30
april
2023

Het UBO register.

Het is 5 voor 12 geworden om je vermogen veilig te stellen.

Wat is het UBO-register: en zo beschermt u het familiale vermogen.

ubo registerControlerende aandeelhouders stippen 31 maart 2019 het best aan in hun agenda. Dan treedt het UBO-register in werking. Het biedt meer zicht op het aandeelhouderschap en dus het vermogen van families. Maar wat houdt het register precies in? En hoe bereidt u zich het best voor?

UBO staat voor ultimate beneficial owners. Het UBO-register is een centrale databank met de personen die een belangrijke participatie hebben in uiteenlopende juridische entiteiten, zoals vennootschappen, vzw's, stichtingen en maatschappen. Het register treedt eind maart 2019 in werking en zorgde de voorbije maanden voor beroering, tot zelfs grote ongerustheid. Tal van ondernemers of vermogende families vrezen dat het register een inkijk geeft in hun persoonlijke vermogen.

De invoering is een gevolg van een Europese richtlijn en past in de zogeheten strijd tegen fraude, witwasactiviteiten en de financiering van terrorisme. Het UBO-register moet ervoor zorgen dat de Overheid en EU straks haar burgers gemakkelijker kan pluimen. Van elke vennootschap of vzw moet duidelijk zijn wie de touwtjes in handen heeft. De NV (naamloze vennootschap) werd in alle stilte afgevoerd...

De ultimate beneficial owner komt in het register. De UBO-wetgeving omschrijft de ultimate beneficial owner van een vennootschap als een persoon die meer dan 25 % van de aandelen of de stemrechten in handen heeft. Wie de leden van de raad van bestuur kan benoemen, of een vetorecht heeft, wordt gezien als een uiteindelijke begunstigde die moet worden geregistreerd, ongeacht het aantal aandelen. Als er geen aandeelhouders zijn met minstens een kwart van de aandelen of de stemrechten, moet het hoger leidinggevend personeel, de stichters enz.. in de databank worden opgenomen als uiteindelijke begunstigde.

Ook de uiteindelijke begunstigden van maatschappen (dat zijn vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid) moeten zich registeren. "Dat zorgt bij sommige vermogende families voor ongerustheid. Een vehikel zoals een maatschap wordt vaak gebruikt voor de structurering van familievermogens. Een maatschap kan ook dienst doen voor successieplanning. Hoewel een maatschap een vennootschapsvorm is, was voor zo'n entiteit tot voor kort geen ondernemingsnummer nodig. De oprichting was daarmee vooral een zaak van de betrokkenen en alles kon zo netjes binnen de familie blijven. Met de komst van het UBO-register en de verplichting voor een ondernemingsnummer, verschijnen ook die vennootschappen nadrukkelijker in beeld. Wie destijds opteerde voor een Maatschap, nam dus een erg slechte beslissing. Er bestaan immers andere, veiliger en veel discretere manieren om je te organiseren.

Vzw's en stichtingen vallen ook onder de meldingsplicht van het UBO-register. Zij moeten onder meer melden wie de leden zijn van de raad van bestuur, wie belast is met het dagelijkse bestuur of wie de stichters zijn. Gelukkig bestaan er hier nog een dozijn achterpoortjes....De fiscus heeft natuurlijk toegang tot het register.
Wat dacht je wel!?
De databank is immers een eerste stap in de richting van een vermogensregister. Professionele partijen zoals banken, advocaten, notarissen of accountants hebben eveneens toegang. Notarissen en financiële instellingen hebben zelfs volledige toegang. Zij controleren de identiteit van de personen die schuilgaan achter de organisaties waarmee ze zakendoen...notarissen, accountants en bankiers zijn nu immers de Belastings-controleurs en vaak ook de belasting-inners van de Staat geworden.

Ook het grote publiek krijgt toegang tot de databank. Voortaan kan iedereen (vb. Pano - VRT Televisie, NOS) rondneuzen in een belangrijk deel van je vermogen. Geen leuke vooruitzichten. Maar in een democratie moet zoiets kunnen!? ...of niet? Mag het ganse dorp dan niet weten hoe rijk je bent?

Ook het grote publiek krijgt toegang tot de databank. Voortaan kan iedereen (vb. Pano) rondneuzen in een belangrijk deel van je vermogen. Geen leuke vooruitzichten.

Van de uiteindelijke begunstigden wordt de naam en familienaam, geboortedatum, nationaliteit, verblijfsadres, de datum waarop ze uiteindelijke begunstigde werden en het rijksregisternummer gemeld. Daarnaast wordt het percentage aandelen of stemrechten gemeld die op naam staan van de uiteindelijke begunstigde.

Via het UBO-register kunnen (voorlopig) zoekacties enkel aan de hand van een vennootschapsnaam of een ondernemingsnummer. Dat levert dan enkel voor die ene vennootschap de controlerende aandeelhouders op.

KUNT U ANONIEM BLIJVEN? JAZEKER...Nogal wat families zien hun naam liever niet opduiken in het UBO-register. Dat geldt zeker voor de maatschappen. Daar kan je het hooguit anderen lastiger maken bij hun zoektocht naar jouw gegevens door de naam van de maatschap te wijzigen. Wil je het helemaal onmogelijk maken, dan moet men via andere structuren werken.

Een andere mogelijkheid is de spreiding van de aandelen. Daarmee blijven aandeelhouders onder de drempel van 25 % en ontsnappen ze aan de registratieverplichting.

Aandeelhouders kunnen natuurlijk opteren voor een verhuizing van de hoofdzetel van de onderneming naar een land waar het UBO-register minder of niet toegankelijk is voor het publiek. En dan zal de fiscus achter het net vissen...

the race agaisnt the stasiHet UBO-register zorgt voor meer transparantie over de fiscale verplichtingen die gepaard gaan met het bezit van VERMOGEN. Momenteel kan de fiscus bij een overlijden niet noodzakelijk achterhalen hoeveel aandelen in het bezit waren van de overledene. De fiscus kan dus evenmin controleren of die aandelen correct werden opgenomen in de nalatenschap en er succesbelasting op werd betaald. Het feit dat de fiscus een openbaar register kan raadplegen, is voor de roverheid een hele stap vooruit.

De burgers worden steeds meer aan de fiscale ketting gelegd.....Het UBO-register is de volgende stap in de richting van een vermogensregister. Dat zal de basis vormen voor een vermogensbelasting. Die evolutie is al lange tijd aan de gang. Zo kwam er de voorbije jaren een meldingsplicht voor buitenlandse rekeningen, een verplichte aangifte van juridische structuren in het buitenland en de afschaffing van aandelen aan toonder en de Naamloze Vennootschap.

Deze evolutie is normaal voor een Samenleving in decadentie, een samenleving die aan het ontsporen is op financieel, economisch en sociaal vlak. Dezelfde evolutie was te zien in Rusland net voor het ontstaan van de USSR en in de DDR. Hadden we in Argentinie, Venezuela,....Doortastende maatregelen worden ingevoerd onder het MOM van "Het is goed voor de Burger". Eens alles georganiseerd is, wordt de kalkoen geslacht.  Eenzelfde evolutie hadden we voor en tijdens WW2 met de Joden....en denk nu maar niet dat het enkel de Duitsers waren die dit spel dirigeerden. De lokale overheden deden er lekker aan mee.

Wie ZEKER wil spelen, neemt best zo snel mogelijk de juiste maatregelen...stel het niet uit...alles wordt steeds moeilijker.

Weet dat het voor Notarissen, Accountants en Bankiers wettelijk VERBODEN is om hierover enig advies te verlenen. Erger nog, is dat als zij enig vermoeden krijgen dat je iets zou doen wat fiscaal niet kosjer is, ze je zelf moeten verklikken!

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."