29
april
2023

Is je Portefeuille veilig?

Bankieren in Europa is gevaarlijker dan je denkt...en je portefeuille MOET je op de juiste plaats bewaren.

Niet een bankier zal je dit verklappen!

lehmanIn Europa, de EU is het zo dat in de regel de bankdeposito's verzekerd zijn ten belope van Euro 100.000,- Die regeling geldt echter wel per Bank-ID. Met andere woorden, zelf al heb je meerdere rekeningen bij dezelfde bank in jou naam, dan nog blijft dit maximum plafond van kracht.

Wie denkt de wet te slim af te zijn en denkt dat zijn spaargeld boven de euro 100,000 dan maar in effekten (aandelen, obligaties, fondsen) te beleggen, heeft het mis voor. De realiteit is dat hierdoor zijn situatie zelf slechter is. Immers, in de regel worden beleggingen in Effekten bij problemen (insolvabiliteit, failliet, fraude) helemaal NIET door het Waarborgsfonds gedekt.

Als je effekten koopt bij een Europese bank/broker/wisselagent , dan koopt die financiele instelling die effekten voor jou aan op een effektenbeurs. De levering tegen betaling geschiedt tegenwoordig elektronisch. Praktisch komt het erop neer dat een TRANSFER AGENT tegen betaling door de financiele instelling de effekten inschrijft in haar boeken in de naam van die financiele instelling. Dus niet in de naam van de rechtmatige koper/eigenaar. Dit betekent dat de financiele instelling jou effekten kan gebruiken als onderpand voor haar commerciele risico's : kredieten, hypothecaire leningen,...

In het geval er wat fout loopt bij de Financiele Instelling, of bij de Transfer Agent...ben JIJ dus de sigaar...

Nota: Bepaalde Europese banken voorzien wel de mogelijkheid om je (mits betaling) in beperkte mate tegen dit soort verliezen in te dekken (meestal met een maximum van ongeveer 30% - en degressief).

verzekeringStel dat je bij een Financiele Instelling in Europa een deposito hebt van €100,000 , een spaarboekje van €20,000 , een termijn rekening van €150,000 en een portefeuille aan effekten van €500,000 en er loopt wat fout, dan zal slechts een maximum van €100,000 door het Waarborgsfonds worden terug betaald. De balans van je vordering (€670.000) komt dan samen met alle andere vorderingen in de gemeenschappelijke pot. Omdat er meestal ook BEVOORRECHTE schuldeisers bestaan, is de kans dat je hiervan ooit wat terug ziet erg klein.

Maar er is jammer genoeg meer. De situatie in Europa is zo dat er een erg grote verwevenheid bestaat tussen beleggingsbanken en commerciële banken. De realiteit is dat er erg weinig zuivere beleggingsbanken bestaan. Als je een portefeuille hebt bij een commerciële bank, is je risico immers veel groter! In de America's is die scheiding tussen Beleggingsbank (meestal Brokers) en Commerciële banken wel duidelijker afgelijnd. Daar is het zo dat vooral bij de GROOTBANKEN het risico het grootst is. Dit zijn immers in de Banken die ook Commerciële risico's hebben: vb. Goldman Sachs, JPMorgan, Citicorp,...(Lehman Bros).

Het goede nieuws is dat men buiten Europa nog steeds Financiele Instellingen kan vinden die geen commerciele activiteit hebben en waar je minder risico loopt.  Bovendien kennen wij Beleggingsbanken waar elke portefeuille (een per rekening houder) ten bedrage van $1,000,000 verzekerd wordt, en dit voor elk soort ricico: failliet financiele instelling, failliet Transfer Agent, failliet instelling die de liquiditeiten bewaart,...en FRAUDE!

De extra beloning voor elke verstandige Europese belegger is dat hij door zijn portefuielle op de juiste plaats te bewaren, hij ineens ook zijn spaargelden BUITEN POLITIEK bereik brengt. Met andere woorden, het is voor de lokale overheid dan onmogelijk met een eenvoudig schrijven de financiele instelling opdracht te geven tegoeden of de portefeuille van een rekening houder te blokkeren. Tevens bevinden de "spaargelden" zich dan BUITEN Europa...belangrijk ingeval er kapitaal kontroles ingevoerd worden (vb. zoals in Cyprus het geval was).

Besluit:

  1. Elke huisvrouw die erop staat dat het spaargeld van het gezin LOKAAL wordt bewaard, zorgt er in feite voor dat de risico-positie van het Gezin GROTER wordt ipv KLEINER.  We leven in de 21st eeuw en het wordt tijd dat ook zij zich aanpasst aan wat wij "de nieuwe wereld" heten.
  2. Door je portefeuille BUITEN politiek bereik te brengen, schiet je 3 x roos: je verhoogt het veiligheidsniveau van je spaarcenten, je zorgt dat ze degelijk verzekerd zijn (tot $ 1 mio) en de Overheid kan zo NIET arbitrair aanslaan & blokkeren.

Bankkommissie

Onze volgende ZOMER-nieuwsbrief gaat over het huren van Koffers bij bankinstellingen en het lokaal bewaren van fysiek Goud en Zilver.

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."