Hoe Abonneren?

Voor toegang tot premium secties.

Abonneren

 

Eerlijk Advies »

De Grote Depressie van de 21st eeuw...

Internationaal PERSOONLIJK ADVIES verstrekt door experten met +45 jaar ervaring: krijg toegang tot +500 pagina's met onafhankelijk financieel advies (dagelijkse updates)!

Dit krijg je »

 1. Toegang tot dagelijks financieel nieuws en updates.
 2. Toegang tot de volledige site, een + 500 pagina's levend boek.
 3. Ontvang belangrijke email alerts en breaking news.
 4. Persoonlijke email consultaties en coaching. (beperkt)
 5. Gratis analyse van uw portefeuille & vermogen (beperkt)
 6. Ons advies is PERSOONLIJK, EERLIJK, ONAFHANKELIJK.
 7. Wij vertellen ook WAT en HOE je het moet doen en begeleiden je.
 • XMAS-2023.png
 • FEC ECB.png
 • fools gold slide.png
 • vault nl.png
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic
 • Goldonomic is er vooral voor ernstige beleggers. De site wordt beheerd door talentvolle elementen (master in economie) met jarenlange ervaring. De site is oorspronkelijk bedoeld als betrouwbare informatiebron voor professionelen. De informatie is van hoog niveau en vraagt een open geest.

  F.S.

 • Ben zeer trots dat ik deze stap heb gezet. Het voelt aan als het bezit van een waardevolle eigendom die me meer zekerheid en vrijheid geeft in mijn leven. Ik moet u hiervoor bedanken want zonder de coaching en het advies van het afgelopen jaar was ik daar nooit geraakt.

  P.L.

 • Goldonomic is een zeer relevante website! De website geeft een onafhankelijke en neutrale visie op financieel, economisch en geo-politiek vlak. Het is vooral iets voor fijnproevers die graag op voorhand de nodige voorbereidingen willen treffen in onzekere tijden. Een kwalitatieve service die doet wat van hen verwacht wordt.

  W.A.

 • Men kan nog steeds op een wettelijke manier fysiek goud veilig (en verzekerd) opslaan buiten het banksysteem en buiten politiek bereik. Wij weten hoe! Een bankrekening openen in het buitenland?....wij weten HOE en waar. Laat U vooral niet afschrikken door Overheids-propaganda. Een rekening openen in het buitenland is voorlopig nog steeds wettelijk!

  Goldonomic

 • Kapitaal-kontroles zijn een zekerheid - 2018 is "alles" in plaats. Kontroles (Int. fiscale uitwisseling) zijn er nu al. De Vermogens-Belasting wellicht ook. Vijf na twaalf om je schapen op een veilige plek te laten grazen...terwijl dit WETTELIJK nog mogelijk is...Wij weten hoe!

  KS

 • Centrale Bankiers slaan massaal Goud op vanwege de komende devaluatie van de Euro en de US-Dollar...Als centrale banken grote hoeveelheden GOUD kopen, waarom zou U dan ook maar voor een seconde de negatieve commentaren van de mainstream media en derde-knoops-gat analysten geloven?!

  JB

Gratis Nieuwsbrief

Wat is Inflatie?

Inflatie en hyperinflatie IS geld scheppen, NIET een stijging van de prijzen...dat volgt sowieso. 

Zij die mij beschuldigen dat ik het fout heb met mijn hyperinflatoire voorspellingen, begrijpen simpelweg de definitie van inflatie niet en nog erger, zij blijven de LEUGENS van de overheden geloven! (je kan dit héél eenvoudig nakijken door de rekeningen van de supermarkt te vergelijken van de laatste jaren voor de aankoop van eenzelfde pakket voedingswaren, benzine/diesel,....)

Geld drukken, inflatie creëeren en hierover dan liegen is het ergste wat men kan doen!Dit is precies wat overheden nu doen en dit gaat ENORME gevolgen hebben. Zodra de inflatiegeest uit de fles is, is het onmogelijk de geest terug in de fles te krijgen! Met andere woorden, het is onmogelijk de geldhoeveelheid opnieuw te verlagen zonder DRAMA'S.


Inflatie is een monetair gebeuren en niets economisch. Het verhogen van de geldhoeveelheid leidt steeds tot hogere prijzen.

Inflatie en deflatie uitgelegd door Peter Schiff.

Donald Duck legt uit wat inflatie is...

 • Inflatie is iets wat zich afspeelt op het niveau van de currencies, het is geen economisch gebeuren. Monetaire inflatie leidt altijd tot prijsinflatie (hogere prijzen).
 • Inflatie is de toename van een groter dan toegelaten groei in de geldhoeveelheid, met hieraan verbonden de pijn van hogere prijzen en een zwakkere economie.
 • Hoe kan de inflatie teruggedrongen worden? Eigenlijk kan dat maar op één manier: door de invloed van de politici en de overheden terug te dringen.
 • Inflatie is nadelig voor IEDEREEN, voor armen en voor rijken.
 • Landen waar de centrale banken in grote mate onafhankelijk zijn van de politici, worden door een veel lagere inflatiegraad gekenmerkt.

M3 en hyperinflatie - hyperinflatoire depressie

Het debat over de echte oorzaken van hyperinflatie is nog altijd niet ten gronde gevoerd. Maar hyperinflatie wordt vaak geassocieerd met periodes van economische depressies, met oorlogen (of met de naweeën van oorlogen) en met politieke en/of sociale onrust.

Economen die het deflatiestandpunt verdedigen vanwege een afname van de geldhoeveelheid M3, snappen niet waar inflatie en deflatie eigenlijk om gaan. De geldhoeveelheid M3, is maar één van de drie factoren die uitmaken of we met inflatie dan wel met deflatie te maken hebben. De twee andere factoren zijn de omloopsnelheid van het geld en de reële output van de economie.

Vanwege zijn effecten op de geldhoeveelheid hebben de fluctuaties in het consumentenvertrouwen een veel grotere impact op de prijzen op kortere termijn dan de wijzigingen in de geldhoeveelheid (M1-M2-M3-MZM).   

We zijn de tweede fase richting hyperinflatie ingeslagen: gebrek aan geld is een vanzelfsprekend kenmerk van deze tweede fase, de financiële crisis is vervangen door een economische crisis. Die crisis gaat gepaard met een golf van faillissementen die wereldwijd tot een kettingreactie leiden. Tijdens de tweede fase van de crisis zal een enorm bedrag aan geld in de markt verdampen..klik hier voor meer De overheden kunnen geen (hyper)inflatoire politiek handhaven, zonder dat deze ‘gesuikerd’ wordt met deflatiepropaganda...in de aard van ‘hoe kunnen we hyperinflatie hebben terwijl M3 krimpt’? M3 krimpt omdat we een economische depressie hebben. [tijdens de tweede fase van de crisis moet M3 per definitie krimpen!]. 

Tijdens een cyclus van (hyper)inflatoire (re)depressie zal de prijs van Hoge orde kapitaalsgoederen (zoals vastgoed) blijven dalen, terwijl die van Lage orde consumentengoederen sterk zal stijgen. Hyperinflatie is echter een monetair fenomeen en geen economische. De geldhoeveelheid M3 krimpt dus vanwege de depressie, dit is volledig normaal en zal zich elke keer voordoen als de economie zich richting hyperinflatie beweegt. Hyperinflatie begint wanneer de man op de straat niet bereid is, om geld langer aan te houden, dan de tijd die nodig is om iets tastbaars te kopen. Dit is een kwestie van toekomstig verlies te vermijden. Een goede indicator voor hyperinflatie kondigt zich aan in de vorm van een plotse stijging van de omloopsnelheid van het geld [ P = M x V ]. Die stijging kan in haar eentje het algemeen prijsniveau doen stijgen, zelfs bij een daling van M3! Hyperinflatie is een psychologisch fenomeen. Het gebeurt plots en de start van een hyperinflatoire situatie is bijzonder moeilijk te voorspellen.

Belangrijkste oorzaak van hyperinflatie is een massale en plotselinge stijging van het geld in omloop, een stijging die niet wordt ondersteund door een groei in de output van goederen en diensten. Uitgaande van een daling van de output van goederen en diensten (zoals die nu gebeurt) is het perfect mogelijk om hyperinflatie te hebben wanneer de output sneller daalt dan M3 krimpt. We hebben dan met andere woorden een recessie/depressie (de output van goederen en diensten daalt). In deze fase stijgt de overheidsschuld richting 100% van het Bruto Binnenlands Product, in sommige gevallen kan ze zelfs nog hoger oplopen.

Een Hyperinflatie politiek voeren, is slechts mogelijk mits het verkopen van Deflatie propaganda!

We staan op het punt de derde fase richting Hyperinflatie in te gaan: hyperinflatie start meestal wanneer de obligatiemarkt breekt. Ze start wanneer de overheden hun schulden beginnen te monetiseren zoals ze momenteel doen. De Europese Centrale Bank en de FED kopen nu al staatsobligaties. Is het niet vreemd dat Spanje eind december zonder enig probleem al zijn obligaties geplaatst kreeg, op een moment er een waarschuwing met betrekking tot de verlaging van de kredietrating werd gegeven? De beleggers staan nochtans weigerachtig om staatspapier op te nemen, want het vertrouwen neemt af. Wie is zo dom om Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar en een rendement van 4% te kopen wanneer de inflatie zowel de rente, als het kapitaal gaat aanvreten.

Maar weinig beleggers beseffen dat de geldhoeveelheid over een langere periode bekeken, fors is gestegen...lees verder [grafieken voor de Euro en het Britse pond zien er vergelijkbaar uit]. Kijkend naar de grafieken hieronder is het overduidelijk dat er GEEN MANIER is deze excessen in geldvoorraad te absorberen. Het is simpelweg te groot. De overheden hebben overigens niet de intentie om dat geld uit de markt te halen. Inflatie en hyperinflatie gaan simpelweg de overvloed aan overheidsschulden wegvagen en dit is precies waar ze voor gaan.


We zullen een hyperinflatoire depressie krijgen!

Wie nog steeds gelooft dat depressies met een Deflatie beginnen, moet dringend een goed (monetaire) geschiedenis boek lezen. Hyperinflatie en economische depressies gaan hand in hand. De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden van hyperinflatoire depressies. Telkens opnieuw zijn ze het gevolg van een wanbeleid van het (papier)geld.


October 2017 - consumenten prijsindex voor alle stedelijke consumenten

CPIAUCSL Max 630 378mar11


Consumenten prijsinflatie - gecorrigeerde werkelijke cijfers Juli 2013

real money supply

Opmerking: de inflatie in de VS (maar ook in de EU) is hoger dan wat de officiële cijfers aangeven. Zo'n 7 tot 8% hoger! Inflatie cijfers zijn hele belangrijke cijfers, omdat ze een even grote invloed hebben op andere economische statistieken: het BNP (bruto nationaal product) is een goed voorbeeld.


Politici en bankiers noemen "exponentieel geld scheppen" - Quantitative Easing of Kwantitatieve verruiming!

Klik hier voor de video clip

 • Op dit moment is de hoeveelheid vers gecreëerd fiatgeld nog altijd groter dan de geldinkrimping als gevolg van de krediet crunch. Daarom is er nog altijd monetaire inflatie en NIET deflatie zoals men incorrect beweert.
 • Ook hebben we nog altijd monetaire inflatie van lage orde consumentengoederen (LOCG) en een prijsinkrimping [enkele noemen het deflatie] van hoge orde kapitaalsgoederen (HOCG).

Het gevaar van hyperinflatie is de plotselinge dramatische explosie van de omloopsnelheid tengevolge van een wantrouwen ten opzichte van het (papier)geld in omloop. Hyperinflatie is dus NIET een gevolg van de hoeveelheid Geld in omloop. Wantrouwen volstaat.

prijs = geldhoeveelheid  X  omloopsnelheid

“Ja, er is schuldendeflatie, en de totale geldhoeveelheid neemt als gevolg hiervan af. Echter, zij die roepen voor een meerjarige bullmarkt voor de dollar zijn gek. Deze individuen moeten de basis monetaire theorie eens doornemen. De geldhoeveelheid is slechts één van de drie factoren die bepalen of prijzen stijgen of dalen. De andere twee zijn veranderingen in de omloopsnelheid van het geld en de werkelijke output van de economie.

Zo lang als M3 (totale geldvoorraad) blijft groeien in een hoger tempo dan het tempo van de groei van de economie zorgt het voor inflatie.

Inflatie is het resultaat van een grotere dan proportionele groei in geldhoeveelheid. Wat we nu zien is dat M3 (totale geldvoorraad) daalt omdat banken op hun geld blijven zitten omdat zij terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten. De hoeveelheid geld daalt, maar blijft groeien in een lager tempo. Vandaar dat we nog altijd inflatie en NIET deflatie hebben zoals sommigen incorrect beweren.

Enkel het TEMPO van de groei van de geldhoeveelheid daalt; M3 blijft GROEIEN in lager tempo (10% in plaats van 18%) en daarom blijven we monetaire inflatie hebben en geen deflatie. M1 neemt toe met grotere snelheid (meer mensen houden hun spaargelden onder hun matrassen) en het tempo van groei van M2 is ook bijna toegenomen tot 8%. 

Op dit moment zien we de omloopsnelheid van geld afnemen. Dit is een normaal en verwachte fase van de inflatie/hyperinflatie cyclus die we nu beleven: mensen geven minder uit omdat zij ten onrechte denken dat de prijzen zullen dalen. De dag dat zij begrijpen dat hyperinflatie blijvend is, starten mensen te kopen wat zij kunnen om af te geraken van het papieren geld. De omloopsnelheid zal weer toenemen en op dat moment zijn we het stadium van hyperinflatie ingetreden.

BBP (bruto binnenlands product) neemt met bijna 4% af!


De INFLATIE is er al - tegen de tijd dat de grafiek hieronder de bodem laat zien,  zitten we al goed in de hyperinflatie...

Overheden proberen de werkelijke inflatie te verhullen door een variëteit aan technieken:

 • Regelrechte leugens in officiële statistieken zoals geldhoeveelheid, inflatie of reserves.
 • Onderdrukking van publicatie over geldhoeveelheid statistieken, of inflatie indices.
 • Prijs- en looncontroles.
 • Gedwongen spaarregelingen, ontworpen om de overtollige liquiditeiten op te zuigen. Deze spaarregelingen worden omschreven als pensioenschema's, noodfondsen, oorlogsfondsen of iets vergelijkbaars.
 • Het aanpassen van de consumentenprijsindex, het verwijderen van die items waarvan de prijzen het snelst stijgen.

Omloopsnelheid is een goede indicator voor inflatie en hyperinflatie. Eerst daalt de omloopsnelheid omdat mensen minder uitgeven. Dat is wat we NU zien. Enkel wanneer zij begrijpen dat de inflatie blijvend is, neemt de omloopsnelheid toe. Mensen haasten zich om hun papieren geld om te zetten in echte activa. Deze actie is verbonden met de Wet van Gresham: "het slechte geld drijft het goede geld uit circulatie". Een modern voorbeeld hiervan is Zimbabwe.

velocity jun11

Voor 1933 hadden we de gouden eeuw. In die tijd kon je hetzelfde kopen met een dollar die je grootvader spaarde in de vroege jaren 1800, als in de vroege jaren 1900! Kunt u zich voorstellen te leven in een omgeving waar de huizenprijzen nooit door het dak gaan, waar de prijzen voor boodschappen min of meer gelijk blijven, waar vervoers- en energieprijzen nooit stijgen. Vergeleken met de huidige tragische omgeving waar de prijzen van de levensbehoeften jaarlijks   stijgen en miljoenen mensen verarmen, was de Gouden Eeuw een financieel paradijs!


1 oktober 2017 - het geld is er al...we hebben slechts een hogere omloopsnelheid nodig om de hyperinflatie te starten.

Inflatie, de stille dief...het maakt geen verschil of u geld op een bank heeft staan, of het onder uw matras heeft liggen...het wordt weggenomen waar het ook is. Heeft u al ECHT GELD of GOUD?

"Zowel Trichet als Bernanke blijven de belangrijkste rentetarieven nabij NUL houden. Op hetzelfde moment injecteren de centrale banken miljarden in het systeem. Zij noemen het kwantitatieve verruiming, verpakt met een propagandastrikje van deflatie. Mensen weten dat de deflatie propaganda niet echt is. Echter het blijft het investeringgedrag van de massa kleuren. En dat is precies waar de centrale banken naar streven.

In de EU heeft het belastingsniveau een hoogtepunt bereikt. Het is zo hoog dat het de economie verstikt. Over de laatste paar jaren, in een poging de gaten te vullen werden andere belastingen in het leven geroepen: afvalbelasting, snelwegstickers, snelheidsovertreding, u noemt het maar en ze bestaan. België is nu van plan de belasting op diesel te verhogen en de vermogensbelasting is in voorbereiding.

De volgende stap is inflatie  en hyperinflatie. De grafiek hieronder laat zien dat hyperinflatie al in de pijplijn zit.

Onze oorspronkelijk CIJFERS VOOR DE MONETAIRE BASIS WARE $950 miljard!


fiat geld 

 • Het is voor Fiat geld onmogelijk om in waarde toe te nemen als er jaarlijks een toename is van 20%.
 • Het is een misvatting om de inflatie te meten door het meten van (de gevolgen) van de prijsstijgingen!
 • Het is niet volledig correct te stellen dat een hogere rente de inflatie zal afremmen! 

"Door een continu proces van inflatie, kunnen overheden in het geheim en onopgemerkt een belangrijk deel van het vermogen van hun burgers in beslag nemen." (John Maynard Keynes, chef architect van het huidig economische systeem).

Op geen enkel moment in de geschiedenis is het grootste deel van het geld in de wereld zo VERKEERD GEALLOCEERD geweest als vandaag de dag. Over het algemeen geleid door slecht geïnformeerde, slecht voorbereide en onwetende mensen die aan de top staan in de wereld. 

Monetaire inflatie veroorzaakt prijsinflatie ongeacht de bedrijvigheid. Deze CONSEQUENTIE is ONVERMIJDELIJK. We zitten in het midden van een ongekende uitbreiding van liquiditeit. Als een resultaat hiervan zullen we ongekende niveau's van inflatie ervaren. Er is geen manier om HYPERINFLATOIRE CONSEQUENTIES te vermijden!

De definities van inflatie en deflatie zijn extreem moeilijk te begrijpen en zijn in de meeste gevallen niet correct uitgelegd:

 • Inflatie is niet een stijging van het prijsniveau van goederen en diensten. Het is een meer dan proportionele groei van kredieten en geldhoeveelheid. Het gevolg van deze groei is vaak, maar niet noodzakelijk, een stijging in het prijsniveau van goederen en diensten.
 • Deflatie is niet een daling in het prijsniveau van goederen en diensten. Het is een afname van kredieten en de geldhoeveelheid. Het gevolg van deze actie is vaak, maar niet noodzakelijk een daling in het algemene prijsniveau van goederen en diensten.

De vloek van deflatie is dat het de last van de schulden vergroot. Inkomens dalen: schulden blijven hetzelfde. Deze weg lijdt tot verstikking.

Ook, in een cyclus van (hyper)inflatie zien we een verschuiving van HOCG naar LOCG. Met andere woorden, vanwege de misallocatie van middelen in HOCG (o.a. vastgoed) is de voorraad van deze goederen te groot voor de consumenten om te absorberen. Het algemene prijsniveau van deze goederen neigt te dalen. Aan de andere kant, vanwege dezelfde misallocatie van fondsen, is er een tekort in het aanbod van LOCG en het algemene prijsniveau van deze goederen stijgt. De (hyper)inflatie cyclus zal tenminste duren totdat al de verkeerd gealloceerde middelen zijn verschoven van HOCG naar de LOCG en de voorraden van deze goederen en de vraag in evenwicht zijn. [opmerking: HOCG ofwel Hoge orde Kapitaalsgoederen - LOCG ofwel Lage Orde Consumentengoederen].

Dit legt uit waarom de prijs van vastgoed (overaanbod) daalt op hetzelfde moment dat het prijsniveau van voedsel en energie stijgen. Omdat het prijsniveau van vastgoed (HOCG) daalt op het zelfde moment dat de prijs van voedsel en energie stijgen herkennen velen ten onrechte de initiële fase van (hyper)inflatie. 

Eén van de redenen dat we zoveel inflatie hadden in de afgelopen decennia, is dat de centrale banken inflatiecijfers verkeerd interpreteren die daalden als gevolg van globalisatie (i.e. productie van goedkopere goederen in China), zij hebben ten onrechte de totale geldvoorraad laten stijgen.

Grafieken: klik op de grafieken voor vergroting! De Amerikaanse overheden zijn gestopt met het publiceren van M3 cijfers. 

De M3 grafiek in het midden is gemaakt door gebruik te maken van berekende gegevens.

  

Slechts een recessie en depressie kunnen de misallocatie van middelen van de afgelopen decennia reinigen.Een recessie is +6 maanden geleden gestart en overheden en bankiers liegen hier geweldig over. Het is duidelijk dat de luchtbellen zijn gestopt mensen rijk te maken en dat we een cyclus van hyperinflatie hebben geïnitieerd. Mensen die moeite hebben de feitelijke situatie te begrijpen, zouden een vakantie moeten boeken naar Zimbabwe. Het zal niet lang duren voordat zij begrijpen dat Mugabe, Ben Bernanke en Trichet dezelfden zijn en dat zij dezelfde politiek bedrijven!


Het eerste stadium van het inflatoire process kan vele jaren duren. Zolang het duurt, worden de prijzen van vele goederen en diensten nog niet aangepast aan de gewijzigde geldrelatie. Er zijn nog altijd mensen in het land die zich nog niet bewust zijn van het feit dat zij worden geconfronteerd met een prijsrevolutie die uiteindelijk zal leiden tot een aanzienlijke stijging van alle prijzen, alhoewel de omvang van deze stijging niet hetzelfde zal zijn voor de verschillende goederen en diensten. Deze mensen geloven nog altijd dat prijzen op enig moment zullen dalen. Door het wachten op deze dag beperken zij hun aankopen en verhogen gelijktijdig hun kasmiddelen. Zo lang als dit soort meningen nog altijd gelden onder het publiek, is het nog niet te laat voor de overheid haar inflatoire beleid op te geven (we verlaten dit punt van geen weg terug NU!).

Maar dan uiteindelijk ontwaakt de massa. Zij raken zich er opeens van bewust dat inflatie een bewuste politiek is en eindeloos zal doorgaan. Een storing treedt op. De crack-up boom treedt op. Iedereen is nerveus zijn/haar geld om te wisselen tegen "echte" goederen, ongeacht of hij/zij deze wel nodig heeft, ongeacht hoeveel geld hiervoor moet worden neergeteld. Binnen de kortste keren, binnen enkele weken of zelfs dagen, werden de dingen die altijd werden gebruikt als geld niet langer gebruikt als medium van ruilhandel. Zij worden waardeloos papier. Niemand wil iets weggeven in ruil voor papiergeld.

Het was dit wat gebeurde met de Continentale valuta in Amerika in 1781, met de Franse "mandats territoriaux" in 1796 en met de Duitse Mark in 1923. Het zal opnieuw gebeuren als dezelfde condities optreden. Als iets moet worden gebruikt als medium voor ruilmiddel, moet het publiek niet geloven dat de hoeveelheid van dit ding zal stijging buiten alle proporties. Inflatie is een beleid dat niet kan voortduren (Ludwig von Mises).

Hyperinflatie, recessies en depressies zijn echt. Hoewel op dit moment extreem moeilijk te voorspellen hoeveel tijd politici en bankiers kunnen kopen, en wat het scenario zal zijn, het is een feit dat er zich op dit moment een kredietcrunch ontvouwt. Economie en massa psychologie zijn aan elkaar gekoppeld. Daarom is het belangrijk voor politici en bankiers om propaganda te gebruiken en externe factoren te kunnen aanwijzen als schuldigen zoals speculatie en zeepbellen voor prijsstijgingen welke eigenlijk het gevolg zijn van de enorme monetaire groei.

"Kredietverruiming zonder een toename in spaartegoeden is tenminste gelijk aan de nieuw gecreëerde kredieten die banken uit het niets verlengen, resulteert altijd in crises en economische recessies". 

Opmerking: februari 2008, het groeitempo van M3 voor de EU is 11,3% (officiële cijfers gepubliceerd door de ECB). De VS is gestopt met de publicatie van M3, maar volgens bepaalde bronnen stijgt met met 30% per jaar. Andere bronnen publiceren cijfers van +18%.


Deflatie propaganda is tezamen met de gezamenlijke inflatiecijfers een vitaal onderdeel van het inflatoire beleid van de centrale banken.

In het huidige monetaire systeem is het aanbod van geld niet constant en de centrale banken van deze wereld zijn vrij zoveel inflatie te creëren (geldhoeveelheid groei en geen goud reserve) als zij willen. Er zit echter een luchtje aan - de centrale banken kunnen dit slechts zo lang doen zolang zij de inflatievrees onder controle kunnen houden door het publiek constant te herinneren aan de dreiging van deflatie. Het overgaan naar de huidige situatie zou het niet als verrassing moeten komen, dat in de afgelopen weken de media verschillende verhalen publiceerden die de huidige neergang vergeleken met de Japanse deflatoire uitbarsting of de Grote Depressie van 1929. 

In mijn mening, omdat economie ook psychologie en sociologie zijn, is deze "deflatie" propaganda cruciaal om verdere centrale bank agenda tot creatie van zelfs nog meer inflatie te promoten als "genezing" voor de noodlijdende economie.

Laat er geen twijfel over bestaan dat de FED nu wanhopig probeert het systeem te inflateren via snijden in tarieven, het oppompen van liquiditeit en grootschalige reddingspaketten. Het is deze monetaire inflatie en niet de sterke economische groei die zorgt voor stijgingen in grondstoffen- en consumentenprijzen. Een boel van deze prijstoenames bereiken de voorpagina's van de media: ruwe olie, landbouw en andere grondstoffen, etc.

Helaas, voor de gemiddelde burger gebeurt dit op een moment wanneer de economie verzwakt, inkomens dalen en werkloosheid stijgt. Met andere woorden, de Centrale banken inflatoire pogingen maken dingen veel erger voor het gros van de bevolking.

De werkelijke spaarquota in de VS is negatief. Voor Europa neemt het af tot historisch lage niveau's. Triljoenen zijn en zullen in het financiële systeem worden geïnjecteerd teneinde het liquide te proberen te houden. Maar terwijl de spaarquota blijven dalen onder druk van desinflatie wordt de situatie met de dag meer kritiek.

Lage or negatieve spaartegoeden en te zwaar in schulden zittende consumenten. Persoonlijke spaarquota in de VS in 1950 tot 2008 en totale uitstaande consumentenkredieten van 1940 tot 2008. Er is geen enkele manier een boom te bouwen gebaseerd op deze cijfers.

PSAVERT Max 630 378mar11

TOTALSL Max 630 378

Totale schuld in de VS is ongeveer $53 biljoen dollar, bijna 500% van netto nationaal inkomen. We bezitten buitenlandse entiteiten voor 12,5 biljoen of 24% van het totaal. De situatie in vele Europese landen is niet beter.

Snelweg naar de hel: Ludwig von Mises verklaarde: "Er is geen middel om uiteindelijk de finale instorting van een boom te vermijden veroorzaakt door krediet (schuld) verruiming. Het alternatief is slechts of de crisis eerder zou komen als resultaat van vrijwillig verlaten van verdere kredietverruiming, of later als finale en totale catastrofe van het betrokken valuta-systeem". 

Het eerste alternatief is deflatie. Het tweede is hyperinflatie. Overheden hebben duidelijk gekozen voor hyperinflatie of meer geldhoeveelheid.

De FED is in staat de geldhoeveelheid te laten toenemen, maar zij kunnen niet precies bepalen hoe of waar het zal worden gebruikt in de economie. We hebben misallocatie van middelen. Op dit moment is de misallocatie voornamelijk in Treasury obligaties. Daarom dalen rentetarieven en de waarde van schuld neemt toe. Bedrijven gaan failliet. We zijn getuige van dit optreden in een alarmerend hoog tempo over de hele wereld. Dit zijn klassieke voorbeelden van afgedwaalde slechte investeringen.

Markten en activaprijzen zijn vervormd door een teveel aan krediet en geldschepping. Wereldwijde activaprijzen zijn misprijsd en dit geldt voornamelijk voor de enorme giftige woestenij van schulden derivaten.

Spoedig wordt ontdekt dat de koopkracht van geld sneller daalt dan de vraag naar geld toeneemt. Geld kan niet snel genoeg worden gecreëerd om het verlies aan koopkracht te compenseren. We bewegen ons richting Hyperinflatie.

Rentetarieven beginnen te stijgen, net als prijzen. De koopkracht van de valuta daalt ondanks de hogere rentetarieven. Langzaam maar zeker slaat de paniek toe. Mensen kunnen hun geld niet snel genoeg uitgeven, voordat het nog meer koopkracht verliest. De race naar hel begint.

De fraude wordt gezien voor wat het is. De valuta wordt niet langer geaccepteerd als algemeen midden voor ruilhandel. Het gebruik van de valuta eindigt. Het schepsel vernietigt zichzelf door zelfmoord - door hyperinflatie. Hyperinflatie is de doodsklok voor papieren fiat schulden-geld.


Enkele voorbeelden van prijsstijgingen (mei 2008) - vraag en aanbod spelen ook een rol als resultaat van monetaire inflatie: 

 • Platina steeg van 400 naar 2.000, een stijging van 400%
 • Koper steeg van 0,75 naar 4,0, een stijging van 470%
 • Lood steeg van 0,2 naar 1,2, een stijging van 500%
 • Uranium van 0,63 naar 63, een stijging van 530%
 • Crude oil van 12 naar 124, een stijging van 900%
 • Molybdeen van 2,5 naar 32,5, een stijging van 1.300%
 • Rhodium van 400 naar 9.400, een stijging van 2.200%

Als u inflatie, hoge rentetarieven en volatiele grondstofprijzen wilt vermijden, is de eerste stap oorlogen te vermijden. De tweede stap is de macht van de overheid om geld te printen uit hun handen te nemen. Inflatoire spiralen treden op tijden of direct volgend op grote oorlogen (WWI, WWII, Vietnam, Irak,..). Historisch gezien treden pieken elke 50 jaar op.


The correct measure of inflation matters in a number of areas, not the least of which are social security payments and wage bargaining adjustments. There is no doubt that an artificially low number favors government and corporations as opposed to ordinary citizens. But the number is also critical in any estimation of bond yields, stock prices, and commercial real estate cap rates.


23 mei 2008 geplaatst: inflatiedreiging wordt gebagatelisseerd.

Pimco's Gross: Inflatie bedrieging wordt gebagatellisseerd. 

Amerikanen houden zichzelf voor de gek als zij denken dat de VS inflatie onder controle is, zei de manager van het grootste obligatiefonds ter wereld.

Bill Gross, chef investment van Pacific Investment Management Co (Pimco) zei in zijn juni investeringvooruitzicht dat hij al enige tijd zegt dat inflatiestatistieken "niet de realiteit weerspiegelen bij de kassa". 

Hij zei dat statistische praktijken in het berekenen van prijsgroei ten gunste waren voor een lagere Amerikaanse inflatie in de afgelopen 25 jaar en dat het tijd was voor verandering.

"De wereld van vandaag, inclusief inflatietempo, verandert. Af en toe voor de gek worden gehouden is geen zonde, maar de hele tijd voor de gek worden gehouden is verdraagbaar", zei Gross.

"Steun mij in de lobby voor verandering in VS leiderschap, de houden van de burgers en (tot het punt van deze outlook) de marktaanname van lage relatieve VS inflatie in vergelijking tot onze wereldwijde concurrenten". 

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


23
oktober
2011

Argentine alert as inflation specter stalks half the world

In the 1990s, Argentina was Latin America's star. How did it become a basket case? For now, politicians and banks are the scapegoats. Several politicians have been beaten up and abused on the street.

Categories: Pers, Wat is Inflatie?, Onroerend goed, (hyper) Inflatie & LOCG, Hyperinflatie Scenario, Wat is Geld?

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts