016: voorlopig blijft de stijgende trend intact!
 • 31 maart - 25 mei: trend blijft ok - stijging naar de top van het trendkanaal en de stijging wordt het exponentieel - DIT IS HET BEGIN VAN HET EINDE
 • 11 november: rijpe topformatie is in de maak
 • 24 januari 2017: top/trendommekeer
 • 17 maart: wanneer de prijs PIEKT en door de top van het trendkanaal breekt, krijgen we vaak een trendommekeer
 • 30 oktober - 27 november:  voorlopig is de trend van de rentevoeten nog baissier
 • 18 januari 2018: uitbraak van de 10-jaar staatsobligatie en mogelijk trendommekeer
 • 16 feb - 26 dec: TOP bevestigd - bereid u voor op hogere rentevoeten (we kunnen u helaas niet zeggen WANNEER)
 • 3 januari 2019: botsen tegen de weerstand of uitbraak: wie zal het zeggen?
 • 26 februari: een nieuw record - wil dit zeggen dat de rente in Europa verder zal dalen?
 • 3 april: de Duitse rentevoeten zijn opnieuw negatief
 • 5 juli: de rente zal nog verder dalen
 • 28 augustus - 30 september - 30 oktober: PANIEK IN DE ZAAK
 • 5 december: ????
DM10 candle1 DM10 candle2
   

Alle Dollars/Euro's worden gedekt door schulden. Daarom moet elk jaar voldoende geld geleend worden om de te betalen rente op alle uitstaande schulden te dekken. Dus elk jaar moet minstens de interest op die schulden betaald worden. 

paying to lendEen mogelijk bankroet is de Achillespees van ons financieel systeem of zelfs van elk systeem dat op schulden is gebouwd. Zonder continue expansie van de geldhoeveelheid kunnen de schulden uit het verleden niet gedelgd worden. Bankroet gaan kan uiteindelijk het volledig financieel systeem vernietigen.

Belangrijk om te begrijpen is dat alle UITSTAANDE SCHULDEN terugbetaald moeten worden, samen met de rente op die schulden. INTEREST is zodoende een belangrijke factor. Interest is namelijk een multiplier factor en hoe lager de interest hoe lager de multiplier. Negatieve rentevoeten hebben een NEGATIEVE multiplier factor. De vraag is of negatieve rentevoeten in staat zijn om het groeieffect van de uitstaande schulden AF TE REMMEN. Zeker is in ieder geval dat ze niet in staat zijn om het proces te doen keren. 

Sinds 2015 kan de overheid niet alleen geld creëren, maar wordt er bovendien ook nog eens voor beloond. 

Al wie zelfs maar een seconde denkt dat de overheden samen met de centrale banken de rentevoeten richting ZERO en zelfs daaronder gemanipuleerd hebben zonder andere redenen dan om hun eigen voortbestaan veilig te stellen, is wel heel erg naïef. De overheden zuchten en kreunen onder een enorme schuldenberg, we zijn er ons allen van bewust dat de situatie veel erger is dan men ons wil doen geloven. Bovendien zal die situatie in de komende jaren alleen maar nog erger worden. Negatieve rentevoeten komen goed van pas omdat ze toelaten om nog meer schulden aan te gaan. Daarnaast verlichten ze natuurlijk ook de rentelast op de uitstaande schulden. Negatieve rentevoeten zijn een verborgen vorm van een schuldenmoratorium. 

Negatieve rentevoeten verlengen dus het leven van de parasieten en de bloedzuigers, maar verkorten het leven van spaarders, ondernemers en zij die welvaart creëren in. Dit is klaar en duidelijk een verlies/verlies situatie. 

De manipulatie van de financiële markten gebeurt door instrumenten zoals DERIVATEN en FIAT GELD. De huidige monetaire politiek wordt gevoerd op basis van ECONOMETRICS en ALGORITHMEN geprogrammeerd door de computers van de Federal Reserve, de ECB en de Situation Room in Washington D.C. Deze modellen en matrixes bepalen naar alle waarschijnlijkheid ook de wisselkoersen, de prijzen van goud en zilver, de hoogte van de beurskoersen en de prijzen van alle mogelijke grondstoffen. Zo lang als er onderweg geen GROTE ONGEVALLEN gebeuren of zolang als er geen HYPERINFLATIE opduikt, trekken de centrale banken aan het langste eind. Ze beschikken samen met de overheden over een vrijwel onbeperkte macht om te doen wat ze willen doen. Hun instrumenten zijn DERIVATEN en FIAT MONEY. Zij bieden de overheden de kans om de bal alsmaar verder voor zich uit te stoppen...elke week, elke maand en elk jaar is daarbij belangrijk.

 • 2012; de ECB leent kapitaal tegen 1% rentetarief aan Europese banken die het gebruiken om lokale (Griekse, Spaanse, Italiaanse,...) overheidsobligaties te kopen met rendementen van 4,5% en hoger. Of hoe de rentetarieven onder de gevaarlijke grens van 6% te houden.
 • Tegelijkertijd dwingt het Italië om middelen te lenen tegen 7% en deze aan Spanje uit te lenen voor 3%!
 • De magische/ gevaarlijke drempel is 4%. Zodra de rente door dit niveau heen breekt, raakt de SCHULD oncontroleerbaar.
 • De Europese Centrale Bank heeft een vloer onder de eurozone geplaatst door de overeenkomst van afgelopen maand om ongelimiteerde hoeveelheden obligaties te kopen van elke lidstaat in de problemen die de condities van een reddingprogramma accepteert. ECB president Mario Draghi maakte het duidelijk dat de bank al haar instrumenten gebruikt om iedereen te verslaan die erop wed dat de monetaire unie zal uiteenvallen.
 • De ECB waardeert Staasbons van de lidstaten op 29%.

Wat er in Griekenland (en IJsland) gebeurde, zal ook in andere landen gebeuren op de dag dat het dominosteentje voor dat betreffende land valt. Ervan uitgaande dat de EU een firewall bouwt (dit is precies wat zij proberen te bereiken) verwacht ik dat de EUROZONE dominolanden tegelijk omvallen. Het punt van geen weg terug is al overschreden en het is nu ONMOGELIJK om nog corrigerende acties in te stellen. De ECB intervenieert op dagelijkse basis om de explosieve stijging van de Griekse, Portugese, Spaanse, Italiaanse en Franse rentetarieven te beperken. Door dit te doen vernietigen zij de Europese spaartegoeden, verzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen. Het is logisch dat de economie op enig punt eerst HOGE rentetarieven nodig heeft zodat mensen besluiten om meer te sparen en minder te consumeren. Maar vanwege fractioneel reserve bankieren en de creatie van fiat geld is er weinig logica meer over....

Negatieve rentevoeten was mode voor de EU in 2015-16.  Ze vernietigen kapitaal (opgespaarde arbeid) en dienen ENKEL de Overheid.

neg yield EU neg yield
 negative interest voeten in Duitsland, Switzerland  negatieve rentevoeten in Europe
klik om te vergroten

 

Duitsland, Ierland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië

ECB kan ongelimiteerd obligaties kopen van de EU-member staten on de rentevoeten onder de 6 % te houden. Kritisch niveau is nu 4% tot 0% en blijft dalen !

Beleggers kopen Italiaanse en Spaanse obligaties en verkopen deze met winst. De opbrengs van deze transacties beleggen ze in Duitse beleggingsfondsen, aandelen en obligaties. Hierdoor ontstaan grote onevenwichten en worden de inspanningen van Draghi teniet gedaan.


euro-rentevoeten, gilts en overheidsobligaties

Waarschuwing: het aanhouden van overheidsobligaties is gevaarlijk voor uw financiële gezondheid. Lange termijn Griekse overheidsobligaties crashten en yields stegen tot +10% in slechts één week tijd. Yields op Portugese obligaties stegen tot +5%...slechts in enkele dagen...Degenen die overheidsobligaties aanhouden zullen 50-90% van hun spaartegoeden verliezen!!!

 Interest voeten in Duitsland zijn nu negatief  April 2015

Twitter

RT @PopescuCo: Germans are queuing at Degussa store to buy #gold in Köln. From Jan. 1, 2020, the limit to buy gold anonymously drops from €…

Goldonomic Goldonomic

RT @AnnemarieGelder: Twee jaar geleden werd Trump voor gek verklaard met zijn uitspraak over Zweden. Inmiddels zijn we honderden aan migrat…

Goldonomic Goldonomic

RT @PeterSchiff: Whenever a politician says money needs to be redistributed, what he is really saying is that money needs to be stolen from…

Goldonomic Goldonomic

RT @rkemp59: Heerlijk dit. D66-graaiheks In 't Veld wordt in Brussel even op haar nummer gezet door deze dame van de Brexit-party van Farag…

Goldonomic Goldonomic

RT @PeterSchiff: Bernie Sanders is correct. Americans pay too much for health care. But the reason they do is that there is too much gover…

Goldonomic Goldonomic

Cron Job Starts