28
februari
2017

NIEUWS FEB'17 (publiek)

Het Westen (demokratie?!...) moet beschaamd zijn voor de manier waarop men Trump behandelt

 slide symposium II

Dinsdag 28 februari 2017 - Wees voorbereid op nieuwe prijsdalingen in de sector van het vastgoed!


house crashBijgewerkte secties:

De contracten voor de verkopen van nieuwe woningen vielen in de VS terug tot een dieptepunt op jaarbasis en het wordt alleen maar erger. In tegenstelling tot een verwachte stijging met 0,60% was er sprake van een daling van de 'pending home sales' in januari op jaarbasis met 2,80% Dit was de scherpste daling sinds mei 2016. Sinds de verkiezingen is de rente op hypothecaire leningen gestegen, wat automatisch heeft geleid tot een terugval in de verkopen van woningen. Voor het bovenste segment van de markt is volledig DROOGGEVALLEN. Wanneer de rentevoeten stijgen, zal dit de woningmarkt DE NEK OMWRINGEN...

Scheer u weg uit de vastgoedmarkt nu het nog kan....

De banken hebben mogelijk zelf de uitbraak geforceerd die we eind 2016 zagen. Zit er achter de stijging van de koersen van de bankaandelen een samenzwering van de banken zelf?

De grootste banken op Wall Street, zowel de binnen- als de buitenlandse zijn er al meermaals betrapt op manipulatie en sjoemelen op de financiële markten. Dat gebeurde op zowat alle wereldmarkten. Daarom is het niet meer dan logisch dat de banken een kartel hebben gevormd om de eigen beurskoersen op te krikken. [We bedoelen daar zeker niet mee dat het aandeel JPMorgan het enige aandeel is dat in de Dark Pools van de Wall Street banken wordt verhandeld. In feite wordt iedere megabank op Wall Street op dezelfde manier verhandeld.]

Vorig jaar op hetzelfde tijdstip beleefden de Wall Street banken een lang en pijnlijk bloedbad De Federal Reserve had voor de eerste keer sinds de financiële crisis van 2008 financial haar basisrente verhoogd. Dat was gebeurd op 16 december 2015, met een sterke bias dat er meer renteverhogingen op komst zouden zijn. Bankaandelen doen het nooit goed in een omgeving van stijgende rentevoeten omdat hun dividendrendementen dan moet concurreren met hogere rendementen op obligaties. Het geld vloeit uit dividendaandelen richting obligaties en/of harde activa zoals vastgoed dit op basis dat de verwachting dat dit duurder zal worden als de inflatoire krachten sterker worden. 

Dit jaar zijn de bankaandelen op Wall Street fors gestegen, wat ons doet vermoeden dat de banken hun eigen Dark Pools georganiseerd hebben — dat zijn eigenlijk beurzen waar geen regelgeving gebeurt. Dit is mogelijk omdat de banken de toelating hebben om bij wijze van spreken kleine beursjes te runnen in duistere hoekjes van hun eigen handelsruimtes. 

In de week van 9 januari 2017 maakten de Dark Pools van de banken op Wall Street 49.487 trades in het aandeel JPMorgan Chase. De grootste handelaren waren UBS, dat 1,70 miljoen aandelen verhandelde; Credit Suisse’s CrossFinder, dat 1,20 miljoen aandelen verhandelde en, schrik niet, JPMorgan’s eigen Dark Pool, JPM-X, dat 1,10 miljoen eigen aandelen verhandelde. In een rationele wereld zouden er handboeien en arrestatiebevelen aan te pas zijn gekomen bij dit soort handeltjes in achterafkamertjes. backroom dealing. Rodrigo

De voormalige IMF CEF moet naar de gevangenis nu Spanje 65 bankiers vervolgt in een enorm corruptieproces. Daarmee is de corruptie in de banksector nogmaals aan het daglicht gekomen. Het voormalig hoofd van het IMF, Rodrigo Rato werd veroordeeld tot 4 jaar en 6 maanden. Hij werd schuldig bevonden aan belangenvermenging toen hij aan het hoofd stond van Caja Madrid en Bankia, op een moment dat beide groepen zwaar in de knoei zaten. De Spanjaarden waren woest over het schandaal want het gebeude op het hoogtepunt van de crisis tijdens dewelke de banken miljarden euro's van de belastingbetalers ontvingen. Bankia werd genationaliseerd met 22 miljard euro aan publiek geld.

 

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: technicals:

 • Dit is nooit gezien in de geschiedenis en ruikt naar MANIPULATIE!

XAUGOLD candle5

SPX-target

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 27 februari 2017 - Dit is de reden waarom de EU-leiders 60 miljoen immigranten willen toelaten: men hoopt dat ze mede de EU-schulden afbetalen!


immigrants shipsBijgewerkte secties: Staatsobligaties in de EU (negatieve rentevoeten), Short candles voor $-Goud , Zilver , €-Goud , Majors (HUI), Juniors (GDXJ) 

De EUROPESE autoriteiten willen een enorm groot probleem oplossen door 60 miljoen immigranten toe te laten in Europa te komen leven.  ‘We zullen de deuren niet sluiten": het hoofd buitenlandse zaken van de EU is van mening dat het verouderende Europa immigratie nodig heeft. Dat verouderende Europa zal daarom de deuren niet sluiten voor de asielzoekers. Dat verklaarde Federica Mogherini, hoofd van de vreemdelingenpolitie van de EU. Migratie is nodig om de economie te ondersteunen en om ons systeem van sociale zekerheid overeind te houden. Dat systeem wort bedreigd door de veroudering van de bevolking en de economische recessie (zie de Pyramide). Door 60 miljoen (moslim)immigranten toe te laten maken de autoriteitein het probleem alleen maar ERGER. Een politicus is per definitie iemand die het omgekeerde doet van wat hij zou moeten doen...

Western Europe 2026 Panama Pyramid-2016 USA pyramid
60 miljoen immigranten is 1/3de van de totale Europese bevolking.! natuurlijke, gezonde populatiepyramide
een neutrale pyramide

In 2012 publiceerde de Europese Commissie een rapport waarin werd gesteld dat de bevolking van de EU in 2060 517 miljoen euro zal bereiken. Bijna 1/3de van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn (nu snap je ineens ook waarom men de persioen leeftijd wil optrekken). Drie jaar later, toen de vluchtelingencrisis haar hoogtepunt bereikte, werd een nieuw rapport gepubliceerd. De standpunten uit 2012 bleven daarin ongewijzigd gehandhaafd. 

Europa is gezien de snel verouderende bevolking, momenteel het oudste continent ter wereld en zal dat ook in 2060 blijven...

Op een verouderend continent met een demografische daling en een economische crisis resulteert immigratie eerder een probleem dan een oplossing. Het BELANGRIJKSTE PROBLEEM is evenwel dat de EU-leiders de deuren wijd open hebben gezet voor de verkeerde immigranten. Dat geldt op de eerste plaats voor de moslims. Moslims hebben een compleet andere cultuur en dankzij het “Laisser-Allez” van West-Europa is de kans groot dat zij ons sociaal systeem de keel zullen dicht knijpen in plaats van het te helpen redden. Het verschil in cultuur en onderwijs tussen autochtonen en allochtonen is zo groot dat het mogelijk op een burgeroorlog zal uitdraaien.  [Immigranten reizen vooral naar die landen waar de sociale uitkeringen het hoogst zijn, waar de aansporing tot werken minimaal is en waar hun cultuur/religie het best kan floreren]

Spain 2026 p Germany 2026 p Italy 2016 Japan pyramid 2026
       

De populatiepyramids toont duidelijk aan wat het huidige probleem is en wat het toekomstige probleem zal worden binnen 10 tot 20 jaar. Een oude bevolking kost meer dan een jonge actieve bevolking. Bovendien liggen ook de belastinginkomsten lager. [we besloten om GEEN pyramide voor Frankrijk af te drukken aangezien het daar bij WET VERBODEN is om het ETNISCH deel van de bevolking te tellen].  Andere landen met ZWAKKE pyramides zijn: BELGIE, IERLAND, SINGAPORE, GRIEKENLAND...

De schuldensneeuwbal zal door steeds minder burgers moeten gedragen  worden.  Een kleiner aantal burgers zal dus opdraaien voor schulden die al uit de hand zijn gelopen en die nog verder de lucht inschieten...mathematisch is dat een onmogelijke opdracht. 

Europe is TEN DODE OPGESCHREVEN. Het zal een BANKROET moslimland worden binnen 10 jaar...tenzij we een BURGEROORLOG krijgen!


Zo ziet de toekomst er uit voor landen met een verouderende bevolking (omgekeerde pyramide):

 1. De overheidsuitgaven stijgen maar de inkomens dalen. Steeds minder actieven zullen moeten opdraaien voor de stijgende kosten voor de bejaarden en de sociale zekerheid. De schulden zullen tot onhoudbare niveaus stijgen. 
 2. Vastgoed: het aanbod zal stijgen en de vraag zal dalen met als resultaat dat de priizen voor huizen en appartementen STERK zullen dalen.
 3. Gezondheid: de vraag zal stijgen en de kostprijs van gezondheidszorg zal de lucht invliegen.
 4. Schulden tov BBP: minder mensen zullen de stijgende schulden moeten betalen. Het betalen van de schulden zal dus steeds moeizamer gebeuren.
 5. Banken en centrale banken: banken en centrale banken zullen onder nog grotere druk komen en de overheden zullen de verplichtingen van de banken en beleggingsfondsen op de schouders van de Zuid-Europese belastingbetaler leggen (Italie, Frankrijk, Spanje, Portugal). Een herhaling van de Griekse crisis maar op grotere schaal is dan niet meer te vermijden.
 6. De maatschappij gaat bankroet, valt uit elkaar....met rellen tot gevolg. Na een periode van hyperinflatie zullen de mensen het Financial Systeem en banken wantrouwen. Fiat Money zal waardeloos worden, evenals vastgoed, er zal meer en meer georganiseerde misdaad komen.

Nota: de landen die er het slechts aan toe zijn, zijn in het centrum van de onderstaande schulden-sneeuwbal afgebeeld. De grootte en kleur is functie van het probleem....

government-debt-per-capita-2016-small 

klik om te vergroten...

Voor meer: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 24 februari 2017 - Muren, tarieven en quota's werken niet, ze hebben het omgekeerde effect: ze doden de economie en doen de prijzen stijgen!


Bijgewerkte secties: Juniors (nieuwe aandelen toegevoegd) , 

HitlerEconomicRevivalMuren, tarieven en quota's werken niet, ze hebben het omgekeerde effect: ze DODEN  de economie en doen de prijzen stijgen! En laat dat nu precies zijn wat Donald Trump van plan is om te doen. Iemand moet niet bepaald Einstein heten om dit te begrijpen. Blijkbaar zijn er toch nog HEEL WAT MENSEN die geloven dat dit werkt. Hoe DOM en ONWETEND kunnen mensen toch zijn? Of zou iemand er op korte termijn voordeel bij hebben?

Duitsland en Hitler wisten hoe ze het moesten doen.  En dat werd wel een succesverhaal!

Het was het verdrag van Versailles (na WW I), waarbij de Fransen het Duits goud wegnamen, dat aan de basis lag van de Weimar Hyperinflatie. Voor buitenlands speculanten diende zich hier een enorme kans aan om winsten binnen te rijven. Een paar bekende uitdrukkingen in die tijd: 'Ga naar Duitsland, daar kan je een boerderij of een bedrijf kopen voor een paar dollars'. Of nog: 'Je kan een ganse straat inclusief de huizen kopen voor een paar gouden munten'.

In 1929 woei een allesverwoestende economische crisis over de wereld. Waardoor de situatie voor Duitsland nog erger werd. Na de Wall street crash gaven de Amerikanen Duitsland 90 dagen om de leningen terug te betalen die ze hadden toegestaan. De verpauperde Weimar republiek was eind 1929 compleet bankroet en niet meer in staat om geld te ontlenen.  Januari 1933 bedroeg het aantal werklozen in Duitsland meer dan 6,10 miljoen.

In 1933 nam Hitler een staat over die volledig bankroet was. Inderdaad, dit was de Weimar Republiek. De Duitse goudreserves waren in beslag genomen door de rijke overwinnaars van Wereldoorlog I om de aangerichte schade te vergoeden. De schatkist was compleet leeg. Voor de komst van Hitler was de werkloosheid zo fors opgelopen omdat er in Duitsland te veel politieke partijen waren (32) zodat de stemmen sterk verspreid waren. De regeringen waren zodoende zwak en niet in staat om de crisis op te lossen. Hitler bood aan om dictator te worden - alle macht bij één man - en Duitsland was er als de kippen bij om dit voorstel te aanvaarden.

Hitler zette Duitsland weer aan het werk en startte grote infrastructuurwerken op zoals het bouwen van autowegen.  In 1935 was de werkloosheid teruggevallen tot 2 miljoen. Tegen 1938-1939 was er totale tewerkstelling.

Internationale handel met Duitsland was BARTER handel geworden: goederen werden uitgewisseld tussen landen onderling. Duitsland exporteerde machinerie en ontving in ruil fruit, koffie en grondstoffen. De Duitsers hadden geen goud meer en staken tot over de oren in de schulden. Dit was voor hen de enige manier om zaken te doen...en het werkte !

In 1938 werden Duitse goederen echter geboycot in de USA (tarieven en quota's). De USA waren ervan overtuigd dat zo de Amerikaanse economie een duwtje in de rug zou krijgen...dat gebeurd echter niet tot in 1945 toen de akkoorden van Bretton Woods werden gesloten.  Explosieven werden geplaatst op Duitse vrachtschepen en de Duitse handel werd volledig gesaboteerd. Zodoende had Duitsland (Hitler) geen andere keuze dan de buurlanden binnenvallen zodat het kon blijven exporteren en economisch overleven. [Merk op dat het tot 1939 heeft geduurd alvorens Duitsland zijn leger weer begon op te bouwen]

Conclusie: Het is mogelijk om een bankroete economie weer op te bouwen zonder centrale bank, zonder goud, zonder internationale handelsakkoorden, zonder tarieven en quota's. 

Belangrijke fundamentals:

 • We beleven nu de prelude op de periode van Hyperinflatie. Officieel  is de inflatie in Nederland gestegen van 0% tot 1,7% (1,7% x 12 = 20,40% ). We weten allemaal dat dit een LEUGEN is en dat de ECHTE inflatie al veel hoger ligt. Mogelijk bedraagt die zelfs al iets meer dan 10%. Er zijn aanwijzigingen dat de inflatie in landen zoals Frankrijk, Spanje en Italiël zelfs nog HOGER ligt. Het inflatieniveau in de VS bedraagt MINIMUM 10% maar schommelt waarschijnlijk eerder in de buurt van 20%.
 • Tarieven en quota's: Pres. Trump wil die invoeren en dat zal de inflatie doen stijgen, de economische groei afremmen, mogelijk de opstart betekenen richting hyperinflatie, de internationale handel een kopje kleiner maken, een zeer NEGATIEVE IMPACT hebben op de koers van de US-Dollar. Het lijdt geen enkele twijfel dat Trump van plan is om precies het TEGENOVERGESTELDE te doen van wat hij zou moeten doen. 
 • De vereiste geldhoeveelheid om hyperinflatie te krijgen is al beschikbaar...we hebben alleen nog een zuurstofinjectie nodig in de vorm van een versnelling. Zodra het vuur begint te wakkeren, kan het allemaal erg snel gaan.

 nota: De logica is eigenlijk heel eenvoudig. Importheffingen (tarieven) doet het algemene prijsniveau van goederen stijgen. Importbeperkingen (quota's) verminderen de hoeveelheid buitenlandse goederen die geïmporteerd kan worden. Minder aanbod betekent hogere prijzen...in beide gevallen krijgt de locale economie klappen.

Belangrijke technicals:

 • XXXXXXXX is uit een Bullish WEDGE gebroken. Het eerste koersdoel is nu $8, het volgende $ 28 . Noteer het grote VACUUM tussen beide koersdoelen...klik hier voor de PF-chart
 • We voegen Bollinger Bands toe aan de Short Term candles. Noteer dat een belangrijke beweging naar omhoog of naar omlaag vaak gebeurt nadat de banden samengedrukt werden.

    Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 23 februari 2017 - De Russische roebel blijft hoogst interessant - zelfs wanneer de sancties blijven.


Updated Sections: Obligaties-USA , Inflatie-index , Staatsobligaties in de EU, Bedrijfsobligaties , 

Ruble De Russische roebel blijft hoogst interessant- zelfs wanneer de sancties blijven. In de week tot en met 14 februari steeg het aantal uitstaande long contracten met de roebel als onderliggende waarde tot 18.202 contracten, terwijl de short posities met 40% daalden tot 1.437 contracten of het laagste niveau in twee maanden. Investeren in de Russische munt levert een hoge carry trade return op. Carry trade is een strategie die er op neerkomt dat in een zwakke munt geld wordt ontleend, waarbij dat geld wordt belegd in een munt met een hogere rentevoet. Bij voorkeur zijn de munten uit de groeimarkten.

Over de laatste 12 maanden is de roebel met 25% gestegen ten opzichte van de dollar. Daarbij was de roebel de best presterende wereldmunt. Maandag werd de roebel verhandeld op een koers in de buurt van de piek voor de afgelopen 20 maanden, onder 58 roebel voor 1 dollar en op 61,70 roebel voor 1 euro. De rally gaat nog altijd verder hoewel de Russische centrale bank in februari dollars kocht om de stijging van de roebel af te remmen. "De roebel zou zonder die tussenkomst sterk zijn gestegen, maar de sterke roebel dreigt een bedreiging voor de economie te worden," zo verklaarde de Russische minister van Financiën Anton Siluanov.

De Russische begroting is in belangrijke mate afhankelijk van de inkomsten uit olie. Daarom is de juiste balans nodig tussen de olieprijs en de wisselkoers voor de roebel. Een sterke roebel die niet wordt gesteund door relatieve hoge olieprijzen zou een gat in de Russische begroting. Nota: we hebben een PF chart van de Russische beurs toegevoegd op de abonneesite, meer bepaald in de sectie Wereldbeursindices.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 22 februari 2017 - Spanje zorgt voor een ongezien precedent — Centrale bankiers worden voor de rechtbank gedaagd.


spanish bankersBijgewerkte secties: Koper (candle charts met koersdoel) , Zilver (SLV charts), 

IJsland gaf het voorbeeld en nu heeft ook Spanje de grote bankiers verantwoordelijk gesteld voor de financiële ramp die het land heeft getroffen. Het hoogste gerechtshof heeft de voormalige voorzitter van de Spaanse centrale bank, een toezichthouder en vijf andere officials van de centrale bank verantwoordelijk gesteld voor het bankroet van een bank waarbij kleinere beleggers miljoenen verloren. De zes centrale bankiers en de toezichthouder worden er van beschuldigd de beursintroductie van Bankia in 2011 te hebben toegestaan ondanks verschillende waarschuwingen van het eigen team inspecteurs van de centrale bank dat Bankia niet levensvatbaar was. 

Het gerecht vraagt zich waarom ze toelieten dat Bankia toestemming kreeg om aandelen te verkopen in een initial public offering in 2011, minder dan een jaar voordat de staat gedwongen was om de controle over de bank over te nemen. Die dreigde namelijk onderuit te gaan onder het gewicht van de probleemkredieten in portefeuille. Naar verluidt zouden de betrokkenen wel degelijk geweten wat er aan de hand was. Na de nationalisatie rapporteerde Bankia een verlies van €19,20 miljard euro over 2012, het grootste bedrijfsverlies in de Spaanse geschiedenis.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari 2017:  Vorig jaar leverden 5411 Amerikanen hun staatsburgerschap in.


merkel cartoonUpdated Sections: Prijs ruwe olie, Steenkool/zon/vreemde mineralen , Landbouwproducten , Koper-platina & non-ferro's , zilver (backtest is afgerond) , 
Recessiebestendige aandelen (2 aandelen zijn toegevoegd)
,

-- Maandag wordt President's Day gevierd in de VS en dat is een Bank Holiday --

Het is SCHANDALIG te zien hoe de MAINSTREAM MEDIA (met CNN en BBC op kop) de WAARHEID vertekent en LIEGT. Het is erg makkelijk de Amerikaanse burger wijs te maken dat er in Europa NIETS aan de hand is, erg makkelijk...maar ook WANSMAKELIJK.  Zweden is een en al menselijk drama geworden met VERKRACHTINGEN alom. De Zweden zelf hebben schrik (repressie?) om dit woord in de mond te nemen en durven niet over de problemen praten. Vluchtelingen kampen werden zo een 30 minuten sporen van de Stockholm aangelegd. Toch slagen de vluchtelingen erin het land en de grootsteden onveilig te maken. In Duitsland heeft de politie order gekregen de REALITEIT NIET PUBLIEK te maken. In Frankrijk is er bij rellen in meer dan 20 franse steden het leger ingezet. Maar zelf op de franse televisie wordt hierover amper gewag gemaakt...Dit is Sodom en Gonorra...en weinigen die het zien!

Vorig jaar leverden 5411 Amerikanen hun staatsburgerschap in. Terwijl vluchtelingen en moslims bij duizenden de EU binnenkomen (volgens plan zouden er 60 miljoen binnengelaten worden om de veroudering van de bevolking op te vangen) is er een belangrijke emigratie uit de USA, Canada en Europa aan de gang.

Vorig jaar alleen al verlieten ongeveer 100.000 Belgen hun thuisland, meer dan 300.000 Fransen, Britten en Duitsers emigreerden. Meer dan 400.000 Spanjaarden verlieten het Iberisch schiereiland. Dat is meer dan de volledige populatie van IJsland. Verrassend is misschien wel dat ook meer dan 110.000 Zwitsers er de voorkeur aan gaven hun land te verlaten en elders te gaan leven.renouncing the usa

Vandaag hebben we enorm veel politiek- en media gezever. Het niet omdat je een Brexit, Nexit, Fraxit hebt dat er ook miserie moet komen. Integendeel...als de politiekers met hun handen van de economie en handel blijven, kan alles zoals normaal blijven functioneren...je hebt geen EU en geen politieker nodig om handel te drijven. Dit zien we nu al in Engeland....

Nu dat Trump verkozen werd, hebben al die politieke slijmballen schrik dat de wind naar Europa overwaait.... De Media zullen dus 'ook' geen kans laten liggen om Wilders en Le Pen de grond in te boren. Zeker niet als de media CNN of BBC, NOS of VRT heten. Zij weten dat als de EU verdwijnt, duizenden hun 'veilige job' als Europees Ambtenaar verliezen.

De ECB en Fed zijn nu al de schuld aan het monetizeren. Vrije markteconomie is in Europa de facto DOOD....Europa en de USA failliet. Zolang er niets fout loopt en nergens geen puber roept dat de Keizer geen Klederen aan heeft, kan het circus nog wat verder gaan.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 17 februari 2017 - Frankrijk en Parijs staan in vuur en vlam !


Screen Shot 2017-02-16 at 12.12.38Bijgewerkte secties: Banken & Financials (Bitcoin) , 

We hebben vaak gezegd dat Frankrijk de GROOTSTE verrassing in Europa zal worden. Waneer de presidentsverkiezingen van april-mei geen rust brengen, kunnen we de eerste Europese burgeroorlog in Frankrijk beleven. 

Frankrijk en Parijs staan in vuur en vlam: de rellen hebben het centrum van de stad bereikt - gebouwen worden in brand gestoken en de politie wordt aangevallen. Het geweld in de voorsteden heeft zich uitgbreid naar het hart van Parijs toen honderden onrustzoekers uit de bol gingen vanwege de verkrachting van een jonge zwarte man door de Franse politie. De politie zag zich genoodzaakt om traangas te gebruiken om een boze menigte uiteen te slaan. Rond het Barbes metrostation, vlak om de hoek bij de Eurostar hub aan de Gare du Nord werden rubberkogels afgevuurd.

Toen de brandweer arriveerde om de brandhaardjes te blussen, werd de politie aangevallen en werden winkels geplunderd. Etalages werden aan stukken geslagen en poitieagenten aangevallen. Kleine groepen amokmakers zochten herrie, om vervolgens te maken dat ze weg waren. Ze droegen hoods om niet herkend te worden.

We hebben een point and figures chart van GBTC toegevoegd aan de sectie Banken en Financials op de abonneesite. Onthoud dat dit aandeel 60% hoger noteert dan de prijs van Bitcoin. [we adviseren NIET om Bitcoins te kopen en al evenmin om te beleggen in GBTC]

bitcoin vs GBTC

De Bitcoin Investment Trust (BIT) geeft de beleggers de kans winsten te realiseren door in te spelen op de prijsbewegingen van Bitcoin, dit via een traditioneel beleggingsintrument waarbij men zich geen zorgen hoeft te maken over kopen, opslaan en bewaren van Bitcoins.

GBTC is het ticker symbool voor de aandelen van het beursgenoteerde BIT, een open-ended trust dat alleen maar in Bitcoin belegd en gesponsord wordt door Grayscale Investments. De Trust werd opgericht eind 2013 en kreeg begin 2015 toestemming voor een notering op de OTCQX market.

GBTC is in de afgelopen maanden geleidelijk aan in koers gestegen en dit aan een sneller tempo dan de onderliggende Bitcoin. Vorige week bedroeg de premie waaraan GBTC tegenover Bitcoin noteerde gemiddeld meer dan 60%.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 16 februari 2017 - Dit is de zwakste opleving die we ooit beleefd hebben...ze is zo zwak dat het mogelijk zelfs niet eens een opleving is.


Bijgewerkte secties: Video's 

 “De illusie van vrijheid zal voorgespiegeld worden zolang het winstgevend is om dat te doen. Zodra het te duur wordt om de illusie te handhaven, zal ze van het podium verdwijnen. Vervolgens zal het podium zelf verdwijnen, evenals de gordijnen, de tafels en de stoelen...de aanwezigen zullen uiteindelijk alleen nog de stenen meer van het theater zien.”

Het begint altijd te stinken wanneer een land door ADVOCATEN wordt geregeerd. Over de afgelopen 20 jaar zijn er duizenden kleine en grote regels ingevoerd, regels die weinig hebben bijgedragen tot het legislatieve kader. Het is tijd dat daar verandering in komt.

Trump zal de schuld voor de depressie in zijn schoenen geschoven krijgen...

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 15 februari 15 - Wanneer de politici hun politiek niet wijzigen, zal het volk andere politici kiezen...en dat geldt ook voor Europa


Bijgewerkte secties: Recessiebestendige aandelen , Banken & Financials , 

De dagen van Lodewijk XIV zijn geteld en Lodewijk XVI staat op het punt om onthoofd te worden. Het ergste staat echter te gebeuren wanneer Robespierre de macht zal grijpen....Wanneer de politici hun politiek niet wijzigen, zal het volk andere politici kiezen...en dat geldt ook voor Europa. De politici van vandaag leven in een ivoren toren en lijken nog altijd niet te begrijpen wat er aan de hand is. Zij willen maar niet begrijpen dat ze op hun beurt een stamp onder hun kont zullen krijgen. De verandering die in de VS is gebeurd, staat ons ook in Europa te wachten. Verwacht dat Marine Le Pen in Frankrijk zal verkozen worden (eind  april) en dat Wilders het zal halen in Nederland (midden maart) en dat Merkel (CDU) de bons zal krijgen bij de Duitse verkiezingen in september...

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 14 februari 2017 - De goudprijs stijgt omdat de kluizen van de westerse centrale banken leeg raken


Bijgewerkte secties: Olieaandelen , Biotechaandelen , Goud Fundamentals ,

 

WAARSCHUWING: Bewaar uw goud niet in een gewone bankkluis,..!

gold totalHet goud van de overheid (Duitsland, België, Nederland,...) wordt nog altijd gebruikt voor leasing en trading. In het verleden werd geleased goud bewaard in opslagruimtes van de banken in Londen of New York, het werd uitgewisseld tussen de banken onderling. Maar nu liggen de zaken helemaal anders omdat de kopers vooral uit China, India en Rusland komen en deze landen zijn niet geïnteresseerd in papieren goud. Zij willen de goudbaren fysiek geleverd, punt aan de lijn. Wanneer een centrale bank nu goud least aan een goudbank, zal deze goudbank het goud aan China verkopen. Dat uiteraard fysieke levering vraagt. Alles wat de centrale banken dan nog hebben, is een schuldbekentenis van de bank. Vraagt de centrale bank naar haar goud, dan zal dat er niet zijn. De trading bank zal elders goud moeten gaan lenen, bijvoorbeeld bij een klant. De goudbanken leggen dus verschillende keren een hypotheek op hetzelfde goud. Dat is de reden waarom u nooit goud in een bank mag opslaan. Bewaar het in een VEILIGE PRIVEKLUIS BUITEN DE BANK.

Centrale banken leasen niet alleen hun goud op de markt, ze verkopen het ook gedekt. De centrale banken zouden in totaliteit 33.000 ton goud bezitten. Daarvan zou 23.000 ton in bezit zijn van de westerse banken. Maar niemand weet hoeveel goud effectief in het westen nog aanwezig is.

 

HOE ZWAKKER DE [PETRO] DOLLAR, HOE MOEILIJKER HET ZAL WORDEN OM HET VOLK OM TE KOPEN. 

Vastgoed zal massaal CRASHEN in Frankrijk, België, Nederland, Canada!...wanneer het inkomen dat gespendeerd kan worden daalt, kunnen de vastgoedprijzen alleen maar DALEN.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 13 februari 2017 - Het huidige bancair systeem zal verdwijnen en de Mainstream Media staat hetzelfde lot te wachten..en dat zal binnen dit en 5 jaar gebeuren.


Bijgewerkte secties: Goudobjectieven , Zilverobjectieven , Uranium (short candle toegevoegd) , Juniors, 

BitcoinOostenrijk krijgt de eerste bitcoin digitale currency 'bank'. De eerste bitcoinbank in de wereld is geopend in het centrum van de hoofdstad Wenen. De bedoeling is om het kopen en verkopen van bitcoin te vergemakkelijken en veiliger te maken. De lokale digital currency outlet is eigendom en wordt gerund Blockchain, een Oostenrijkse startup Bit Trust. De naam laat niets aan de verbeelding over: Bitcoin Bank. De ATM machines bieden de kans om bitcoins om te ruilen voor euro's en vice versa. De klanten krijgen ook alle mogelijke informatie over virtuele valuta's.

De voordelen van digitale currency liggen voor de hand: transacties kunnen veel sneller afgehandeld worden en zonder dat er een tussenpersoon aan te pas komt. Alles gebeurt van de ene gebruiker naar de andere. Makkelijker kan moeilijk. 

De voordelen van digitale currency liggen voor de hand: transacties kunnen veel sneller afgehandeld worden en zonder dat er een tussenpersoon aan te pas komt. Alles gebeurt van de ene gebruiker naar de andere. Makkelijker kan moeilijk. Om een bitcoin te ontvangen, moet de gebruiker een speciaal adres hebben bestaande uit een serie van 27 tot 34 letters en cijfers. Dat adres doet dienst als virtuele postbus waar de bitcoins naar toe gestuurd worden.

Omdat bitcoinaddressen niet geregistreerd zijn, kan het hele transactieproces anoniem gebeuren. Anonimiteit is dan ook het belangrijkste voordeel verbonden aan het gebruik van digitale valuta's. Wie online betaalt met bitcoin, bewaart zijn privacy. De tegenpartij heeft geen kredietkaartnummer. De eerste bitcoin ATM werd in Oostenrijk enkele jaren geleden geplaatst, hij was succesvol genoeg om er meer te plaatsen. Wenen heeft nu al meer dan 20 bitcoin-vriendelijke verkooppunten, zoals restaurants, bistro's en bars.

Bitcoin was de best-presterende valuta in 2016, de koers verdubbelde in de loop van het jaar ruimschoots in waarde. De rally met 126% was vooral te wijten aan een sterke vraag vanuit China. Bitcoin is een prachtig instrument om geld te sturen en te ontvangen (en om betalingen te doen)....het is echter een zeer gevaarlijk instrument wat het BEWAREN van koopkracht betreft.

<> De munt hieronder zal in de komende weken en maanden met 12% devalueren.

 uup

<> Het aandeel hier beneden is een duidelijke KOOPKANDIDAAT met een eerste koersdoel van +50% en een tweede van +100%. Het eerste koersdoel werd berekend op basis van een Bullish Head and Shoulders en een GAP en het tweede koersdoel kan worden bepaald op basis van het beschikbare opwaarts potentieel. Zie de abonneesectie voor de NAAM van dit aandeel.

Modder Modder-buy
   

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Vrijdag 10 februari 2017 - De grote massa is zo gebrainwashed dat ze zelfs de WAARHEID niet meer zou kunnen verdragen.


Bijgewerkte secties: Goud- & zilver Majors , 

De tijd van politieke correctheid behoort definitief tot het VERLEDEN...weggeblazen door de wind die ze zelf heeft verwerkt. De tijd is aangebroken dat de mensen beseffen dat ze echte leiders nodig hebben. Ze zijn opgegroeid met deze wijsneuzen en volksverlakkers die iedereen tevreden proberen te stellen...maar ze leven alleen maar voor zichzelf en om bij de volgende verkiezingen zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.

De uitvinding van de boekdrukkunst bood de kans om manuscripten te copiëren zodat de kans op het verlies van kennis duidelijk kleiner werd. Internet heeft een gelijkaardig effect bewerkstelligd, waarbij het wereldwijd net door het beschikbaar stellen van kennis de risico's op verlies nog verder heeft verkleind. INTERNET doorbreekt ook het oligopolie op informatie van de Mainstream Media (die worden gecontroleerd door de politici die aan de macht zijn). Dit is de reden waarom BLOCK Twitter, Facebook,...door sommige overheden geblokkeerd worden.

INTERNET doorbreekt het oligopolie op informatie van de Mainstream Media (die worden gecontroleerd door de politici die aan de macht zijn).

Dit is geen flauwe grap. De economische crisis die dit jaar begint zal 5 jaar duren. Hopelijk wordt deze boodschap geen bewaarheid...maar de kans is groot dat het wel gebeurt


Wereldwijd hebben we nu het perfect recept voor een ramp: (noteer dat we eerst hyperinflatie en slechts daarna een deflatoire implosie zullen krijgen en niet het omgekeerde zoals door sommige analisten wordt gepredikt. .

 1. USA, China, Japan, Europa en de Emerging markets zien hun schulden die ze nooit zullen kunnen terugbetalen exponentieel groeien.
 2. Het financieel systeem heeft een totale blootstelling van meer dan $2 quadriljoen. Het zal omvallen zodra er één tegenpartij wegvalt.
 3. De wereld zal weldra belanden in een cyclus van tomeloze uitgaven die de omloopsnelheid van geld zullen doen toenemen en tot hyperinflatie zullen leiden. Dit zal de waarde van de meeste belangrijke valuta's doen dalen tot die waarde bijna nul is geworden. 
 4. 1-3 samen zullen leiden tot een deflatoire implosie van het financieel systeem. Zo zal alle schuld als sneeuw voor de zon verdwijen, maar ook de waarde van de meeste activa zal met minstens 90% dalen.
 5. Deze totale vernietiging van schulden is de enige weg om de wereld weer gezond te maken,  klaar voor toekomstige groei en welvaart.

2017 zou wel eens het jaar kunnen zijn dat goud en zilver de oude hoogtepunten zullen opzoeken. Aan de huidige koersen zijn edelmetalen de beste verzekering voor het behoud van welvaart.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 9 februari, 2017: Immigratie & Residentie voorwaarden voor Panama worden mogelijk straks grondig gewijzigd.


Bijgewerkte secties: Wereldbeursindices, Uraniumaandelen , Aardgas , 

Voor bepaalde zaken maakt EEN WOORD vaak het verschil....en een goed piloot is steeds voor op zijn vliegtuig...en een politieker holt per definitie steeds mijlen achterop de realiteit....blind vliegen kan er niet een !

Screen Shot 2017-02-08 at 12.57.52 PMMinister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ligt nog maar eens onder vuur over de zogenaamde kaaimantaks. Die dient om de inkomsten uit juridische constructies in belastingparadijzen te belasten, maar lijkt tot nu toe niet veel op te brengen. SP.A-volksvertegenwoordiger Peter Van Velthoven heeft ontdekt dat bepaalde van die constructies helemaal ontsnappen aan de taks. ‘Een ruling van de fiscus geeft me daarin gelijk.’ Die ruling werd aangevraagd door een broer en zus: hun vader stopte ooit een bom geld in een trust op Jersey, met de bedoeling hen een veilige oude dag te bezorgen. De fiscus zegt hen nu dat uitkeringen van oude inkomsten daaruit belastingvrij zijn, zelfs als ze al het geld uit de trust overgeschreven krijgen. ‘De fiscale wetgeving maakt hier een raar onderscheid, want mocht dit geld in een vennootschap in Panama of een stichting in Liechtenstein ondergebracht zijn, dan zou het wel belast worden’, zegt fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), die gespecialiseerd is in buitenlandse constructies.

Volgens Philippe is dit onderscheid al langer bekend bij fiscalisten. ‘Na een seminarie over de kaaimantaks onlangs vroeg een collega zelfs al grappend of er misschien een parlementslid is die zo’n trust heeft. Anders valt dit onderscheid voor hem niet te verklaren.’ Het kabinet-Van Overtveldt bevestigt de belastingvrijstelling. Volgens fiscaal advocaat Denis-Emmanuel Philippe is dat soort trusts helemaal niet uitzonderlijk.

Zwart Geld is die beste olie voor een voortvarende samenleving...

Geen 460 maar 100 miljoen. Van Velthoven snapt niet dat de minister het gat niet dicht, en alsnog die belastinggelden int. ‘Nu al is duidelijk dat de kaaimantaks veel minder zal opbrengen dan gehoopt. Destijds is gezegd dat de taks 460 miljoen euro moest opbrengen, maar Europa heeft gezegd dat het maar 100 miljoen euro zou zijn. Eric Van Rompuy, voorzitter van de commissie Financiën, sprak zelfs van 60. ‘Door dit gat in de taks lopen we tientallen miljoenen mis’, zegt Van Velthoven.

In Europa (België, Nederland, Frankrijk,...) en in mindere mate in de VS worden de burgers door de overheid doodgeknepen met REGELGEVING en BELASTINGEN. De overheid is een MONSTER geworden dat de kip met de gouden eieren de nek omwringt. Het is een zelfzuchtige machine die alleen leeft om zichzelf in stand te houden. Steeds vaker horen we spreken over de BIG BROTHER want zij - het systeem - geven geen bliksem om de kiezers die hen aan de macht hebben geholpen. Nog erger: we hebben PROFESSIONELE POLITICI die de macht binnen hun familie overdragen; zonen, dochters, vrouw... ze controleren ook de Mainstream Media en de banken.  We hebben een Lodewijk XIV systeem dat zal eindigen met een Lodewijk  XVI revolutie.

In Panama, in plaats van alles te laten verzanden in eindeloze politieke debatten en rechtszaken, overheerst het gezond verstand. De kost om te leven is draaglijk (lees er alles over), in zoverre dat je er kan leven bevrijd van schulden en bevrijd van een zware belastinglast. Op buitenlandse inkomsten hoeven geen belastingen worden betaald. En wie een huis koopt dat in de voorbije 20 jaar werd gebouwd hoeft ook geen vastgoedbelasting te betalen. 

Van de gezondheidskosten zal niemand failliet gaan. U vindt uitstekende en betaalbare gezondheidzorg in Panama, het volledige aanbod is er beschikbaar. Een ziekteverzekering kost $200-$300 per maand.

panama waterIets waar u zich helemaal geen zorgen over te maken, is het weer. Of over kosten verbonden aan datzelfde weer. Het sneeuwt er nooit. Er zijn geen hurricanes. Wie dat wenst, hoeft maar een bescheiden kleerkast te vullen. Shorts en zwemkleding zijn onmisbare items. 

De wereld is een onzekere plaats nu...met politieke onrust, burgeropstanden, inflatie die door het plafond vliegt, verlies van jobs, families die het niet meer zien zitten en altijd - spijtig genoeg - de dreiging van willekeurig geweld. Maar dat geldt niet voor Panama. In Panama is de economie ijzersterk. Bijna iedereen heeft er werk en de misdaacijfers zijn laag. De mensen behandelen er elkaar met respect. Aan kansen is er geen gebrek.

Spijtig genoeg zal dat niet zo blijven. De immigratie-& verblijfsvoorwaarden voor Panama worden mogelijk straks grondig gewijzigd. En dat zal niet lang op zich laten wachten. Het zal een stuk moeilijker worden om een permanente residentie te krijgen. Haast u daarom en handel alvorens het te laat is.

 De Panamese wetgeving voor stichtingen is nog altijd één van de beste en de veiligste in de wereld. Dat weten zelfs de Belgische en Nederlandse fiscale experts...maar ze zullen het nu niet zeggen: wettelijk mogen ze het niet en bovendien willen ze geen klanten verliezen....

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 8 februari: Wanneer het morgen vrede was, zou de Amerikaanse economie volledig instorten en de dollar meesleuren in haar val?


Bijgewerkte secties: $-Goud , Zilver (candle charts) ,

Zal de Trump beweging erin slagen om de globalisering te stoppen en de Mainstream Media het LIEGEN af te leren? - een erg interessante video die onze visie weerspiegelt en bevestigt.


De Mainstream Media hebben de GEMEENSTE LEUGENS verteld over wat er in Syrië gebeurd en doen dat trouwens nog steeds...en zoals steeds gelooft de dwaze massa hen. Internet zou deze trend echter moeten ombuigen en laat ons hopen dat dit inderdaad ook zo zal gebeuren. Het waren de VS en de CIA die ONRUST hebben gestookt in Libië en Syrië. Niet voor niets is de CIA één van de grootste en best uitgeruste CRIMINELE organisaties in de wereld geworden. De toestand is zelfs zo erg dat Trump besloten heeft geen beroep meer te doen op de diensten van de CIA/FBI en zijn veilige Daniel Maespersoonlijke veiligheidsagenten in dienst heeft.

Klik hier om het verhaal te vernemen van een plaatselijke Syrische priester en verneem wat hij heeft meegemaakt en geleerd. En wat er werkelijk in Syrië gebeurt. Daarna zal u niets meer moeten weten van de Mainstream Media.  

LEUGENS krijgen we ook opgediend met betrekking tot de inflatiegraad en de economische situatie. Verschillende Mainstream Media berichten over groene spruiten die wijzen op een economische opleving. DAT IS ECHTER GEENSZINS HET GEVAL en zowel de Baltic Dry index  als duizenden beschepen die wanhopig op een vracht wachten bewijzen dat. De Baltic index is nog altijd BEARISH gericht en de alternatieve inflatie-index van Shadow Statistics wijst op een inflatiegraad van 10% in de VS.

 

real inflation Baltic Dry Index

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 7 februari 2017 - Alleen goud weerspiegelt de juiste waarde van uw portefeuille

Bijgewerkte secties: Zar-Goud & Rand/$/€, Kroon-Goud & Kroon/$/€, Yuan-Goud & Yuan/$ , Rupee-Goud & Rupee/$ , Beursindices uitgedrukt in goud , Beursindices op lange termijn, 

Alleen goud weerspiegelt de juiste waarde van uw portefeuille. Maar om te zie hoe de S&P, Dow Jones, CAC, DAX, SMI, AEG, BEDOW,... werkelijk gepresteerd hebben (zie Beursindices uitgedrukt in goud) in deze eeuw, moet we gebruik maken van een valuta die niet geprint kan worden en die over een langere periode zijn koopkracht behoudt. En dat is dus goud. Het plaatje ziet er dan plots heel anders uit. In plaats van met 55% te zijn gestegen in fiat dollars, is de S&P uitgedrukt in echt geld dan plots met 65% GEDAALD (andere indices verloren zelfs nog meer).

De overheid probeert voortdurend om de burgers bij de neus te nemen door de waarde van een munt te laten zakken. Dit is waarom de overheid goud haat, dit edelmetaal drukt namelijk de echte waarde van iets uit. En dan blijkt dat vadertje staat er op economisch vlak er maar een zootje van heeft gemaakt. Hoewel de goudprijs wordt gemanipuleerd, op de eerste plaats op de papieren markt, is goud toch de beste maatstaf om de waarde van iets uit te drukken. De reden hiervoor is dat goud het enige geld is dat niet door mensenhanden is gemaakt. Goud is een natuurlijke munt en dat zal zo blijven. Het zal bovendien de enige munt zijn die door heel de geschiedenis zal overleven.

SP in gold  SPXGOLD pf1
   

Om terug te komen op de tabel en de CF chart hierboven: maar weinig mensen begrijpen dat een ogenschijnlijke winst van 55.000 dollar in feite neerkomt op een verlies van 65.000 dollar in echt geld.  Dit geeft aan hoe gevaarlijk het is om iets te meten op basis van de verkeerde parameters. Zeker wanneer dit op korte termijn wordt gemeten: 2011 tot 2016.

De vernietiging van het papieren geld zal binnenkort in versneld tempo gebeuren wanneer de regeringen wereldwijd tevergeefs proberen om de bankroete wereldeconomie overeind te houden. En natuurlijk ook om financieel systeem drijvende te houden. In relatie tot goud zullen aandelen, obligaties en vastgoed  in de komende jaren fors in waarde dalen. Die waardedaling kan zelfs 90% of daaromrent bedragen.  .

Goud zal blijken de beste weg te zijn voor het behoud van welvaart. In het minste geval zal goud zijn koopkracht behouden, maar waarschijnlijk zal de goudprijs een heel stuk beter presteren. 

Het absolute niveau van de goudprijs is totaal irrelevant. Belangrijker is dat goud zal blijken de beste weg te zijn voor het behoud van welvaart. In het minste geval zal goud zijn koopkracht behouden, maar waarschijnlijk zal de goudprijs een heel stuk beter presteren. Goud zal het ook goed doen in deflatoire periodes, hoewel de goudprijs zal dalen vanaf de hyperinflatoire piekkoersen. Maar dat zullen ook de prijzen van goederen en diensten doen. Bij het begin van de deflatoire periode zal er waarschijnlijk geen goed functionerend banksysteem meer zijn. Goud zal het enige beschikbare geld zijn. Waardoor het een onmisbare rol in het financieel systeem zal spelen.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesecties

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 6 februari 2017: Dit wordt ernst....Iran dumpt kort en goed de US-Dollar en in Frankrijk en Nederland zullen anti-Europa politici verkozen worden!


Iran dumps dollarsUpdated Sections: Belangrijke verkoopsignaal voor de US-Dollar , ¥-Goud & ¥/$/€ , £-Goud & £/$/€ , 

Teheran zal niet langer gebruikmaken van de Amerikaanse dollar in reactie op het inreisverbod ingesteld door US President Donald Trump voor inwoners van 7 landen, inclusief Iran. Volgens het lokale persagentschap PressTV zal de de Centrale Bank van Iran de dollar vervangen door een andere buitenlandse munt of door een korf van buitenlandse valuta's en dit voor alle officiële rapporteringen. Gouverneur Valiollah Seif zei dat dit zal gebeuren vanaf de start van het nieuwe financiële jaar op 21 maart 2017. Er zal gebruik gemaakt worden van valuta's die zo stabiel mogelijk zijn. President Trump verbood de inwoners van Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen tijdelijk om het grondgebied van de VS te betreden.

De Iraanse rial bereikte na de verkiezing van Trump een recorddieptepunt tegenover de dollar. Op 27 december 27 viel de koers naar een bodem op 41.600 voor 1 dollar. De gouverneur van de centrale bank zei dat de VS niet belangrijk is in de Iraanse buitenlandse handel. De dollar kan dan ook zonder problemen vervangen worden door de munten van de belangrijkste handelspartners zoals de Europese Unie, China en de Verenige Arabische Emiraten. Teheran heeft al overeenkomsten met Rusland, Turkije, Azerbaijan en Irak om de nationale valuta's te gebruiken bij lokale handel.

Op ditzelfde moment verdwijnt de Petrodollar als betaalmunt onder onze ogen. Daarmee kan de ruggegraat van de dollar definitief worden gebroken. Maar zo kan ook meteen de dood van ons systeem van  Fiat-Paper-Currency ingeluid worden. De US-Dollar is sterk afhankelijk van de AFHANDELING en SETTLEMENT van transacties van ruwe olie in US-Dollar. Nu verschllende landen de US-Dollar niet langer gebruiken, kan de koers onder zware druk komen staan.

Geert Wilders, die in Nederland de polls aanvoert, zal waarschijnlijk de verkiezingen winnen. Hij werd gearresteerd toen hij op een vriendelijke manier diets wou maken dat moslims in hun eigen land moeten blijven en niet meer naar Nederland hoeven te komen. Hij is behoorlijk kwaad over deze zaak, maar hij is niet alleen. Ook veel Nederlanders zijn woest. Als Wilders de verkiezingen wint, zal hij Nederland uit de EU willen loodsen.

In Frankrijk voert Le Pen de polls aan. Francois Fillon is nu volledig aangebrand, zodat de kans groot is dat Le Pen de verkiezingen zal winnen. En Frankrijk uit de EU zal halen. De EU was gebouwd op Frankrijk en Duitsland en zonder Frankrijk is er dus geen EU. Zodra Le Pen president van Frankrijk is zal de euro sterven. Elk land zal naar zijn eigen munt terugkeren. Dit alles zal eindigen in complete chaos en in een wereldwijde depressie!

Deze populistische bewegingen zijn geen grap. Ze zijn ECHT en kunnen de wereld volledig DESTABILISEREN. Alles gebeurt onder onze ogen. Het is slechts een kwestie van tijd alvorens we de volledige chaos zullen beleven.

Het kan chaos worden vanaf 15 maart Wanneer 27 landen hun eigen geld weer zullen drukken, is het chaos. Wanneer de US-Dollar wordt gedumpt en de Euro omvalt....krijgen we hyperinflatie en zoals steeds zullen goud en zilver glanzen. En overleven!

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Important Technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 3 februari 2017 - Een ondernemer is iemand die de problemen moet opkuisen die de professionele politici achterlaten.


le penwildersBijgewerkte secties: Zwitserse frank -goud & CHF/$/€ , Can$-Goud & Can$/$/€ , 

Waneer de politici hun politiek niet veranderen, zal het volk andere politici kiezen. De professionele politici zijn doodsbenauwd dat de "Trump wind" hen hun job zal kosten. En dat zal hoe dan ook gebeuren, zelfs met de Anti-Trump propaganda die we overal horen.

Het zou pas een echt drama zijn voor de EU-autocraten wanneer Marine Le Pen in Frankrijkr en GeertWilders in Nederland verkozen zouden worden. De polls geven aan dat dit niet zal gebeuren...maar de verkiezing van Trump toont aan hoe onbetrouwbaar de POLLS kunnen zijn.

Het grote gevaar is dat de politici die momenteel aan de macht zijn alles zullen doen om die macht te behouden. Dit kan eindigen in ONRUST, BURGEROORLOG en/of OORLOG.

Dat kan lijken op groepsgedrag, want waarom zou iemand het risico nemen te stemmen voor een politica die de EU wil verlaten? Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig? De Franse economie heeft een paar zeer moeilijke jaren achter de rug. Het blijft worstelen om het hoofd boven water te houden, het is is veel moeilijker om een zaak in Frankrijk te runnen met een overregulering zowel vanwege de kant van de Franse regering zelf als vanwege de EU. Rijke families verlaten met hun kapitaal Frankrijk, ze gaan Londen of naar Zwitserland....

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Important Technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 2 februari 2017 - Hopelijk zal Trump de wereld doen ontwaken zodat we teruggaan naar een NORMALE TOESTAND


Bijgewerkte secties: $-Goud , Zilver , Us-Dollar, €-Gold & €/$ , Aussie-Goud & Aussie/$/€ 

 Nigel Farage legt de hypocrisie van de EU bloot en de valse beschuldigingen uitgebracht aan het adres van president Trump. Of is het omdat de NIET-VERKOZEN EU-officials vrezen voor hun job?


Wanneer de Europeanen onder een communistisch regime willen leven, is dat natuurlijk hun volste recht...maar de USA hebben het democratisch recht om te leven volgens de uitslag van de laatste verkiezingen. Het GEVAAR bestaat dat we een Trump besmetting krijgen in Europa tijdens de komende verkiezingen in een aantal landen. De EU-bende wil kost wat kost voorkomen dat leiders zoals Marine Le Pen (Frankrijk) , Wilders (Nederland) enzovoort...aan de macht komen. Gebeurt dit toch dan kan de EU-zone sneller dan verwacht uiteenvallen en zal de euro door andere valuta's vervangen worden. 2017 wordt een cruciaal jaar!

Commentaar overbodig:

ecb balance

Belangrijke technicals: zie abonneesecties

Important Technicals: zie abonneesecties

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 1 februari 2017 - Er is uiteraard een reden waarom George Orwell's 1984 op Amazon de absolute bestseller is


Bijgewerkte secties:

Terwijl zogenaamde vluchtelingen in grote getalen de Europese Unie blijven binnenstromen, blijven de dwaze Amerikaanse democraten protesteren tegen een man die probeert om de VS veilig te houden. De Mainstream Media mogen niet langer in detail verslag uitbrengen over de instroom van wat 'vluchtelingen' worden genoemd: Afrikanen, Noord-Afrikanen, Syriërs, en anderen... Ondertussen blijkt uit een uitgelekt document dat de EU in de komende jaren nog eens 60 miljoen migranten (moslims) wil toelaten, die de Europese bevolking met 10% zullen doen toenemen.  

De authoriteiten hebben geleerd uit de ervaring met de verslaggeving van de Vietnamoorlog dat zorgvuldig gefilterd moet worden wat via de Mainstream Media uitlekt naar de grote massa (censuur).

De realiteit is dat de EU-autoriteiten van plan zijn om 60 miljoen vluchtelingen toe te laten in Europa (EU-Schengen-zone) in de komende jaren. U leest het goed: ZESTIG MILJOEN VLUCHTELINGEN. Klik hier voor meer details in het Nederlands.

1-1

Bij het verval van ROME, trokken de boeren naar de stand omdat ze er GRATIS BROOD en SPELEN (lees minimum inkomen en voetbal) kregen van de OVERHEID. De landerijen werden verlaten. WAAROM zou men nog zijn land bewerken als men zonder inspanning in Rome brood kon krijgen!?

Toen de Barbaren Rome binnen vielen, zaten de meeste burgers in de Arena's naar spelen te kijken. Anderen waren gelukkig de Barbaren te zien omdat het voor hen een verluchting was en ze dachten dat zij verder het LALA-LAND zouden levend houden....

Vandaag bestaat het Sociaal vangnet nog steeds en proberen velen landen een MINIMUM INKOMEN in leven te roepen. Naast het GRATIS BROOD, zijn er spelen in Overvloed: voetbal, wielrennen, zwemmen,. olympische spelen, internationale en nationale spelen,...noem maar op. En voor alwie hiermee geen genoegen kan nemen, is er POKEMON.

Important Fundamentalszie abonneesecties

Important Technicals: zie abonneesecties

 

Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Cron Job Starts