30
november
2017

Hoe veilig Goud bewaren?

Waar kan je Goud VEILIG buiten het financieel systeem bewaren?

brandkastRegelmatig krijgen wij de vraag naar hoe men best investeert in fysiek goud. Principieel geven wij de raad om STEEDS Goud/zilver fysiek in ontvangst te nemen. Wie dit niet wil of kan, schakelt een goudbank in om het veilig te bewaren of bewaart het BEST in een kluis in het buitenland BUITEN het Bankster-systeem.

Een vaak vernoemde goudbank is Goldmoney, daarom dat we ons ook even toespitsen op de diensten van deze firma. Een andere optie is Central Fund of Canada (CEF) en Sprott physical fund waar je aandelen kan kopen en die op naam kan laten registreren (aan drager zoals in de oude tijd). Het Goud/zilver wordt bewaard in Canada (Canadian Mint) en het bedrijf is er een uit de oude doos (oer degelijk). Bij Sprott kan je vanaf $10,000  fysieke levering vragen. Wie vandaag (Jan 2016) Central fund of Canada koopt, betaalt 10% minder voor zijn goud dan de officiele fixing.

De beste optie is goud te bewaren in een safe in het buitenland die 24 uur per dan en 365 dagen per jaar toegangbaar is en zich BUITEN het banksysteem bevindt. Op de wereld zijn gelukkig verschillende van deze super-moderne safes beschikbaar: Canada, Panama, USA, Mexico,....Soms is het onmogelijk 24 uur per dag toegang te hebben, maar dan blijven de andere voordelen van de Vault geldig. De beste vaults zijn gelegen zijn in TAKSVRIJE zones en verzekerd tegen politiek risico door Lloyd's Londen. Vervoer van en naar die vaults is helemaal geen probleem en wij ondersteunen onze relaties hiermee. Weet dat het allemaal goedkoper en gemakkelijker is dan je denkt.

Het gevaar van zijn goud te laten bewaren bij een Financiele Instelling is en blijft de Overheid...die kan door middel van een wetgeving overnacht het goud aanslaan. Zo iets is NIET mogelijk als je het zelf in een oude verfpot of zelf in een gehuurde kluis bij een niet-financiele instelling bewaard. MAAR dan moet je rekening houden met het feit dat je straks ook nog je goud/zilver zal moeten verkopen in een systeem waar er geen CASH meer bestaat of bijna geen...of waar het gebruik ervan voor bepaalde transacties verboden wordt.

Wij hebben zelf uitgevonden dan het vaak erg gevaarlijk is om in Europa Goud & Zilver te bewaren in wat DOUANE ENTREPOTS heet. Je moet wel geen invoerrechten en BTW betalen....MAAR wens je het buiten politiek bereik te verschepen, moet je wel door de DOUANE FORMALITEITEN.  Dit is een heel gevaarlijke situatie omdat ze een vals gevoel van veiligheid geeft. Bovendien blijft het mogelijk dat op een bepaald ogenblik ook dit FYSIEK GOUD & ZILVER aanslaat en de eigenaar vergoed in WAARDELOOS papiergeld. Zoiets gebeurt wellicht na afhouden van wat men dan een geschikte belasting zal vinden. Zelf in Zwitserland wordt er 7% taks geheven als je het goud fysiek in ontvangst neemt.

Ideaal is in de verfpot/safe vooral een kleine hoeveelheid Goudmunten te bewaren maar zijn goud op te slaan op een ander kontinent in de naam van een veilige Juridische entiteit. Europeanen doen dit bij voorkeur in Noord & Centraal-Amerika (net zoals tijdens en voor WW II). Goud kan gemakkelijk VRIJ verzekerd verstuurd worden naar een andere lokatie. [voor coaching klanten helpen wij bij het verschepen - en dit - op EEN 100% LEGALE MANIER]

Als je goudstaven laat leveren, vraag dan bij voorkeur staven met certifikaat en/of staven van een gekende instelling met een 99.99 zuiverheid. (Bij ons hoeven die Certifikaten helemaal niet!)

Fysiek Goud laten bewaren door een goudbank. Goldmoney is zo een goudbank of een firma die zich baseert op een gezond principe: 100% reservebankieren—dat wil zeggen, eerder dan te gaan speculeren met het geld (goud) van de depositeurs, gaan we het netjes voor hen bewaren. De EuroPacific bank biedt eveneens dit soort service aan via Australie.

Het bedrijf probeert dit ook waar te maken. Naar eigen zeggen heeft het volgende kenmerken:

  • men werkt enkel met good-delivery bars (kwaliteitslabel). Dit zijn goudstaven met een zuiverheid van 9999.
  • regelmatige publicatie van alle serienummers van de in de kluizen aanwezige bars
  • regelmatige audits door een onafhankelijke firma
  • feitelijk eigendom van het goud door de klant

Met bovenstaande kenmerken lijkt Goldmoney en EuroPacific betrouwbaarder dan vele goud-trackers en goud-ETFs, die die kenmerken slechts zeer gedeeltelijk en vaak zelfs helemaal niet bezitten. Zo sloeg ik laatst de brochure van de RBS-goudtracker open en las het volgende:

"Beleggers krijgen met een belegging in de Fysiek Goud Trackers geen eigendom in de onderliggende waarde."

Toch moeten we al het bovenstaande onder voorbehoud formuleren. Onze kennis van het bedrijf is te oppervlakkig om het aan of af te kunnen raden voor een serieuze investering.

Er is echter ook een grote MAAR aan dit verhaal. Bij het uitbreken van de hyperinflatoire depressie krijgen we te maken met grote politieke instabiliteit. Zoals in het verleden keer op keer is gebleken, deinzen overheden er dan vaak niet voor terug om "in naam van de armen", of onder andere voorwendselen, bedrijven te nationaliseren en beslag te leggen op grote hoeveelheden kapitale goederen. Goldmoney laat haar goud en zilver bewaren in Londen, Zwitserland, en Hong Kong. Ik vind het zeer moeilijk in te schatten hoe de overheden in deze landen zullen reageren op het uitbreken van hyperinflatie. Zullen ze toegeven aan de verleiding om de grote welvaartsconcentraties die door Viamat en andere bewaarbedrijven worden bewaakt aan te slaan? We mogen niet vergeten dat ook het uitbreken van een oorlog niet ondenkbaar is, wat de publieke opinie altijd laks maakt voor het aanvaarden van drastische maatregelen.

Anderzijds kan het een goede zaak om een stuk van je vermogen aan te houden buiten de Europese Unie. Vanaf 2012 zullen we een toename zien in vermogensbelastingen allerhande, wat natuurlijk niet interessant is voor het behoud van je koopkracht.  Je moet dan wel zien HOE je dit bewaart omdat de dag komt dat je het dient te verzilveren en er nu (2016) reeds automatisch financiele informatie wordt uitgewisseld tussen 51 landen. Straks (2018) worden het 81 landen...je moet dus erg goed weten waar je je voeten zet....tenzij je er natuurlijk niets van maakt dat de Roverheid je fysiek aanslaat en/of zwaar belast.

vault access

Tot slot ook dit: een rekening bij Goldmoney is niet zo liquide als ze lijkt. Er verlopen voor zover ik kan zien een aantal dagen tussen het verkopen van je goud bij Goldmoney en het moment waarop het geld terug van je account op je rekening staat. In tijden van hele hoge inflatie kunnen die paar dagen een groot verschil maken. In dat geval zou je voor fysieke levering moeten gaan, met het extra risico dat het edelmetaal onderweg onderschept wordt. Anderzijds kan je wel mensen in goud betalen door de eigendom van fysiek edelmetaal op hun goudrekening over te schrijven. Ook werd Goldmoney al door de Overheid (vb. Nederland) op de zwarte lijst gezet - lees VERBODEN.

Samengevat heb ik ernstige reserves bij het beschouwen van Goldmoney als "veilige haven". Door de grote zichtbaarheid is de kwetsbaarheid van de firma mijns inziens GROOT. Los van de discussie over copyright is ze een beetje de Pirate Bay van de bankwereld... waarmee ik bedoel, één van de eersten om echt andere dingen te doen, en daarmee zeer zichtbaar en kwetsbaar. Er zijn mijns inziens toch een aantal voordelen die het voor mij aanlokkelijk maakte om een klein deeltje van mijn kapitaal te laten bewaren door het bedrijf. Dat heb ik dan ook gedaan (ik heb een klein beetje zilver in Hong Kong). Maar in tijden zoals deze is FYSIEK bezit toch wel het allerbelangrijkste.

Veel beleggingsadviseurs in het Nederlandse taalgebied raden Goldmoney aan aan hun klanten. Het is goed te weten dat deze adviseurs (voor zover ik heb kunnen vaststellen) zonder uitzondering gebruik maken van het lucratieve referral-programma van Goldmoney. Daar is op zich niets mis mee, maar lijkt me toch goed om weten, want soms doet geld wat met mensen hun oordeelsvermogen.

Zelf fysiek goud bewaren...en dit BUITEN het banksysteem doen = een topper!

Het grote voordeel van goud als investering is dat het geconcentreerde koopkracht is. Grond of een huis kan je niet in een kluis stoppen, goud wel. Daarom dat het zo wijs is in tijden van economische depressie je welvaart te concentreren op een veilige plaats. Loopt het slecht af in je thuisland, dan kan je vertrekken naar een 2de residentie, en dit met een gerust hart dat je er voldoende KOOPKRACHT hebt om een nieuw leven te beginnen.

Ik baseer mijn ideeën over het veilig bewaren van fysiek edelmetaal op twee vaststellingen:

  • als een dief geen kennis heeft over het bestaan van de buit, zal hij niets zoeken.
  • als een dief zichzelf geen toegang kan verschaffen tot de buit, kan hij niets stelen.
  • als de Roverheid niet kan te weten komen dat je Fysiek goud hebt en je het later kan verkopen zonder dat die Roverheid dit te weten komt, zit je goed.

De meeste mensen denken enkel vanuit de tweede vaststelling, en laten zich wel eens verblinden door grote instituten en dikke stalen deuren. Maar instituten zijn zichtbaar en bevatten grote concentraties van kapitaal. Verleidelijk dus voor inbeslagname door autoriteiten.

vault

In het licht van met name de eerste vaststelling, onderstaande citaten ter overweging. Ze zijn afkomstig van Fernando Aguirre (Ferfal), een Argentijn die de hyperinflatoire depressie in zijn land aan de lijve heeft meegemaakt en die bovendien als architect ter plaatse inbraakveilige huizen heeft ontworpen.

Het is een goed idee om een "zichtbare" safe te hebben, en een tweede, kleinere, verborgen safe. Ik heb dit eens gezien in een appartement van me en ik vind het een fantastisch idee. Zelfs al word je overvallen, dan nog kan je gewoon je zichtbare safe openen en de inhoud ervan afgeven. Niemand zal denken dat je nog een tweede verborgen safe hebt. Deze kluizen worden in de grond ingebouwd of in muren, liefst ingemetst terwijl de structuur gebouwd wordt. In de vloer onder het tapijt is ook een goed idee. Daar zou ik mijn edelmetaal en papiergeld bewaren, plus een paar andere essentiële zaken. (bron)

Eén van zijn lezers stelde Ferfal de vraag wat veiliger is, een kluis in de bank of een kluis thuis. Zijn antwoord:

Je bezittingen zijn niet zo veilig bij de bank als je graag zou geloven. In sommige gevallen hebben rechters of ambtenaren het bevel gegeven om private kluizen open te maken in de bank, om te zien of er cash of goud in ligt.... Banken zijn ook een klassiek doelwit voor overvallers, die weten dat het echte geld in de kluizen te vinden is. Vaak zijn bankbediendes ook medeplichtig aan het leegroven van de kluizen.
In mijn ervaring is een kluisje in de bank veiliger dan een bankrekening, en ook waarschijnlijk veiliger dan een kluis bij je thuis, maar denk maar niet dat je bezittingen er 100% veilig zijn of uit de handen van de dieven van de overheid.

vault insurance

Klik hier voor recent nieuws over bankovervallen in de Benelux.

Zoals zo vaak is het ons inziens ook wijs het risico te spreiden door verschillende strategieën te combineren. In tijden van oorlog en onrust hebben vele mensen succesvol een deel van hun kapitaal in de grond begraven.

 Nota: Central Fund of Canada (CEF) en Sprott zijn goede alternatieven voor vb. Goldmoney. De beste optie blijft een VAULT buiten het Banksysteem in het buitenland...waar je zelf je FYSIEK GOUD in stopt!

Bonus link:

>Een goede kluis is soms zeer moeilijk open te breken

Last but not least is het ook belangrijk erop te letten in WELKE NAAM je het goud bewaart --

Terug naar de abonneesectie


Zwitserland en Zwitserse bankrekeningen zijn niet langer GEHEIM.

vaultZwitserse bankrekeningen zijn geen geheim meer, maar de goudopslag blijft gelukkig nog steeds onder de radar.

Sinds de financiële crisis van 2008 is de vraag naar goudopslag enorm gestegen. Vele spaarders zien steeds vaker het bezit van goud als een verzekering tegen de onveiligheid van de banken en de hebzucht van de autoriteiten. Tevens is het een verstandige investering in tijden van volatiele financiele markten, bankrekeningen met reeele negatieve rente, en hoog-risico obligaties.

Voeg hieraan toe dat safe deposit boxen bij een bankinstelling ook erg onveilig geworden zijn...en dat men zelf bij het huren van 2 boxen in dezelfde kluis niet meer veilig is! Bovendien is het in de regel onmogelijk om de inhoud tegen diefstal te verzekeren.*

Een Vault is een uitstekende manier om de toenemende controle van de belastingdienst en overheid te vermijden. In high-profile gevallen, hebben Amerikaanse, Franse en Duitse belastingsdiensten alle informatie met zwartwerk op Zwitserse bankrekeningen kunnen natrekken. Onlangs werden we geconfronteerd met de Panama en de Bahama papieren. Weinigen zijn zich ervan bewust dat een Vault niet alleen dieven maar ook de fiscus weghoudt op een unieke manier.

Potentiële klanten, elkeen die een ruimte in een vault wenst te huren, worden zorgvuldig doorgelicht (due diligence) en alwie "waarbij men geen goed gevoel bij heeft, "Wordt afgewezen". Een Vault aanvaardt zelf vennootschappen als klant, maar dringt aan precies te weten wie achter het bedrijf staat. 

Naast een landingsbaan geschikt voor de landing van o.a. Gulfstreams en Falcon-jets, ligt er een enorme bunker waar 's werelds grootste stashes van goud bewaard worden. De ingang die door een bewaker in een kogelvrij vest wordt beschermd, is een kleine metalen deur aan het einde van een onopvallende weg. Achter de twee eerste deuren zit een 3,5-ton metalen deur die enkel open gaat nadat een code  en een irisscan met gezicht-erkenning worden ingevoerd.

In de regel wensen de eigenaars van een goudkluis anoniem te blijven om zo een optimale veiligheid te verzekeren. Tevens worden de naam en de juiste lokatie van de Vault niet openbaar gemaakt teneinde eventuele dieven (en overheidsinstanties) op geen verkeerde ideeen te brengen. Voor elke twee potentiele klanten die naar een deposit box solliciteren, worden er twee of meer afgewezen.  De leuze is: "We hebben geen problemen, en willen er geen"

Een Vault is waarschijnlijk de ultieme manier om uw vermogen op te slaan buiten politiek bereik. Dat is op voorwaarde dat de waardevolle goederen op de juiste locatie (land) worden bewaard en je een exit-strategie hebt. De lokatie van opslag is trouwens vaak functie van het land waar de eigenaar van de goederen en metalen verblijft.

Wat in een Vault gebeurt, blijft in de Vault.

* in de regel is het erg moeilijk en vaak onmogelijk om de inhoud van een 'safety box' bij een bankinstelling te verzekeren. In een Vault kan de ganse inhoud worden verzekerd tegen diefstal en in bepaalde gevallen zelf tegen POLITEK risico.

Categories: Goud-$, Pers, Financieel Nieuws, Dagelijkse research, Hoe en waar Goud kopen?

Twitter

RT @wmiddelkoop: HUGE- Army revolts to President Macron. 14 Top Generals and former Minister of Defence warn Macron in open letter: " You…

Goldonomic Goldonomic

RT @AMike4761: Yellow vest movement in France finds support in Western Canada. Trudeau is shitholizing Canada with Muslim Refugees and the…

Goldonomic Goldonomic

Cron Job Starts