22
december
2011

Hoe het digitaliseren van effekten vermijden?

wij zijn absoluut tegen het digitaliseren van effekten

I. Hoe aandelen en andere waardepapieren direct laten registreren?


treasury bondWie veiligheid zoekt en een digitalisering van zijn effecten wil vermijden, heeft weinig keuzemogelijkheden. Europeanen zijn wettelijk verplicht om hun effecten tegen het einde van volgend jaar te laten registreren. De Belgische regering is zo bang dat het geld door haar vingers zal glippen dat ze, in de hoop een paar miljard op te strijken, een belasting heft op wie zijn effecten niet voor het einde van dit jaar heeft laten registreren. Digitale effecten zijn niet alleen gevaarlijk (clearing houses kunnen namelijk failliet gaan), maar ze houden ook fiscaal een groot gevaar in. In veel gevallen kan digitalisering worden vermeden. Of dat in uw geval ook kan, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In het geval dat uw broker of bankier weigert dit te doen, dan hebt U geen andere optie en moet je met uw portefeuille naar een ander plaats te verhuizen. Mogelijks buiten de EU/Europa.

Wat is het Direct Registration System? DRS staat voor elektronische directe registratie van effecten in de naam van de belegger zelf in de boeken van de transfer agent en laat toe dat de effecten tussen deze agent en de broker elektronisch overgebracht kunnen worden. Het betreft een relatieve nieuwe methode om aandelen aan te houden en niet alle emittenten bieden momenteel deze optie aan. Het is daarom steeds noodzakelijk re checken of de mogelijkheid van DRS bestaat.

Wie op de gewone manier aandelen of andere effecten bezit, kan u aan uw broker vragen om te kiezen voor directe registratie. Na deze aanvraag zal u een bewijs van eigendom ontvangen van uw broker. In de toekomst valt het aan te raden om al meteen bij aankoop te zeggen voor welke manier van registratie u kiest. Uw broker doet vervolgens de rest en zorgt voor uw eigendomsbewijs.
 
Hoe verkoop ik effecten die in  Direct Registration worden aangehouden?

Dat kan op verschillende manieren. De emittent kan ze op aanvraag verkopen (veel emittenten zijn daartoe in staat) of u kan uw broker de opdracht geven voor een elektronische verkoop. Het is ook mogelijk om een fysiek certificaat aan te vragen en dat vervolgens aan uw broker te bezorgen om te verkopen.

Hoe verkoop ik certificaten in bezit?

Dat kan dus via de broker, maar het is ook mogelijk om het certificaat aan de emittent af te leveren met de vraag om het om te ruilen voor een directe registratie en vervolgens te verkopen. In dat geval zal de verkoop gebeuren via de voorwaarden die voor deze emittent gelden. Zo zullen bijvoorbeeld sommige orders niet worden uitgevoerd op de dag dat de emittent ze ontvangt, andere orders zullen regelmatig maar niet dagelijks verhandeld kunnen worden. Vraag in ieder geval of de emittent beschikt over een verkoopdienst.

Wat is de relatie met mijn broker wanneer ik kies voor Direct Registration?
 
Uw relatie met de broker blijft gewoon dezelfde, ook als u kiest voor Direct Registration. Wanneer u een effect koopt voor bij te houden in Direct Registration, kan u of uw broker of de emittent vragen om regelmatig informatie te bezorgen. Hou er rekening mee dat wanneer u nog een broker moet kiezen om de effecten te verkopen dit een vertraging in de verkoop van de effecten met zich gaat meebrengen.
 
Krijg ik een certificaat voor bijvoorbeeld bonusaandelen wanneer ik mijn aandelen fysiek bewaar?
 
Wanneer de emittent de mogelijkheid van Direct Registration beschikbaar stelt, zal u waarschijnlijk een bewijs van eigendom krijgen in plaats van een bijkomend certificaat. Onthoud dat u steeds het recht hebt om een certificaat te vragen of om uw effecten elektronisch naar uw broker te verhuizen.

Wat zijn de kosten verbonden aan Direct Registration?

Er zijn geen kosten verbonden een Direct Registration. De dienstverlening van brokers durft nogal eens te verschillen, zodat het toch altijd aangewezen is om informative in te winnen.
 
Wat gebeurt wanneer ik in geval van Direct Registration mijn eigendomsbewijs verlies?
 
Wie een duplicaat van het eigendomsbewijs nodig heeft, kan best contact met de emittent opnemen. Die zal een nieuw eigendomsbewijs bezorgen.
 
Wat gebeurt er wanneer bij Direct Registration mijn certificaat wordt gestolen?
 
Breng onmiddellijk de emittent op de hoogte en vraag een nieuw certificaat aan. Dit kan uiteraard ook via uw rekening bij uw broker gebeuren. De bank kan bijvoorbeeld de aanvraag bij de emittent in uw naam doen. De emittent kan steeds om bijkomende inlichtingen vragen, bijvoorbeeld de omstandigheden waarin de diefstal is gebeurd. U zal waarschijnlijk de kosten moeten betalen van de verzekering die de emittent zal afsluiten om zich te beveiligen tegen toekomstige claims op het certificaat. Bezorg het origineel certificaat terug bij broker of emittent wanneer het uiteindelijk toch ergens zou worden teruggevonden.

II. Certifikaten aan drager en/of op naam bestaan nog steeds!


Belangrijk is te weten dat het in Noord-Amerika en in vele niet-europese landen het meestal nog steeds mogelijk is om een certifikaat aan drager/op naam te vragen. U ontvangt dan een document waarop vermeld staat hoeveel aandelen U bezit.  Zelf van Amerikaanse schatkistcertifikaten kan je nog een certifikaat (mantel) met aangehechte coupons krijgen.  Ook voor vb. Central Fund of Canada is dit mogelijk. Hieronder een voorbeeld van een certifikaat uitgeschreven op naam van "Playboy". Certifikaten aan drager zijn misschien wat moeilijker maar in tijden zoals nu een stuk veiliger. Vooral voor iemand die in socialistische landen leeft waar de overheid steeds langere vingers krijgt.

Playboy-1976-Contr

Categories: Pers, Financieel Nieuws, Dagelijkse research, Aandelen zijn echte Activa

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."