31
maart
2024

De grote Holdup.

Een digitale Operatie Gutt.

De grote HOLDUP: Hoe de banksters en autoriteiten van plan zijn alles van iedereen digitaal te stelen!

bank runIN EEN NOTEDOP.

  • Omdat de Grote Overval digitaal zal gebeuren, zal er geen run op de banken zijn zoals tijdens de jaren 1930.
  • De Grote Holdup is een systeem dat is opgezet door centrale bankiers en overheden om alles van iedereen af te pakken als het nodig wordt.
  • Deze geplande confiscatie van wereldwijde effectenactiva verdient de titel van "grootste misdaad ooit bedacht".
  • Hoewel het plan al tientallen jaren in de maak is, zijn er tekenen die erop wijzen dat het binnenkort werkelijkheid wordt.
  • De Grote Overval is een zorgvuldig georkestreerde constructie met juridische onderbouwing en steun van de hogere echelons van de regering, die teruggaat tot de jaren 1960.
  • De beste manieren om jezelf te beschermen zijn het elimineren van schulden, het investeren in echte dingen zoals land, het produceren van voedsel en het opslaan van fysiek goud en zilver "buiten politiek bereik". [merk op dat gewassen en vee gestolen zullen worden, zelfs als de velden beschermd zijn met prikkeldraad zoals destijds het geval was in de DDR en de USSR].

The Great Overval is een systeem dat door centrale bankiers is opgezet om iedereen alles naar eigen goeddunken af te nemen. "Het gaat om het aanslaan van onderpand (alles) teneinde de wereldwijde geaccumulateerde schulden te dekken."

Dit wordt een "digitale operatie Gutt". Een geplande inbeslagname van wereldwijde effectenactiva die de titel "grootste misdaad ooit bedacht" verdient. Hoewel het plan al tientallen jaren in de maak is, zijn er tekenen die erop wijzen dat het binnenkort werkelijkheid wordt.

Dit plan wordt uitgevoerd na een lang gepland, intelligent ontwerp, waarvan de stoutmoedigheid en reikwijdte moeilijk verstandelijk te bevatten zijn. Deel van de inbeslagname zijn alle financiële activa en bankdeposito's, alle aandelen en obligaties; en dus alle onderliggende eigendommen van alle openbare bedrijven, inclusief alle voorraden, fabrieken en apparatuur; land, minerale afzettingen, uitvindingen en intellectueel eigendom. Privé persoonlijke bezittingen en onroerend goed die gefinancierd zijn met schulden zullen ook in beslag genomen worden, net als de bezittingen van privé bedrijven die gefinancierd zijn met schulden. Als dit ook maar gedeeltelijk lukt, zal dit de grootste roof en onderwerping in de wereldgeschiedenis zijn."

Je kan het vergelijken met de wereldwijde financiële problemen die zich in de jaren 1930 voordeden tengevolge van schulden. In die tijd gingen 9.000 Amerikaanse banken failliet, waarbij ze $7 miljard aan tegoeden van spaarders meenamen. Wanneer een bank failliet ging, hadden de spaarders geen cent meer. De bankfaillissementen hebben zo het spaargeld van miljoenen Amerikanen weggevaagd", aldus de U.S. Social Security Administration.

Hun schulden werden echter niet kwijtgescholden, maar geconsolideerd in het Federal Reserve-systeem en afgedwongen. Mensen met schulden kwamen dus in de problemen. Zelfs rijke mensen verloren alles. Het verschil deze keer is dat ze niet alleen achter bezittingen met schulden aanzitten, maar achter alle bezittingen waar ze de hand op kunnen leggen, zelfs als het schuldenvrij is.

De volgende analogie legt uit hoe de werkelijkheid in elkaar zit:

Ze hebben dit zo geregeld dat ze alle waardepapieren als onderpand kunnen aanslaan en dit zelf van personen en entiteiten die geen schulden hebben. Ze bezitten deze onvoorwaardelijk.

Je kocht een nieuwe auto en betaalde die cash. Enkele maanden later, alhoewel jij en de auto schuldenvrij zijn, wordt die auto aangeslagen...

Laat me je nu een voorbeeld geven als analogie om deze verschrikking uit te leggen. Je hebt dus een auto gekocht (aandelen, obligaties) en er contant voor betaald; je denkt dat je heel conservatief bent en geen schuld hebt ten opzichte van de auto (aandelen, obligaties). Want die auto heb je volledig betaald. Maar zonder dat je het weet, blijft de dealer (bank, makelaar) jouw auto (aandelen, obligaties) als onderpand gebruiken; er wordt je niet verteld dat de dealer (bank, makelaar) jouw auto (aandelen, obligaties) en alle andere auto's (aandelen, obligaties) die door de dealer (bank, makelaar) zijn verkocht, gebruikt als onderpand voor zijn leningen en zijn bedrijf.

Nu gaat de dealer (bank, makelaar) failliet en alleen bepaalde zekergestelde schuldeisers zijn gemachtigd om onmiddellijk jouw auto (aandelen, obligaties) en alle auto's (aandelen, obligaties) die ooit door de dealer (bank, makelaar) zijn verkocht in beslag te nemen zonder enige gerechtelijke stappen te zetten. Als ik dit aan mensen vertel, maken ze zich zorgen over hun auto. En denken ze dat ik doorsla. Dit gaat niet over jouw auto. Dit is een analogie voor de huidige situatie in de financiele markt.

Het is echte financiele verhaal is veel erger dan dit over je auto, want het gaat over het hele effectencomplex wereldwijd. Het gaat dus niet om jouw insolventie die het verlies van je vermogen veroorzaakt. Het is de insolventie van de mensen en instanties die jouw eigendom stiekem als hun onderpand gebruikten zonder het je te melden."

Screenshot 2024 01 07 at 10.40.38De dematerialisatie van effecten naar elektronisch bezit begon in de jaren '60 (Cedel, CIK, Euroclear, Fidelity, ...). Ze hebben de wet veranderd. Ze hebben het veranderd in de Uniform Commercial Code. Dit vanaf in 1994.

Dit gebeurde ook in de EU; de eerste onderhandelingen vonden plaats in 2002. De EU creëerde iets wat ze de rechtszekerheidsgroep noemden. Hiermee bedoelen ze de rechtszekerheid dat de zekergestelde schuldeisers de activa van de klant konden nemen, en gebruiken als onderpand.

Geld wordt uit het niets gecreëerd en zorgt straks voor een financiële ineenstorting: Toen we kinderen waren, dachten we misschien dat het geld dat we van de bank leenden, het spaargeld van iemand anders was dat ze aan jou gaven. Het is een nul-som-spel. Met de omvang van het gecreëerde geld tijdens de COVID-periode, denk ik dat we nu weten dat dat niet het geval is. De omvang van het gecreëerde geld overtreft elke echte activiteit en het wordt gewoon uit het niets gecreëerd. De totale hoeveelheid fiat geld in omloop is talloze keren groter dan de som van het BNP van alle wereldlanden.

Wanneer de financiële ineenstorting plaatsvindt, zullen de bankinstellingen beschermd worden en het verhaal gebruiken dat ze alle activa in beslag moeten nemen om de economie weer op gang te brengen. Ze zullen het argument gebruiken dat we deze instellingen moeten redden om de economie weer op gang te brengen. Het is als een spelletje Monopoly waarbij alle stukken en het geld op het bord terug naar de bank worden getrokken en dan zeggen ze, laten we een nieuw spel beginnen.

paper money starvingEn dit is het moment waarop de CBDC, de centrale bank, en de digitale valuta hun intrede zullen doen. Het zal heel moeilijk worden voor mensen om te weigeren het te gebruiken omdat ze bij weigering letterlijk niet zullen kunnen eten. Ze zullen een app hebben die ze kunnen downloaden ... dit zal de Calvalerie van de redding zijn: "Download deze app, en je kunt je telefoon laden met geschikte valuta zodat je melk kunt kopen,"  maar elke keer dat je dit doet, leen je eigenlijk geld van hen.

Central Bank Digital Currency zal het makkelijker maken voor de autoriteiten om telkens "ZES NULLEN of meer" uit het valutasysteem te schrappen telkens als de (hyper)inflatie het vereist. CBDC zal het makkelijker maken mensen te betalen voor de aankoop van goederen en diensten. Er zal geen kruiwagen meer nodig zijn om de bankbiljetten naar de supermarkt te brengen. Er zullen geen vrachtwagens meer nodig zijn om "fiatgeld" te vervoeren van de Centrale Banken naar de Commerciële Banken en van de Commerciële Banken naar de Centrale Banken.

Conclusie: Ik weet dat het voor de meeste mensen onbegrijpelijk is dat activa die ze volledig betaald hebben: zoals effecten (obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, EFT's, termijncontracten, participaties in vastgoedfondsen, opties, derivaten, etc.) gebruikt kunnen en effectief gebruikt worden als onderpand door financiële en andere instellingen. Het is nog moeilijker om te begrijpen dat deze het mogelijk maakten dat de (schulden)BUBBEL zo groot werd als die de dag van vandaag is en dat de dag dat deze zeepbel knapt en leegloopt (en het is 100% zeker dat dit straks zal gebeuren), het financiële systeem zoals we het nu kennen volledig zal worden vernietigd.

Ondertussen kunnen de autoriteiten en banken niets anders doen dan de (schulden)BUBBEL blijven opblazen, meer (hyper)inflatie creëren en hopen dat de zeepbel niet knapt. Het is duidelijk dat de dag de (schulden)zeepbel knapt, dit een verschrikkelijke deflatie zal veroorzaken. Tijdens de deflatie cyclus zal de waarde van alle activa crashen... of de prijs van fysiek goud en zilver (het echte geld) zal omhoog schieten. [deflatie is een meer dan proportionele inkrimping van de geldhoeveelheid in omloop]

Het is aan jou om ofwel verder het Fiat-geldspel te blijven spelen (crypto's kopen, aandelen traden, enz.) en achter nepgoud aan te gaan, ofwel je nu voor te bereiden zodat je deze zwarte zwaan kunt overleven. Beter 1 jaar te vroeg dan 1 seconde te laat! Wees ervan bewust dat geloven en doen alsof dit niet zal gebeuren in de komende weken, maanden of jaren zeer ARROGANT is.

January 2024

the great taking pic

© - Alle rechten voorbehouden - De inhoud van het rapport mag NIET worden gekopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goldonomic.

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts