01
april
2021

Reichsfluchtsteuer

Dit gebeurde in de jaren voor en tijdens WW II

Deze bleasting is een soort FISCALE Muur van Berlijn...ten nadele van zij die proberen de WETTELIJKE DIEFSTAL te ontvluchten.

De in 1929 in de Verenigde Staten van Amerika gebaseerde wereldwijde economische crisis leidde tot het annuleren van leningen door internationale instellingen. Duitsland had in 1931 ongeveer 24 miljard RM buitenlandse schulden en moest in de eerste helft van het jaar ongeveer 5,25 miljard RM in vreemde valuta terug betalen.

De Duitse regering beperkte daarom het vrije verkeer van kapitaal en legde deviezenbeperkingen op. Bovendien voelde ze zich gedwongen om drastisch de inkomstenbelasting te verhogen. Dit resulteerde in een sterke kapitaalvlucht naar het buitenland. Duitse emigranten probeerden zo aan de buitengewone zware belastingsdruk te ontsnappen.

Onder de nieuwe wetgeving diende elke emigrant, vooraleer het land mocht worden verlaten een zware “vluchtbelasting” betalen. Zo probeerde men o.a. de wisselvoet van de Reichsmark te beschermen. De goederen van de Duitse burgers werden telkens voor het verlaten van Duits grondgebied op hun waarde gekontroleerd en zwaar belast.

Deze vluchtbelasting werd geïntroduceerd op 8 december 1931 door een Besluit van de Rijkspresident ter bescherming van Economie en Financiën, voor de bescherming van innerlijke vrede" (RGBl. 1931 I, blz 699-745, en om kapitaalvlucht tegen te gaan.

De Rijksvluchttaks diende door elke emigrant betaald van zodra zijn activa groter waren dan 200,000 Reichsmark (RM) en/of het jaarlijks inkomen de 20.000 RM overschreed . De belastingdruk werd vastgesteld op 25 procent t.o.v. De waarde van de totale activa. Deze activa limiet werd in 1934 verlaagd van 200.000 RM naar 50,000 RM (equivalent van $218,000 in 2017). Elke emigrant moest dus voor het verlaten van Duitsland niet enkel zijn belastingen over het voorbije jaar betalen, maar bovendien 1/4 van zijn vermogen aan de Duitse fiscus afstaan.

Nota: deze maatregel kwam bovenop de vele andere maatregelen. Onder andere de 50% Duitse vermogenstaks.

© De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic.

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

RT @FocusEconomics: Following two global crises in quick succession, public debt-to-GDP ratios in many countries are now at multi-decade hi…

Goldonomic Goldonomic