29
juli
2016

NIEUWS JULI '16 (publiek)

Although we don’t have INFLATION now, you don’t have it until it’s there.

Vrijdag 29 juli 2016 - Het verhaal stopt nooit: na Frankrijk, België en Duitsland is het nu de beurt aan Marokko


Bijgewerkte secties: Aardgas en aardgasaandelen, 
Geopolitiek maakt 50% uit van een GOEDE belegging.

Het zal waarschijnlijk niet als belangrijk nieuws CNN halen: het Duitse parlementslid Sahra Wagenkhneht verkondigt luid en duidelijk dat de Verenigde Staten het gevaarlijkste land in de wereld zijn, zeker wat betreft de vrede in Europa. Tijdens haar speech in het parlement werd ze voortdurend door applaus onderbroken. "De Amerikanen plaatsen kernwapensi n Duitsland, naar eigen zeggen om de Russische agressie in het Baltisch gebied te counteren. Geloven ze werkelijk dat we zo dom zijn?',  vroeg Wagenknecht onder luid applaus van haar collega's.

Kan helikoptergeld de globale deflatie overwinnen?

Waarschuwing: wie dit soort kop boven een artikel ziet, mag al meteen aannemen dat de atueur niets van economie kent. Het heeft dus GEEN zin om het artikel te lezen. Check de CORRECTE DEFINITIES van inflatie en deflatie (klik hier)...en onthoud dat inflatie en deflatie monetaire en geen economische items zijn.

super marioHet belangrijkste probleem is dat de Japanse overheid denkt dat ze de economie een kickstart kan geven door nog meer geld te drukken. Hoewel de REALITEIT telkens opnieuw aantoont dat dit niet het geval is. Ik denk dat het niemand iets kan schelen wanneer we in dit geval over IDIOTEN spreken. Zelfs al gaat het om hoge Japanse ambtenaren.

De Japanse eerste minister stelde een verrassend groot ($265 miljard) stimuleringspakket voor op woensdag, met de bedoeling om de economie in een hogere versnelling te krijgen. Van de centrale bank worden nu bijkomende monetaire stimuli verwacht.

Het bericht stuurde de Japanse en de andere Aziatische beurzen hoger, terwijl de Yen klappen kreeg. 28.000 miljard Yen ($265,30 miljard) stemt overeen met bijna 6% van de totale omvang van de Japanse economie. Er is sprake van fiscale maatregelen voor een bedrag van 13.000 miljard Yen, inclusief extra uitgaven door de nationale en de lokale overheden en een nieuw kredietprogramma.


Het is niet zeker dat het Midden-Oosten een U.S. LNG export markt op lange termijn wordt. Maar deze industrie zal eender welke vraag die ze kan invullen proberen vast te krijgen. Tijdens het grootste deel van vorige eeuw was aardgas zo overvloedig aanwezig dat het geen enkele economische waarde had en dat het  werd verbrand als bijproduct van de oliewinning. De opleving kwam er echter toen de vraag naar minder vervuilende energiebronnen toenam...meer hierover in de abonneesectie.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 28 juli 2016  - Het westen heeft de doos van Pandora geopend.


can of wormsBijgewerkte secties:

Wat in landen als België, Frankrijk, Duitsland gebeurt en nog zal gebeuren is vreselijk en werkt destabiliserend. Het zou NU moeten stoppen. Maar eerlijk is eerlijk: het WESTEN heeft de doos van Pandora geopend. Het was Bush Sr. en later Bush Jr. & Tony Blair die Irak binnentrokken en die Saddam Hoessein in 2003 lieten terechtstellen. Het was het WESTEN dat Libië binnenviel en destabiliseerde en het waren de Fransen die Khadaffi doodschoten (Tunesië, Mali, Mauritanië,...) Het waren door het westen opgeleide huurlingen (CIA, Mossad, UK, Frankrijk) die Noord-Afrika in rep en roer zetten. Het was eveneens het westen dat probeert het Assad regime in Syrië omver te werpen. Het is het westen dat probeert de controle te verwerven over Afghanistan...Pakistan.

De realiteit is dat wanneer de politici het terroristenprobleem proberen op te lossen op een oog om oog, tand om tand manier het probleem alleen maar veel erger wordt alvorens de geopolitieke situatie weer verbetert. 

Hoe zou u reageren wanneer uw land werd bezet door buitenlandse krachten, wanneer uw huis gebombardeerd werd, wanneer u uw land vanwege een oorlog zou moeten verlaten? Wat indien het westen de vijandelijkheden in de hierboven vermelde landen zou stoppen en alle inwoners weer naar huis konden om daar in VREDE te leven?

Hillary Clinton vormt een bedreiging voor de ganse mensheid !...het is zinsverbijsterend te zien HOE dit Monster door zovelen wordt AANBEDEN!


Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 27 juli 2016 - De EU zal uiteenspatten wegens BURGERLIJKE onrust en wegens een ECONOMISCHE depressie


spain sanctions

Bijgewerkte secties: Recessiebestendige aandelen,

De ministers van Financiën van de eurozone hebben deze maand besloten om sanctieprocedures op te starten tegen Spanje en Portugal wegens het overschrijden van de binnen de EU gemaakte budgetaire afspraken. Sancties kunnen oplopen tot een boete ten belope van 0,20% van het BBP van het land in kwestie en het opschorten van betalingen van afgesproken bedragen uit de structurele fondsen van de EU ten belope van 0,50%. Of met andere woorden: wanneer een land vanwege problemen in het rood draait, zullen de EU-dictatoren de problemen nog erger maken.  En dit is precies hoe politici zich gedragen: ze doen het omgekeerde van wat ze zouden moeten doen en bovendien doen ze dat ook nog eens op het verkeerde tijdstip. 

Politici zijn mensen die precies het  omgekeerde doen van wat ze zouden moeten doen en bovendien doen ze dat ook nog eens op het verkeerde tijdstip.

De PUZZELSTUKKEN komen nu eindelijk JUIST te liggen. Jaren geleden voorspelde Goldonomic aan onze abonnees dat we afstevenden op een periode van sociale onrust, terrorisme, burgeroorlogen, revoluties, oorlogen...Vandaag maakt het al niet veel meer uit of u leeft in Europa dan wel in de VS.  Economische RECESSIES en DEPRESSIES gaan altijd gepaard met grote onrust. We verwachten dat dit alleen maar erger zal worden naarmate de huidige depressie erger zal worden.

Belangrijke fundamentals

Cash op depositorekeningen- Cyprus leerde ons in 2013 dat een land zijn banken kan toestaan om geld van de depositohouders simpelweg aan te slaan wanneer er sprake is van een noodsituatie. Of met andere woorden: dit kan onder andere gebeuren wanneer de bank in kwestie in de problemen komt. Toevallig of niet hebben de US (in 2010), Canada (in 2013) en de EU (in 2014) allen wetten goedgekeurd die de banken zelf toestaan te beslissen of ze al dan niet in moeilijkheden zijn. Wanneer ze beslissen dat dit zo is, kunnen ze dus uw geld aanslaan.. Daarom mag u deposito's en aandelen ALLEEN aanhouden bij investment banken die geen commerciële kredieten hebben uitstaan en dus ook geen kredietrisico's lopen...en die zaken doen in VEILIGE LANDEN.

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van GoldonomicDinsdag 26 juli 2016 - Is iedereen klaar voor negatieve rentevoeten en voor nog meer belastingen?


Bijgewerkte secties:

Is het niet opmerkelijk dat de eerste bank die praat over het aanrekenen van negatieve rentevoeten een bank is die door een voormalige policus wordt geleid. ABN Amro heeft zijn bedrijfsklanten gewaarschuwd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe regeling met negatieve rentevoeten. De bank houdt zichzelf het recht voor om de rente onder nul te laten zakken.

Negative rates

ABN AMRO is voor 77% eigendom van de Nederlandse staat. CEO Gerrit Zalm is gedurende 12 jaar de Nederlandse minister van Financiën geweest, de langste die het ooit in die job heeft volgehouden.

Omdat we zeker weten dat NEGATIEVE rentevoeten wereldwijd algemeen zullen worden, herbekijken we in de komende maanden onze BELEGGINGSPIRAMIDE.

Negatieve rentevoeten zijn vergelijkbaar met BELASTINGEN. Het betreft een nieuw experiment door overheden die nog steeds in de waan leven dat ze de economie naar hun hand kunnen zetten.

De overheden hebben gedurende bijna een decennium een depressie een economische opleving genoemd. (hoe dom kan iemand zijn?) 

Weimar Hyperinflatie - De Duitse financiële verantwoordelijken, op de eerste plaats hoofd van Reichsbank Rudolf von Havenstein en minister van Financiën Karl Helfferich ontkenden tot het bittere einde dat Duitsland een inflatieprobleem had. Minister Helfferich durfde zelfs te beweren dat de Duitse goudvoorraden na WOI groter waren dan voor het uitbreken van de oorlog, dit ondanks het feit dat de uitstaande geldhoeveelheid meer dan verviervoudigd was. De economieprofessor Julius Wolf schreef in 1922 dat in vergelijking met de behoeften er in Duitsland minder geld circulieerde dan voor de oorlog. De oneervolle in Versailles afgesloten vrede speelde natuurlijk gedeeltelijk een rol, maar lijdt geen twijfel dat na 1921 het Duitse volk tot het besef kwam dat de overheden geen flauw idee hadden van waar ze mee bezig waren; meer zelfs: ze kwamen tot het besef dat zelfs gehaaide politici onbekwaam waren en Duitsland niet voor de ondergang konden behoeden. Dat besef leidde tot de Weimar hyperinflatie.

real growth 2016

Venezuela hyperinflatie: ook hier ontkennen de overheden en president Maduro de realiteit van de hyperinflatie. Hoge prijzen en tekorten aan levensnoodzakelijke levensmiddelen zijn uiteraard de schuld van ANDEREN en dit heeft NIETS VAN DOEN met een falende politiek die wij simpelweg SOCIALISME noemen.

Belangrijke fundamentals:

 • Negatieve rentevoeten zullen tot meer ZEEPBELLEN leiden ...en die zullen een wereldwijd fenomeen worden. Wees voorzichtig en vermijd die gevaarlijke zeepbellen.
 • De GEO-POLITIEKE situatie in Europa holt in sneltreinvaart achteruit...hetzelfde gebeurt in Turkije. Erdogan houdt 1500 Amerikanen gegijzeld in NATO bases waar TACTISCHE KERNWAPENS opslagen liggen.
 • Wees gelukkig een plan B te hebben....en maak u beter zorgen wanneer dat niet het geval is.

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 25 juli 2016 -Draghi vertelde ons juist dat de markten hun uptrend nog voor het einde van dit jaar zullen hervatten!


Bijgewerkte secties: Kroon-Goud & Kroon/$/€ , Yuan-Goud , Rupee-Goud , Langetermijnbeursindices ,

De GROOTSTE VERLIEZERS zullen zij zijn die al hun spaargeld aanhouden in OBLIGATIES, STAATSOBLIGATIES (alle schuldinstrumenten), BANKREKENINGEN en ga zo maar door...maar ook zij die hun spaargeld in vastgoed beleggen. Gedurende de Weimar hyperinflatie volstond één maand rente niet om een brood te kopen. De huurprijzen waren op dat moment door de overheid geblokkeerd. Anderzijds zullen de beurskoersen altijd stijgen wanneer er geld wordt GEDRUKT en wanneer de rente ARTIFICIEEL laag wordt gehouden.  Caracas is daar een uitstekend voorbeeld van. Het SLECHTE NIEUWS is evenwel dat de vooruitgang op de Venezolaanse beurs teniet wordt gedaan door de koersval bij de MUNT (Bolivar)....

Caracas 2015 Venezuela hyperinflation
   

Nota: we zagen een gelijkaardige evolutie in Japan met de Yen en de Nikkon (zie de wereldbeursindices en de sectie of ¥-Goud & ¥/$).

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 22 juli 2016 - Wie fysiek goud en zilver bewaart binnen bereik van de politici, dreigt alles te moeten AFGEVEN...


Women Turkish flagsUpdated Sections: €-Goud & /$Aussie-Goud & €/$/Aussie , Zwitserse frank-Goud & FS/$/€ ,   
Can$-Goud & Can$/$/€ , ¥-Goud & ¥/$/€£-Goud & £/$/€ , R-Goud , Goudprijs Objectieven , Literatuur

Wat we vandaag in Turkije zien, is een deja-vu van de situatie aan de vooravond van Tweede Wereldoorlog. Vanzelfsprkend herinnert de 4de generatie zich niets meer van die oorlog of wat Adolf Hitler in de jaren voorafgaand aan WO II in de Duitsland deed. De Joden werden vervolgd, de grenzen gecontroleerd of gesloten. Duitsers die tegen de oorlog/Hitler waren, werden gearresteerd. Wie de oorlog zag aankomen, maakte dat hij weg was. Zelfs wanneer hij een ZWARE BELASTING moest betalen op de bezittingen die hij meenam.

 

Britse leraars zitten vast in Turkije nu Erdogan universitair afgestudeerden verboden heeft het land te verlaten. Wie in het buitenland zit, moet terugkeren. 

Erdogan roept gedurende drie maanden de noodtoestand uit, waarbij de after-coup grotere dimensies aanneemt dan de staatsgreep zelf. Erdogan is de vleesgeworden duivel en situtatie in Turkije begint EXTREEM gevaarlijke dimensies aan te nemen. Een  NATO luchtmachtbasis met oorlogswapens is nu meer of minder onder Turkse controle. Duizenden mensen zijn gearresteerd, anderen verliezen hun job in een religieuze afrekening. Wetenschappers over de hele wereld worden BEVOLEN om terug te keren naar Turkije. Rechters en academici werden ontslagen. 

 

Turkije heeft inmiddels de Europese  conventie van de mensenrechten opgezegd !

De machthebbers in Turkije willen de Sharia invoeren. Het land heeft meer dan enge banden met IS. Het is de droom van Erdogan om een nieuw Ottomaans Rijk te stichten. Onder de noodtoestand zijn de Turkse president en zijn ministers gerechtigd om wetten uit te vaardigen zonder daarin het parlement te kennen. De rechten en vrijheden in het land kunnen beperkt of opgeschort worden wanneer de regering dat zo beslist. 

venezuela hungerZo eindigt een Erdogan-achtig leiderschap altijd: Venezuela of de natte droom van het socialisme. De vooruitzichten voor groei en inflatie in Venezuela zijn de slechtste in de hele wereld. Verwacht wordt dat de economie dit jaar met 10% zal krimpen, de inflatie kan oplopen tot 700%. 

De IMF vreest dat de situatie in het land sinds haar laatste rapport alleen maar verergerd is. Aanvankelijk was slechts gerekend op een economische krimp met 7% en een inflatie van minder dan 480% dit jaar.

Inflatie is SLECHT voor de economie. Inflatie is een monetair fenomeen, depressie is een economisch fenomeen.

Venezuela mag zich verwachten aan een diepe recessie/depressie en aan een zware aanbodcrisis terwijl de bevolking gekweld wordt door voedseltekorten en stijgende prijzen. De pijnlijke waarheid is dat Venezolanen (de meerderheid, de dwaze democratische stemmers) zelf verantwoordelijk zijn voor deze crisis. Zij brachten in het stembureel achtereenvolgens Chavez en Maduro aan de macht. Dit is een les voor ons allemaal: BROOD en SPELEN is een zeer gevaarlijke situatie, socialisme en overheidstussenkomsten VERNIETIGEN een maatschappij. De zaken kunnen geruime tijd stabiel blijven, maar vervolgens kan in een wip en een zucht alles mislopen. Jan en alleman zonder plan B achter de hand zullen door de stormvloed weggevaagd worden. 

De Salamanca school voor economie.


We hebben 2 boeken toegevoegd aan onze literatuurlijst:

 • The Tower of Basel
 • Rouble Nationalization

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Donderdag 21 juli 2016 - Beren maken de vergissing van hun leven: de beurskoersen kunnen alleen maar stijgen


Bijgewerke secties: INDU-target 30000

De recente uitbraak uit een consolidatiefase door de S&P 500 en de Dow jones Industrials was indrukwekkend. Op die manier werd ook de uitbraak van de FOOTSIE bevestigd. We kunnen vanaf deze niveaus nog fors hoger. De volgende opwaartse beweging zal breed gedragen worden door veel sectoren en de beleggers zullen aandelen beginnen te accumuleren. Noteer dat de beurzen en het goud op hetzelfde moment kunnen stijgen. Alleen de goudmijnaandelen zullen nog sneller stijgen.

In een omgeving van lage en zelfs negatieve rentevoeten kunnen de beurskoersen alleen maar stijgen. Aandelen zijn het ultieme instrument dat koopkracht kan blijven garanderen in periodes van hyperinflatoire depressies. De gewone mensen in Zimbabwe, Argentinië, Iran,...wisten al wat dat is. Vandaag mag ook Venezuela er kennis mee maken. Terwijl de economie en het socialistisch systeem in duigen vallen, stegen de beurskoersen over de afgelopen 24 maanden met 300%. Uiteraard deden goud en zilver het nog een stuk beter, want de stijging van de beurskoersen werd geneutraliseerd door daling vande koers van de nationale munt (Bolivar).

 

 

 

10year yields 2016

Belangrijke technicals:

 • De basistrend voor de Dow Jones, de SP500,de  FOOTSIE = BULLISH!
 • Microsoft bevindt zich in de buurt van een nieuw recordniveaueas: zie de sectie van de recessiebestendige aandelen voor onze andere geadviseerde aandelen.

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 20 juli 2016 - Krijgen we een verdere correctie of niet meer dan een consolidatie in de goud- en zilversector?


Bijgewerke secties: $-Goud , US-Dollar , Zilver , 

Dit is de ultieme lakmoestest. NEGATIEVE rentevoeten zijn NIET IN STAAT om de economische groei te stimuleren. Het drukken van geld zal de economische activiteiten niet doen toenemen. 

poverty2016

De centrale banken en de autoriteiten zijn zonder enige vorm van concurrentie DE STOMSTE mensen die er op deze planeet rondlopen. Zij proberen keer op keer monetaire werktuigen te gebruiken om een probleem (de economische depressie) op te lossen dat met deze werktuigen simpelweg niet kan opgelost worden. Interessant om vast te stellen is dat we vandaag een deja vue krijgen van de jaren 30 van de vorige eeuw toen autoriteiten en bankiers precies hetzelfde concept toepasten...eveneens ZONDER positief resultaat hoe dan ook.

Er is maar één enkele manier om de economie te stimuleren en dat is door 1. Investeringen van kapitaal te belonen in plaats van ze te straffen met negatieve rentevoeten en belasting en 2. ondernemers aantrekken door het aanbieden van een geschikte basis om te ondernemen. In plaats daarvan hebben ze meer en meer regels ingevoerd die het systeem onderdrukken.

Negatieve rentevoeten en QE (het printen van fiat geld uit de lucht) leidt alleen tot een VERKEERDE TOEWIJZING van beschikbare middelen (bijvoorbeeld groene enerige en ZEEPBELLEN: bubble op de obligatiemarkten, bubble op de beurzen, bubble in de vastgoedsector,...

Belangrijke fundamentals:

 • Gisteren kwam RABO Bank, Nederland ons vertellen dat GOUD in een zeepbel is beland en terug zal vallen ONDER $500. Zulke artikels vertellen ons dat het GOUD door het PLAFOND zal vliegen.

Belangrijke technicals:

 • Technische factoren wijzen op een correctie bij het zilver....maar misschien blijft alles beperkt tot een consolidatie.

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 19 juli 2016 - Moeten we de verkoop van fysiek goud en zilver en van de mijnbouwaandelen overwegen om de vette winsten binnen te halen?


Bijgewerkte secties:

Parijs, Brussel, Orlando, Dallas, Nice, Turkije, Baton Rouge..waarom kunnen de meeste mensen GODVERDOMME de LINK niet leggen?

EERST WAREN DE BANKEN TE GROOT OM ZE TE LATEN OMVALLEN, NU IS hILLARY TE GROOT OM ZE IN DE GEVANGENIS TE STOPPENL …en wat er gebeurde in Dallas, Texas, in Baton Rouge, LA, maar ook in Europa en Turkije is een uiting van wat er gebeurt als een land niet langer door wetten wordt geregeerd. Dit is bovendien nog alleen maar het VOORSPEL van al het KWAADS dat ons te wachten staat. Economische DEPRESSIES gaan altijd gepaard met oorlog, burgeroorlog, revolutie....het drama is dat de 4de generatie zich zelfs niet meer kan INBEELDEN wat er is gebeurd...ze blijven leven in een wereld van brood (sociale zekerheid) en spelen (Olympische Spelen zijn op komst). 

Wanneer mensen geen inkomen meer hebben, geen hoop meer en wanneer er geen licht meer is aan het einde van de tunnel, gebeuren er altijd drama's. Deze drama's maken onlosmakelijk deel uit van de depressie die door de POLITICI veroorzaakt zijn.

Belangrijke fundamentals: 

What-Is-a-Brokerage-Account-nl

Belangrijke technicals:

 • Hij of zij die er van droomt om zijn of haar fysiek goud/zilver (inclusief de mijnbouwaandelen) te verkopen, snapt er geen bal van. Waar het om gaat, is dat wie die posities afbouwt WAARDEVOLLE ACTIVA inruilt voor WAARDELOOS FIAT GELD (hoe dom kan iemand zijn?).

Gold LT

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 18 juli - De overheid is een monster geworden. Politici falen in hun opdracht: het beschermen van hun burgers. Maar ze falen eveneens in wat ze niet verondersteld worden te doen: de economie laten draaien. 


Nice2Bijgewerkte secties: VS Dollar , 

De Amerikaanse revolutie maakte in 1776 korte metten met het achterhaalde idee dat de politici de burgers moeten reguleren en controleren. Voor de eerste keer in de geschiedenis claimde een bevolking dat haar levens, haar vrijheden en haar eigendommen haar toebehoorde op basis van wetmatige rechten en niet op basis van een regering. (Adam Smith, The Invisible Hand)

De medewerkers van de regeringen waren volgens het Amerikaans volk gewone ambenaren of dienaars wiens job het was om de door God geschonken rechten te beschermen, niet om ze te reguleren of ze vernietigen. Gedurende het grootste gedeelte van de periode van 1787 tot 1914 bestond geen inkomstenbelasting, sociale zekerheid, overheidsscholen, strijd tegen de armoede of strijd tegen de drugs. De mensen waren vrij om te reizen en om waar ook ter wereld handel te drijven zonder tussenkomst van regeringsmedewerkers. Het resultaat was de meest ongewone maatschappij in de geschiedenis en de GROOTSTE economische boom die ooit in diezelfde geschieden opgetekend werd.

De mensen konden van het ene land naar het andere reizen zonder paspoorten of andere formaliteiten. De ganse wereld was hun afzetmarkt en hun handelspartners en potentiële klanten waren alle andere burgers van deze vrijehandelswereld. Er was helemaal GEEN sprake van tussenkomst van hogerhand.

De IRONIE van het lot wil dat de economie en de gemeenschap VERNIETIGD worden door dezelfde mensen die van de democratische KIEZERS een mandaat hebben gekregen. Zelfs Adolf Hitler deed NOOIT iets illegaals!

Moderne politici vormen een ras dat erger is dan Louis XIV (après-moi le deluge). Vanadaag mengt de politiek zich met alles. Zowel de binnen- als de buitenlandse handel worden gereguleerd en gecontroleerd door de staat. De NATO en de Amerikanen vallen zelfs landen binnen waar ze helemaal niets verloren hebben (Afghanistan, Libië, Irak Syrië,...) en creëren zo dramatische economische en menselijke onevenwichten. 

We leven niet in een tijdperk van vrijheid of democratie, maar in het tijdperk van de politiek. Het ergste deel van het verhaal is dat de politici niet in staat zijn te doen waarvoor ze verkozen werden, iets wat ze zelfs categoriek weigeren om te doen. Het is niet meer dan een zielig zootje gekke psychopaten. Ze denken aan niemand anders dan aan zichzelf.

Vandaag is de wereldhandel niet langer het geheel van privéhandelsplaatsen waar kopers en verkopers elkaar vinden. Vandaag is er een verband tussen alle internationale transacties en de politiek. Een aantal organisaties hebben zich het recht toegeëigend op te treden in de plaats van diegenen die zich op het terrein met de handel zelf bezighouden: GATT, World Bank, IMF, BIS,...

Deze groepen spannen samen met de politici en de overheden en worden met smeergeld er toe verleid om monopolies en oligopolies toe te staan. De kop van jut zijn de armen, want zij betalen de hoogste prijzen. Belastingen zijn bovendien regressief en hun gewicht weegt zwaarder door op het budget van de arme mensen. 

Een monetair systeem faalt meestal vanwege een foute politiek. Vanwege Louis XIV werden we geconfronteerd met John Law, a Mississippi Company, Assignats, Hyperinflatie en de Franse revolutie,... Elke keer opnieuw overleefde alleen het echte geld (goud) op voorwaarde dat het buiten het bereik van de politici werd gebracht. 

Ik was in mijn keuken aan het werk toen ik plots helicopters, jets, ontploffingen, schoten en schreeuwende mensen hoorde (een Turkse huisvrouw). Dit toont aan hoe snel het allemaal kan gebeuren zodra de TIJD rijp is. Zij die niet voorbereid zijn, zij die geen PLAN B hebben, zitten als ratten in de val.  Een verstandige belegger houdt vandaag met 2 factoren rekening: 1) belegd te zijn in de juiste activa en 2) het buiten het bereik van de politiek houden van die activa.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 15 juli 2016 - De uitbraak van de Dow Jones Industrials en de SP500 dekt grotendeels de kostprijs van een abonnement op Goldonomics!?


Bijgewerkte secties: Wereldbeursindices , 

De Bank of England zal de rente verlagen. De Bullish SIGNALEN en de DUIDELIJKE UITBRAAK bij de FOOTSIE (een zeer BULLISH signaal onder ons gezegd en gezwegen) was al zichtbaar ALVORENS de Brexit effectief plaatsvond. Naar onze bescheiden mening heeft de stijgnig van de FOOTSIE niets te doen met de Brexit maar eerder met het feit dat de Bank of England besloten had om de rente te verlagen en om de geldhoeveelheid te verhogen. Het zal duidelijk zijn dat deze Centrale Bank Junkies en hun overheden niet begrijpen dat ze meer kwaad dan goed doen door de rentevoeten onder nul te zetten. Om één of andere onduidelijke reden zien ze niet dat de economie en de geldhoeveelheid twee totaal verschillende zaken zijn.  Concluderend kunnen we echter stellen dat deze politiek altijd in inflatie eindigt en dat in een niet zo verre toekomst de inflatie ook zal doorsijpelen in de beurzen (en de goud- en zilversector).

Het Financieel Systeem zal NIET CRASHEN. Alleszins niet vandaag of morgen. Centrale bankiers en overheden beseffen maar al te goed dat ze door een mijnenveld van problemen moeten ploeteren. Dat is METEEN ook de reden waarom we REELE NEGATIEEVE RENTEVOETEN en QE (het drukken van geld) hebben. Alleen HYPERINFLATIE kan het Financieel Systeem een kopje kleiner maken. Daarom zullen we zolang er geen hyperinflatie is misschien wel een dramatische correctie maar GEEN vernietiging van het systeem zien. Maar wie gelooft dat het monetair systeem zal crashen mag GEEN bankdeposito's, GEEN spaarrekeningen, GEEN financiële producten van banken of financiële instellingen bezitten. 

system to crash

De meeste beleggers verwachten (EN DAAR ZIJN ZE FOUT IN) dat een financiële nieuwsbrief elke dag, elke week en elke maand verslag uitbrengt over de markten. Gelukkig werkt het zo allemaal niet. Belangrijk en BETROUWBAAR nieuws komt soms zelfs niet 1x per jaar. Belangrijk is tevens geaboneerd te zijn op een GOEDE nieuwsbrief uitgegeven door mensen die zoals wij MARKTERVARING hebben (meer dan 45 jaar).

Meestal willen de beleggers boter bij de vis. Kopen en verkopen binnen enkele weken of maanden met winsten van 10 tot 30%. Maar zo werken de markten dus niet en wie winsten op korte termijn zoekt zal ALTIJD de FOUTE investeringsbeslissingen nemen en ALTIJD GELD VERLIEZEN;

De charts hieronder vertellen meer dan 1.000 woorden. We kunnen al dan niet een BACKTEST krijgen. Elke duidelijke uitbraak zou die trouwens moeten hebben. De backtest moet het steunniveau bevestigen en aangeven dat de uitbraak betrouwbaar en ondersteund is.

Onze sectie van de Wereldbeursindices toont aan welke beurzen het meest zullen profiteren in de nabije toekomst en welke gevaarlijk zijn en dus beter gemeden worden.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 14 juli 2016 - Het Brits Pond is beginnen te stijgen, precies zoals we vorige week voorspelden. Zie de Point & Figures en candle charts.


police usaUpdated Sections: Bedrijfsobligaties , Wereldbeursindices (FOOTSIE) , £-Goud & £/$/€ ,

Black lives matter. We hebben uitgebreid verslag uitgebracht over de relaties tussen blanken en zwarten in de Verenigde Staten. Vanwege de recente ontwikkelingen kan het interessant zijn om daar nog eens op terug te komen. Maar weinig mensen weten dat de relaties tussen blanken en zwarten allesbehalve opperbest zijn. Een blanke is niet snel bevriend met een zwarte, het omgekeerde is uiteraard ook waar. Zelfs voor wie hard zijn best doet. De Afro-Amerikanen lijken maar moeilijk de tijd te kunnen vergeten dat hun voorouders slaven waren. Wie in Afrika leeft, weet dat de verhoudingen tussen zwarten en blanken daar een stuk beter liggen. Er is echter ook een probleem tussen geboren Afrikanen en Afro-Amerikanen, evenals tussen Afro-Amerikanen en Latino's en dit probleem schijnt groter te zijn dan dit tussen blanken en Afro-Amerikanen.

Politieofficieren (cops) zijn doodsbang wanneer ze moeten optreden tegen mensen die geen nagel hebben om hun gat te krabben. ....daarnaast is vanwege de economische depressie het aantal ongeschoolde zwarten dat in armoede leeft heel groot. Hoe groter de depressie, hoe meer onrust er in de USA (en in Europa) zal komen. Welke kleur de betrokkenen ook hebben.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 13 juli 2016 - Politici zijn één grote bende SCHANDAALSCHOPPERS...ze voeren alleen maar een toneelstuk op waar iedereen misselijk van wordt


farage goBijgwerkte secties: Staatsobligaties in de EU en het VK

Varoefakis...hier zijn we weer! Ze hadden niet verwacht dat we het referendum zouden winnen. Nu dat toch is gebeurd, zeggen ze ons dat dat we MOETEN vertrekken in het belang van onze veiligheid en die van onze familieleden.  Op die manier kunnen ze hun misselijkmakende spelletjes verder zetten en de MENSEN voor de gek blijven houden. Om hun doel te bereiken werd Theresa May maandag AANGESTELD als premier. Vandaag woensdag zal ze GEKROOND WORDEN. Na Mutti krijgen we nu een Moeder Theresa en straks wellicht een Hillary. Dan is het HEKSENTRIO kompleet.

In de VS hadden Bernie Sanders en Obama een kort gesprek, waarbij Bernie de hemel op aarde werd beloofd in ruil voor steun aan Hillary...en zo werkt het allemaal. 

Inmiddels hebben de Europese (Italiaanse) banken weer 150 miljard Euro nodig om het hoofd boven water te kunnen houden....De hoofdeconoom van Deutsche Bank berekende dit bedrag, dat geenszins zal volstaan. De Italiaanse banken alleen al snakken wanhopig naar een bailout, want ze zitten met 360 miljard Euro aan probleemkredieten opgezadeld. Het probleem wordt acuter met de dag en het geld is absoluut nodig om een bevriezen of omvallen van de Italiaanse banken te voorkomen. Een bail-in, zoals Europa nu toestaat, zou onmiddellijk tot een bank run. leiden. Maar het belangrijkste risico voor Europa zijn niet de Italiaanse banken, maar wel  Deutsche Bank die tot over haar oren in de derivatenhandel zit. Italië zal moeten kiezen tussen de EURO en de eigen economische overleving!

Vergeet nooit dat de economie en de beurs TWEE TOTAAL VERSCHILLENDE ZAKEN zijn ...

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 12 juli 2016 - De bull run van de goudmijnaandelen is tot dusver indrukwekkend geweest!


Bijgewerkte secties: Goud & zilver Juniors (alle charts), Majors (alle charts) , Obligaties algemeen & USA , 
gold price in curr Gold Recessions 2016
8% gemiddeld rendement per jaar...ZERO% risico! en zo presteert goud in recessieperiodes...

Belangrijke fundamentals:

 • Nog altijd op zoek naar obligaties?...in dat geval mag u eens aan PANAMA denken: de Panamese economie zal dit jaar naar verwachting met 6,10% groeien en dat is het snelste groeitempo in Zuid-Amerika. Panamese staatsobligaties hebben dit jaar 9,80% opgeleverd.! 

Belangrijke  technicals:

 • De bull run van de goudmijnaandelen is tot dusver indrukwekkend geweest!, zowel wat betreft de majors als de minors. De stijging is echter te snel geweest en heeft te ver gereikt. Reken daarom minstens op een consolidatie en mogelijk zelfs een correctie. Die correctie zou echter kort in tijd en ruimte kunnen zijn.

    Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 11 juli 2016 - Dacht u werkelijk dat vastgoed zo'n veilige belegging was?


Bijgewerkte secties: Hoe en waar goud kopen (video)

6 Britse vastgoedfondsenn zijn bevroren: er waren er al 3 bevroren en daar zijn er woensdag nog 3 anderen bijgekomen. Canada Life, Columbia Threadneedle en Henderson Global Investors kondigden woensdag aan dat ze de terugbetalingen van hun Britse commerciële vastgoedfondsen stopten.  M&G Investments kwam dinsdag Aviva AV en Standard Life SL gezelschap houden, deze hadden eerder al een stop in de terugbetalingen aangekondigd. Dit bewijst dat de bezorgdheid over de toekomst van de Britse commerciële vastgoedmarkt na de Brexit alleen maar is toegenomen. Bovendien is de onzekerheid over de afhandeling van de Brexit toegenomen. De financiële markten vrezen dat de stress zal overwaaien naar de Britse economie en zelfs nog verder richting Europa en de rest van de wereld.

Bovenstaande betekent dat meer dan de helft van de Britse vastgoedsector bevroren is. Deze sector heeft een omvang van 25 miljard Brits Pond. 

Het stopzetten van de terugbetalingen kunnen de open-ended real-estate funds (vastgoedfondsen) onder zware druk zetten. In tegenstelling tot aandelenfondsen kunnen zij hun posities niet snel afbouwen om aan de vraag tot terugbetaling tegemoet te komen. Die fondsen hadden nogal wat cash achter de hand, maar die cashposities lijken sterk te zijn afgebouwd. De zaak wordt nog bemoeilijkt door het feit dat vastgoed in periodes van stress moeilijk te waarderen én te liquideren valt.

De 1ste president van de ECB (Trichet) trok zich terug na de Europese economie eerst vakkundig de nek te hebben omgewrongen. 

Niet de goudprijs gaat naar omhoog...de prijs van fiat papieren geld komt naar omlaag!


Belangrijke fundamentals:

 • Het probleem is evenwel dat de Amerikaanse oliereserves op de eerste plaats SCHAALOLIEVOORRADEN zijn, met een hogere exploitatiekost (meer dan $100 per vast). De  VS hebben meer oliereserves dan Saoedi-Arabië of Venezuela. Het betreft 264 miljard vaten, tegenover 256 miljard voor Rusland en 212 miljard voor Saoedi-Arabië. Meer dan de helft van de Amerikaanse olievoorraden zijn schaalolievoorraden. 

Belangrijke technicals: klik hier om te vergroten

USD month1 Gold correction
 Secular Trend bij de Dollar is nog altijd BEARISH De analisten van  UBS zien een nieuwe Bull Market = verwacht een CORRECTIE!

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 8 juli 2016 - Bent u gehersenspoeld of bent u hersendood?


Bijgewerkte secties: €-Goud & $/€ ,

Europa’s bancair systeem heeft zich nooit volledige hersteld van de grote financiële crisis. Als gevolg van de Brexit zullen de de banken aan een zware test onderworpen worden. Dit herinnert er opnieuw aan dat u beter uit de buurt van de banken blijft, op de eerste plaats dus de Europese banken. De charts van de financiële instellingen die we volgen (zie sectie Banken & Financials) vertellen meer dan 1.000 woorden: het beste doen het de Panamese banken, dan de Canadese, vervolgens de Amerikaanse en helemaal op het einde volgen de Europese banken. Super Mario (ECB) zal geen andere keuze hebben dan de bal verder voor zich uit te schoppen door de rente lager te duwen en door meer geld te printen...tot de mensen beseffen dat ze bedrogen zijn en we HYPERINFLATIE krijgen.

De Europese banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn volgens de regelgeving van Basel gedwongen om een zeker bedrag op de balans aan te houden in de vorm van overheidsschulden. Zo zijn ze gedwongen om de eigen staatsobligaties aan te houden. Daarom maakt het niet uit hoe diep de rente wegzakt, er zullen altijd kopers zijn voor staatsobligaties. BASEL I en BASEL II waren ineffectief en BASEL III is nog niet geïmplementeerd...zodoende kunnen er ongevallen gebeuren.

Iedereen die BANK- en/of FINANCIELE AANDELEN, verzekeraars, pensioenfondsen of enig ander BELEGGINGSPRODUCT koopt dat door de banken werd gemaakt, is op zijn kop gevallen....Hetzelfde geldt voor iedereen die grote deposito's op een bankrekening aanhoudt of goud en zilver in een KLUIS bij de bank bewaart, deze mensen hebben gewoon een vijs los.....


Vaak  gaan TOPFORMATIES gepaard met GROTE VOLUMES...zoals de volumes we nu zien op de Belgische vastgoedmarkt. 

In het jaar 2006 was de vraag naar vastgoed in Florida zo groot dat de promotoren met LOTERIJEN werkten: wie vastgoed wou kopen, moest een aanvraag indienen via het kopen van een loterijlot...alleen de gelukkigen kregen de kans om vastgoed te kopen. Ze kochten aan TOPPRIJZEN het recht om in de jaren nadien minstens 50% te verliezen....

De afgelopen jaren zagen we een KLEINE CORRECTIE op de vastgoedmarkt in Florida/USA. Niets gaat in één rechte lijn omhoog of naar omlaag. We betreuren niettemin dat op basis van onze research de VASTGOEDCRASH nog niet voorbij is.

VASTGOEDCYCLI duren ongeveer 76 jaar: 50 jaar omhoog en 26 jaar omlaag. De finale VASTGOEDBODEM in de VS zal niet bereikt worden voor 2006 + 26 = 2032.  Voor België wordt dat 2017 + 26 = 2043.  Noteer dat de situatie in de EU en in Europa veel ERGER is dan in de USA vanwege de OVERREGULATIE .


Belangrijke fundamentals:

 • Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van de aandelen van banken en financials en/of hun producten...raak ze met geen tang aan. 
 • Houd uw PORETFEUILLE BUIEN BEREIK VAN DE POLITICI...bij voorkeur bij een investment bank die een bepaalde vorm van verzekering biedt in geval er een ongeval gebeurt met de bank of de beursvenootschap.

Belangrijke technicals:

 • Dit IS NIET het begin van een nieuwe uptrend voor goud en zilver, het is simpelweg het tweede been omhoog van een SECULAR  BULL TREND die in 2002/03/04 is opgestart. Alleen kortzichtigen, onervaren financiële analisten uit de banksector denken er aan om te verkopen. Kijk op de Abonneesectie om te zien welke beleggingsinstrumenten het MEEST ZULLEN PROFITEREN.

 Gold month

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 7 juli 2016 - VOOR, TIJDENS en NA het Brexit Referendum kregen we niets anders dan PROPAGANDA te horen!


Bijgewerkte secties: £-Goud & £/$/€ , 

De EU en het ganse financieel systeem zullen onvermijdelijke crashen, los van het feit of we al dan niet een Brexit zullen krijgen. Wanneer komt er een Euro-belasting zo dat de Europese burgers beseffen dat de EU een SCHANDAAL is! [de propaganda is zo een machtig wapen dat zelfs lezers van Goldonomic deze GELOVEN]...wat doet die vervloekte SOROS overigens in het Europees parlement...!?

Alles wat het Verenigd Koninkrijk deed, was opnieuw een gewoon land worden. Het referendum was een overwining voor het gewone volk en een nederlaag voor de multinationals en de globalisten...de Britten verlieten Europa niet, maar wel een FALENDE, PEPERDURE en ONDEMOCRATISCHE Europese Unie. Niets zal in Europa nog ooit hetzelfde zijn...dit is het EINDE van de EU en van de Euro. Last but not least:IK BEN GEEN CARRIEREPOLITICUS!

Brussel zal proberen om het VK (inclusief FARAGE) te straffen zoals ze de Grieken straften om tegen hen te stemmen. Achter de schermen luidt de redenering 'wat denken ze wel?' Brussel zal proberen de Britten hard aan te pakken omdat er al in andere Europese landen stemmen opgaan om een gelijkaardig referendum te organiseren. Dat is onder andere het geval in Nederland, Frankrijk en Italië. 

De Britten gaven een slag in het gezicht van de Brusselse elite die nooit heeft willen toegeven dat ze compleet fout was. Het is altijd de fout van 'iemand' anders. Het ganse EU project is veel te ver gegaan. Het heeft niet langer betrekking op handel, maar is uitgegroeid tot een anti-democratische bende die aan alles en iedereen haar voeten veegt. 

Maar het tij staat op het punt om de andere richting in te slaan. De komende verkiezingen zullen het perspectief van de regeringen voor de komende decennia bepalen. Zij die de macht hebben, zullen zich weren als een duiveltje in een wijwatervat. Het keerpunt zal bereikt zijn WANNEER iedereen zich zal realiseren wanneer de toekomst er heel anders zal uitzien dan iedereen had gedacht. De negatieve rentevoeten vernietigen de pensioenfondsen, De centrale banken zijn de controle kwijt, maar kunnen ook hun geloofwaardigheid in één moeite op de buik schrijven. Het socialisme is ten dode opgeschreven omdat de overheid het leeuwendeel van het geld van de pensioenfondsen gebruikt om zichzelf te financieren. Het keerpunt komt wanneer de mensen zich realiseren dat de regeringen aan het instorten zijn. Op dat moment zal er een run op alle activa ontstaan...inclusief goud en zilver. Het gevaar bestaat dat de overheden laatstgenoemden zullen aanslaan om zichzelf overeind te houden. 

Belangrijke fundamentals:

 • Rode knipperlichtjes flikkeren in de Italiaanse banksector. Dit kan een nieuwe EU-crisis veroorzaken.

Belangrijke technicals:

 • Hoewel we een kleine correctie/consolidatie niet uitsluiten, is het ALTIJD aangeraden om NIET TE VERKOPEN in de hoop op een later tijdstip weer goedkoper te kunnen inkopen. Het beste advies is om gewoon mee te bewegen met de GOLF, ook al worden er grote winsten gerealiseerd. 
 • Wanneer er in The Telegraph artikels verschijnen dat het over en uit is met het Pond Sterling.... dan is het normaal tijd om te kopen! ...klik hier

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Woensdag 6 juli 2016 - Zelfs Super Mario (ECB) had die BREXIT NOOIT verwacht!


Bijgewerkte secties: $-Goud ,

Super Mario (ECB) verklaarde dat de ECB alles zal doen wat nodig is om het uiteenvallen van de Euro te voorkomen. Hij zal waarschijnlijk nooit vermoed hebben dat de UK in juni 2016 effectief er voor zou kiezen om de EU te verlaten. Dit zou de reden kunnen zijn dat ze Nigel Farage gechanteerd hebben om de politiek te verlaten, precies zoals ze zich hebben ontdaan van Varufakis....deze mannen zijn erger dan de MAFFIA!

De EU-wet staat boven de wetten van de verschillende lidstaten. De EU-Maffia dwong lokale overheden om de grondwet te wijzigen in landen (onder andere in Spanje en Griekenland) waar suprantionale SCHULDEN de voorkeur krijgen boven nationale schulden. Omdat het zeer moeilijk is om de grondwet in veel EU-landen te veranderen, wijzigden ze de lokale wetgeving. Vandaag overtreft de EU-wetgeving de wetten van de lidstaten. Stalin of Lenin zouden het niet beter gedaan hebben....

De EU is een zonder meer een gedrocht...in de  afgelopen jaren heeft elk land groei laten optekenen behalve de EU en Antarctica! Waarom zou iemand lid willen zijn van een monster dat een complete mislukking mag worden genoemd!?

Een monetaire unie van landen met zo uiteenlopende economische situaties kan simpelweg niet werken.  De meeste economen beseffen dit maar al te goed. De politici doen alsof ze alles beter weten en geschiedenis zullen schrijven. Hun plan wringt echter aan alle kanten en werkt dus niet. De vraag is alleen nog hoeveel ellende ze over de bevolking zullen afroepen alvorens een burgeroorlog of een revolutie uitbreekt en een einde zal maken aan het regime van deze politici en hun vazallen. Wat zo zal het allemaal aflopen.!

De dood van het EU-monster zal gepaard gaan met een hoop ellende, energie, depressie, onlusten, revolutie en mogelijk ook BLOED!  Maak dus als de VLIEGENDE BLIKSEM dat u  deze ZINKENDE TITANIC de rug toekeert. Luister niet langer naar valse profeten en kies voor veiligheid!

Brussel (de EU) staat voor belastingen zonder vertegenwoordiging ...

Belangrijke fundamentals:

 • Vlucht uit het bankensysteem, uit de EU, uit de Euro en uit Europa. DOE HET NU!...de EU is zonder meer een GEDROCHT...

Belangrijke technicals:

 • De kans is aanwezig dat we het einde van de huidige BULL run in de goud- en zilversector beleven en dat we in een correctie belanden die tot ergens in augustus kan duren.
 • XXXXXXX is uitgebroken vanaf de bodem en is KOOPWAARDIG.
 • XXXXXXXXX is uitgebroken en is KOOPWAARDIG.
 • XXXXXXXXXX is uitgebroken en is KOOPWAARDIG.

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Dinsdag 5 juli 2016 - Zilver...dit is de BULL RUN waar we al 2 JAAR GELEDEN OVER SPRAKEN!


Updated Sections: Zilver , Wereldbeursindices '(short candles) , Steenkool, zonne-energie & zeldzame mineralen/metalen, , Landbouwgrondstoffen , Koper, platina & non-ferro's , Grondstoffen charts op lange termijn,
Commodities uitgedrukt in goud , Inflatie-index ,

Meestal worden BELANGRIJKE technische signalen alleen maar gegeven wanneer NIEMAND ze verwacht. Zoals NU dus. Dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom de ene rijk is en de andere geen nagel heeft om zijn gat te krabben. De meerderheid verkiest het om naar de Mainstream Media te luisteren, om goedkope beleggingsblaadjes te kopen en te geloven naar wat de politici ons vertellen.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 4 juli: geen handel wegens Independence Day


Vrijdag 1 juli 2016 - Radicale veranderingen brengen altijd risico's met zich mee, maar ik ben er zeker van dat de geschiedenis ons zal bedanken voor de Brexit (A. Heath)


Updated Sections: Bankaandelen , Olieprijs ,

Brexit refBen ik zenuwachtig? Natuurlijk, maar ik wist altijd dat ik juist handelde toen ik voor 'Leave' stemde. Zelfbestuur gaat samen met een groot aantal voordelen, maar brengt ook nadelen met zich mee. Het inslaan van een andere weg betekent dat het zowel beter als slechter kan gaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. 

Ik ben erg droevig gestemd wanneer ik zie dat veel vrienden die 'Remain' stemden zich nog nog altijd niet bij de nederlaag hebben kunnen neerleggen. Dit soort mensen kan men onder de noemer post-democratisch rangschikken: zij geloven niet langer dat de meerderheid beslist, zoals zij ook niet aanvaarden dat er geen belastingen geheven kunnen worden zonder vertegenwoordiging. of, zoals vaak bij jonge mensen het geval is, dat ze niet meer geloven in de vrijheid van meningsuiting.  Hun afwijzen van de liberale democratische cultuur houdt in dat ze hun politieke tegenstrevers niet langer het voordeel van de twijfel kunnen gunnen. Ze zijn er heilig van overtuigd dat zij het goede vertegenwoordigen en hun tegenstrevers het kwade. Velen van hen leven een bevoorrecht leven en zijn aanhangers van een vorm van snobisme die in de loop van vorige eeuw zou moeten uittgestorven zijn. 

Apart zelfs van het beledigen van de arbeiders en van kiezers op op het platteland, is hun analyse van het referendum (dat de verantwoordelijkheid voor de 'Leave' volledig bij de Labourrkiezers uit het noorden legt) volledig fout. 61% van de Tories stemde voor de Brexit, evenals 40% van de Londenaars. Dat waren er in absolute cijfers veel meer dan voor Sadiq Khan hebben gestemd. Allister Heath in The Telegraph

Wat we vorige maand uitlegden aan onze abonnees over de manier waarop ZILVER zich gedraagt tegenover het goud is eveneens de mening van Peter Schiff. Leest hij misschien ook Goldonomic!? Wie ons laatste symposium in Europa bijwoonde, weet dat zijn visie volledig overeenstemt met de onze. De kwaliteit van bepaalde Europese financiële analisten is minstens even goed als die van veel Amerikaanse analisten...zo niet beter. Om één of andere reden blijven de Europese beleggers hun tijd verliezen door allerlei voddenblaadjes te lezen.....

Goede financiële analyse kost altijd geld, of u nu een abonnement neemt op een GOEDE financiële nieuwsbrief of betaalt voor een ervaren beleggingsadviseur. Wie dat niet doet, verliest zijn geld op de markt of aan de belastingen.

Een andere GROTE FOUT die beleggers maken, is dat ze ongeduldig zijn. Ze willen ONMIDDELLIJKE VOLDOENING. Zodra ze een belegging hebben gedaand, willen ze zo snel mogelijk 10 tot 20% aan winsten op zak steken, waarna ze op zoek gaan naar de volgende buitenkans. Het probleem verbonden aan deze manier van beleggen is die u ALTIJD de verkeer de producten zult kopen.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."