31
januari
2017

NIEUWS JAN'17 (publiek)

DIT IS WAARSCHIJNLIJK DE LAATSTE KANS OM GOUD AAN DEZE UITZONDERLIJKE LAGE PRIJZEN TE KOPEN

Dinsdag 31 januari 2017 - De dollar dreigt in een dodelijke omhelzing gekneld te raken


Updated Sections: Zilver , 

panama hatPanama wijzigt zijn toeristenvisa. In de afgelopen weken werd de immigratiepolitiek van het land herzien. Buitenlanders die in de Europese Unie verblijven kunnen Panama niet langer zonder een toeristenvisum bezoeken.

Deze plotse wijziging van de politiek gebeurde nadat buurland Costa Rica een gelijkaardig standpunt innam. Hoe dan ook verandert er volgens de nieuwe wet niets voor de meerderheid van de Europese burgers. Deze kunnen het land nog steeds voor een tijdje binnen zonder dat ze een visa nodig hebben. Hetzelfde geldt overigens voor Amerikaanse staatsburgers.

Het decreet werd door de Panamese president Juan Carlos Varela op 28 december getekend en maakt visa overbodig voor zij die een visum hebben om de VS, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk binnen te komen...klik hier voor meer

John Williams-Dollar Faces Death Knell:


Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 30 januari 2017: Na de optie-exploratie van vorige week hebben we een nieuwe maan gekregen. Het Chinese nieuwjaar zal bovendien positief zijn voor goud. 


einde cashBijgewerkste secties: Vermogensallocatie , 

De revolutionaire daad van Trump doet een windje van vrijheid blazen door een zee van regelgeving. Het geeft iets aan dat de moderne regeringen NOOIT zouden kunnen: dat ze fout kunnen zijn en dat ze inderdaad ook fout zijn geweest. Het is precies dat wat Trump heeft beloofd tijdens zijn verkiezingscampagne.

Wie niet voorbereid is op een maatschappij ZONDER CASH zal een hoge prijs betalen wanneer de maatregelen doorgevoerd zullen worden. Maar wanneer het cash geld is afgeschaft, is ook het bezit van goud niet zonder gevaar. Dit tegen de achtergrond dat de overheden steeds meer financiële informatie uitwisselen.

De eliminatie van cash bedreigt onze persoonlijke en financiële vrijheid, meer bepaald op de volgende manier:

 1. Verlies van privcay: al onze aankopen en geldtransfers zijn digitaal traceerbaar
 2. Einde van de vrijheid van meningsuiting: de overheid kan eender welke data tegen ons gebruiken
 3. Gevaar voor de vrijheid: met een simpele pennentrek kan een deposito bevroren worden of overgeheveld naar een rekening van de overheid
 4. Negatieve rentevoeten: de overhead kan elke euro in bezit taxeren door u te dwingen om uw geld digitaal te houden

klik hier voor meer...

p.s. zoal meestal zal de overheid verwijzen naar witwassen, drugs en terrorisme om haar maatregel te rechtvaardigen...HET IS OM VAN TE KOTSEN..

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 27 januari 2017 - We zullen misschien moeten wachten op een top voor de Dow Jones alvorens de bull run bij goud en zilver van start gaat 


Updated Sections: $-Goud , €-Goud & €/$ ,

Het is een mogelijkheid maar geen zekerheid dat de Euro en de EU-zone zullen uiteenvallen in 2017/18. Wat er ook gebeurt, we zullen het duidelijk zien gebeuren op onze Point and Figures charts voor de Dollar Index en de Euro. [zie abonneesectie]. Vroeg of laat zal het RODE fascistische monster van de EU-zone wegens middelpuntvliedende krachten uiteenvallen.

Overheden, politici en wetgevers zijn monsters met zeven koppen geworden die moeten en zullen overwonnen worden door ofwel een vreedzame revolutie ofwel door een burgeroorlog. Gedurende de middeleeuwen ging het koningschap over van vader op zoon. Vandaag is de politieke klasse een zaak van vader op zoon of vader op dochter geworden. Het is een klein groepje dat vegeteert op kosten van de staat en vooral zichzelf goed bedient. De situatie is zo ernstig geworden dat er met de beste wil van de wereld niet van een DEMOCRATIE gesproken kan worden. 

Trump

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 27 januari 2017 - We zullen misschien moeten wachten op een top voor de Dow Jones alvorens de bull run bij goud en zilver van start gaat 

 


 

Updated Sections: $-Goud , €-Goud & €/$ ,

 

Het is een mogelijkheid maar geen zekerheid dat de Euro en de EU-zone zullen uiteenvallen in 2017/18. Wat er ook gebeurt, we zullen het duidelijk zien gebeuren op onze Point and Figures charts voor de Dollar Index en de Euro. [zie abonneesectie]. Vroeg of laat zal het RODE fascistische monster van de EU-zone wegens middelpuntvliedende krachten uiteenvallen.

 

 

 

Overheden, politici en wetgevers zijn monsters met zeven koppen geworden die moeten en zullen overwonnen worden door ofwel een vreedzame revolutie ofwel door een burgeroorlog. Gedurende de middeleeuwen ging het koningschap over van vader op zoon. Vandaag is de politieke klasse een zaak van vader op zoon of vader op dochter geworden. Het is een klein groepje dat vegeteert op kosten van de staat en vooral zichzelf goed bedient. De situatie is zo ernstig geworden dat er met de beste wil van de wereld niet van een DEMOCRATIE gesproken kan worden. 

 

Trump

Belangrijke fundamentals:

 


Donderdag 26 januari 2017 - De Dow rondt de kaap van 20.000 en kan nu naar 20.800 alvorens te corrigeren.


fascismBijgewerkte secties: Wereldbeursindices, 

Een land als de VS dat zijn BNP weggeeft is gedoemd om een derdewereldland te worden. De politiek van Trump is er op gericht om deze situatie om te keren. 

 

De zogenaamde handelsovereenkomsten "TPP, TIPP, NAFTA" zijn op de keper beschouwd alleen maar wapens van economisch imperialisme.

Het meest strategische deel van de “TPP, TIPP, NAFTA,..overeenkomsten bestaat er in dat zij multinationals immuun maken voor de wetten van de landen waar zij actief zijn wanneer deze wetten de winsten van de meeste bedrijven in negatieve zin beïnvloeden. Wie zal de knopen doorhakken in geval zich een conflict aandient? In ieder geval niet de rechtbanken van de betrokken landen of één of andere wereldrechtbank. De beslissing zal genomen worden door een bedrijfsrechtbank samengesteld door bedrijfsmanagers. Of met andere woorden: de onafhankelijke wetten van onafhankelijke landen, zoals de Franse wet tegen GMO's, worden uitgehold door deze bedrijfsrechtbanken. En dat betekent meteen het einde van de wettelijke onafhankelijkheid van individuele landen.

Of Trump en zijn adviseurs het beseffen of niet, de president heeft een dodelijke slag toegebracht aan een macht waar de Amerikaanse multinationals naar hunkerden. Hoe zal deze formidabele kracht antwoorden op wat hen is aangedaan? Dat zal er van afhangenof de campagne die Trump heeft beloofd te voeren tegen de belangen van de elites inderdaad verder wordt gezet. Het minste wat we kunnen zeggen is hij EEN ZEER GEVAARLIJK SPELLETJE SPEELT.

 

Fascisme kan beter corporatisme worden genoemd want het is een fusie van staats- en bedrijfsmacht. 

De ECHTE fascisten zijn Bush, de Clinton's, de Obama's, NAFTA, TIPP, TPP,..

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 27 januari 2017 - Trump staat voor business en zet een punt achter de periode van politiek correcte ZEVER!


new broomsBijgewerkte secties: Bedrijfsobligaties (topformatie) , 

Trump heeft de bedrijfsleiders verteld dat hij de regelgeving met 75% of meer wil verminderen. De bedrijfsregelgeving is volledig uit de hand gelopen, het is niet normaal dat er 12 labels nodig zijn om een beha op de markt te brengen. Hij heeft TPP geschrapt en trekt zich terug uit NAFTA en TIPP. Hij is klaar om Obama's milieubeschermende maatregelen terug te schroeven en zich terug te trekken uit de Parijse klimaatakkoorden. Last but not least, het Congress heeft een wet ingediend om de Verenigde Naties te verlaten.

Het is niet normaal dat er 12 labels nodig zijn om een beha op de markt te brengen. De regelgeving wringt de bedrijven de nek om...

Trump zal tevens de belastingen voor grote, middelgrote en kleine bedrijven fors verlagen. Hierdoor zullen de SCHULDEN door het plafond vliegen en zal de druk op de rente en de inflatie verder toenemen. Onze vermogensallocatie leert hoe u van de gewijzigde situatie gebruik kunt maken.

Trump maakt korte metten met een discussie over een pijplijn die 7 jaar heeft aangesleept. Obama had dit project bevroren, het is nu goed voor 28.000 jobs. President-elect Donald Trump zei vorige donderdag voor de eerste keer dat hij de afwerking van een pijplijnproject bij een Indiaans reservaat in North Dakota zal toestaan, project dat voorwerp was van maandenlange processen door indianenstammen en door milieuactivisten. Hij laat eveneens de aanleg van de Keystone pijplijn toe. Iemand hoeft geen Einstein te zijn om te weten dat het veiliger is om aardolie en gas ondergronds te transporteren.

Nota: wat die domme groenen ook beweren, een pijplijn is een STUK VEILIGER dan aardolie of gas met de trein of met vrachtwagens te transporteren. Het afwerken van het project zal de resultaten van verschillende bedrijven in onze sectie energie in positieve zin beïnvloeden. Treinongevallen zoals we er in het verleden hadden, zullen NOOIT meer gebeuren.

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Werner Niemegeers

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic  


Dinsdag 24 januari 2017 - Binnen de 5 jaar bestaan de Mainstream media niet meer!


Bijgewerkte secties: Obligaties en staatsobligaties in Europa

Ik zei u destijds dat er GEEN Brexit zou komen nadat de Britten in een referendum stemden om de Europese Unie vaarwel te wuiven. Maar ze hebben de best denkbare anti-Brexit politica ooit aangesteld (Theresa May) om er zeker van te zijn dat uitslag van het referendum NOOIT realiteit zal worden. Theresa May is de politica bij uitstek die zal doen alsof er iets gebeurt...terwijl dat in werkelijkheid nooit zal gebeuren. 

Bill Murphy is onze hoofdspreker op het 2017 Symposium in België op 22 april. Hij is een van de weinigen die in staat is ons te vertellen hoe lang de onderdrukking nog zal duren of wat er daarna zal gebeuren. Schrijf nu in voor het Symposium, het aantal deelnemers is strikt beperkt. Het is de kans van uw leven om uw spaargeld ruimschoots te verdubbelen. Op een bepaald zullen de prijzen voor goud en zilver gaan exploderen. Zoals dat in de jaren 60 en 70 is gebeurd.

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 23 januari 2017 -  Inflateer of sterf...


interest ratesUpdated Sections: Inflatie Index , Obligaties algemeen en in de VS , 

Richard Russell zegt het al jaren…”Inflateer of sterf”! Kijk naar de grafiek hier beneden en stel vast dat de parabolische beweging in 1971 is begonnen. Dit was mogelijk omdat het aangaan van schulden werd afgeremd door de goudstandaard, de koppeling van de dollar en de andere wereldvaluta's aan het goud. Het loskoppelen van de goudstandaard  liet letterlijik een parabolische groei van het bedrag aan uitstaande schulden toe. De stijging van de reserves versnelde rond het jaar 2000 en ging vanaf 2008 verticaal naar omhoog. Het betrof telkens jaren waarin de economische groei begon stil te vallen of dat de economie zelfs een stapje terugzette.

Kijkend naar de chart vanuit een ander standpunt, waren de twee laatste jaren niet meer dan een kleine opwaartse beweging...de parabolische trend is duidelijk afgezwakt en er is sprake van een trendommeer. En onder Trump zal dat niet verbeteren, hij wil het handelstekort wegwerken. Denk er aan dat Trump verklaarde 'de dollar is te duur'. Dit betekent niet meer of niet minder dan een verdere stap weg van globalisme richting nationalisme Een lagere dollar zal de export doen toenemen en de export doen afnemen.

Met Trump aan de macht ziet het er naar uit dat de U.S. het spelletje niet langer willen meespelen. Het zal "game over" worden, of u dat nu graag hoort of niet. De kredietkrimp is hier en wie weet wat dit wil zeggen begrijpt meteen ook waar dit allemaal zal eindigen.

 "Inflatie" (aangroei van de schulden) moet ofwel altijd verder gezet worden aan een steeds sneller tempo...ofwel loopt het slecht af. 

Rekening houdend met de charts hier beneden: "inflatie" (aangroei van de schulden) moet ofwel altijd verder gezet worden aan een steeds sneller tempo...ofwel loopt het slecht af.
Daarom precies is krediet zo belangrijk Overal ter wereld wordt de kredietmarkt steeds krapper. De grootste vrees van de Federal Reserve is altijd een kredietkrimp geweest die met de beste wil van de wereld niet te bestrijden valt...en die vrees is nu bewaarheid geworden.  Probeer te begrijpen dat krediet ALLES beïnvloedt. Productie, consumptie, de mogelijkheid om te consumeren en - zeker niet onbelangrijk - distributie. Zonder krediet lopen zowel de economie als de financiële wereld vast. .wat uiteraard de sociale wereld zal beïnvloeden als de maag begint te grollen van de honger.

grafica M Jan 2017
   

In tegenspelling tot in het verleden is er nu geen speelruimte meer over. De totaal uitstaande bedragen aan schulden zijn zo groot dat bijkomende schulden weinig of geen effect meer zullen hebben. We hebben met andere woorden het punt van schuldenverzadiging bereikt. Er is dus geen ruimte meer voor de creatie van bijkomende schulden. Assets worden nu verkocht om bestaande schulden af te betalen. Vergelijk het met een Ponzi schema waar iedereen zijn geld probeert terug te krijgen. Trump's voorstel om de dollar te laten verzwakken en het handelsdeficiet weg te werken zal dit proces alleen maar versnellen...tot we in een totale chaos zullen belanden...Die chaos valt makkelijk te voorspellen omdat de huidige schuldenniveaus in vergelijking met de productie door het gebruik van financiële derivaten minstens 10x mee waard zijn dan de onderliggende assets zelf. Het komende liduidatieproces zal zeker niet ordentelijk verlopen.

Belangrijke technicals: Dit is wat de charts ons vandaag vertellen...zie abonneesectie voor meer info

 • De beurzen (Dow & SP500) zijn weldra rijp voor een correctie.
 • De Dollar zal in koers dalen, de Can$, Aussie, Euro en Sterling zullen in koers stijgen.
 • Farma & medische sector zullen blijven in koers dalen want Trump zal Obamacare zo veel mogelijk terugschroeven.
 • Energie zal de uptrend hervatten: op de eerste plaats uranium & uraniumaandelen, aardgas...maar ook olie
 • Inflatie zal blijven stijgen
 • Commodities en landbouwproducten zullen duurder worden....kijk naar onze charts voor commodities uitgedrukt in goud en stelt vast dat de meeste commodities even goedkoop zijn als in 1982. Dit kan niet blijven duren...
 • Rentevoeten (Treasuries en obligaties) zullen corrigeren als ze opveren van steunniveaus [een correctie betekent LAGERE rentevoeten alleen maar op korte termijn]

      Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


interest rates


Vrijdag 20 januari 2017 - Als de kredietverlening stilvalt, valt de distributie stil. En als de distributie stilvalt, zal er geen voedsel meer in de winkels zijn. 


preppersBijgewerkte secties: Recessiebestendig aandelen (veel geven een VERKOOPSIGNAAL!) , 

Zowel Amerikanen als Europeanen hebben de neiging om snel te panikeren. Als een golf van extreemkoude temperaturen het zuiden en stukken van het zuidoosten van de VS teistert, hebben de Amerikanen nogmaals hun aanleg tot panikeren getoond. Ze hamsteren in paniek vooral voedingsproducten terwijl de komst van het winterweer perfect voorspelbaar was.

Een gemeenschap is totaal niet voorbereid op ALLES WAT AFWIJKT van het gewone....wanneer het meer dan 12 uur duurt, is de chaos compleet.

Wanneer paniekaankopen de rekken in een grote warenhuisketen als Wal-Mart in amper een paar uur ledigen, wat zal er dan gebeuren wanneer een echte crisis toeslaat? Of wanneer één of ander conflict in de wereld escaleert?

 

Lege rekken??....Natuurlijk zijn dat weer de Russen geweest !

De MASSA is onnozel en tegenwoordig volstaat het dat iemand 50% +1 stem misleidt om de zaak voor 100% onder controle te krijgen....en geloof me, POLITICI beseffen dit maar al te goed en maken er dankbaar gebruik van. 

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat ALLE VOORRAAD in de rekken van een warenhuis opgestapeld zit. Zodra die rekken leeg zijn, is er niets meer totdat vrachtwagens nieuwe voorraden aangevoerd hebben. Tegenwoordig is de VOORRAAD per vrachtwagen onderweg of is die voorraad opgeslagen in opslagruimtes die als tussenstation dienst doen. Het kleinste probleem is in staat om alles tot stilstand te brengen: blizzard, hurricane, staking, energietekort (aardgas, diesel),...

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 19 januari 2017 -  Financiële markten maken vaak een valse beweging in de tegengestelde richting...


 Updated Sections: Commodity charts op lange termijn, Negatieve rentevoeten , 

Peter Schiff ziet de markten in dezelfde richting evolueren als ik dat zie: een lagere US-Dollar, een hogere Canadese dollar, een hogere Australische dollar,...Peter legt ook uit wat er gebeurt met de vastgoedbeleggers die te optimistisch zijn en die geloven dat VASTGOED de beste investering OOIT is. Maar dat is HELEMAAL NIET ZO en dat zal nog blijken.  Vooral voor wie met een hefboom belegde in vastgoed zullen de gevolgen DRAMATISCH zijn. Wie investeerde in Amerikaans vastgoed, weet NU hoe het tweede been van een BEAR TREND aanvoelt...

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 18 januari 2018 - Ik vermoed dat België het laatste land zal zijn om uit het zinkende EU-schip te stappen
...


Bijgewerkte secties: Steenkool, zon & zeldzame elementen , Landbouwproducten ,

typical-pf-chartHet wordt steeds moeilijker om de waarheid aan de weet te komen over de economie en over de financiële markten. De realiteit wordt verdoezeld door foute cijfers van de overheid, door hersenspinsels van de Mainstream Media of door regelrechte censuur. Gelukkig zijn er heel wat alternatieve nieuwsbronnen die wel betrouwbare informatie geven. Technische analyse kan een lange track record voorleggen en slaat zelden de bal mis. Wanneer de TIMING wat beter was, zou het allemaal nog een stuk makkelijker zijn. 

Technische analyse – en dan Point and Figures charts in het bijzonder - zijn een uitstekend instrument wegens de duidelijke patronen die gegeven worden. Maar omdat er geen indicatie over de TIJD wordt gegeven, is het zaak om geduldig te zijn.

Onze Point and Figure charts geven DUIDELIJK aan wat de toekomst van de GROTE FARMAMBEDRIJVEN zal worden. Biotechaandelen....dreigen eveneens in het hoekje te belanden waar de slagen vallen. Kijk maar op de abonneesectie.

Belangrijke fundamentals:

 • "Ze zijn in staat om een moord te plegen', zo zei president-elect Donald Trump over de farmabedrijven vorige week op zijn persconferentie. Farma is één van de moerassen die hij wil droogleggen.
 • Trump verklaart openlijk dat "Global Warming because of Human action" (de opwarming van de aarde als gevolg van menselijk ingrijpen) een kwakkel is...verwacht daarom dat de sector WIND & ZON rake klappen zal krijgen als ook dit moeras zal drooggelegd worden...Van deze wijziging in politiek zal de STEENKOOLSECTOR profiteren.
 • Ik denk dat er een kans is dat het UK zal proberen om de belastingen  te verlagen. Dat zou een opluchting voor de hele wereld betekenen.

Belangrijke technicals:

 • BIOTECH (farma) moet nog steeds VERKOCHT worden. 
 • We blijven BEARISH voor de US-Dollar en BULLISH voor de EURO.
 • We blijven BULLISH voor ENERGIE, GOUD en ZILVER en voor grondstoffen.
 • We blijven BEARISH voor de Dow Jones
 • We zijn tenslotte ook BULLISH voor het Pond Sterling.

     Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 17 januari 2017 - Technische analyse is een FANTASTISCH instrument dat ons toelaat om door het rookgordijn opgetrokken door de media te kijken.


Bijgewerkte secties: Banken & Financials, Prijs van ruwe olie ,

Beleggers ONDERSCHATTEN de macht en de impact van de CIA op de wereldhandel, de wereldwijde financiële markten en de wereldpolitiek. De meeste mensen begrijpen niet dat de ambassades echte spionnennesten zijn [lees de Dulles Bro's - zie de literatuurlijst op de site]

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 16 januari 2016 - In plaats van mensen te vergiftigen gebruiken moderne despoten geneesmiddelen die een hartaanval veroorzaken.


udo ulfkotteUpdated Sections: Biotech , Olieaandelen , Aardgasaandelen , 

Ulfkotte overleed als gevolg van een hartaanval op 13 januari 2017, hij was 56. Udo Ulfkotte was een Duitse journalist en politieke wetenschapper. Hij was assistent-uitgever bij het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung en dat gedurende meerdere jaren. Ulfkotte studeerde rechten en politieke wetenschappen in Freiburg en Londen. Tussen 1986 en 1998 Ulfkotte leefde hij vooral in Irak, Iran, Afghanistan, Saoedi Arabië, Oman, United Arab Emirates, Egypte en Jordanië. Ulfkotte publiceerde een magazine "Whistle blower", dat verslag uitbracht over zaken die niet door de Duitse media werden gevolgd. Ulfkotte stond op het punt om Merkel voor het gerecht te trekken....

 

Democratie BESTAAT NIET en wie te veel weet, wordt een gevaar...Ze zullen niet aarzelen om u een kopje kleiner te maken. 

Nota: De Clinton's hebben meer dan 40 van deze feiten op hun geweten. Assange had geluk....tot op de dag van vandaag.

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 13 january 2017 - Januari is meestal richtinggevend voor de rest van het jaar (zegt een oude beurswijsheid)


Updated Sections:  Juniors , 

Dit is het einde van de Mainstream Media, het definitieve einde. Donald Trump maakte een CNN reporter uit die hem op de eerste persconferentie na zijn verkiezing hard wou aanpakken (wat een arrogante kerel). Houd er rekening mee dat de Mainstream Media deel uitmaken van het moeras dat hopelijk gedempt zal worden.

Internet is in snel tempo de stervende (en leugenachtige) Mainstream Media de nek aan het omwringen. Deze media hebben hoop en al nog 5 jaar te gaan alvorens ze definitief van de kaart geveegd zullen zijn door de online berichtgeving. Internet is tenminste in staat om onafhankelijk te berichten, iets wat de oude media blijkbaar maar niet kunnen. Ook de BBC, CNN, CNBC, ......maken geen schijn van kans meer. Deze revolutie kan vergeleken worden met deze die het gevolg was van de boekdrukkunst. Wie zijn geschiedenisles is vergeten, moeten we er attent op maken dat deze revolutie ook leidde tot de opkomst van het PROTESTANTISME. De mensen geloofden niet langer alles blind zodra ze de bijbel konden lezen.

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 12 januari 2017: Wie hard genoeg liegt en de Mainstream Media op zijn hand heeft, zal het volk kunnen wijsmaken wat hij wil!


Obama-Snake-OilBijgewerkte secties:

Politici in het algemeen en Obama in het bijzonder zijn een schande voor de mensheid. Wie Obama hoort vertellen dat hij de VS uit de recessie heeft gehaald, zal even moeten sikken. Want een man die zo iets durft te vertellen is ofwel een IDIOOT ofwel een doodgewone KWAKZALVER. Politici die zoiets vertellen, leven in sprookjesland. Hetzelfde geldt uiteraard voor wie hen gelooft. Obama heeft een potje van gemaakt en Trump zal nu moeten proberen om de stukken te lijmen. De kans is bijzonder klein dat hij daarin zal slagen....Obama's speech geleek sterk op wat Chavez en Maduro in Venezuela en Mugabe in Zimbabwe UITKRAMEN...De Amerikanen hebben weinig om naar uit te kijken. Ze verkozen een man tot president die al 6x bankroet ging. En die zijn ervaring op dat vlak weldra naar het hele land zal uitspreiden.

Obamas recovery

Het herstel wacht vlak om de hoek!? (Herbert Hoover-1932)  Dit waagde een Amerikaanse president te vertellen aan de vooravond van het dieptepunt van de Great Depression. In Europa (in België en Nederland in het bijzonder) zijn er eveneens politici die doen alsof ze hun land uit de recessie hebben gehaald...zoals er ook mensen zijn die deze leugens braafjes slikken.

Belangrijke fundamentals:  zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 11 januari 2017 - Als er iets scheelt, geef de schuld dan maar aan Rusland. Na Obama en de Clintons heeft ook Zweden het makkelijke Rusland-smoesje ontdekt. 


Bijgewerkte secties: Goud & zilver Majors (we hebben hier een bull run) , Uranium & -aandelen , Koper en andere metalen, 

worst president everDe Mainstream Media doen ons werkelijk kotsen. Obama was één van de slechtste presidenten ooit. Obamacare is een regelrecht DRAMA. Onder Obama is de kostprijs van Medicare, geneesmiddelen en medische verzekering gestegen in plaats van gedaald. De totale overheidsschuld bedraagt bijna 20.000 miljard dollar en de recessie wordt alsmaar erger. Obama is ook de president van de Arabische lente en van de oorlog in Libië, onrust in Tunesië, oorlog in Syrië,...

Onder Obama tierde de misdaad welig in grote delen van de Verenigde Satten. Onder Obama, notabene een zwarte president, zijn de spanningen tussen BLANK en ZWART niet af- maar toegenomen...en de tewerkstelling en de levenskwaliteit van de Afro-Amerikanen is verslechterd.

Wal-Mart schrapt voor het einde van deze maand nog eens honderden banen. Ondanks de juichkreten van het Witte Huis en haar lakeien over wat zij het beste jobherstel ooit noemen, blijkt het niet zo goed te gaan met derde grootste werknemer in de wereld. Is er wel volledige tewerkstelling in de VS?

Andere retailers hebben recent jobs geschrapt en winkels gesloten, dit vanwege tegenvallende verkopen. De ketens proberen geld vrij te maken om in e-commerce te investeren. Vorige week kondigde Macy’s Inc. aan dat er winkels dicht gaan, met verlies van 10.000 jobs en met stroomlijning van de operaties. 

Wal-Mart sloot in januari meer dan 150 Amerikaanse winkels.

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 10 januari 2017 - The Golden Globes gaan naar de film LALA-LAND ...de ganse westerse wereld is een LALA-LAND geworden


lithium airplaneBijgewerkte secties: Wereldbeursindices, Beursindices in goud , Langetermijncharts , 

China is het derde land in de wereld geworden dat succesvol een waterstofmotor voor vliegtuigen heeft getest, zo liet het ministerie van wetenschap en technologie weten. Tijdens de test in Shenyang, in de Liaoning provincie, bereikte het electrische vliegtuig van het het RX1E type een hoogte van 320 meterr en stootte zero vervuiling uit. Het bericht stond ook te lezen in Science and Technology Daily, het officiële orgaan van het ministerie. Eerder hadden Duitsland en de VS al succesvol een waterstofvliegtuig getest. Volgens het rapport opgesteld na de proefvlucht zou het toestel tijdens de vlucht aan alle technische vereisten hebben voldaan. De RX1E is uitgerust met een 20 kilowatt waterstofmotor, aangedreven door brandstofcellen en lithiumbatterijen bij het opstijgen en door brandstofcellen tijdens het vliegen.

zie de abonneesectie voor meer info over lithium.

Belangrijke fundamentals:  zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 9 januari 2017 - Bent u verrast? Een beurs die terrein verliest, een recessie, een rally op de obligatiemarkten en stijgende prijzen voor de edelmetalen...


Bijgewerkte secties: ¥- Goud , £-Goud , Rand-Goud , Krona-Goud , Yuan-Goud , Rupee-Goud ,

  Invoerheffingen en quota's werken niet, Donald...dat is PRECIES de boodschap die de Chinezen geven door de Yuan te devalueren.

M2 dec 2016 10y us gov 2016 depression 2016 and interest
     
  US corp debt16 CNY pf1
     

 De puzzel valt niet zo moeilijk te begrijpen: 

 • Wanneer er minder geld in omloop is, gaan de rentevoeten omhoog (maakt niet uit wat de centrale banken en de overheid doen).
 • Hogere rentevoeten leiden ALTIJD tot een RECESSIE of zelfs een depressie.
 • Deze keer zullen de hogere rentevoeten aanleiding geven tot de GROTE DEPRESSIE van de 21ste eeuw.
 • De wereldwijde schulden ( privé-, bedrijfs- en overscheidsschulden) hebben ondraaglijke niveaus bereikt, zodat de komende cyclus op een bepaald moment zal leiden tot een WERELDWIJD BANKROET en tot zware deflatie die onder hun tweetjes alle SCHULDEN en alle SCHULDINSTRUMENTEN zullen vernietigen (geld, valuta's). Alleen wie zijn koopkracht in ECHT GELD heeft verzekerd met uitsluiting van alle politieke risico's (dit wil zeggen: FYSIEK GOUD in ee KLUIS buiten bereik van de overheid) zal overleven. De tijd zal aanbreken dat iemand een GANSE STRAAT zal kunnen kopen voor TWEE GOUDSTUKKEN.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 6 januari 2017 - Bitcoin benadert opnieuw de pariteit met goud...en verliest dan in een wip en een zucht 20% van zijn waarde!


Bijgewerkte secties: €-Goud & €/$ , Biotech , CanGoud & Can$/$/€ , 

Bekijk deze video goed wanneer u BITCOIN bezit of van plan bent er te kopen.


De VS moeten bevrijd raken van Obamacare en opnieuw een VRIJE markt krijgen. Die zal efficiënter zijn en de kosten voor medicare en medicatie verlagen. Wat er plaatsvindt in de BIOTECH laat vermoeden dat er onder de Trump administratie ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden. Alle aandelen van deze sectie tonen TOPFORMATIES of zijn al door hun STOP LOSS gevallen. Met een trendommekeer tot gevolg.

Belangrijke fundamentals:  zie abonneesectie 

Belangrijke technicals:

 De US-Dollar valt zoals verwacht terug.

 • Goud- en zilvermijnaandelen krijgen een flink duwtje in de rug.
 • De uptrend bij banken en financials valt stil.
 • Uranium is aan een nieuwe OPWAARTSE beweging bezig. De aandelen uit de sector zijn KOOPWAARDIG.
 • De rentevoeten corrigeren, zoals verwacht.
 • NOTA: het trendkanaal op korte bji goud uitgedrukt in de belangrijkste munten is in veel gevallen gelijklopend (zie hieronder het euro-kanaal: blauw = steun & rood = weerstand)

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 5 januari 2017 - WE HEBBEN HET U TOCH VOORSPELD: de euro is met 1,60% gestegen ten opzichte van de dollar


Bijgewerkte secties: $-Goud, Zilver , Zilver Fundamentals , 

Silver AgZilver is een zeer schaarse grondstof

Het is die zeldzaamheid die zilver zo interessant maakt. In de geschiedenis werd ongeveer 170.000 ton goud naar boven gehaald en al dat goud is in één of andere vorm nog aanwezig. Dat is met zilver echter niet het geval. Nergens in de wereld zijn grote zilvervoorraden aanwezig. Bijna 60% van de zilverproductie werd geconsumeerd, de rest ging naar zilveren voorwerpen, juwelen en beleggingen. Jaarlijks wordt 27.000 ton zilver geproduceerd, met een waarde van 15 miljard dollar aan een prijs van 17 dollar per troy ounce. Ter vergelijking: de waarde van het jaarlijks geproduceerde goud bedraagt 114 miljard dollar. Wereldwijd wordt meer zilver geconsumeerd dan de productie van een aantal jaren omvat. De jaarlijkse beleggingsvraag naar zilver bedraagt slechts 2,50 miljard dollar op jaarbasis. De totale zilvermarkt is klein in het geheel van de financiële markten. Daarom was het zo makkelijk voor Deutsche Bank, UBS, Barclays en enkele andere banken om deze markt te manipuleren. Deutsche heeft toegegeven dit te hebben gedaan, maar omdat nog een aantal andere banken betrokken zijn hebben we het einde van het verhaal zeker nog niet gezien. Bovendien zal de zaak zich waarschijnlijk uitbreiden naar de goudmarkt....klik hier voor meer.

 

Belangrijke fundamentals:  zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 4 januari 2017 - We leven in een planeconomie (communisme) en niet in een vrije democratische markt !!!!


russian boomUpdated Sections: Fysiek goud versus papieren goud , Objectieven voor het goud (nieuwe charts) , Portfolio , Biotech , Vastgoed in de USA , 

Zelfs SANCTIES afgekondigd door (jaloerse) westerse landen kunnen dit niet stoppen. Vorig jaar is de Russische munt met 17% gestegen ten opzichte van de dollar. Alleen de Braziliaanse real deed het iets beter met een stijging van ruim 17%.

De roebel had het moeilijk in januari toen de olieprijs terugviel tot 17 dollar per vat. Op dat moment bereikte de munt een all-time low van 82 tegenover de dollar. Toen de olieprijs stabiliseerde, steeg de koers weer tot 60,40 in december. Op maandag stond de koers weer op 60,80 tegenover de dollar en op 63,60 tegenover de euro, in beide gevallen dichbij de piek voor de afgelopen 18 maanden.

"We zien dat buitenlanders in grote getalen roebels kopen, op de eerste plaats in de vorm van obligaties in roebels. Daarmee wordt de positieve trend bij de roebel verder gezet, geheel in overeenstemming met hoge rendement op deze obligaties." zo verklaarde de Russische minister van Financiën  Anton Siluanov op vrijdag.

Sinds het begin van het jaar is het aandeel van buitenlandse kopers van Russische federal loan bonds (de zogenaamde OFZ) met meer dan 5% gestegen tot bijna 27%.

De Russische beurs heeft eveneens sterk gepresteerd.  De MICEX index die in roebel wordt uitgedrukt is met 24% gestegen, waarbij verschillende records werden gebroken. De RTS index in dollars is zelfs nog succesvoller met een stijging van 49% sinds januari vorig jaar.

Alle geld is SCHULD...wanneer de schuldenaar bankroet gaat is het geld waardeloos en zal de bezitter van dat geld bankroet gaan...en dat zal gebeuren met iedereen die blind vertrouwen heeft in geld en zijn derivaten. Er zijn maar weinig manieren om te ontsnappen. 

 • Eentje is om fysiek goud en zilver aan te houden
 • Twee is om te zorgen voor een tweede paspoort (permanente residentie) in een politiek en economisch stabiel land.
 • Drie is om zelf met hebben en houden naar dat land te verhuizen.

Nota: Bitcoin kan een goed instrument zijn voor de transfer van digitaal geld van de ene rekening naar de andere. Bitcoins zijn echter GEEN GELD en worden door NIETS ondersteund...

Belangrijke fundamentals:

Natuurlijke krachten duwen de rentevoeten naar omhoog.

 • Er is geen liquiditeit in de obligatiemarkt en zeker niet in de markt voor Amerikaanse staatsobligaties.
 • Dit gebrek aan volume is de voorbode van de komende koersdaling.
 • De wetten uit het verleden gelden niet meer....hou rekening met een GROTE valse vlag die de financiële instorting vooraf zal gaan.
 • Alle oorlogen zijn oorlogen van de banksters en de elite is altijd tijdig gewaarschuwd.

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 3 januari 2017 - We wensen u ALLEN een GELUKKIG NIEUWJAAR.


Bijgewerkte secties:

Het was in 1994 dat NAFTA werd ondertekend. Met de datum van 1 januari achter de rug, trad in dat jaar het verdrag in werking. Aanvankelijk was het enthousiasme groot, iedereen ging er vanuit dat er betere tijden aangebroken waren. Maar sindsdien zijn er in de VS alleen maar fabrieken dicht gegaan. Miljoenen jobs gingen verloren. En dat gebeurde niet alleen in de zogenaamde Rust Belt...

De North American Free Trade Agreement (NAFTA) is een overeenkomst getekend door Canada, Mexico en de United States, met de bedoeling om een handelsblok in Noord-Amerika te creëeren. Op 1 januari 1994 ging het verdrag in werking. Het verving de vroegere Canada–United States Free Trade Agreement tussen de U.S. en Canada.

NAFTA heeft twee supplementen: de North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) en de North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC).

NAFTA werd in het leven geroepen en ondertekend door volslagen politieke IDIOTEN...en stortte duizenden Amerikanen in de armoede.

Het was in 2016 dat CETA werd ondertekend: alweer een politieke STUPIDE KEMEL van formaat. Er lopend  op deze planeet 3 soorten mensen rond 1.Stomme mensen 2.Slimme mensen...en vervolgens slimmen en domme mensen die nergens lessen uit kunnen trekken. Deze laatste soort kan afgedaan worden als VOLSLAGEN IDIOTEN.

Een BELANGRIJK probleem is dat mensen zich nooit herinneren wat er in het verleden is gebeurd. Zij verliezen met andere woorden de geschiedenis uit het oog. Ofwel leren ze nooit, ofwel maken ze nooit iets mee ofwel hebben ze geen flauw benul van het feit dat gelijkwaardige situaties ook al in het verleden voorvielen. Ze weten niets over de Roaring 20'ties, de Great Depression van de jaren 30, de beide Wereldoorlogen, de opkomst en val van de Sovjet-unie, Argentinië, Venezuela, de Gold Pool,...Ze realiseren zich niet dat op 1 of 2 generaties tijd de bevolking van een land in de diepste armoede kan gestort worden, ook al was het land in kwestie voordien één van de rijkste in de wereld. Het feit dat de regering in de VS meer en meer PROPAGANDA maakt en dat Obama de Countering Disinformation And Propaganda  Act’ heeft getekend, maakt alles veel gevaarlijker en bovendien een heel stuk slechter.

Belangrijke fundamentals:

 • Trump erfde de Titanic of een kerncentrale die op ontploffen staat.  Hij zal deze enorme puinhoop proberen op te lossen, maar hij zal daar niet in slagen. De economie blijft kwetsbaar, hoe men het ook draait of keert. Wanneer Trump ergens iets aanraakt, zal elders iets breken. De Amerikanen willen dat Obamacare onmiddellijk wordt afgeschaft. Het moeras moet onmiddellijk drooggelegd worden. Ik geloof dat hij in sommige zaken gelooft, een leeghoofd is hij zeker niet. Alleszins is hij een betere manager dan Hillary Clinton zou zijn geweest, want die beloofde een regelrechte ramp te worden voor haar land.. . . Het probleem voor Trump is evenwel, afgezien van de haaien die hem omcirkelen (zowel Democraten als Republikeinen), dat hij zoiets als de Titanic heeft geërfd. Het hele boeltje kan snel naar de haaien gaan wanneer hij iets aanraakt. Dat is meteen ook de reden waarom Obama Care niet van de ene dag op de andere ongedaan gemaakt kan worden. Dat is ook waarom hij geen hoge importtarieven aan China kan opleggen. Wat hij ook doet, het zal allemaal heel anders afdraaien dan hij denkt. Elke goedbedoelde actie die hij onderneemt, zal verstrekkende onbedoelde gevolgen hebben. En dat beseft Trump maar al te goed. Hij is een prafmaticus en ik veronderstel dat hij weet waar hij aan begonnen is. Alle mensen die hij heeft gekozen zijn goed op hun terrein. Hoewel ze verschillende visies hebben.
 • Vanwege het schuldenprobleem zullen de VASTGOEDPRIJZEN in sommige staten met 75% dalen. In de landen, die tot dusver gespaard bleven (bijvoorbeeld België, Canada,..) kunnen de vastgoedprijzen nog veel sterker dalen.

Belangrijke technicals:

 • GEEN VERDERE VERKOOPDRUK MEER. Dit is het einde van de 3de uitverkoop in de sector goud- & zilversector.  We krijgen waarschijnlijk geen 4de verkoopgolf.

gold cycles 2016-12-29

 • Verkopen wegens fiscale redenen (window dressing) geeft de gelegenheid om koopjes op te pikken bij de mijnbouwaandelen in de komende 2 weken.
 • De boodschap van China is duidelijk : ze zullen geen duimbreed toegeven aan Trump. Ze hebben inmiddels al hun munt (de Yuan) gedevalueerd. Nu is de Yuan uit een gigantische TOP-DISTRIBUTIE zone gevallen. Ik vermoed dat ze voor elke 10% aan nieuwe importbelastingen de koers van de Yuan nogmaals met 10% zullen laten dalen.
 • CNY pf1
 • We blijven consistent een zwakker dollare voorspellen. Het ziet er naar uit dat de opties gebruikt om de koers van de dollar kunstmatig op te proppen opgebruikt zijn. 
 • Ik ben niet zo tuk op NIEUWJAARSVOORSPELLINGEN, maar buiten een zwakkere US-Dollar zullen we hogere olie- en energieprijzen zien, hogere grondstoffenprijzen en vooral hogere goud- en zilverprijzen. 

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic  

 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts