10
november
2011

De Muur van Berlijn

de muur van berlijnDe Muur van Berlijn werd afgebroken omdat er voor de Oost Europeanen geen nood meer was om naar het Westen te vluchten. Er is veel meer aan het fout lopen in West Europa dan men denkt. De vraag die men zich ergens moet stellen, is of het neerhalen van de Muur een overwinning of een nederlaag was voor West Europa!? Zoals Galbraith het zo goed stelt in zijn boek "De eeuw der onzekerheid" is het westers probleem niet enkel een ekonomisch en financieel probleem maar tevens een maatschappelijk en sociaal drama. De opkomende generatie werd dermate verwend dat er geen respekt meer is voor de Senoirs. Ze weigeren niet enkel te luisteren en te leren (waarom zouden ze, ze weten het immers allemaal beter), bovendien is ze ook te mak om aktie te nemen daar waar nodig. Aktie is te lastig...en vaak wordt een houding aangenomen van 'men 'kan er toch niets aan doen'.

Ondernemers (de ruggegraat van elke onderneming) worden openlijk en met goedkeuring van de Massa stelselmatig beroofd door de Overheid.  Werknemers en werklozen worden beloond: geen risiko, een bedrijfswagen, een bedrijfs GSM, vakantiegeld, zwangerschapsverlof, een dertiende en soms een veertiende maand, bonussen, 100% sociale zekerheid, pensioen, en een enorme financiele beloning als ze afgedankt worden.

Taksatie wordt gezien als een positief iets en als een bonus voor de samenleving. In plaats van elke belastingsverhoging te analyseren, juicht de massa telkens elke nieuwe belasting wordt gestemd. Diegenen die niet juichen, laat de overheid gewoon begaan. [de belastingsvoet in de voormalige cmmunistische landen bedraagt nu ongeveer 15% tot 17%]

Tengevolge van deze mentaliteit zal de Hyperinflatoire depressie een pak slechter worden. "Men" zal immers pas dan reageren als men daadwerkelijk honger begint te krijgen. Vaak moet een samenleving door een diepe krisis gaan vooraleer men ziet dat er een gedragswijziging plaats heeft (de USSR en China in 1989 zijn goede voorbeelden).

De USA is heelwat minder gereguleerd dan West-Europa en net daarom zal de depressie er sneller en dieper zijn (Weimar revolutie). Het voordeel is echter dat die samenleving zich heelwat sneller zal herstellen.

De wet van Gresham: het SLECHTE Geld verdrijft steeds het GOEDE geld. Het moderne slechte geld, zijn de waardeloze bankbiljetten en het digitaal geld dat bestaat onder vorm van deposito's, banktegoeden, spaarboekjes, termijnrekeningen en Staatsbons/obligaties (deze zich fundamenteel niets anders dan een optie om waardeloos fiat geld te kopen). Het moderne goede geld is het barbaars Goud. Zilver wordt gezien als het goud van de arme en vervult hier eveneens een fundamentele rol.

We hebben tijdens het updaten van www.goldonomic.com de grafieken van twee interessante aandelen gevonden. Deze passen in de beleggingsfilosofie van Goldonomic. Een van de grafieken werd hieronder gepubliceerd.

Categories: Archieven, Pers, Literatuur

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."