30
april
2023

De oorlog tegen de terreur

Een oorlog tegen de terreur in Europa...en de stuiptrekkingen van de Dollar.

De “War of Terror” staat mogelijk op het punt Europa te treffen.

Onderschat nooit een gewond en in verval geraakt Imperium dat in real time instort. Imperialistische functionarissen, zelfs in een “diplomatieke” hoedanigheid, blijven schaamteloos verklaren dat hun uitzonderlijke controle over de wereld verplicht is.

Als dat niet het geval is, kunnen concurrenten opduiken en de schijnwerpers stelen – gemonopoliseerd door Amerikaanse oligarchieën. Dat is natuurlijk een absoluut anathema, schrijft Pepe Escobar.

De imperiale modus operandi tegen geopolitieke en geo-economische concurrenten blijft dezelfde: een lawine van sancties, embargo’s, economische blokkades, protectionistische maatregelen, cancel culture, militaire opmars in buurlanden en allerlei dreigementen. Maar bovenal oorlogszuchtige retoriek – momenteel verheven tot koortshoogte.

De hegemoon is misschien “transparant”, althans op dit gebied, want hij controleert nog steeds een enorm internationaal netwerk van instellingen, financiële organen, politici, CEO’s, propaganda-agentschappen en de popcultuurindustrie. Vandaar deze vermeende onkwetsbaarheid die onbeschaamdheid kweekt.

Paniek in de “tuin”

Met het opblazen van Nord Stream (NS) en Nord Stream 2 (NS2) – iedereen weet wie het gedaan heeft, maar de verdachte mag niet bij naam genoemd worden – werd het tweeledige imperiale project om goedkope Russische energie van Europa af te snijden en de Duitse economie te vernietigen naar een hoger plan getild.

Vanuit imperiaal perspectief is het ideale subplot de opkomst van een door de VS gecontroleerd Intermarium – van de Oostzee en de Adriatische Zee tot de Zwarte Zee – onder leiding van Polen, dat een soort nieuwe hegemonie in Europa uitoefent, op de hielen gezeten door het Drie Zeeën-initiatief..

Maar zoals het er nu voor staat, blijft dat een natte droom.

Bij het onbetrouwbare “onderzoek” naar wat er werkelijk met de NS en NS2 is gebeurd, is Zweden gecast als The Cleaner, alsof dit een vervolg is op Quentin Tarantino’s misdaadthriller Pulp Fiction.

Hongarije koopt meer Russisch gas en de Times bekent dat grote successen van Rusland in Oekraine worden verzwegen in de Westerse Media.

Daarom mogen de resultaten van het “onderzoek” niet met Rusland worden gedeeld. De Cleaner was er om elk belastend bewijs uit te wissen.

De Duitsers hebben vrijwillig de rol van sullen op zich genomen. Berlijn beweerde dat het om sabotage ging, maar durfde niet te zeggen door wie.

Dit is eigenlijk het meest sinistere dat er is, want Zweden, Denemarken en Duitsland, en de hele EU, weten dat als je het Imperium echt in het openbaar confronteert, het Imperium zal terugslaan en een oorlog op Europees grondgebied zal veroorzaken. Het gaat om angst – en niet om angst voor Rusland.

Het Imperium kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven de “tuin” te verliezen. En de “tuin”-elites met een IQ boven kamertemperatuur weten dat ze te maken hebben met een psychopathische seriemoordenaar die niet te sussen is.

Ondertussen voorspelt de komst van generaal Winter in Europa een sociaal-economische afdaling naar een maalstroom van duisternis – nog maar een paar maanden geleden onvoorstelbaar in de zogenaamde “tuin” van de mensheid, zo ver weg van het gerommel in de “jungle”.

Welnu, vanaf nu begint de barbarij thuis. En de Europeanen moeten de Amerikaanse “bondgenoot” daarvoor bedanken, die vakkundig de angstige, vazalistische EU-elites manipuleert.

Veel gevaarlijker is echter een spookbeeld dat slechts weinigen kunnen herkennen: de op handen zijnde Syriësering van Europa. Dat zal een direct gevolg zijn van het NAVO-debacle in Oekraïne.

Vanuit imperiaal perspectief zijn de vooruitzichten op het Oekraïense slagveld somber. De Speciale Militaire Operatie (SMO) van Rusland is naadloos overgegaan in een Contra Terrorisme Operatie (CTO): Moskou bestempelt Kiev nu openlijk als een terroristisch regime.

Als de VS vrede in Oekraine wilden.

De pijnknop gaat steeds verder omhoog, met chirurgische aanvallen op de Oekraïense elektriciteitsinfrastructuur die de economie en het leger van Kiev volledig lam zullen leggen. En in december komt er een goed getraind en zeer gemotiveerd contingent gedeeltelijke mobilisaties aan het front en in de achterhoede.

De enige vraag betreft het tijdschema. Moskou is nu bezig om langzaam maar zeker de Kiev-proxy te onthoofden, en uiteindelijk de “eenheid” van de NAVO te breken.

Het martelproces van de EU-economie is meedogenloos. En de echte wereld buiten het collectieve Westen – het Mondiale Zuiden – is met Rusland, van Afrika en Latijns-Amerika tot West-Azië en zelfs delen van de EU.

Het is Moskou – en duidelijk niet Peking – dat de door de hegemonie gesteunde “op regels gebaseerde internationale orde” verscheurt, gesteund door zijn natuurlijke rijkdommen, voedselvoorziening en betrouwbare beveiliging.

En in samenwerking met China, Iran en belangrijke Euraziatische spelers werkt Rusland aan de uiteindelijke ontmanteling van al die door de VS gecontroleerde internationale organisaties – naarmate het Zuiden van de wereld vrijwel immuun wordt voor de verspreiding van NAVO-psyops.

De Syriësering van Europa.

Op het Oekraïense slagveld is de kruistocht van de NAVO tegen Rusland gedoemd te mislukken – zelfs nu in verschillende knooppunten wel 80 procent van de strijdkrachten uit NAVO-personeel bestaat. Wunderwaffen zoals HIMARS zijn schaars. En afhankelijk van de uitslag van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zal de bewapening in 2023 opdrogen.

Oekraïne kan in het voorjaar van 2023 gereduceerd zijn tot niet meer dan een verarmd zwart gat. Het imperiale plan A blijft Afghanisatie: een leger van huurlingen inzetten voor gerichte destabilisatie en/of terroristische invallen in de Russische Federatie.

Bereid u voor om kou te lijden...De elitaire machthebbers van de EU geven een nieuwe, grimmige betekenis aan de Koude Oorlog.

Tegelijkertijd is Europa bezaaid met Amerikaanse militaire bases.

Al die bases kunnen de rol spelen van belangrijke terreurbases – net als in Syrië, in al-Tanf en het oosten van de Eufraat. De VS hebben de lange proxy-oorlog in Syrië – waar zij de jihadi’s hebben geïnstrumentaliseerd – verloren, maar zijn nog steeds niet verdreven.

In dit proces van Syriësering van Europa kunnen Amerikaanse militaire bases ideale centra worden om groepen Oost-Europese emigranten te rekruteren en/of te “trainen”, wier enige kans op werk, afgezien van de drugshandel en orgaanhandel, zal bestaan uit – wat anders – imperiale huurlingen, die zullen vechten tegen welke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid dan ook in een verarmde EU.

Het spreekt vanzelf dat dit Nieuwe Model Leger volledig zal worden gesanctioneerd door de Brusselse EUrocratie – die slechts de public relations tak van de NAVO is.

Een gedeïndustrialiseerde EU, verstrikt in verschillende lagen van giftige intra-oorlog, waar de NAVO haar beproefde rol van Robocop speelt, is het perfecte Mad Max scenario tegenover wat, tenminste in de mijmeringen van Amerikaanse Straussians/neo-cons, een eiland van welvaart zou zijn: de Amerikaanse economie, de ideale bestemming voor Mondiaal Kapitaal, inclusief Europees Kapitaal.

Het Imperium zal zijn troetelproject Oekraïne “verliezen”. Maar het zal nooit accepteren dat het de Europese “tuin” verliest.

Gepubliceerd door Frontnieuws.com op 25 oktober 2022

Slotwoord: de USA zal alles in het werk stellen zodat de Dollar de status van "Reserve Currency" niet verliest. Zelfs al betekent dit je reinste zelfmoord. Niemand geeft zonder slag of stoot het recht af om zijn aankopen te betalen met waardeloos geld. 

 © De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic. 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."