03
december
2023

CRS & UBO wetgeving

De CRS - UBO wetgeving in de EU

CRS, UBO en FATCA - Nu zie je me en nu zie je me niet - of hoe aan de DDR 4.0 te ontsnappen!


Nu zie je mij, nu niet: staatsburgerschap en ingezetenschap door investering (en/of via een andere weg) gebruiken om de automatische uitwisseling van bankgegevens te omzeilen. De Common Reporting Standard (CRS), ontwikkeld in antwoord op het verzoek van de G20 en goedgekeurd door de OESO-Raad op 15 juli 2014, roept rechtsgebieden op om informatie te verkrijgen van hun financiële instellingen en deze informatie jaarlijks automatisch uit te wisselen met andere rechtsgebieden.

De CRS  - maar ook de UBO wetgeving hebben vergaande implicaties. Deze zijn gevaarlijk omdat de EU-wetgeving met de stille trom werd ingevoerd en de meesten denken dat men hier niet teveel aandacht moet aan besteden!  FOUT...De boetes voor inbreuken op de UBO wetgeving lopen op tot euro 50,000 ! De CRS-wetgeving werd enkele jaren terug omgezet in Belgisch/Nederlands recht. Met andere woorden, deze wetgeving werd door de EU(SSR) uitgedacht en in een wet gegoten. Vervolgens werden de EU-lidstaten VERPLICHT dit in een nationale wetgeving om te zetten. Boetes lopen op tot € 50.000!

Duidelijk is hier dat de nationale regeringen er steeds meer "voor de mooie schijn" bij staan. Met andere woorden, iets waar er tijdens 2 wereldoorlogen miljoenen mensen voor sneuvelden, wordt nu zonder bloedvergieten "op een zilveren schotel" aan een overwegend Duitse supra-nationaliteit 'geschonken'. Ik vergelijk het met De Klerk die in 1994 Zuid-Afrika schonk aan de Zwarten. Intussen weten we allemaal hoe dit eindigt: met armoede, tirannie en miserie.

Volgende gegevens worden doorgegeven door de banken aan de lokale fiscus. De lokale fiscus geeft het dan door aan de fiscus van het land (of landen) waar je belastingplichtig bent.

  1. identiteitsgegevens (naam, adres,..)
  2. saldi van alle rekeningen op 31 december van het jaar. Werd een rekening in de loop van - -  - het jaar gesloten, dan zal daarvoor een nulsaldo gerapporteerd worden.
  3. bruto-inkomsten op de rekeningen (vb. interest)
  4. bruto verkoopopbrengsten van effecten.

Kort gezegd vereist de CRS van banken en andere financiële instellingen dat ze de verblijfplaats van hun rekeninghouders bepalen, zodat hun bankgegevens naar het overeenkomstige land worden gestuurd (waar de rekeninghouder werkelijk verblijft) zodat de autoriteiten kunnen controleren of de persoon de buitenlandse bankrekening heeft aangegeven en de relevante belastingen heeft betaald. Als de rekeninghouder er echter in slaagt om de bank voor de gek te houden door zich voor te doen als een inwoner van een ander land, worden zijn bankgegevens naar het verkeerde land gestuurd of helemaal niet. Staatsburgerschap en residentie door middel van investeringsprogramma's kunnen precies voor dit doel worden misbruikt.

Een rekeninghouder kan een van deze nationaliteiten of residenties verwerven in ruil voor geld, niet om te migreren naar een ander land, maar alleen om zijn buitenlandse banken te misleiden over waar hij werkelijk woont. Houd er rekening mee dat er meer nodig is dan alleen een 2e paspoort om 100% veilig te zijn! Zoals vaak, komt het op DETAILS aan.

BELANGRIJKE OPMERKING: Je lokale accountant, lokale bankier, lokale notaris,... mogen je volgens de wet niet helpen in deze zaak. Integendeel, het is een correctioneel strafbaar feit om de autoriteiten niet op de hoogte te brengen van je slechte bedoelingen als ze zulks vermoeden.

Wij raden nogmaals aan - om latere problemen en boetes te vermijden - dat iedereen zo snel mogelijk zijn situatie aanpast.  Dit zijn dingen die je niet mag laten aanslepen!

© De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic.

Categories: Financieel Nieuws, Dagelijkse research

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts