31
maart
2016

NIEUWS MRT' 16 (publiek)

Maak als de vliegende bliksem dat je weg bent uit dit financieel systeem...en zie dat de overheid je niet betrapt als je terugkomt

SSL site seal - click to verify

Donderdag 31 maart - Goud kopen alleen zal niet volstaan – er moet nog een volgende stap gezet worden


Bijgewerkte secties: Staatsobligaties in de EU, Bedrijfsobligaties , 

Dit is een regelrechte depressie! Het aantal Amerikanen dat niet werkt is voor de eerste keer opgelopen tot meer dan 93 miljoen, de arbeidsparticipatie van 62,70% is een dieptepunt voor de afgelopen 37 jaar.

full-time USA-16

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Woensdag 30 maart 2016 - Is dit het einde van de correctie in de goud- en zilversector!?


USA real debt mar 2016Bijgewerkte secties: Obligaties algemeen & Verenigde Staten ,

 

De overheden zijn bankroet, bankieren is een heuse STRAF geworden.  FATCA heeft van de bankwereld een echte HEL gemaakt...Bank- en spaarrekeningen brengen NUL RENDEMENT op, staats- en bedrijfsobligaties leveren ook al niets meer op. De man in de straat heeft ofwel geen job en geen schulden, waarbij sommigen zonder baan zelfs tot over de oren in de schulden steken. We beleven een DEPRESSIE die met de dag erger wordt. Terroristische daden doen zich wereldwijd bijna dagelijks voor.

De rijke landen hebben een schuldenprobleem met een omvang van 78.000 miljard dollar: 20 van de grootste landen in de wereld hebben een gat met een omvang van dit bedrag in hun pensioenvoorzieningen. Sociale zekerheid, nationale pensioensystemen, privé-pensioenen en individuele pensoenrekeningen zijn niet of ondergekapitaliseerd. Overheidsdiensten, bedrijfswinsten en pensioenuitkeringen zullen gereduceerd moeten worden om het systeem nog min of meer werkzaam te houden. Werkgevers, werknemers en overheden worden wereldwijd dus met een enorme uitdaging geconfronteerd.

 

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Dinsdag 29 maart 2016 - Wat is de betekenis van de kruising van de Moving Averages (gewogen gemiddeldes) op de charts van de goud- & zilversector?


Bijgewerkte secties:

Moving Averages  of gewogen gemiddeldes vinden vooral een toepassing voor traders wanneer deze gemiddeldes elkaar kruisen. Een kruising gebeurt wanneer een snel bewegend Moving Average (dit wil zeggen een Moving Average over een kortere periode- bijvoorbeeld het 50 daags MA) een trager bewegend Moving Average (dit wil zeggen een Moving Average over een langere periode- bijvoorbeeld het 200 daags MA) ofwel naar boven (bulllishe kruising) of naar beneden (bearishe crossover) snijdt.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Maandag 28 maart 2016 - Mainstream Media en Propaganda zijn machtige wapens.


cnn msnbc fox rt-americaBijgewerkte secties: Inflatie Index , 

Rusland verkeert op voet van oorlog met de Angelsaksische media - dit is Hollywood versus RT.  Mainstream Media en propaganda zijn machtige wapens. Erdogan weet dit, Poetin weet dit, de USA gebruiken deze wapens al vele jaren.

 

De macht van de Mainstream Media wordt nog altijd onderschat....vandaag is internet echter snel de fakkel aan het overnemen. .

Ze zeggen dat Rusland een slecht imago heeft bij het grote publiek. Weet echter wel wie nog zo'n slecht imago heeft: de Verenigde Staten van Amerika. We bevinden ons momenteel in een informatieoorlog met de trend-setters in de informatiesector, op de eerste plaats de Angelsaksische media. Afgezien van het feit of deze oorlog al dan niet publiekelijk is uitgeroepen, het reduceert sommige belangrijke politieke feiten tot  “propaganda en contra-propaganda.”

Belangrijke fundamentals:

De ECHTE INFLATIECIJFERS zien er totaal anders uit dan wat de CCI-Index en de CRB-Index ons doen geloven. De CRB-Index is een slechtere indicator dan de CCI-index omdat de elementen waaruit deze index zijn samengesteld niet op dezelfde manier gewogen worden. Maar beide indexes zijn aan het uitbodemen en een trendommekeer is in de maak. We verwachten dat de inflatie weer voor de zomer van dit jaar zal aantrekken. 

 • De 17 componenten van de CCI-index worden voortdurend herwogen om een ongewijzigd gewicht van 5,88% te bekomen. Omdat de CCI componenten gelijkmatig verdeeld zijn, zijn ze ook op een evenredige manier over de verschillende sectoren verdeeld:   Energy 17,65%, Metals 23,53%, Softs 29,41% en Agriculture 29,41%. Terwijl andere commodity indices overwogen zijn in bepaalde sectoren (o.a. Energy), geven de CCI-index een evenwichtige blootstelling aan de verschillende subgroepen te zien.
 • De CRB-index bevat 19 commodities: aluminium, cacao, koffie, koper, maïs, katoen, ruwe olie, goud, stookolie, varkensruggen, levend vee, aardgas, nikkel, appelsiensap, zilver, sojabonen, suiker, gas sonder lood en tarwe. De CRB is een oudere en minder representatieve index. Hou er rekening mee dat energie overwogen is in de CRB-index.

Belangrijke technicals:

 • Een goede belegger luistert naar het ritme waar op de markt zich beweegt. De bewegingen in het goud verlopen op korte termijn in golven...we beleven het einde van de eerste neerwaartse beweging van dit jaar. De volgende correctie zal op het einde van de lente gebeuren (kijk naar de chart in de sectie van de objectieven voor de goudprijs). Hou er rekening mee dat we  tegen de golven in TRADEN, waarbij van correcties gebruikt wordt gemaakt om de posities in de portefeuille te versterken.

 

 Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 25 maart 2016 - Zalig Paasfeest NAAKT EUROPA! - moet men de reaktie van goud aanwenden om bij te kopen?


BRUSSEL 2050Ooit was België een toonbeeld voor heel Europa. Het was het tweede land in de wereld dat geïndustrialiseerd werd, het was de bakermat van art deco en surrealisme en de geboorteplaats van Nobelprijswinnaars die onder andere het godsdeeltje ontdekten. Dat was allemaal te danken aan  Leopold I (spoorwegen) en Leopold II (Kongo). België werd zo één van de rijkste landen in de wereld. 

Hoewel IS de verantwoordelijkheid voor de opslagen van dinsdag opeiste, zijn deze slechts het symptoom van een dieper Belgisch falen. Het beeld van een land dat goed werd bestuurd en met een sterke politiemacht is voor decennia met de grond gelijkgemaakt. De Belgische instellingen zijn uitgehold, ze zijn niet meer in staat om een antwoord te formuleren op de stroom immigranten die hier binnentrekt. Ook een antwoord op de toegenomen terrroristische dreiging werd nog niet geformuleerd. 

Om de verkiezingen te kunnen winnen en om aan de macht te kunnen blijven, verkwanselden de Belgische politici de welvaart van de staat.  Investeringen zijn totaal bijkomstig geworden, alles draait om het winnen van stemmen. Maar ook sommige van de Belgische kiezers, die dit allemaal hebben toegelaten, dragen een deel van de schuld. Ze zijn voor flutpartijen die politiek correcte standpunten verkondigden blijven stemmen.

De Belgische polititieke partijen verdelen de jobs bij de overheid onder elkaar. Een journalist bij de publieke omroep moet politieke connecties en bescherming hebben. Hetzelfde geldt voor jobs bij de gemeentes. Een carrière wordt zo bepaald door poiltieke connecties in plaats van door verdiensten of hard werken.

Het gevolg van dit alles is dat de best elementen, de hoog opgeleide Belgen en de beste Belgische entrepreneurs het land hebben verlaten, terwijl de arme ongeletterde migranten van Noord-Afrika blijven binnenkomen. Ze worden door het zwaar gesubsidieerde en zeer genereuze Belgisch sociaal stelsel langs alle kanten gepamperd. Wat blijft er dus over: politici, slecht opgeleide mensen, de lagere sociale  klassen, de ouderen, de zieken en zwakken uit de samenleving en zij die afhankelijk zijn van het sociaal systeem. Het land begint zodoende steeds meer naar een vuilhoop te stinken.

Na de lancering van de Euro in 1999 kregen de niet verkozen Brusselse bureaucraten nog meer in de pap te brokken. De hierboven beschreven trend van achteruitgang dook ook in veel andere Europese landen deeluitmakend van de EU-zone op.

We beleven het einde EINDE van België en van West-Europa en de overrompelende invasie door de Moslimgemeenschap vormt daar het bewijs van. Zowel België en West-Europa glijden zo weg in een economische duisternis die 100 jaar (3 generaties) kan blijven duren. Sociale depressie zal daar het gevolg van zijn. Zelfs onze kleinhinderen zullen geen verbetering zien. In de komende jaren zal de overheid op een wettige manier onze bezittingen blijven aanslaan. Terwijl de Barbaren met onze vrouwen en dochters aan de haal zullen gaan.

Wie in België wenst te blijven omdat hij te oud is/of de lef niet heeft om te vertrekken, zal zijn geliefden, kinderen en kleinkindern in de armoede zien wegzinken. Het zich begeven van punt A naar punt B zal in toenemende mate GEVAARLIJK worden. Wat momenteel nog de 'kwaliteit van het leven' wordt genoemd zal worden vervangen door wat Donald Trump de HEL noemt!

Er valt een duidelijke cyclus vast te stellen in het bestaan van alle landen en wat we nu meemaken is de misselijk makende periode van het verval.

Een tweede permanente verblijfsvergunning is een LEVENSVERZEKERING voor uzelf en uw geliefden....en opent tevens een belangrijke DEUR OM TE VERTREKKEN zodra het leven in België, Nederland en de EU gevaarlijk wordt. De economie zal namelijk compleet door de vloer zakken, met alle gevolgen van dien. Durf er echter niet van te dromen dat andere landen u zullen verwelkomen zoals de EU de vluchtelingen verwelkomt. Alleen de EU-autoriteiteiten zijn zo DWAAS en zo ONNOZEL!  Sie haben Es geschafft...

Nota: een tweede permanente verblijfsvergunning biedt u tevens de kans om een deel van uw activa buiten politiek bereik te brengen.

DEZE VIDEO MOET JE ZIEN: helemaal uitkijken...ook het stuk NA de reclame!

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 24 maart 2016 - Wat in België gebeurde, is nog maar het begin!


Bijgewerkte secties: Banken & Financials , Ruwe olie , Steenkool & zon , Landbouwproducten , Koper & platina ,

Het hoofd van de Duitse politievakbond noemde de bomaanslagen in Brussel een alarmsignaal. Europa staat nu voor een 'lange periode van terreur'. EU politieagenten en veiligheidsmensen moeten beter voorbereid zijn, goed uitgerust en geleid vanuit een gezamenlijk "defensiecentrum". 

De wereld devalueert in snel tempo:


Belangrijke fundamentals:

 • DE BEDRIJVEN STAAN IN DE RIJ AAN TE SCHUIVEN OM HET ECB GELD TE ONTVANGEN...eigenlijk is dit niets anders dan nog meer QE. De plannen van de Europese Centrale Bank om meer bedrijfobligaties te kopen om de economie van de eurozone te ondersteunen geeft een forse duw aan de markt voor bedrijfsobligaties. De bedrijven staan te drummen om nieuwe emissies te plannen. Met de basisrente op nul of zelfs negatief heeft de ECB weinig andere wapens in haar arsenaal. De centrale bank kondigde eerder deze maand aan ze bedrijfsobligaties van emittenten buiten de financiële sector zal opkopen, in aanvulling van de aankopen van overheidsobligaties. Op die manier hoopt men de economie te stimuleren.

Belangrijke technicals: zie abonneesectie voor Volle Maan correctie van Goud en Zilver sector en objectieven.

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Woensdag 23 maart 2016 - Oh nee, zo'n vaart zal het nooit lopen en een 2de residentie is helemaal niet nodig!? Die mensen van Goldonomic overdrijven?....Neen, het is de bittere realiteit!!!
 


zaventemBijgewerkte secties: $-Gold , US-Dollar , €-Gold , Majors (HUI - candles) , 

 
Dit wordt onze nieuwe wereld: een OORLOGSZONE....

Terwijl de ooverheid zijn volk aan het pluimen is, zijn de moslims dit aan het afslachten....en er zijn leukere manieren om wakker te worden! Wat er in Brussel gebeurd is, zat er al een tijdje aan te komen. Elkeen met een beetje gezond verstand WIST dat dit het volgend alternatief was...zoals elkeen al weet wat het volgende wordt.

 • Het gaat hier van kwaad naar zéér erg.......en dat gaat volledig escaleren ......zelfs met de hoge veiligheidsvoorzorgen......ze kunnen het hier gewoon niet aan....maar ja ze hebben het paard van Troje binnengelaten hé.....domme psychopaten (R.P.)
 • De eerste aanslag in België is vandaag een feit. We wisten dat dit er zat aan te komen en toch is het altijd even schrikken als het realiteit wordt. Ik ben kwaad op onze klote politici die alles om zeep helpen....Ik ben kwaad op de banksters die nu geld willen vragen elke keer we geld willen afhalen aan de automaat en binnenkort ook negatieve interest zullen aanrekenen. De meeste mensen willen gewoon een normaal leven maar blijkbaar moet de wereld echt om zeep. (D.B.)
 • vanmorgen een bomaanslag in de vertrekhal van Zaventem en vervolgens nog eentje in een metrostation. Het ziet er absoluut niet goed uit met reeds meer dan 30 doden. (M.R.)

 

Wat omhoog gaat, zal op een bepaald moment opnieuw naar omlaag komen. De Arabische lente is nu naar België gekomen. Terrorisme kan een gemeenschap vernietigen en de economische activiteiten op een gesofisticeerde manier aan banden leggen...Wat de Mainstream Media ook verkopen en wat de corrupte politici ook komen te vertellen....dit zal nog veel erger worden alvorens het weer kan verbeteren. 

Dit is waarom het bezit van een huis neerkomt op financiële zelfmoord...en onthoud dat op het einde de overheid de bezitters van een huis altijd te grazen neemt!


Tijd om wakker te worden. Vastgoed is de moderne natte droom maar hier zijn 3 redenen waarom vastgoed een levensgevaarlijke val is:

 1. Vastgoed kan op hetzelfde moment gelijktijdig een consumptiegoed en een belegging zijn. Dit is één van de weinige beleggingsvehikels waarin die u kan consumeren in de hoop van een toekomstige winst.
 2. Vastgoed geeft u een uitvlucht voor foute financiële beslissingen. Inderdaad, u kan zich dat huis van 300.000 euro veroorloven, maar bekeken vanuit het standpunt van de belegger is dat van 400.000 euro nog een betere buitenkans. Was het niet zo dat vastgoedprijzen op langere termijn niet altijd stijgen? Dat was zo tot 1990 toen de muziek voor het eerst stopte met spelen in Japan en in 2007 toen de muziek in de VS stilviel.
 3. Vastgoed laat ons toe om te investeren zonder te sparen. Het ganse principe van sparen draait om vandaag minder consumeren met de belofte van morgen meer te kunnen consumeren. Vastgoed laat ons toe om het eerste deel van die stelling over te slaan...op voorwaarde dat het huis of appartement met leverage is gekocht (dus met een woonkrediet).

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 22 maart 2016 - De enige uitweg uit de depressie is de overheid en haar vriendjes een kopje kleiner maken

Bijgewerkte secties:

Deze video is voor alle aanhangers van Trump, maar ook voor al wie een gloeiende hekel aan deze man heeft. Trump is een JOKER, een WILDCARD. Niemand durft eigenlijk te voorspellen wat er effectief zal gebeuren wanneer hij aan de macht komt. Zeker is wel dat hij de VS niet zal kunnen redden door importtarieven op te leggen. Daar zal zelfs God niet in slagen, want tarieven en quota's werken simpelweg nooit. Ook het bouwen van een muur aan de Mexicaanse grens zal de immigranten niet stoppen.  

De enige manier om de Verenigde Staten weer groot te maken is om de belastingen te verlagen en om de OVERHEID te doen krimpen. Schaf al die onnozele betuttende maatregelen af en maak vrije baan voor de ondernemers. Alleen de concurrentie verbonden aan een VRIJEMARKTECONOMIE kan een land GROOT maken.


De wereldbeurzen dansen op het ritme van de creatie van Fiat Money (laat de drukpersen maar op volle toeren draaien). De liquiditeit houdt de financiële markten momenteel draaiende.

 • Op GEEN ENKELE MANIER zullen de beurkoersen kunnen dalen (met uitzondering van kleine correcties) zolang als Bank of Japan, ECB, FED, Bank of England, enzovoort...geld blijven drukken en de rentevoeten via manipulatie op NUL of zelfs NEGATIEF houden.

 • Op GEEN ENKELE MANIER kan er gedurende lange tijd deflatie zijn zolang de centrale banken geld drukken. 

 • De overheden en de bankiers (de bankiers zijn werknemers van de overheid geworden) hebben geen enkele keuze dan de bal voor zich blijven uitschoppen, kwestie van zo lang mogelijk in leven te blijven. Het alternatief is het financieel systeem bankroet te laten gaan om vervolgens zelfmoord te plegen.

 • Dit incestueus spelletje eindigt ALTIJD in HYPERINFLATIE en de beurskoersen stijgen altijd in periodes van hyperinflatie.

 • Vijand nummer 1 in een periode van hyperinflatoire depressie is de MAN VAN DE BELASTINGEN (de OVERHEID dus). Dit geldt nu meer dan ooit. 

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic  


Maandag 21 maart 2016 - De Europeanen zijn gebrainwashed door de SOCIALISTISCH getinte EU-Mainstream Media die op een verkeerde manier naar de Amerikaanse Primaries kijken


Bijgewerkte secties: Zilver , Goud kopen en bewaren,

Europa brandt en het zal alleen maar ERGER worden!


De video hieronder is bestemd voor alle aanhanger van Killary...maar ook voor hen die een bloedhekel hebben aan het mens...deze vrouw staat namelijk voor een HELEBOEL HEIBEL! Het ESTABLISHMENT HAAT Trump omdat hij de aanval heeft ingezet op het politiek correcte establishment...en omdat de MASSA doodsbenauwd is voor ECHTE VERANDERING. Niemand kan VERWACHTEN dat die verandering er zal komen wanneer de oude politieke klasse aan de macht mag blijven...dat is per definitie onmogelijk. Wie verandering wil, moet ook streven naar politieke verandering. En de naam synoniem met die verandering is die van Donald Trump.


De westerse wereld is failliet, niet meer of niet minder. De totale waarde van alle niet of slechts gedeeltelijk gedekte overheidsverplichtingen wat betreft pensioenen bedraagt voor de 20 landen die deel uitmaken van de OESO 78.000 miljard Dollar. We praten hier over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en verschillende andere West- Centraal-Europese landen, plus natuurlijk de  U.S., Japan, Canada en Australië.

Bedrijven slagen er al evenmin nog in om hun pensioenverplichtingen te voldoen, waarbij de meeste Amerikaanse en Britse pensioenfondsen ondergekapitaliseerd zijn. Landen met grote publieke pensioensystemen in Europa lijken de meeste problemen te hebben: Duitsland, Frankrijk, Italië, de U.K., Portugal en Spanje hebben pensioenverplichtingen ter waarde van 300% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De verbetering in de gezondheidszorg brengt mee dat mensen langer leven en dus ook langer een inkomen nodig hebben. Maar de toename van het aantal gepensioneerden ten opzichte van het werkende deel van de bevolking zet de pensioenschema's van de overheid zwaar onder druk. real estate crash

 

 

De grote instorting van de westerse vastgoedmarkt. De crisis heeft de zwakte van de westerse vastgoedmarkten klaar en duidelijk aan het licht gebracht. Daarbij kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de grote betrokkenheid van de massa bij de vastgoedmarkmt, in de vorm van koper, verkoper, eigenaar, huurder en ga zo maar door. Inmiddels zijn de complexe verbanden duidelijk geworden tussen de verschillende nationale vastgoedmarkten en de internationale ontwikkelingen in de economie, de financiële wereld, de valutamarkten, de rentevoeten enzovoort. Als puntje bij paaltje komt, zal duidelijk zijn dat de vastgoedmarkten een historisch keerpunt hebben bereikt. De 2 auteurs van dit boek, Sylvain Perifel en Philippe Schneider, hebben de problemen van de westerse vastgoedmarkt duidelijk aangetoond, ze hebben de gemeenschappelijke kenmerken van die markten blootgelegd. Hun boek is klaar en helder geschreven en makkelijk te lezen, met accurate analyses, belangrijke data, goed doorwrochte argumenten, voorspellingen met cijfers en ga zo maar door... 2015 – The big fall of Western real estate” by Sylvain Perifel and Philippe Schneider - amazon.com

Een vastgoedcyclus duurt 76 jaar...50 jaar omhoog en 26 jaar omlaag. De vastgoedmarkt droogt op een bepaald moment onvermijdelijk op en de TOP wordt altijd gekenmerkt door GROTE VOLUMES.

 

 

Belangrijke fundamentals:

 • We hebben te maken met communicerende financiële vaten en de financiële markten beginnen te begrijpen dat de rentevoeten nog geruime tijd laag zullen blijven en zelfs nog verder in het negatieve zullen geduwd worden...als gevolg daarvan zullen de beurskoersen door het dak vliegen. Onthoud vooral dat op de eerste plaats goud en zilver van de huidige situatie zullen profiteren.
 • GOLD Fields is bezig om voor een bedrag van R2,50 miljard nieuwe aandelen uit te geven om de schulden af te bouwen. Zo werd voor een bedrag van ongeveer $1 miljard (R15 miljard) aan convertibles die in 2020 aflopen ingekocht. Van het aandeel Randgold houden we echter niet echt.

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic  


Vrijdag 18 maart 2016 -  Ik hoop dat jullie de trein niet hebben gemist. Of is dat toch het geval?


read goldonomicBijgewerkte secties: Recessiebestendige aandelen, $-goud (short candle), Majors (HUI-short candle & PF), Juniors (GDXJ-short candle), 

Voor diegenen die dit allemaal beu zijn geworden en Goldonomic niet meer iedere dag wensen te lezen, hebben we de volgende boodschap: de site is opgevat als een leerproces, waarbij er niet elke dag even interessant nieuws te rapen valt. Maar toch blijft het belangrijk om de dagelijkse updates te blijven lezen. Het kan weken, maanden en soms zelfs jaren duren (zoals in de goud- en zilversector is gebeurd) alvorens er een bodem is neergezet, maar als de tijd aangebroken is zullen de prijzen onvermijdelijk stijgen. De stijging in de eerste weken van de uitbraak biedt in de meeste gevallen de mooiste winstkansen...zoals opnieuw het geval is in de goud- en zilversector. Zij die onze dagelijkse updates niet lezen, zullen de beste opportuniteiten MISSEN....zoals ze misschien ons advies om tijdig goud en zilver te kopen gemist hebben.

Niets is gratis in dit leven....zelfs een belegger moet dagelijks zijn huiswerk maken wanneer hij tenminste succesvol wil zijn...bovendien moet hij vooral GEDULDIG leren te zijn!

Indien u nalaat om regelmatig deze site te consulteren, is de kans inderdaad groot dat u de meest interessante opportuniteiten zult MISSEN....indien u uw beleggingsstrategie wijzigt, is de kans groot dat in de verkeerde instrumenten wordt belegd op het verkeerde tijdstip. Maar erger nog is dat u dreigt opgezadeld te worden met waardeloos papieren fiat geld wanneer er ergens iets misloopt....U loopt ook het risico bij de verkeerde financiële instellingen (de banken) te zijn beland, terwijl anderzijds de overheid nog altijd aan uw geld kan. Opgelet: de banken in de EU gedragen zich steeds meer als de STASI destijds, zonder het minste respect voor eender wie. 

De crash van de olieprijs heeft het oplopen van de prijsdruk gemaskerd. De verstoring van de markt zal in juli of augustus van dit jaar ten einde zijn. Op dat moment zal blijken dat er meer inflatie is dan we hadden gedacht.

 De correctie in de energieprijzen (olie en aardgas) was geregistreerd, ze ging te ver, te diep en te snel. Het scenario kadert nochtans perfect in het algemeen plaatje van QE (hopen geld), nulrente en negatieve rente (gratis geld), de middelen die de centrale banken in de strijd hebben geworpen om de economie een kickstart te geven....alleen begrijpen Yellen en Draghi niet dat bedrijfsleiders weigeren te investeren wanneer zij OORDELEN dat de marktomstandigheden ongunstig zijn. In dat geval zal er NIETS gebeuren, wat de centrale banken ook doen. Maar wanneer de wereldeconomie de eerste tekenen van herstel geeft, zullen de olieprijzen terugstijgen tot hun pre-crash niveaus.

Het gevaarlijkste moment zal aanbreken wanneer de olieprijs herstelt. We zitten opgezadeld met een gedollariseerd globaal systeem met een gemiddelde schuldengraad die 36% hoger is dan op de piek van de laatste cyclus. De Amerikaanse centrale bank is de schulden blijven opstapelen. Het is dus niet de goedkope olieprijs waar we ons zorgen over hoeven te maken.

Belangrijke fundamentals : zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 17 maart 2016 - Zal Donald Trump de moderne Ronald Reagan worden?!


trump floridaUpdated Sections: Olieaandelen, Aardgasaandelen , 

Weinig twijfel dat Donald Trump de volgende Republikaanse nominee wordt. Donald Trump is zonder meer A-POLITIEK....hij financiert de primaries zoals hij de presidentverkiezingen zal financieren, daarbij gebruikmakend van zijn eigen vliegtuig. De democraten (Killary) leven van de giften van de bloedzuigers die ze zullen moeten vergoeden eens ze verkozen zijn....zoals Goldman Sachs, de Amerikaanse oorlogsindustrie....

Wat ook de uitkomst van de komende presidentsverkiezingen zal wezen, de tijd van politieke correctheid ligt achter de rug. Zelfs de idiote democratische massa heeft stilaan de buik meer dan vol van de politiek die in de VS sinds de jaren 70 van vorige eeuw werd gevoerd. De wereld en dan op de eerste plaats de POLITIEKE LEIDERS haten Donald Trump omdat hij de basis zelf van het corruptie politieke systeem aanvalt. De Amerikanen voelen en vrezen dat hij de enige is die WERKELIJK IETS KAN VERANDEREN.

November 2016 wordt een tweestrijd tussen Killary en Donald. Ik verwacht dat de Mainstream Media Killary de lucht zullen blijven inschrijven en Donald zulllen blijven vervloeken. De kansen dat Trump president van de VS zal worden zijn echter veel groter dan algemeen wordt ingeschat. Door voor hem te stemmen, geven de Amerikanen aan dat ze het gevestigde politieke systeem kotsbeu zijn, zonder een onderscheid te maken tussen links en rechts. De verkiezing van Trump zou betekenen dat de tijd voor ECHTE VERANDERING is gekomen in plaats van de leugens die Obama & Co zijn blijven vertellen. Killary was één van de meest notoire leugenaarsters van de afgelopen 30 jaar.

Belangrijke fundamentals:

 • China heeft het grootste nieuwe programma ooit voor hernieuwbare energie goedgekeurd...inclusief nucleaire elektricititeitscentrales. Zoals bij zoveel grondstoffen het geval is, blijft de vraag vanuit China doorslaggevend. Na de instorting van de sector als gevolg van de ramp in 2011 in Fukushima in Japan is kernenergie aan een rustige come-back begonnen. De totale output dit jaar zou de grootste zijn sinds 2011. China, India, Korea en Rusland zijn de groeimotoren van deze sector, dit viertal zal samen goed zijn voor 70% van de nieuwe reactoren tegen 2030. Daarnaast is er de come-back van de Japanse reactoren, 20 van deze zullen tegen 2030 weer online zijn 

Belangrijke technicals:

 • Veel olieaandelen bewegen terug in de richting van hun 200 Day Moving Average...het zou GEWELDIG zijn voor de sector wanneer dit zou doorbroken worden!!! Het zou een trendommekeer betekenen, waarbij we niet uit het oog mogen verliezen dat de slachtpartij in de energiesector (olie, aardgas) in scene was gezet...
 • De olie-index ($XOI) is opnieuw op weg naar de trendlijn op lange termijn, er is een uitbraak uit een bullish wedge op komst.
 • We hebben mogelijk het einde gezien van de correctie in de sector goud & zilver...

  Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 16 maart 2016 - Uranium, de volgende ster aan het firmament van de grondstoffen!?


Updated Sections: Uranium , 

Merkel betaalt de prijs voor het opengooien van de grenzen en "Wir Schaffen es!"...ze werd afgeslacht door de Duitse kiezers. Reken er echter geen seconde op dat de Duitse politiek zal wijzigen. Iedereen wie nog gelooft of vertrouwen heeft in de politici, is het om het zacht uit te  drukken erg naïef. Wat de politici vertellen, raakt meestal kant noch wal. Ze blijven immers doen wat ze al die jaren al hebben gedaan: hun zakken vullen en hun eigen goesting doen. De moderne politieker is in grote mate de weerspiegeling van het intellectueel niveau van de Domme Demokratische Kiezer die maar blijft in de politieke fabeltjes geloven!

Uranium, de volgende ster aan het firmament van de grondstoffen!? 

Wanneer de huidige experimenten van de centrale banken noodlottig afgelopen zullen zijn, zal het goud zijn waarde behouden. Dit in tegenstelling tot papieren valuta's zoals de Dollar, de Euro, de Sterling, de Zwitserse Frank,... daarom zullen de regeringen proberen om uw goud in beslag te nemen. De laatste keer dat de Amerikaanse overheid het goud van haar burgers in beslag nam, was tijdens de Great Depression. In 1933 stelde president Roosevelt het bezit van de meeste vormen van goud buiten de wet. Hij beweerde dat de Amerikanen die goud aanhielden de  Great Depression nog erger maakten. De straf voor het niet inleveren van goud bij de overheid was een boete van 10.000 Dollar en 10 jaar gevangenisstraf. Uiteraard kregen de voornaamste medestanders van Roosevelt een seintje alvorens de maatregel van kracht was. Ze slaagden er tijdig om hun goud naar een ander land te versluizen. Maar de meeste Amerikanen waren niet zo gelukkig.

Deze keer zal het aanslaan van het goud zonder enige vorm van twijfel op een digitale manier gebeuren. De meeste mensen bezitten goud via een fonds zoals het Sprott Physical Gold Trust (PHYS) of het Central Fund of Canada (CEF). Het eerste fonds laat toe om fysiek goud op te vragen in ruil voor aandelen,  op voorwaarde dat u voldoende aandelen bezit. Het tweede biedt de mogelijkheid tot omruiling naar fysiek goud niet. De Amerikaanse regering zou kunnen beslissen om de aandeelhouders van het fonds uit te betalen in waardeloze BANKDEPOSITO's en CASH....Omdat u dit goud bezit via een rekening bij een broker, is het voor de overheid makkelijk om het aan te slaan. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor FUTURES, ETF's,...

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 15 maart 2016 - Rond 9 februari laatstleden is er iets belangrijks gebeurd!


Bijgewerkte secties: Beursindices op lange termijn , 

Belangrijke technicals:

 • Het PATROON op de candle chart van Deutsche Bank is gelijkaardig voor een groot aantal andere candle charts....WAT IS ER TOEN GEBEURD!? Waarom heeft er toen een TRENDOMMEKEER plaatsgevonden? (zie ook onze update van 9 februari 2016)

DB- FEB9 2016

 Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 14 maart 2016 - Voor de eerste keer in de geschiedenis biedt goud een rendement en dit dankzij de negatieve rentevoeten.


LT interest rates 2016Bijgewerkte secties: Wereldbeursindices , Opbouw van uw vermogen, Beursindices op lange termijn, 

Voor de eerste keer in de geschiedenis biedt goud een rendement en dit dankzij de negatieve rentevoeten. De wereld verliest in sneltreinvaart het vertrouwen in de centrale banken, die er niet meer in slagen om met de beschikbare tools de wereldeconomie te stimuleren. Enkele grote spelers in die wereldeconomie waarschuwen dat er onheil op komst is. In een wereld van negatieve rentevoeten beschikt goud ten opzichte van andere activa over een competitief voordeel. [klik hier om te vergroten]

 

Negatieve rentevoeten zijn een teken van een wereld vol stress. De experts zijn er weliswaar niet zeker van wat de gevolgen van negatieve rentevoeten op langere termijn zullen zijn, maar de reactie van de goudmarkt laat daaromtrent weinig twijfels bestaan.

De centrale banken wereldwijd zouden eens diep moeten in- en uitademen, om vervolgens zo snel mogelijk af te stappen van de enorme flater die de negatieve rentevoeten hoe dan ook zijn. Wat de positieve effecten van deze maatregel op korte termijn ook mogen zijn, op lange termijn vernietigen ze ons bancaire systeem. Negatieve rentevoeten zijn een 'gevaarlijk experiment', niet meer of niet minder. Ze ontkrachten eerder het mechanisme van quantitative easing dan het te versterken. Aan het einde van het verhaal zullen de banken hun balans doen inkrimpen, of precies het tegenovergestelde van wat de bedoeling was.

 

Negatieve rentevoeten kunnen alleen bestaan in een knettergekke wereld bestuurd door idiote politici. Negatieve rentevoeten en de war on csh zullen een enorme boom in de goudprijs veroorzaken. Negatieve rentevoeten zijn van nature onlogisch en volstrekt immoreel.

Japan zal HYPERINFLATIE krijgen, daar is geen ontkomen aan. Hij riep meer dan 20 jaar geleden om negatieve rentevoeten, maar heeft nu zijn jas gekeerd. We hebben het dan over Takeshi Fujimaki, de Japanese bankier die nu vanuit de oppositie politiek bedrijft en die hardop waarschuwt dat de Bank of Japan als een rat in de val zit. De QQE inspanningen hebben de rentecurve doen afvlakken. Het was een complete vergissing om met negatieve rentevoeten uit te pakken na QQE. Maar het is vooral het tweede deel van de waarschuwing van Fujimaki dat ons het meest bezorgd maakt. , “Japan ziet zijn schulden door het plafond vliegen en die schulden worden door de Bank of Japan gefinancierd. Een dergelijk scenario is gedoemd om te ontploffen en dan krijgen we onvermijdelijk hyperinflatie ”

Belangrijke fndamentals:

 • Negatieve rentevoeten voorkomen op dit moment een forse correctie op de beurzen....Onthoud goed dat de financiële markten niet meer of minder dan communicerende vaten zijn.!!!
 • De Amerikaanse zonne-industrie boomt, ze zal dit jaar ontploffen. Volgens een rapport van GTM Research zal er dit jaar sprake zijn van een groei met 119%, terwijl het productievermogen zal toenemen van een recordniveau van 7,20 GW in 2015 tot een verwachte 16 GW aan nieuwe installaties in de loop van 2016. Het grootste deel van de nieuwe capaciteit zal voor rekening van de energiebedrijven komen, die al volop aan het investeren waren voor de expiratie van de federale belastingkredieten. Deze belastingkredieten werden recent echter uitgebreid tot het einde van dit decennium De zon zal goed zijn voor het grootste deel van de nieuwe capapciteit aan elektriciteitsgeneratie in de VS. Zie de sectie Steekool en Zon

Belangrjike technicals:

 • Dit is een waarschijnlijk scenario voor de Dow Jones. Zie de sectie van Wereldbeursindices voor dit scenario en voor de daaraan verbonden targets (verschillende andere wereldbeurzen zullen het voorbeeld van de Dow Jones volgen).  

dow dome ma16

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 11 maart - De idioten...ze zijn er nog steeds van overtuigd dat ze de economie in een hogere versnelling zullen krijgen door de rente negatief te maken en door geld te drukken...DAT IS DUS NIET HET GEVAL!!


whahahaBijgewerkte secties:

Het is onmogelijk om de economie in een hogere versnelling te brengen door de rente naar NUL te brengen of door de rente NEGATIEF te maken. Interestvoeten en geld zijn monetaire evenementen...ze zijn niet zonder meer bij te sturen. Is het niet verontrustend om te zien dat de centrale bankiers van de ECB en de FED niets maar dan ook niets weten over de  economie en over de monetaire geschiedenis? Is het ook niet dramatisch om te zien dat een stelletje IDIOTE drugverslaafden de wereld naar de rand van de afgrond drijven?

Als puntje bij paaltje komt, praten de Mainstream Media nog steeds over een BAIL-IN. Er is echter niemand die begrijpt dat onder onze neus een BAIL-IN volop bezig is...we spreken hier over een holdup in het volle daglicht.

De vluchtelingen zijn allemaal tegenstanders van onze internationale politiek, ze willen de Euro, de EU-zone en Duitsland vernietigen!

Leg de kindern in bed, doe de lichten uit en kijk aandachtig naar deze video...bekijk hem twee keer en dan zal u begrijpen hoe dramatisch de situatie in Europa is...en u zal begrijpen dat dit allemaal is kunnen gebeuren dankzij de Verenigde Staten van Amerika. De reden daarvoor is dat de meeste Europese politici niet meer dan marionetten zijn die naar de pijpen van de Amerikanen dansen (verzwak, regeer en verdeel). Die AMERIKANEN verkopen anderzijds hun monetaire politiek met de hulp van Hollywood, Bush Jr. (9/11 en Irak), Bill Clinton, Obama en presidentskandidate Killary Clinton. Er is GEEN ENKELE TWIJFEL dat Killary - want als minister van Buitenlandse Zaken heeft ze die mee in scene helpen zetten - de buitenlandse politiek zoals die tot dusver werd gevoerd zal verder zetten. De vraag blijft of Donald Trump - indien verkozen - zal beslissen om deze grote vergissing stop te zetten.

Zijn we gekomen op het punt dat de waarde van de US-Dollar alleen nog in functie van alleen maar de OORLOG staat!?  Wanneer de Euro, de Roeubel, de Aussie en de Loonie, alle niet-Amerikaanse valuta's, verzwakken, scoort de US-Dollar automatisch beter. Dit betekent niet meer of niet minder dan dat  de toekomst van de Euro maar ook die van de US-Dollar in functie staat van het militaire en de oorlog die momenteel wordt gevoerd. Maar kunnen en zullen de Amerikanen ook deze winnen? (merk op dat de Amerikanen Russische raketmotoren beginnen te kopen omdat de eigen motoren niets waard zijn) 

Wie niet gelooft wat de Russische auteur vertelde, kan bevestiging hiervan krijgen uit de mond van een Amerikaan, namelijk Robert Kennedy Jr.


De volgende video is inmiddels 4 jaar oud, maar nog altijd actueel.  

Belangrijke technicals:

HUI Een correctie zal er komen wanneer niemand gelooft dat er nog eentje komt...maar rekening gehouden met het feit dat GOUD en ZILVER extreem goedkoop zijn, is het mogelijk dat we geen correctie te zien krijgen voor de zomer van 2016.
AEM NEM

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Donderdag 10 maart 2016 - Donald Trump wordt gevreesd omdat hij een gevaar vormt voor het establishment....en de man in de straat VREEST verandering!


Bijgewerkte secties:

Op 23 juni gaan de Britten de wereld vertellen dat ze niets willen weten van de niet-verkozen EU-bureaucraten die komen zeggen wat in het Verenigd Koninkrijk moet gebeuren. Neem hier nota van, maar verwacht niet dat er veel zal veranderen in de realiteit van alle dag. De Britten hebben altijd op een dunne koord gedanst tussen de VS en Europa. Ik denk dat de kiezers zullen concluderen dat de internationale rol van het VK meer invloedrijker zal zijn als ze binnen de EU blijven. Een Brexit zou anderzijds zonder enige twijfel het einde van de Europese Unie versnellen 

Meer en meer mensen en vooral POLITIEKE fracties komen in opstand, ze zijn niet akkoord met het akkoord dat tussen Turkije en de EU werd afgesloten. Alleen IDIOTEN geven de sleutel van de poort van Europa aan Turkije (een land dat geen deel uitmaakt van de EU) en aan de despoot Erdogan. En om hem 3 miljard Euro plus 3 miljard EURO te geven, alleen maar als startpremie.

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 9 maart 2016 - De lichten staan op het punt om gedoofd te worden op de vastgoedmarkt...zelfs in Canada waar de markt tot vorig jaar bullish was.


Bijgewerkte secties:

De huizenverkopen in de VS zijn aan het snelste tempo in de afgelopen 2 jaar gedaald. De verkoop van de bestaande woningen is relatief sterk gebleven, die van nieuwe is daarentegen gedaald maar vooral de contracten voor toekomstige verkopen vielen sterk tegen. In  plaats van een stijging met 0,50%, daalden die contracten met 9,20% in januari en dat was de sterkste daling sinds december 2013. Het is de 9de maand op rij dat ze tegenvielen. Maar ook daling van de de nieuwe woningen was de grootste sinds 2009, de prijzen vielen terug tot een dieptepunt voor de afgelopen 2 jaar.

usa new homes sale 2016

Het beste bewijs dat zonne-energie een blijvertje is en dat het kan oproeien tegen de klassieke energiebronnen is het gebruik ervan door oliemaatschappijen om de oliewinning goedkoper en properder te maken. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de olie-industrie beroep deed op de zon om olie boven te pompen. Royal Dutch Shell (NYSE: RDS), Total (NYSE: TOT), Kuwait State Oil Company en het  sovereign wealth fund van Oman zijn een samenwerkingsverband aangegaan om een zonne-energiebedrijf te creëeren met de naam GlassPoint. Dit bedrijf bouwt een grote zonne-installatie in de woestijn van Oman om olie te helpen boven pompen. Dit ene project zal zoveel koolstof besparen als alle elektrische auto's verkocht door Tesla (NASDAQ: TSLA) en Toyota (NYSE: TM) samen...kijk naar de zonnemaatschappijen die we volgen in de sectie Steenkolen & zon.

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 8 maart 2016 -Dit is de bevestiging van een STIERENMARKT voor alle sectoren en aandelen waarvoor we een advies houden & kopen gaven!


trump airplaneUpdated Sections: ZAR-goud & ZAR/$/€ , Kroon-goud & kroon/$/ , Yuan-goud & Yuan/$ , Rupee-goud

Donald Trump is een absolute bedreiging voor het status quo. Het “status quo” van een land dat uitgemolken werd en door zijn ministerie van Financiën in de steek gelaten. Donald Trump werd beschouwd als een grapjas door zowel democraten als republikeinen, maar dreigt nu een regelrechte bedreiging te worden.  Hij zegt namelijk veel zaken die 'Joe Six Pack' ook denkt en zegt.  Ongeveer het enige ding wat hij nog niet heeft gezegd is 'ik ben zo gek als een deur en pik dit allemaal niet langer'. Het algemene sentiment in de VS is er eentje van WOEDE. Die woede kwam al tot uiting bij de laatste verkiezingen voor het Congres...maar er is niets veranderd en de rit richting inferno wordt gewoon verder gezet.  Wanhopige mensen doen wanhopige dingen en het “establishment” heeft nu aangetoond dat de wanhoop ook in die hoek compleet is. (Bill Holter)

Of je KOOPT de juiste aandelen NU, of ze zullen uw geld wegkapen via het slimme truucje van de NEGATIEVE RENTEVOETEN. 

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 7 maart -  Sommige mijnaandelen zijn met 66% in koers gestegen in de voorbije weken: zijn goud en zilver al dan niet rijp voor een correctie?


Updated Sections: $-goud, Goud & zilver Juniors , Majors , Aussie-Goud & Aussie/$/€ , Can-Goud & Can$/$/€ , Zwitserse frank-Goud & Zwitserse frank $/€¥-Goud & ¥/$/€ , £-Goud & £/€/$ , 

chickenKijk naar Jim's formule om te begrijpen wat de IDIOTEN die een land besturen niet kunnen of willen begrijpen...wees er zeker van dat de zaken eerst nog VEEL slechter zullen worden alvorens opnieuw te verbeteren. Wie zijn geld binnen bereik van de overheid houdt, zal eindigen als een kaalgeplukte kip...klik hier

 1. De eerste renteverhoging zet de sterke sectoren onder druk, eerst de bouwsector en nadien zal de autosector van een stieren- naar een berenmarkt evolueren.
 2. Dat heeft uiteraard gevolgen op andere industriesectoren en uiteindelijk ook op de arbeidsmarkt. Ofwel groeit een economie in een hogere versnelling, ofwel vertraagt ze in versneld tempo. Dit is economische wet 101. De perfecte wereld - een economie die altijd maar groeit - bestaat nu eenmaal niet.
 3. We hebben de beurskoersen zien stijgen op tegenvallend economisch nieuws, wat een contradictio in terminis is. Dat kan blijven duren tot de bedrijven slechte resultaten bekendmaken, waardoor de koersen sneller zullen dalen dan ze voordien zijn gestegen. Zie wat er in november 2008 is gebeurd.
 4. De formula wijst op de gevolgen van punt 2, want minder economische bedrijvigheid leidt automatisch tot lagere bedrijfsresultaten.
 5. Lagere bedrijfsresultaten leiden tot minder inkomsten voor de overheid uit belastingen...klik hier voor meer
Het kan dwaas klinken, maar uiteindelijk zal het onmogelijk zijn om niet in opstand te komen wanneer je ziet dat veel verkozen en niet-verkozen idioten een gemeenschap met de grond gelijkmaken omdat ze niet kunnen of willen begrijpen wat er rondom hen gebeurt.

Het intrekken van de van de Glass-Steagall Act door CLINTON was eveneens BELANGRIJK voor Europa!. Hoewel Europa spijtig genoeg nooit zo'n wet heeft gekend zijn de Europese banken na 1990 ((toen de wet werd ingetrokken) verwikkeld geraakt in tegenstrijdige belangen door een mix van alles en nog wat te worden: commerciële banken, kredietverstrekkers, verkopers van ETF-producten, verkopers van alle mogelijke financiële producten, inflatiebestendige obligaties, Tak21, Tak32,  reisagentschappen, verzekeringsmaatschappijen...het is daarom allesbehalve verbazingwekkend dat deze banken wereldwijd in slechte papieren zitten (Deutsche Bank, RBS, HSBC, Soc Generale,...) Algemeen mag worden gesteld dat 95% van de Europese banken (incl. de Zwitserse banken) GEVAARLIJK zijn voor uw spaargeld.In de USA is het afwachten wanneer de 5 grootbanken een ongeval zal overkomen. Dit gezegd zijnde is het makkelijker om SCHULDENVRIJE INVESTMENT BANKEN te vinden die geen belangen hebben in de beide Amerika'.s..en het is bij deze banken dat u uw geld moet plaatsen.

Negatieve rentevoeten zijn een volslagen vergissing: er wordt betaling gvraagd voor het parkeren van WAARDELOOS fiat geld bij een bankroete bank. Je zal wel helemaal gek zijn om zoiets te doen. 

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Vrijdag 4 maart 2016 - Een matras of safe zullen geen sikkepit helpen...wanneer u zich aan de uitgang door de overheid laat rollen!


Bijwerkte secties: Zilver , 
Het  hebben van een plan B betekent niet dat je een paniekzaaier bent, of een verrader of een idioot die denkt dat het einde van de wereld is aangebroken. Het geeft gewoon blijk van gezond verstand. 

Glass-Steagall1De commerciële banken spelen met vuur, ze zijn BUITENGEWOON GEVAARLIJK. Ze zullen UW waardepapieren gebruiken als onderpand voor hun eigen transacties. De meeste gemengde banken vinden we in Europa en de Verenigde Staten en hun bestaan werd mogelijk door het afschaffen van de Glass-Steagall Act.  Banken zijn uiterst gevaarlijke plaatsen geworden om te vertoeven...neem daarom het zekere voor het onzekere en verhuis uw bezittingen naar een veiligere plek alvorens het te laat is...in geval van twijfels mag u altijd advies vragen....de Glass-Steagall act die na de GREAT DEPRESSION van de jaren 30 van vorige eeuw werd afgedwongen, werd door Bill Clinton (de echtgenoot van Hilary) naar de filistijnen geholpen. 

De Amerikanen zijn hun slijmerige en politiek correcte politici meer dan beu, ze geven daar duidelijk blijk van door voor Donald Trump te stemmen. De meerderheid  is op de hand van Trump die in Zuid-Carolina de concurrentie het nakijken gaf door campagne te voeren tegen zowat alles: de familie Bush, de republikeinse partij en de neoconservatieven die voorstander zijn van militaire actie. Trump spaart niemand, hij beschuldigde de vorige president George W. Bush het land ten oorlog gevoerd te hebben na te hebben gelogen over de massadestructiewapens. Bush kreeg ook de aanslagen van 9/11 aan zijn broek gesmeerd, waarbij hij de waarschuwing van intelligente mensen in de wind sloeg. Trump verdedigt Planned Parenthood en claimt de enige repubiklein te zijn die niet wil snijden in Security of Medicare. Bedrijven die jobs naar het buitenland verhuizen, zouden zwaar belast worden.

De inzet van het debat is meer dan ooit de raciale kwestie, geen enkele kandidaat sinds George Wallace heeft dit argument zo nadrukkelijk uitgespeeld. Trump's brandmerk staat voor nationalistisch isolationisme dat  garant staat voor de weg naar succes. Zijn tegenkandidaat Jeb Bush kan het wel vergeten. We moeten nu nog alleen afwachten in hoeverre de massa Hilary Clinton als een vogel voor de kat beschouwt. 

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 3 maart 2006 - Alle uitstaande geld is niet meer dan schulden...en wanneer de schuldenaar omvalt, is uw geld niets meer waard en raakt u alles kwijt...


Bijgewerkte secties: US-Dollar€-goud & €/$ , 

Alle uitstaande geld is niets  meer dan schulden...wanneer de schuldenaar omvalt, is uw geld niets meer waard en raakt u alles kwijt. Dat zal gebeuren met iedereen die blijft geloven in papieren geld en zijn derivaten. 

Er zijn maar weinig ontsnappingsroutes...de autoriteiten plannen een VERBOD OP CASH en zullen op die manier de CONTROLE over uw bankrekeningen verwerven, zowel nationaal als internationaal. Binnenkort zullen we aan de belastingen TOESTEMMING MOETEN vragen om een bankrekening te mogen openen in het buitenland. In Zweden is dat al jaren het geval. Dit zijn de ontsnappingsroutes die nog open zijn:

 • Houd uw activa aan in fysiek goud en zilver.
 • Two Kies voor een tweede residentie in een politiek en economisch stabiel land.
 • Open een bankrekening in dat land terwijl het nog mogelijk is.
 • Verhuis met uw gezin naar dat land.

Goud heeft zijn geloofsbrieven afgegeven in de eerste weken van 2016, het is nu klaar en duidelijk dat goud kan outperformen als de marktomstandigheden de risicoaversie bij de beleggers doet toenemen. De goudprijs steeg tot het hoogste niveau in meer dan 2 maanden. De drang naar een veilige vluchthaven was erg groot, dit in reactie op de correctie in de beurskoersen en op de prijsval bij ruwe olie. Bovendien is de kans klein dat de FED haar basisrente in de loop van dit jaar verder kan optrekken...we mogen ons integendeel aan renteverlagingen verwachten. De goudprijs is uitgebroken en een verdere stijgingsfase ligt in de lijn van de verwachtingen.  

 gold major cycle lows2016

Er kan later dit jaar een tekort aan fysiek goud en zilver komen, dus aarzel niet en koop nu!

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 2 maart 2016 - 60% winst op twee maanden tijd…de goudmijnaandelen zijn nog maar juist uit de startblokken geschoten...mogelijk zal er nu tijdens de maanden maart en april een correctie plaatsvinden!?


panama monorailBijgewerkte secties: Landbouwproducten, Koper & platina ,Obligaties algemeen en Amerikaanse staatsobligaties , 

Japan en Panama ondertekenen deze week donderdag een samenwerkingsovereenkomt in verband met het gebruik van Japanse technologie voor de aanleg van een monorail waar een investering van 2 miljard dollar mee is gemoeid. De monorail zal over het Panamakanaal lopen, waarmee veel fileleed vermeden wordt.

Het 27-kilometer lang project, de eerste monorail in Centraal-Amerika, zal pendelaars vervoeren van de voorsteden van Panama City naar het centrum van de stad in 45 minuten, een trip die nu vanwege de files 3 uur kan duren.

De monorail is belangrijk omdat het transport van grote schepen in de toekomst veilig gesteld moet worden. Het meeste verkeer is afkomstig van de Panamese voorsteden: La Chorrerra , Chorilla,..het is op basis van de baten/kostenanalyse de BESTE keuze.

Panama heeft bijna geen werkloosheid, bijna geen misdaad, een tekort aan goede woningen en het BBP groeit er aan 7% per jaar...het is een jonge bruisende gemeenschap...

Belangrijke fundamentals zie abonneesectie

Belangrijke technicals:  zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 1 maart 2016 - Laat dit duidelijk zijn: rebellen gesteund door de CIA vechten in Syrië tegen rebellen gesteund door het Pentagon


simple obamaBijgewerkte secties: Ruwe olie , Steenkool & zon,

Rebellen gesteund door de CIA vechten in Syrië tegen rebellen gesteund door het Pentagon: de Amerikaanse buitenlandse politiek is knettergek geworden.  Officials van de Syrische rebellen die gesteund worden door één arm van de Amerikaanse regering vechten tegen rebellen gesteund door een andere arm van de Amerikaanse regering. Daarmee krijg de administratie van Barrack Obama een nieuwe oplawaai te verteren. Dat terwijl de strijd in het veld alsmaar zwaarder wordt. Op de keper beschouwd zijn de Amerikanen nu in een oorlog tegen zichzelf betrokken.

De Amerikaanse politiek is -  met de hulp van de mainstream media - de risee van de wereld geworden, iedereen lacht zich een breuk om de kromme toeren die er gebeuren. Hillary Clinton wint de democratische voorverkiezingen in South Carolina, maar de Mainstream Media vergeten te vertellen dat ongeveer NIEMAND heeft deelgenomen aan die voorverkiezingen. En terwijl Hillary door de FBI wordt ondervraagd, gooien de Republikeinen (Rubio en Cruz) alle mogelijke modder naar Donald Trump...Er zal echter meer nodig zijn om deze vastgoedman van zijn voetstuk te stoten. Rubio en Cruz schijnen zich niet te realiseren dat stoten onder de gordel nog NOOIT het gewenste resultaat opgeleverd hebben. In feite hadden de Republikeinen NOOIT verwacht dat hji de Republican Primaries zou winnen. Nu ziet het er naar uit dat de verkiezingen in november zullen uitdraaien op een strijd tussen Donald Trump en Hillary Clinton...wordt ongetwijfeld vervolgd.

 Bix Weir-Een plots ontwaken gevolgd door chaos :

Belangrijke fundamentals: zie abonneesectie

Belangrijke technicals: zie abonneesectie

Copyright 2016, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."
Cron Job Starts