29
april
2023

Over Tempeliers, konijnen en lichtbakken

Een verwittigd man is er twee waard!

Templars BurningVrijdag de 13de of geschiedenis bewijst dat de Overheid regelmatig overgaat tot in beslag name van de Vermogens van de burger om haar braspartijen te blijven voeden.

De Tempeliers of de begoede middenklasse uit die tijd werden op een Vrijdag de 13de gearresteerd. Velen werden gefolterd en nadien gedood in opdracht van Filips de Schone. Eindpunt was dat de Franse koning door deze aktie anno 1307 (lees WETTELIJKE DIEFSTAL) het bezit (goud) van de Tempeliers in beslag nam. Dit gebeurde na een schijnproces waar de Tempeliers werden beschuldigd van sexuele uitspattingen en ketterij (hoe familiair).

Realiteit is dat als de Overheid in de problemen komt, dat als de schatkist leeg is, je eigen vermogen, je spaarcenten (en vaak ook je leven) in gevaar komen. Dit is wat de Grieken nu aan den lijve ondervinden.

De Griekse Overheid legt regelmatig beslag op bankdeposito's die naive Grieken bewaren bij Griekse banken. Van zodra de Overheid een vermoeden heeft dat de rekeninghouder belastingen ontduikt, worden de fondsen automatisch in beslag genomen...zo maar...er is geen voorafgaande verwittiging, er worden geen vragen gesteld....je deposito's worden gewoon door de staat in beslag genomen!

Natuurlijk proberen "Griekse Laatkomers" nu zo snel mogelijk hun spaarcenten naar het buitenland te evacueren. Maar buitenlandse banken (op de eerste plaats EU-bankiers) willen niet het risico lopen dat hun medewerking in de Internationale Pers zou worden uitgesmeerd en weigeren steeds vaker rekeningen voor Griekse ingezetenen te openen....een schoolvoorbeeld van wat de aarzelaars en de niet-gelovers uit Belgie en Nederland straks te wachten staat.

Nu dat het aanhouden, vervoeren (max €10,000) en betalen van cash geld (euro-biljetten) ook aan banden wordt gelegd, wordt ook hier langzaam maar zeker een poortje gesloten. Misschien maar goed ook. De Euro-biljetten, en papiergeld in het algemeen zijn toch de inkt op het papier niet meer waard. Als je dan toch een koffer huurt of koopt, kan je er misschien ineens wat waardevols in stoppen...

nota over giftige wortels: de fiscale amnestie van enkele jaren geleden, was de eerste giftige "Wortel" die vele naive belgische beleggers zonder veel nadenken geslikt hebben. Een 2de "Wortel" [de rijkentaks] werd begin deze maand geserveerd. De 3de "Wortel" of de Vermogenstaks komt straks....(Wordt een deel van die taks straks gebruikt om voor elke burger een rood jasje te kopen?)

Intussen zijn er tussen de Zwitserse Overheid en de Duitse, Engelse, Nederlandse, Belgische en Franse fiscus onderhandelingen bezig waar deposito's van niet-Zwitsers eenmaling (!?) met 31% tot 41% zouden worden belast. Een hoge prijs om zuurverdiende centjes grijs te houden....

Wie nu geen aktie neemt terwijl wettelijk alles nog kan en blijft zitten als een konijn voor zijn lichtbak (Televisie) heeft noch respekt voor zichzelf noch voor zijn werk en wordt straks Wettelijk gepluimd....

Weet dat je vermogen in veiligheid stellen NIET gelijk staat met fiscale fraude maar dat de dag van vandaag de Europeaan geen soelaas meer vinden kan binnen Europa noch Zwitserland,

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."