Waarom Goldonomic?

GOLDONOMIC IS ANDERS: GEEN SCHOONHEIDSWEDSTRIJD, MAAR NIET GEKLEURDE EN SAMENGEPAKTE REALITEIT

Wij worden SLECHTS gesteund door onze betalende leden: niet door banken, noch brokers, noch financiële instellingen,...

altalt

Prestatie voor 2011: +20%

last man standing 

Goed financieel onderzoek is extreem tijd-, energie- en geldrovend. We weten dat dit moeilijk te begrijpen is. Maar we kunnen niet handelen zoals banken doen. Met uw aandeel als abonnee zorgt u ervoor dat u kunt genieten van eerste klas NEUTRAAL investerings-advies voor de maanden en jaren in het verschiet. Het is niet nodig om u in te schrijven bij 10 verschillende nieuwsbrieven en deze alle te lezen...Goldonomic is voldoende!

Omdat we een paradigma hebben, betekent investeren vandaag de dag VEEL MEER dan aandelen selecteren...of een spaarrekening openen...of obligaties kopen...of het investeren in vastgoed...

Wij zijn tegendraads...meer

Spekulanten abonneren zich beter niet ! Investeren en gokken zijn twee verschillende disciplines. Onze ervaring is dat gokkers op termijn het altijd verliezen van de Investeerders.

Wij kopen als niemand dit wil en verkopen als iedereen wil kopen.

Wij zien investeren als een GLOBALE WERELDWIJDE OEFENING en NIET als een lokale exercitie en het selecteren van enkele aandelen.

Kapitaal stroomt over de gehele wereld, vluchtend voor politieke veranderingen en belastingen, net zoals dat het wordt aangetrokken door welvaart.

Er bestaat niet zoiets als een conservatieve, defensieve, neutrale of dynamische investeerder. Investeerders en kapitaal willen allemaal precies hetzelfde: BEHOUD en GROEI (optimale allocatie).

Markten bestaan om een scala aan deelnemers te accommoderen, met uiteen- lopende opvattingen of economische interesses, dus is het nauwelijks een verrassing dat nagenoeg elke positie op de één of andere manier kan worden gerechtvaardigd. Zij die de posities juist beoordelen worden beloond, terwijl zij die dat niet doen worden gestraft. 


Hoe een financieel gat van $/€600.000 te graven door vastgoed te kopen!?...klik hier voor het antwoord.


De belangrijkste pagina's voor de abonnee site investeerder zijn: DAGELIJKS ONDERZOEK, Beleggings         Piramide, vermogensbescher- ming, de winkelmandjes en de lijst aan de rechter zijde.   Vergeet niet de Educatieve secties, de pers en de videoo's

Tip: lees het Dagelijks onderzoek ELKE DAG. Zo blijf je bij en loop je niet de kans belangrijke informatie te missen. Vaak is de gouden tip te lezen in een zin of in een woord.


Het heeft geen zin telkens nieuwe verhalen te schrij- ven om telkens hetzelfde te blijven vertellen!? Dit maakt het slechts lastiger om te begrijpen. Daarom wijzigen wij slechts die informatie die niet meer geldig is.


Als financiële informatie niet vrij toegankelijk is, is de investeerder niet veilig.

De grootste verliezen doen zich voor als het tegengestelde waar is. Meeste participanten geloven dat de markten niet naar beneden kunnen komen. Dit is precies wat we beleven voor obligaties, cash en vastgoed in de meeste Europese landen.

Het heeft geen zin 24 uur per dag te werken, als u uw geld niet verstandig investeert, en het heeft geen zin uw geld verstandig te investeren als u het niet buiten bereik van de overheid stelt. In beide gevallen zult u verliezen waarvoor u werkte"

De grootst mogelijke rendementen komen als een wijdverbreide overtuiging van investeerders onjuist blijkt te zijn. Zoals in 2013 het geval is voor de goud sector.

We zijn geen effectenmakelaars en hebben er geen voordeel bij wanneer u handelt...

Beleggen doe je noch op maandbasis, noch op jaarbasis. Reken op gemiddeld 3 jaar om een goede portefeuille samen te stellen.

 

We zijn volledig losgekoppeld van commerciele winsten, die gebaseerd zijn op bewegingen van de aandelenmarkt.

We hebben de kennis, 45 jaar ervaring en we zijn onafhankelijk.

Kapitaal is internationaal en volatiel. Wij zijn internationaal georiënteerd en niet gebonden tot lokale markten.

De dag dat u zich uit de goud- en zilversector moet terugtrekken zal komen en wij zullen de 1e zijn u hierover te informeren.

Wat heeft het voor nut de beste auto te kopen als erin te rijden is verboden? Wat voor zin heeft het een investeringinstrument te kopen als de sector negatief wordt beïnvloed? Wat heeft het voor zin als uw aandeel of obligatie stijgt met 500, indien de valuta daalt met 1000%?

Bankiers en politici blijven u gratis adviseren. Wat wij u in rekening brengen valt in het niet in vergelijking tot wat een incorrect investeringadvies u kost.

De overheden, de media en de bankiers bedriegen het publiek voortdurend. De pers is niet meer vrij.

Grafiek van de evolutie van de hoofd Goldonomic portefeuille, met een jaarlijks gemiddeld rendement van 14% (klik om te vergroten)

De Junior portefeuille steeg met +10% in de laatste paar dagen en 130% sinds augustus 2009 (klik om te vergroten)

altalt

 

ABONNEESECTIE "DAGELIJKS ONDERZOEK" laat ons RELEVANTE en belangrijke NIEUWS tot VANDAAG zien"

altalt

Klik hier om te zien hoe anderen het deden.

The progress of both portfolio's has been excellent during what will end up in the History books as the Hyperinflationary depression of the 21st century. So far this year the conservative portfolio progressed by +24% (expressed in fiat €Euro's) and the advance is +150% for our junior portfolio. More than enough to compensate for the inflation and the results have even increased your purchasing power.! [Results expressed in Dollars are more or less equal and will be published later on]

Over the past year the not a single stock out of our selection has fallen in price when expressed in nominal terms. Several have increased by more than 200%. Others have quadrupled. Our Portfolio is not only Gold and Silver and Gold and Silver shares. We also advice Uranium, Solar Energy, Utilities, Communication, etc.


Dear F,

My portfolio went up at least 5 % the last weeks mainly because of the best investment advice I have ever received with Goldonomic. The investment pyramid rocks ! Playing with only 20% total portfolio shorts on ........ closed them yesterday, minimal 50% gains in few weeks. Also added .....bought ............ today at very sharp prices. Gold and silver shares are in place and waiting to take off... I will take a little rest now till the dust settles and can be cleaned off to reveal a very shiny pyramid....

Ben Bernanke can't shoot no more silver bullets (silver is almost out of stock) he can try to shoot with rubber bullets (like in London nowadays)... I wonder what the target is....-- Many Thanks

Gedachtegoed Goldonomic 

Het is duidelijk dat deze visie op economie een zekere waarde heeft. Wie snapt hoe de Austrian Business Cycles in elkaar zitten, kan daar in de praktijk van profiteren. En dat is wat Goldonomic u aanbidt: een kans om mee in te stappen in een economische denkwereld die vandaag helemaal niet mainstream is, integendeel.

Als u bij ons een abonnement neemt, dan moet u tegen een stootje kunnen. Wij verlaten de clichés die anderen maar blijven herhalen. Zelfs na de crisis van 2008, zeggen de meeste economen namelijk hetzelfde als daarvoor. Waarom zou u de mensen vandaag nog geloven, die de crisis van gisteren niet zagen aankomen?

De strategie van goldonomic

Hoe creëert Goldonomic nu meerwaarde voor u? Een eerste stap is te weten waarin u NIET moet investeren. Dat bespreken we in onze beleggingspiramide  (enkel toegankelijk voor abonnees). In dit strategisch rooster wordt elke investeringsmogelijkheid gewikt en gewogen en beoordeeld als positiefneutraal of negatief. Dit zowel voor de verschillende wereldvaluta, edelmetalen, vastgoed, aandelensoorten, grondstoffen, kunst, termijnrekeningen, gestructureerde bankproducten (TAK, CREST, ...), turbo's, opties, futures, warrants, trackers, speeders, kortom voor alles wat waarde heeft.

Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat mensen die denken dat vastgoed heden een goede investering is. Wij zeggen van niet. Maar waarom zeggen we van niet? De verklaring daartoe kan men afleiden uit de Oostenrijkse theorie, en in het beleggingsrooster krijgt vastgoed een zeer duidelijke plaats. Zo kan de belegger in één oogopslag zien waar hij moet zijn. Opgelet: voor de meeste mensen is dit een schok ... ze werden jarenlang bedrogen en slagen er soms niet in om een eerlijke waarheid onder ogen te zien. Dit noemen we Glaubensunwilligkeit (zie onze special). 

DE TACTIEK VAN GOLDONOMIC

gold
Op basis van dit algemene "waardeschema" gaat Goldonomic bepalen in welke asset class het gaat investeren. We kunnen u nu al zeggen dat daar een stuk goud tussen zit. Maar goud en goud is twee. Welk soort goud? En in welke vorm aangehouden? Via ETF's? Fysiek? Digitaal? In munten? In baren? Ook zilver? Van welke zuiverheid dan? En toch niet enkel goud? Neen, natuurlijk niet. 
Wij organiseren onze portefeuille volgens een welbepaalde methode: de investeringpiramide (ook enkel toegankelijk voor abonnees). Is het beleggingsrooster het langetermijnperspectief, dan is de investeringspiramide het perspectief van waaruit men zijn portefeuille in één jaar tijd kan uitbouwen: in lagen, met in de basis de meest veilige en betrouwbare asset classes, en in de top de meest renderende, maar ook meest volatiele activa. Deze tactiek biedt de kleine spaarder evenveel zekerheid als de grote vermogensbeheerder. Een driehoek begint in zijn top, maar is oneindig aan zijn basis. Dat zorgt ervoor dat gelijk wie een abonnement kan nemen op Goldonomic: de tips zijn voor iedereen relatief gezien evenveel waard.

DE WINST DIE GOLDONOMIC MAAKT

Logo Goldonomic 283 x 283Goldonomic verdient zijn geld niet met vermogensbeheer, marketingtrucs of goedkope retoriek. Wij verdienen ons geld met het aanbieden van een degelijke vooral VEILIGE strategische analyse, die daarna vertolkt wordt in een beleggingstactiek, op zijn beurt dagelijks opgevolgd via technische analyse en waardevol macro-economisch nieuws. Wij zijn geen drukke praatjesmakers, maar mensen die waarde creëren en daarvoor betaald willen worden. Dit is de enige manier waarop de Amerikaanse zinsnede "making money" eerlijk kan gebeuren. Niet door het bij te drukken met een geldpers en het tegelijk aan iedereen te verbieden ...

\Dit leidt tot resultaten  die uw abonnementsgeld in het niets doen verbleken.  Het belangrijkste is misschien wel dat de winst er vooral komt door Veiligheid op te zoeken...Wij weten en durven te zeggen dat ZERO risico beleggingen niet bestaan en doorgaans extreem gevaarlijk zijn. Vraag het zeker niet aan je bankier. 


subscribe

Twitter

Cron Job Starts