29
april
2023

Giftige EU-gerechten

In Brussel worden Giftige Gerechten gekookt.

EUSSRIn Brussel worden door de europaten giftige gerechten gekookt.

Een europaat, wat is dat, zult u zich afvragen. In dat woord hoort u de term ’pathologie’ oftewel een ziektepatroon. Als we de technocraten in Brussel willen typeren, dekt zo’n term meer de werkelijkheid dan het wat brave eurofiel.

Nee, het gaat om iets obsessief dat voorbij de logica reikt en zich door geen objectief feit laat afleiden. Er moest een reusachtige, machtige, sociaal rechtvaardige eenheid van het Europese continent worden gesmeed. Dus moesten de geschiedenis van al die volken en de cultuur van al die volken worden verdund tot hand-vaatjes die in de knuisten van de europaten pasten. Alleen de grote zieners van de EU zouden een Europese oorlog kunnen voorkomen. Alleen de denkers van de EU konden voor ongekende welvaart zorgen.

Dus kookten de europaten een Oekraïens gerecht. Kon er nog wel bij in de keuken. Het was niet genoeg voor Brussel om de kolossale problemen van het zuiden van Europa en grote delen van het oosten van Europa op het bord van de noorderlingen te leggen, nee, daar kon Oekraïne wel bij. Dus werden er bij de Oekraïners verwachtingen gewekt over het serveren van het rijke EU-gerecht.

Ook Oekraïne kan zo vrij en welvarend als Duitsland worden, riepen de europaten, schuif maar aan, de noorderlingen betalen wel. Dat Oekraïne een eigen cultuur en geschiedenis kent, dat Oekraïne aan Rusland grenst, waren feiten die ondergeschikt moesten zijn aan de gedachte dat de EU geen grenzen kent, behalve de grens van wat de europaten bedenken.

Begerig

Rusland heeft ook een geschiedenis en een cultuur. En de gedachte dat Oekraïne deel van de EU en wellicht ook lid van de NAVO zou worden, is voor Rusland onaanvaardbaar. Eenieder die in het Kremlin de scepter zwaait, zal daarover een veto uitspreken. Dat zijn de harde, onverbiddelijke feiten. Ze deden er niet toe toen in Brussel de europaten begerig hun oog op Oekraïne hadden laten vallen. Ach, wat is dat nou, geschiedenis? Wat is dat nou, het Russische trauma ten aanzien van westerse overheersing? En Poetin? Ach, een onbeschaafd macho-mannetje, die zullen we even een lesje leren.

Brussel draagt ten aanzien van de burgeroorlog in Oekraïne een grote schuld. De onverantwoordelijke europaten lopen nog steeds machtswellustig rond, niemand is ervoor gestraft, niemand heeft op z’n donder gekregen, maar ondertussen sterven mensen voor een ijle illusie. Want de europaten hebben de Oekraïners iets voorgehouden wat de EU niet kan waarmaken.

De EU is zelf een illusie, in stand gehouden door een groep technocraten en ambtenaren die erin zijn geslaagd de nationale parlementen van de EU-lidstaten voor een deel te ontmantelen en zonder steun van de meerderheid van de Europese volken eigen spelregels en wetten te introduceren. De legitimiteit van de EU rust niet op de wil van de volken – het omzeilen van de uitslag van het Nederlandse referendum is nog steeds een van de grote schandalen van de huidige politieke elites – maar op de wil van de technocraten.

nothing changes

De Europese revolutie is een project van politici, niet van de burgers. En in de wereld van de europaten is het ondenkbaar – ik heb het persoonlijk meegemaakt – om de richting en de omvang van het Europese project ter discussie te stellen. democracy not foundDan ben je meteen een eurofoob; dat is een term die geen uitleg behoeft, geloof ik. Als afvallige staat er zo ongeveer de doodstraf op als je je kritisch uit, een beetje zoals bij de islam.

Een ander giftig gerecht is aan de Grieken geserveerd. De euro is een wangedrocht, maar moest ook worden ingevoerd, ongeacht de gevolgen. De elite wilde de illusie van een eenheid. Die was er niet, maar ze dachten dat een munt zoiets kon afdwingen. Economische en financiële belangen werden dus ondergeschikt gemaakt aan politieke belangen, aan de machtsposities van de elites van de EU.

Sekte

Het Europese project is een geloof. Het gaat al lang niet meer om feiten. Wat we zien, is een sekte die zich van een groot deel van de politieke besluitvormingsprocessen meester heeft gemaakt. Eeuwige vrede in Europa? Brussel heeft de Russische beer wakker gemaakt. De eeuwige welvaart? De euro-drukpers staat aan en maakt ons allen armer. Maar verwacht niet dat er bij die elites twijfel heerst over de risico’s van hun besluiten. Wie zal er zeggen: we hadden niet zover moeten gaan met Kiev, we hebben geen idee hoe Oekraïne in elkaar steekt en we hebben geen idee hoe die ’ach-we-zien-morgen-wel-zuidelijken’ met al die leningen omspringen?

Vandaag wordt er in Minsk overlegd. De inzet zou vrede zijn. Laat dit goed tot u doordringen: er woedt in Oekraïne een ’proxy war’ tussen de EU en Moskou. Daar hebben die figuren voor gezorgd die waarschuwden dat er oorlog zou komen als de EU niet over ons bestaan zou heersen, weet u nog?

Nee, er komt geen massale Europese landoorlog. Want we hebben geen Europees leger met soldaten die bereid zijn voor Kiev te sterven. Gelukkig maar. Het is al erg genoeg wat de europaten de Oekraïners en de Grieken en ons hebben voorgeschoteld: giftige gerechten uit de keuken van Brussel.

Het westen laat Griekenland niet vallen!

De EU lijkt op dit moment de poot stijf te houden, vooral omdat Spanje, Italië en Portugal dezelfde truc zullen uithalen als Griekenland en ook om wijziging van de voorwaarden van steun gaan eisen. De EU zit daarmee vast. Stel dat vrijdag de EU nog steeds vasthoudt aan het standpunt, dan is er de patstelling en bestaat de mogelijkheid reëel dat G uit de EU stapt.

Dat doet Griekenland alleen als ze al hulp en financiële ondersteuning heeft van een ander land. China en Rusland hebben al interesse en bereidheid getoond. Indien dat doorgaat, verliest het westen de militair belangrijke toegang tot de Bosporus en verzwakt de militaire invloed op de mediterrainian.

Ergo: de VS stapt er in en zal Griekenland zowel financieel als economisch steunen met als voorwaarde dat de VS nog een basis in Griekenland mag openen. Overigens zal de VS dan aan de EU ook voorwaarden stellen, voornamelijk op economisch gebied: de TTIP moet worden geaccepteerd, waarmee de VS de EU kan overladen met GMO en andere troep.

 Februari 2015 O.H.

 

 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts