29
april
2023

Bij den Duivel ten biechte gaan...

Over financieel advies verstrekt door Financiele instellingen en Kranten/tijdschriften door hen gesponserd.

duivel-bankierIk wil de lezers er attend op maken dat wij in de regel de beleggings-adviezen van de TIJD & NETTO vaak AFKEUREN. De adviezen door dit financieel dagblad verstrekt, zijn niets meer dan een voorbeeld van de triestige manier waarop het spaargeld van de Nederlandstalige Spaarders wordt behandeld door het gros van de financiele instellingen. De kwaliteit van de journalisten die tot deze krant behoren, is duidelijk ondermaats, er is gebrek aan objectiviteit, kennis en ervaring  en het advies dat de krant publiceert, is vaak gewoon om bij te schreien.  In de regel is de verstrekte informatie vooral iets dat het narcisisme van de Bankwereld en Overheid streelt.

Er is wat mis als men een “belegger met een defensief beleggersprofiel” voornamelijk aanraadt te beleggen in Staatsobligaties en cash.

Er is wat mis als je een beleggingspiramide adviseert met als fundering ‘een huis’ , als gelijkvloerse verdieping ‘spaarboekjes, termijnrekeningen, als ‘1st etage ‘obligaties van bedrijven en OVERHEDEN, als 2de etage ‘aandelen en beleggingsfondsen’ en tenslotte als speculatie, grondstoffen zoals Goud.. Volgens hen gaat het hier vooral om weinig duurzame beleggingsprodukten (hun woorden).

Het opstellen van een beleggersprofiel en het aanpassen van de manier van beleggen aan dit profiel is “een idiotie” en meestal een “gevaarlijke val” voor de doorsnee belegger die niet begrijpt hoe het financieel system in elkaar steekt en functioneert. Het is een manier om de niets vermoedende en onevaren belegger daar te krijgen waar men precies wil...in die beleggingsinstrumenten die het meest opbrengen voor de Banken en de Overheid.

Wie bankdeposito’s in enige mogelijke vorm aanhoudt, belegt onrechtstreeks (via zijn financiele instelling) in waardeloze staatsobligaties.

Wie belegt in staatsobligaties, vertrouwt zijn centen toe aan een instelling die over de voorbije 2000 jaar geschiedenis nog NOOIT zijn schulden heeft terug betaald.

dexiaBankinstellingen zijn sinds de uitsplitsing tussen Deposito-banken en beleggingsbanken (Glass-Steagall act)  werd opgeheven in de jaren 90, niet meer de heilige huisjes die je vermogen proberen veilig te stellen. Wie het beheer van zijn spaarcenten overlaat aan een financiele instelling, gaat uiteindelijk bij de duivel…ten biechte. De regel is dat dit de beste manier is om het allemaal binnen de kortste keren te verliezen. Immers, elke bank heeft eigenbelangen, participaties in dochtermaatschappijen en zal proberen telkens de fondsen die haar toevertrouwd werden in die richting kanaliseren. Dit is tevens vaak de manier waarop gemeenschappelijke beleggingsfondsen (die over de laatste 20 jaar gegroeid zijn als paddestoelen) worden beheerd. Via lobbying hebben de banken er eveneens voor gezorgd dat Onafhankelijke Financiele Raadgevers zoals men die in het verleden had, uitgerangeerd werden. De wet werd immers zo aangepast dat elke financiele raadgever in een examen dient te lukken en tevens dient de kandidaat na het slagen een garantiesom neerleggen bij een bankinstelling voordat de Licentie wordt afgeleverd. [vergeet nooi wat er met Fortis gebeurde!]

Het Geld zoals wij het nu kennen, zit de grootste luchtbel ooit! Geld als ruilmiddel is verkracht en wordt dagelijks verder verkracht. Sinds 1971 is het waardeloos geworden, evenals alle derivaten ervan en de instrumenten gebruikt om het te creeeren.   De keizer heeft geen klederen aan...

Risico-beleggingen zijn inderdaad Opties, Turbo's, Warrants en andere tijdsgelimiteerde beloftes omdat net de bankier (Royal Bank of Scotland, ABN-Amro, Soc. Generale,..) is die hiervan meestal de Markthouder is en de prijs naar zijn boek manipuleert. Moeilijk te begrijpen dat de onderliggende waarde stijgt in koers terwijl de optie of de warrant/turbo meer dan proportioneel daalt. En zo iets is vaak de regel geworden...!

Risico-beleggen is beleggen in wind of waardeloos Fiat geld in al zijn vormen: bankdeposito’s, spaarboekjes, staatsobligaties, kas- & staatsbons, termijnrekeningen, Tak-21, Tak-23, bankaandelen, levensverzekeringen en pensioenfondsen (deze laatste hebben het nog eens extra te verduren onder druk van de lage gemanipuleerde rentevoeten), currencies inclusief de zwitserse frank, ….

autofabriekVeilig beleggen is zich distancieren van het waardeloze Fiat Geld in al zijn vormen en VASTE AKTIEVA aanhouden in plaats van het waardeloze ruilmiddel. Het kwalitatief slechtste vaste aktiva dat men kan aanhouden gedurende een (hyper)inflatoire depressie, is Onroerend Goed. Maar zelf dit is nog steeds beter dan Waardeloos Fiat Geld in enige vorm aan te houden. In de regel worden hier gemakkelijk verliezen geboekt van 60% en soms meer. Maar als je geluk hebt dat je gebouw niet wordt plat gebombardeerd, zal er op termijn nog steeds wat over blijven...

Aandelen van bepaalde bedrijven (meestal multi-nationals) zijn ook een veilige manier van beleggen. Bedrijven zoals IBM, Nestle, Syngenta, (zie de site voor meer voorbeelden) overleven in de regel steeds zware depressies dank zij de hulp van de managers die het beheer ervan verzorgen.

Een aandeel is een stuk van het machine- en wagenpark, is een deel van de grondstoffen en afgewerkte produkten, is een deel van de arbeiders en bedienden die het funtioneren ervan verzorgt...De prijs van een aandeel wordt dagelijks vastgesteld op een beurs (stock exchange). Een beursnotering is zelf een autentieke akte. De prijs ervan schommelt voortdurend als gevolg van de interaktie van kopers en verkopers en er is STEEDS een markt (vooral zo voor mulit-nationals die op verschillende wereldbeurzen worden genoteerd).

Wie in 1924 Homestake Mining kocht voor $ 50, kon het aandeel in 1935 voor $ 500 verkopen nadat hetzelfde jaar $ 50 aan dividend werd toegekend. Van 1924 tot 1935 was de som van alle dividenden $ 170

koersschommelingenHet nadeel is dat de prijsvorming van een aandeel nu en dan het gevolg is van een emotief incorrecte manier en/of manipulatie door Financiele instellingen. De sektor van de Goud/Zilvermijnen is hiervan het hedendaags voorbeeld bij uitstek. Er is geen verklaring voor het feit dat vb. De koers van het aandeel Agnico Eagle met 50% daalde omdat er ergens wat water in een mijnschacht terecht kwam, terwijl de winst ondertussen met 350% gestegen is. Deze al dan niet gemanipuleerde en onlogische onevenwichten moeten worden geexploiteerd om posities aan te leggen. Net daarom is het raadzaam niet ineens al je Cash ineens te beleggen en in schijven aan te kopen.

Nota: Water in een mijnschacht is trouwens een dagelijks beroepsrisico en komt vaak voor.  De wanden van de mijnen worden vb. vaak bevrozen om waterpenetratie te stoppen.

Grondstoffen zoals olie, aardgas, koper, voeding, zeep, benzine,...zijn net die dingen die men tegen (waardeloos) Fiat Geld uitwisselt. Eens het Fiat Geld waardeloos (zoals nu het geval is), koop je eigenlijk een grondstof met WIND.[de Amerikanen drukken gewoon Dollars  om voor hun import te betalen]. Enkel en alleen WETEN en BEGRIJPEN de koper en verkoper dit nog steeds niet. De dag komt dat men – om een of andere reden – dit wel begrijpt....en die dag zal de hyperinflatie starten omdat men net vanaf dan massaal af wil  van het waardeloos geld. [Wet van Gresham – het slechte geld verdringt het goede uit de kringloop].

Er is niet een currency in de wereld die door enig AKTIVA gewaarborgd wordt. Euro's omzetten in Zwitserse frank, Amerikaanse dollars, Zuid-Afrikaanse randen of enige ander papiergeld is GEEN OPLOSSING. In het beste geval zal zoiets enkel de executie uitstellen. Bovendien is het zo dat omdat het allemaal gedigitaliseerd wordt, de kontrole over je kapitaal door de Overheid/Bankers je ten aller tijde gewoon met een druk op ENTER kan ontnomen worden. Dit is als het ware de kat bij de melk zetten.

marianneDe monetaire geschiedenis leert ons dat GOUD het al minstens 6000 jaar doet als ideaal instrument om KOOPKRACHT te bewaren. Napoleon had dit zelf begrepen. Ten tijde van de Assignaten betaalde hij immers zijn soldaten uit in klinkend goud! (de napoleon is trouwens nog steeds in omloop). Om te beweren en te durven publiceren dat Goud een GEVAARLIJK en SPECULATIEF iets is, moet je ze duidelijk niet allemaal op een rij hebben! Fysiek goud is net EEN UITERST VEILIG INSTRUMENT om je koopkracht te bewaren en gedeeltelijk buiten reikwijde van de Politiek te bewaren.

Meer dan ooit is het de taak van de belegger zelf om zelf zijn huiswerk te maken in plaats van bij Den duivel te biechte te gaan en financiele informatie te gaan lezen in twijfelachtige vaudeville blaadjes. Internet is en kan een MACHTIG instrument  zijn op voorwaarde dat je oplet voor voetijzers en vallen van instellingen/mensen die op een oneerlijke manier opereren en je met GEZOND VERSTAND het kaf van het koren kan scheiden.

Als je belegd zoals je GEZOND VERSTAND het je dicteert, kan je tijdelijk wel eens onder water zitten als je wat je hebt omrekent in WAARDELOOS FIAT GELD, maar op termijn kom je er steeds als winnaar uit. Tenslotte als je het allemaal goed gedaan hebt, maar je laat je spaarvermogen binnen handbereik van de Politieke Instanties, dan soupeer je het beter op. De geschiedenis leert ons immers niet alleen HOE men zich op een degelijke manier dient te beschermen, zij leert ons ook dat de Overheid het telkens  als de schatkist leeg is, het van de burgers komt stelen. Het doet er niet toe hoe: inflatie, deflatie, taksatie, aanslag, boetes, kapitaalkontrole, digitaal geld, digitale effekten,...Enig idee waarvan de uitdrukking, Vrijdag de 13 komt!?...Een verhaal van Filips 'de schone' !

Francis D. Schutte
voor Goldonomic – Juni 2012

spaarboekje

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."