01
april
2024

Reichsfluchtsteuer

Dit gebeurde in de jaren voor en tijdens WW II

Deze belasting is een soort FISCALE Muur van Berlijn...ten nadele van zij die proberen de WETTELIJKE DIEFSTAL te ontvluchten.

De in 1929 in de Verenigde Staten van Amerika gebaseerde wereldwijde economische crisis leidde tot het annuleren van leningen door internationale instellingen. Duitsland had in 1931 ongeveer 24 miljard RM buitenlandse schulden en moest in de eerste helft van het jaar ongeveer 5,25 miljard RM in vreemde valuta terug betalen.

De Duitse regering beperkte daarom het vrije verkeer van kapitaal en legde deviezenbeperkingen op. Bovendien voelde ze zich gedwongen om drastisch de inkomstenbelasting te verhogen. Dit resulteerde in een sterke kapitaalvlucht naar het buitenland. Duitse emigranten probeerden zo aan de buitengewone zware belastingsdruk te ontsnappen.

Onder de nieuwe wetgeving diende elke emigrant, vooraleer het land mocht worden verlaten een zware “vluchtbelasting” betalen. Zo probeerde men o.a. de wisselvoet van de Reichsmark te beschermen. De goederen van de Duitse burgers werden telkens voor het verlaten van Duits grondgebied op hun waarde gekontroleerd en zwaar belast.

Deze vluchtbelasting werd geïntroduceerd op 8 december 1931 door een Besluit van de Rijkspresident ter bescherming van Economie en Financiën, voor de bescherming van innerlijke vrede" (RGBl. 1931 I, blz 699-745, en om kapitaalvlucht tegen te gaan.

De Rijksvluchttaks diende door elke emigrant betaald van zodra zijn activa groter waren dan 200,000 Reichsmark (RM) en/of het jaarlijks inkomen de 20.000 RM overschreed . De belastingdruk werd vastgesteld op 25 procent t.o.v. De waarde van de totale activa. Deze activa limiet werd in 1934 verlaagd van 200.000 RM naar 50,000 RM (equivalent van $218,000 in 2017). Elke emigrant moest dus voor het verlaten van Duitsland niet enkel zijn belastingen over het voorbije jaar betalen, maar bovendien 1/4 van zijn vermogen aan de Duitse fiscus afstaan.

Nota: deze maatregel kwam bovenop de vele andere maatregelen. Onder andere de 50% Duitse vermogenstaks.


Vrijdag 1 oktober 2021 – een déjà vu van de "REICHSFLUCHTSTEUER".


Own nothingElk jaar verlaten meer dan 200.000 Duitsers en nog veel meer Europeanen hun vaderland voorgoed. De meesten van hen zijn jonge, hoogopgeleide mensen. De motieven van deze emigranten kunnen divers zijn: betere carrièremogelijkheden, promotie, betere verloning, lagere belastingdruk, huwelijk met een buitenlander, enz.

De klassieke motieven (te hoge belastingen en overdreven regelgeving) zijn onlangs uitgebreid met een vlucht van ondernemers voor buitensporige, zo niet irrationele milieuregelgeving; de chaos veroorzaakt door "Global Warming en Hernieuwbare Energie", evenals de vlucht van vrijheidsgezinde mensen die niet langer kunnen aarden met alle censuur, restricties etc. i.v.m. de onderwerpen klimaatbescherming en coronavaccins.

Maar wie genoeg heeft van het inperken van de basisrechten, bureaucratische bekrompenheid, kuddegeest, en daarom streeft naar een nieuwe start of een gelukkig pensioen in een meer liberaal denkend land, zal al snel merken dat hij/zij niet zo gemakkelijk kan ontsnappen aan de onverbiddelijke greep van de financiële administratie van de EUSSR. Vooral de Duitse financiële administratie.

DE EXIT TAX: EU'S RICHTLIJN TEGEN BELASTINGONTWIJKING (ATAD).

De EUSSR-verzorgingsstaat laat zijn schapen niet vrij rondlopen. Dit komt omdat het de EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD) moet implementeren. Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om exitheffingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Enkel op verzoek kan de direct opeisbare exitheffing worden betaald in termijnen van zeven jaar, op voorwaarde dat de belastingplichtige de verantwoordelijke belastingdienst hiervoor zekerheid verschaft. Volgens de Duitse wet op de buitenlandse belasting van 1973, in de volksmond bekend als "Lex Horten", is de exitheffing verschuldigd vanaf een aandelenbelang van één procent in een bedrijf. De exit wordt beschouwd als een fictieve verkoop van de aandelen van de vennootschap (inclusief de verborgen reserves die sinds de aankoop zijn opgebouwd). De hoogte van de exitheffing is afhankelijk van het tarief van de personenbelasting.

"Met CRS en UBO hebben ze nu volledige controle... vervolgens zullen ze de val sluiten en kunnen ze je spaargeld grijpen!" 

Volgens de nieuwe versie van ATAD, zijn ondernemers en kapitaalbezitters niet enkel belastingplichtig bij emigratie buiten de EU, maar ook als hun woonplaats verandert naar een ander land binnen de EU. Gespecialiseerde juristen vinden met name de verplichting tot borgstelling zeer problematisch omdat bedrijfsaandelen niet worden aanvaard. Als de belastingbetaler in de EU (Duitsland) geen onroerend goed, staatsobligaties of direct opvraagbare deposito's heeft waarvan de waarde door de belastingdienst als voldoende wordt erkend, kan de exitheffing onmiddellijk verschuldigd zijn, zelfs wanneer men binnen de EU verhuist. Dit kan leiden tot ernstige liquiditeitsproblemen voor kleine en middelgrote bedrijven. Bovendien zullen in de toekomst winstuitkeringen of terugbetalingen van kapitaalstortingen van meer dan 25 procent van het aandeel van de belastingplichtige in de onderneming, ook leiden tot onmiddellijke betaling van de exitheffing. Volgens bedrijfsjuristen kan dit leiden tot het "vastzetten van activa" in bedrijven.

"Emigranten moesten 25% belasting over hun vermogen betalen aan de regering!"

DE REICHSFLUCHTSTEUER

income emigration taxDe huidige aanscherping van de belasting op activa van emigranten, doet me denken aan het Vierde (Nood) Decreet van de president van het Rijk voor de bescherming van de economie en financiën en voor de bescherming van de binnenlandse vrede, uitgegeven aan het einde van 1931, dat de geschiedenisboeken in is gegaan onder de officiële afkorting "Reich Flight Tax" Zie ons eerdere artikel...klik hier.

Deze belasting werd aanvankelijk geheven op alle emigranten met een vermogen van meer dan 200.000 Reichsmark of met een jaarinkomen van meer dan 20.000 Reichsmark. Het belastingtarief bedroeg 25 procent van het vermogen van de belastingplichtige. Aanvankelijk zou de Reichsfluchtsteuer slechts voor één jaar worden geheven. Maar onder de kortstondige regering Schleicher werd het nooddecreet met twee jaar verlengd. Voor 1933 leverde deze belasting de staat weinig inkomsten op omdat er tijdens de Grote Depressie weinig reden was om te emigreren, aangezien de situatie bijna overal even slecht was.

Toen kwam Hitler aan de macht. De nazi's gebruikten opzettelijk de Reich Flight Tax die ze niet zelf hadden uitgevonden, om Joodse emigranten te beroven. Uiteindelijk bleven ze aan het begin van de Tweede Wereldoorlog achter met niet veel meer dan wat zakgeld. Tot de beruchte Wannsee-conferentie in januari 1942, was het officiële doel van de nazi's niet om de joden uit te roeien, maar om ze uit Europa te verdrijven.

In mei 1934 wijzigde de “Reichsflight Tax"; de vermogensgrens werd verlaagd tot 50.000 Reichsmark. Terwijl vóór Hitlers machtsovername nog geen miljoen Reichsmark de staatskas had bereikt via de Reich Flight Tax, stegen de inkomsten bijna exponentieel in de jaren die daarop volgden.

Bank- en effectendeposito's van Duitse Emigranten werden overgeboekt naar geblokkeerde rekeningen en konden enkel tegen hoge inhoudingen naar het buitenland worden overgeschreven. In totaal nam de staat bijna een miljard Reichsmarks af via de Reich Flight Tax, wat in die tijd veel geld was.

Conclusie: in plaats van ten onrechte in paniek te raken over het niet kunnen repatriëren van kapitaal naar uw land, zou u eerder in paniek moeten zijn over de onmogelijkheid om het UIT het land te halen. Van zodra het onmogelijk wordt om kapitaal te exporteren, ben je een gouden melkkoe voor de overheid. Niet onbelangrijk: VAL NIET VOOR HET UBO-REGISTER- en de CRS-propagandaleugens... en weet dat het nog steeds MOGELIJK is om spaargeld "buiten politiek bereik" te houden en op te slaan! Houd uw vermogen VEILIG. Als het niet voor jezelf is, doe het dan voor je kinderen, kleinkinderen en geliefden. Weet dat zodra de OVERHEID uw spaargeld in handen krijgt, ze het zullen uitgeven alsof er geen morgen is.

Zeg niet: "het is maar één procent". Het begint altijd met erg weinig en het eindigt door bijna alles af te nemen. Slimme senioren gaan nu voor hun PANAMA-RESIDENTIE! Stuur NU je e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (we hebben een uitstekende competitieve procedure voor mensen die "gepensioneerd" zijn).

© De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic.

Categories: Pers, Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."