31
december
2015

NIEUWS DEC'15 (Publiek)

De grootste fout die je kan maken, is je spaarcenten binnen de landsgrenzen te repatrieren en te houden!

SSL site seal - click to verify


Woensdag 30 december 2015


happy 2016

 


Dinsdag 29 december 2015 - Gelukkige Feestdagen !


Bijgewerkte secties: kaarsgrafieken voor $-Goud , Zilver, US-Dollar, Euro , Can-Dollar, Ruwe Olie, Olie aandelen, Majors en Junior Mijners, Aardgas , 

 


Woensdag 23 december 2015 - Volgend jaar zal volgende noodkreet weerklinken: "HOUSTON , YELLEN heeft een PROBLEEM!


Bijgewerkte secties:

shanghai gold exchangeZonder veel ruchtbaarheid en buiten het zicht van de mainstream media is de handel in fysiek goud aan het verhuizen, weg van Londen en New York. De fiat paper goudmarkt kan de huidige situatie niet langer meer volhouden zonder extra aanbod aan fysiek goud. Dat extra aanbod is nodig om de outflow richting het oosten (Shanghai Gold Exchange) te compenseren...en we hebben inmiddels de limieten van wat mogelijk is bereikt.

De prijs naar beneden praten is een zwaktebod, een zet die uit pure wanhoop gebeurt. Wanneer er echt niets anders meer te doen valt, kan geprobeerd worden om de prijs naar beneden te praten....dat werkt meestal een tijdje tot het onvermijdelijke onvermijdelijk wordt...zoals wat er in de jaren 60 en 70 is gebeurd.

De structuur van de globale goudmarkt is zo ingrijpend veranderd dat de fysieke handel geleidelijk aan is verhuisd van de LBMA richting Azië, met achterlating van grote naakte short-posities in de boeken van de centrale banken. Die posities zijn echter zorgvuldig weggemoffeld op de balansen van de banken die de goudhandel oroganiseren Diezelfde commerciële banken hebben overigens goudrekeningen bij de Bank of England. 

Producenten van goud richten in toenemende mate de steven richting het oosten en  ze weten wel degelijk waarom ze dat doen. De LMBA en de COMEX laten ze gewoon links liggen. 

Producenten van goud richten in toenemende mate de steven richting het oosten en  ze weten wel degelijk waarom ze dat doen. De LMBA en de COMEX laten ze gewoon links liggen. De Shanghai Gold Exchange fix zal in Yuan gebeuren, er zijn ook 15 Chinese banken bij betrokken. Maar tevens minstens 5 van dezelfde banken die op de LBMA de London fix garanderen. Maar is één belangrijk verschil. De fix prijzen hebben betrekking op fysiek goud, zonder dat er sprake is van enige verwatering door papieren goud. Maar nog belangrijker om te vermelden is dat alle deelnemende banken aan een strenge regelgeving worden, ze zullen niet meer in staat zijn om de boel te belazeren zoals ze dat nu doen.

Volgend jaar zal het jaar worden van de noodkreet:  "HOUSTON , YELLEN heeft een PROBLEEM"...en de markten zullen tilt slaan wanneer ze die kreet horen!


Belangrijke technicals:

 • De ervaring leert ons dat wat tussen Kerstmis en Nieuwjaar gebeurt dikwijls een voorspelling geeft van wat er in het nieuwe jaar te gebeuren staat (2016)...de update van gisteren was daarom ZEER BELANGRIJK!

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 22 december 2015 -  De technische analyse is het plaatje van de PUZZEL aan het vervolledigen...


chinese dragoonBijgewerkte secties:

WIE in hemelsnaam denken de Amerikanen dat ze wel zijn? Staatsbank Bank of China heeft van een Amerikaanse rechtbank bevel gekregen om informatie over de klanten aan de VS te overhandigen. Uiteraard heeft de bank geweigerd, want het voldoen aan dit bevel zou strijdig zijn met de Chinese grondwet. Vervolgens veroordeelde een Amerikaanse rechtbank Bank of China om per dag dat de informatie achterblijft een boete van 50.000 dollar te betalen. Iemand enig idee hoe dit zal aflopen? We steken een handje toe: dit zal eindigen in iets dat een stuk erger is dan een revolutie of een Arabische lente. Niemand doet namelijk ongestraft de Chinese draak ontwaken...wie de handschoen gooit, mag rekenen op een flinke bokswedstrijd. 

Geen enkele analist die ons een 'deflatiescenario' probeert aan te praten, kan ons een chart tonen met een proportioneel grotere afname van de geldhoeveelheid. Ze moeten allemaal truucjes verzinnen (geld dat op een bestemming ligt te wachten, lage velocity,...) om hun theorie te kunnen staven. Zodra geld is gecreërd, is het levend en wel en veroorzaakt het ergens een zeepbel...en dan is het nog slechts een kwestie van tijd alvorens we een hyperinflatoire zeepbel krijgen, meer bepaald bij goedkoop geprijsde consumentengoederen.

Real US money supplu 2015 real euro M

Ten opzichte van het goud zijn goudmijnen nu even goedkoop als in 1942!

cheap goldminers 2015-12-15 

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

  Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 21 december 2015 - We beleven een regelrechte DEPRESSIE, op de Goldonomic site vindt u er alle mogelijk info over - zie de sectie Academie!


Bijgwerkte secties: Staatsobligaties in de EU, 

Janet Yellen heeft een grote gok gewaagd door de rente te verhogen op een moment dat de economie zich in een recessie bevindt en de dollar te sterk geworden is om nog een gerust gevoel te behouden. De FED zal het stuur moeten omgooien zodra er ergens iets spaak loopt...tenzij natuurlijk de Dollar verzwakt...en de last van de hogere rentevoeten zo wordt weggenomen.

BDI LT

We beleven een ZWARE depressie en geen economisch herstel. Van groene loten in de economie, van wiens bestaan men ons enkele jaren geleden probeerde wijs te maken, is volstrekt geen sprake. 

 • Terwijl de recessie zich verdiept, verhoogt de FED uiteindelijk de rente.
 • In november daalde de Industriële Productie, waarmee het scenario van een recessie bevestigd wordt.
 • Maand-op-maand was sprake van een daling met 0,60%, jaar-op-jaar was er sprake van een daling met 1,20%, ook voor het vierde kwartaal is zowel op maand- als op jaarbasis een verdere terugval te verwachten.
 • De start van de bouw van nieuwe huizen is in het vierde kwartaal mogelijk gedaald, waarschijnlijk zullen de BBP-cijfers over het derde kwartaal naar beneden aangepast worden. Voor het vierde kwartaal mag opnieuw een krimp verwacht worden.
 • De groei van Retail Sales vertraagde tot 0,90%, wat wijst op een recessie.
 • De voorlopige trend bij de kleinhandelsverkopen in het vierde kwartaal is nu vlak.
 • Ook de stijging van de lonen vlakte in november af. 
 • In november waren de jaarlijkse inflatiecijfers weer positief over de ganse linie: 0,50% (CPI-U), 0,10% (CPI-W), 0,10% (C-CPI-U), 8,10% (ShadowStats)

Web-page: http://www.shadowstats.com

De Amerikanen spelen mogelijk een spelletje blufpoker...een kat in het nauw doet rare sprongen. De VS zitten duidelijk gevangen tussen hamer en aambeeld. Wanneer de hyperinflatie begint, maakt het weinig verschil of de rente op nul staat of tot 25% is gestegen

Verkoop, obligaties, verkoop aandelen, verkoop vastgoed...en koop fysiek goud en zilver.  Kijk maar wat er in Argentinië en Venezuela is gebeurd. Wie goud en zilver had gekocht, overleefde het bloedbad het best. Vervolgen kwamen aandelen...op voorwaarde dat het GEEN Venezolaanse aandelen waren.

Caracas SE 2015
Caracas gold

Hyperinflatie gebeurt wanneer de obligatiemarkt van een land instort. Of met andere wooren: het land in kwestie is niet langer in staat om zichzelf te financiern. De  obligatiekoersen dalen (de rente stijgt) tot het punt waarop de regering zal gedwongen worden om of geld te drukken of zichzelf failliet te verklaren. Stijgende rentevoeten zullen een grotere hap van het overheidsbudget in beslag nemen. De overheden en de centrale bank zullen nog meer geld beginnen te drukken in een poging om zich overeind te houden. Vervolgens zullen de burgers beginnen te consumeren, goed beseffende dat het geld snel zijn waarde verliest. Van een verband met de vraag is geen sprake, alles heeft te maken met de hyperinflatie. ...klik hier vooor meer: Academie - Hyperinflatie Scenario   

Gedurende de periode die hyperinflatie voorafgaat, is van een normale situatie op de markten geen sprake. De signalen zijn vaak tegenstrijdig. 

We herinneren nogmaals aan de evolutie van de goudprijs tijdens de periode die VOORAFGING aan de Weimar hyperinflatie....merk op dat de korte periode die 'deflatie' werd genoemd niet meer was dan een dipje in de prijsinflatie. Daardoor dacht iedereen dat alles in orde was. Minder dan 12 maanden belandden de Duitsers in de hel van de Weimar hyperinflatie.

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 18 december 2015 - Geld, hersenen en de vroegere immigranten laten Europa in de steek....op zoek naar een beter leven!


Bijgewerkte secties: Obligaties algemeen en in de USA , 

Vorig jaar hebben meer dan 100.000 Latino's Spanje verlaten, ze zijn teruggekeerd naar Centraal- en Zuid-Amerika. Ek jaar verlaten ook duizenden jonge Spanjaarden met een diploma op zak hun geboorteland om in de vroegere Amerikaanse kolonies een nieuw leven te gaan zoeken. We beleven een DEPRESSIE die erger is dan de GROTE DEPRESSIE van de jaren 30...alles wat de autoriteiten en de Mainstream Media ons voorspiegelen, zijn niet meer dan LEUGENS, VERDOMDE LEUGENS en PROPAGANDA.

 

Gedurende de jaren 30 was er eveneens een tijdelijke daling van de officiële inflatiecijfers. Op de tekening hieronder ziet u wat er onder een "Deflatieperiode" moet verstaan worden. Ongeveer 18 maanden later was er hyperinflatie.  De "Deflatieperiode" gebeurde omdat de man in de straat zich bewust werd van de depressie om hem heen en dus minder begon te consumeren...totdat hij gewaar werd dat zijn geld morgen minder waard was en overmorgen zelfs nog minder. Zodra de bevolking dit had begrepen, werd met het FIAT GELD eender wat gekocht, zelfs zaken die men totaal niet nodig had....en zo begon de periode van hyperinflatie.

Opgelet: velen begrijpen niet wat een hyper-inflationaire depressie is omdat ze bestaat uit een combinatie van stijgende prijzen en lagere economische activiteit.

Weimar gold

De volgende keer als de financiële crisis toeslaat, zullen er geen bailouts zijn!  Bailouts werd door de banksters gebruikt om de gaten in het systeem snel te dichten, niet om ze te herstellen. De banken hebben dit vaak gesignaleerd en doen een nieuwe oproep om de FED niet langer toe te laten bail outs te doen. Maar zij weten wat er op komst is en op die manier proberen ze alle verantwoordelijkheid en schande van zich af te schuiven. Kijk eens wat ze in Cyprus hebben gedaan, het ganse bankensysteem hebben ze gesloten. En zij sloegen eenvoudigweg het geld aan op bankdeposito's boven 100.000 euro.  Gemiddeld 50% van elk bedrag boven die grens werd aangeslagen. Probeer u zelf maar eens in te beelden wat dat in uw geval zou betekenen...

Wie gepensionseerd was of gewoon een jongeman die veel vertrouwen schonk aan zijn bank, verloor grote bedragen. Veel mensen verloren miljoenen. De inspanningen en het spaargeld van een gans leven hard werken werden teniet gedaan.

Cyprioten zelf, maar ook niet-residenten met een account bij een grote bank waren de pineut. Van welvarend werden ze tijdens één enkel weekend straatarm.  Het duurde bovendien weken alvorens zij die gevangen zaten in het bankensysteem er in slaagden om dagelijks 100 euro af te halen. Dat was voor vele Cyprioten niet genoeg om hun dagdagelijkse rekeningen te betalen.

De centrale banken zitten gevangen tussen hamer en aambeeld...met op de achtergrond het vuurpeleton dat klaar staat om te schieten. Ze zijn nu beroofd van de krachten die ze ooit hadden om de banken tijdens de laatste financiële crisis te redden. Terwijl ze maar al te goed weten dat de volgende crisis er zit aan te komen. Ze beseffen bovendien eveneens dat een verhoging van de rente in de huidige omstandigheden neerkomt op Russische roulette spelen met alle kamers van de revolver geladen. 

Centrale banken weten dat nu de rente verhogen neerkomt op het spelen van Russische roulette met een volledig geladen revolver.!
 • Er is geen liquiditeit in de obligatiemarkt...er is al even liqudiditeit in de Treasury markt.
 • Het ontbreken van volumes in de obligatiemarkten is het begin van de komende daling.
 • De wetten van vroeger spelen niet meer....hou rekening met VALSE SIGNALEN die de komende crisis vooraf zullen gaan.
 • Alle oorlogen zijn oorlogen van de banksters en de elite wordt altijd ruim op tijd gewaarschuwd.

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

   Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 17 december 2015 - We hebben al Gutt, Liefmans, de Bail-in (Cyprus) en de Reichsfluchtsteuer gehad, nu is er Denemarken


government helpBijgewerkte secties:

Bij het begin van de jaren 30 werd Duitsland getroffen door de nasleep van de Great Depression, eens te meer tot grote wanhoop van de Duitse overheid. Deze had geld nodig en ze had het snel nodig. In plaats van opnieuw de geldpersen te laten draaien, die enkele jaren voordien zo'n allesverwoestende hyperinflatie hadden aangericht , koos president von Hindenburg voor een nieuwe belasting die luisterde naar de naam Reichsfluchtsteuer. Het was eveneens een exit belasting: alle Duitsers die het land wilden verlaten, moesten een welvaartbelasting van 25% ophoesten. Het volgende jaar (1932) kreeg de regering ongeveer 1 miljard euro binnen dankzij deze belasting. Tegen 1938 was de totale opbrengst van de belasting opgelopen tot een verbazingwekkende 346 miljard mark. Die stijging met zowat 350% over een periode van 6 jaar maakt deze Reichsfluchtsteuer één van de snelst groeiende belastingen uit de menselijke geschiedenis.

 

Wie met waardevolle voorwerpen werd gepakt aan de grens, liep het risico dat alles werd aangeslagen. De eigenaars belandden in de gevangenis of in een concentratiekamp, sommigen werden zelfs terechtgesteld. 

Denemarken heeft deze Reichsfluchtsteuer herontdekt. De Deense minister van Justiie Soren Pind kondigde onlangs dat er een soort grenspolitie komt die goud, juwelen, diamanten en andere waardevolle voorwerpen van vluchtelingen zullen aanslaan wanneer ze het land binnenkomen. Zowat alles wat waarde heeft, komt in aanmerking om aangeslagen te worden. Dat geldt dus voor cash, maar bijvoorbeeld ook voor dure horloges. Zolang als de 'buit' (zoals zij het noemen) maar waardevol is. Van de Deense grensbewakers wordt dus verwacht dat ze een $15.000 IWC Schaffhausen kunnen onderscheiden van een goedkoop prulletje. Het simpele feit is dat ZIJ het opnieuw DOEN. Wedden dat het niet lang gaat duren alvorens ze ook diegenen gaan controleren die proberen het land te verlaten...of zij die proberen te emigreren naar landen waar enterpreneurship nog steeds op prijs wordt gesteld en waar kapitaal (opgespaard al resultaat van de vruchten van arbeid) verwelkomen in plaats van het blindweg te belasten. Het aangeslagen geld moet vervolgens dienen om het volk Brood en Spelen te blijven gunnen. 

Wie er niet voor zorgt dat zijn activa/spaargeld buiten het bereik van de politici zijn gebracht, heeft zijn huiswerk maar half gedaan. Meer zelfs, het belangrijkste deel van de klus is dan niet gebeurd. t!!!

Opgemerkt: na Wereldoorlog II werden aan de grens met Duitsland de eigendommen van Belgische krijgsgevangenen of tewerkgestelden eveneens in beslag genomen. Zo loopt het altijd wanneer u politici vertrouwt, ze bestelen u waar ge zelf bijstaat.

Op de taksvrije zone van Zurich Airport worden vanaf 1januari 2016 de namen doorgegeven van iedereen die daar een kluis bezit. 

Zij die volharden in de boze en hun kostbaarheden (spaargeld enzovoort) binnen de nationale grenzen bewaren, zullen weldra ondervinden hoe de overheid hem of haar beloont door het aanslaan van hun spaargeld. In een worst case scenario zal alles aangeslagen worden, zoals gebeurde met goud in de VS tijdens de Great Depression.

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 16 december 2015 - De tijd tikt ongenadig verder voor een Amerikaanse centrale bank die volledig in een hoekje is gedrumd


Bijgewerkte secties:

De financiële markten zijn in volle verwachting van wat Yellen zal vertellen en of zij al dan niet de rente zal verhogen.

 

Bijgewerkte technicals:

 • Onze charts tonen een hoop WEDGES en die kunnen wijzen op een dramatische trendommekeer op de financiële markten. Consulteer de verschillende secties en de charts om te zien welke sectoren BULLISH wedges te zien geven en welke BEARISH wedges. Wees voorbereid om te handelen op basis van wat deze signalen vertellen.
 • Andere belangrijke technische indicatoren roepen binnenkort op tot meer actie in de sector goud en zilver.

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic  


Dinsdag 15 december 2015 - Alle geld is SCHULD...wanneer de schuldenaars niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, zal uw geld waardeloos worden...en dat zal gegarandeerd iedereen die geld en de daarvan afgeleide derivaten bezit. Alvast geen prettig vooruitzicht!


gasBijgewerkte secties: Aandelen uit de sector aardgas, Uraniumaandelen, 

Aardgas is overduidelijk een belangrijk onderdeel van de energie- of olieoorlogen...De prijs voor aardgas viel gisteren terug tot het laagste niveau sinds januari 2002, dit in reactie op de daling van de olieprijs.  Gas futures voor levering in januari daalden met bijna 6% tot $1,88 per miljoen Btu (British thermal units).  “Om de markt voor aardgas in evenwicht te houden in 2016, is het noodzakelijk dat een deel van het aanbod uit de markt wordt gehaald. Voor de eerste keer in meer dan acht jaar, voorspel ik voor volgend jaar, een lagere productie” zo reageerde analist Teri Viswanath van BNP Paribas in een interview met The Globe and Mail.

Ik verwacht dat de prijzen weer naar een normaal niveau zullen bewegen, op langere termijn zullen ze zelfs daarboven stijgen. Dat kan eventueel op bruuske manier gebeuren wanneer de aanhoudend lage prijzen voor aardgas en olie in steeds meer OORLOG zullen resulteren. 

 Hier nog deze opmerking: global warming, windmolens, zonnepanelen enzovoort zijn niets anders dan een GROVE MISALLOCATIE van fondsen afkomstiig van de creatie van waardeloos geld dat uit de lucht werd geplukt. Inderdaad, de rol van Fractional Reserve banking mag hierbij niet onderschat worden.

Deze keer kunnen zij die in 2008/2009 er naast grepen een tweede kans krijgen. De vraag is echter of zij deze al dan niet zullen ZIEN en vervolgens ook nog zullen GRIJPEN. 

 • De GROOTSTE vergissing die beleggers in 1987 maakten, was dat ze panikeerden en halsoverkop hun aandelen verkochten. De Dow is sindsdien met een factor 23 in waarde gestegen, meer bepaald van 800 naar 18.200 punten. 
 • De GROOTSTE vergissing die beleggers in in 2008/09 maakten,  was dat ze panikeerden en halsoverkop hun aandelen verkochten (vooral de goud- en zilvermijnen), waarna ze vervolgens opnieuw de zijlijnen opzochten. En inderdaad, de goudprijs steeg tot $1.920 terwijl de HUI-index steeg van 160 tot 630 (x factor 4).
 • De GROOTSTE vergissing die beleggers in 2014/15 kunnen begaan, is om hun fysiek goud/zilver en hun goudmijnen te verkopen. En om vervolgens af te wachten hoe de goudprijs door het dak zal vliegen... zie de objectieven voor de Goudprijs.
 • Wie mij niet gelooft, hoeft dat wat mij betreft zeker niet te doen...maar check toch maar even onze charts in de secties Hyper-Inflation, Weimar, Zimbabwe,...Aandelen zijn REAL ASSETS, hun prijs kan misschien dalen vanwege EMOTIES, MANIPULATIE en de spelletjes die gespeeld worden door de ETF-fonden, door de beleggingfondsen en door andere marktpartijen,...maar ze zullen altijd terugstijgen tot hun OORSPRONKELIJKE PRIJSNIVEAUS en ver DAARBOVEN. Het belangrijkste probleem is dat de winsten van stijgende koersen in sommige gevallen teniet worden gedaan door instortende wisselkoersnen van WAARDELOZE FIAT CURRENCIES. Gelukkig bestaat er een methode om deze verliezen te compenseren...klik hIer

Opgemerkt: Zie hoe in 1920 (op de vorige chart goed te zien) er ook een korte periode was dat de deflatie toesloeg (zoals in 2014/2015).  In minder dan een jaar tijd sloeg deze periode van zogenaamde 'prijsdeflatie' pijlsnel om in wat later bekend zou staan als de  WEIMAR HYPERINFLATIE.

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 14 december 2015 - Er is evenveel invloed van menselijk ingrijpen op de globale opwarming als op het vuur in de HEL (op voorwaarde dat die natuurlijk bestaat)!


Eifel towerUpdated sections: Wereldbeursindexes , Beursindexgrafieken op lange termijn

De opwarming van de aarde is een religie geworden met een egoïstische god (meer bepaald planeet aarde) om de wegkwijnende religie in het westen te vervangen. De Parijse conventie is een REGELRECHT SCHANDAAL voor de mensheid, het bewijst alleen hoe idioot de democratische massa is. Wanneer ze dit geld hadden gebruikt om de oorlogen in het Midden-Oosten en in verschillende Afrikaanse landen te stoppen...maar dat zou waarschijnlijk te makkelijk zijn geweest.

De Amerikaanse beurzen hebben de slechtste week sinds augustus achter de rug. Economisch optimisme wordt nu afgewisseld met de vrees voor de Amerikaanse rentebeslissing en dat op een moment dat de grondstoffen- en kredietmarkten alarmsignalen geven. Op de Europese beurzen was de situatie al niet veel beter. Onze abonnees weten dat we deze correctie al geruime tijd geleden hebben voorspeld.  De charts van de Wereldbeursindexes en de Beursindexgrafieken op lange termijn geven een duidelijk beeld van wat we in komende weken en maanden kunnen verwachten. Het blijft de moeite waard, wat er ook gebeurt, om de Investment Pyramide te volgen, die ook de nodige diversificatie geeft. Diversificatie kan op een bepaald moment in de toekomst erg belangrijk worden. 

De duivel zal u beter financieel advies geven dan een bankier. Alle bankiers volgen hun eigen AGENDA en kunnen NOOIT vertrouwd worden. De meeste mensen die op een bank werken zijn ofwel dom ofwel naïef. Ze vertellen alleen maar wat de directie hen opdraagt om te zeggen. Zo raakt u natuurlijk geen stap verder. U krijgt de producten in de strot geramd  die zij kwijt willen zijn. 

Niemand lijkt zich nog te herinneren wat 4 maanden geleden is gebeurd. China besliste afgelopen zomer om de Yuan te devaluere, waardoor op grote schaal carry trades afgebouwd moesten worden De risico's moesten zo snel mogelijk weggenomen worden. Vrijdag 21 augustus was een slechte dag voor de Amerikaanse beurzen... en toen sloeg Zwarte Maandag toe.  Als gevolg van deze klap raakte de FED verlamd, de financiële markten bleven in shock achter. Vorige week devalueerde China de Yuan opnieuw en nog geen klein beetje ook In een wip en een zucht stonden de EM kapitaalmarkten in rep en roer, gevolgd door nieuwe klappen op de beurs van Wall Street... wat zal het volgende zijn wat er te gebeuren staat?  De Chinese devalutie is veel gevaarlijker dan wat Yellen (de rente eventueel met een kwart procent verhogen) of Draghi (de rentevoeten in het rood duwen) doen. Blijkbaar zijn de bankiers niet verstandig genoeg om dit te begrijpen.

Wat de bankiers vertellen over de koers van de US-Dollar versus de Euro klopt van geen kanten en staat in schril contrast met onze Point and Figures charts. Deze geven een KLAAR en DUIDELIJK VOORTEKEN van wat zal gebeuren tijdens de komende weken en maanden. 

Terwijl u denkt dat u wat geld op de bank hebt staan, bezit u niet meer dan een CLAIM op SCHULDEN die in de boeken van de bank geschreven staan.

Hoe dom kan iemand zijn? Terwijl u denkt dat u geld op een bankrekening hebt staan, bezit u niet meer dan een CLAIM op SCHULDEN die in de boeken van de bank geschreven staan. De realiteit is dat  door hard werken u geen GELD verdient maar wel meer SCHULDEN ! 

GELD is SCHULD en SCHULD is GELD. Iedere cent  van uw geld op de bank is niet alleen SCHULD maar bovendien ook nog eens iets dat de bank in bezit heeft. Veel overheden zijn in een crisissituatie beland, ze bezitten bij wijze van spreken geen rooie stuiver meer. De consument in de VS ziet een explosie in de subprime auto loans, waarvan er veel simpelweg niet zullen terugbetaald worden. Daar komen nog eens de problemen met de studenenleningen bovenop. Hier is het totaal bedrag al opgelopen tot meer dan 1.000 miljard dollar. Dit bedrag blijft stijgen en alle dagen zijn er schulden die niet meer terugbetaald kunnen worden.

 1. Zorg dat u zo snel mogelijk weg bent bij de BANKEN... elke cent die u beschikt is schuld en het is mathematisch onmogelijk dat die schuld ooit wordt terugbetaald...elke eurocent is dus zo goed als waardeloos.
 2. U bent een stuk veiliger met REAL ASSETS in bezit... de investment pyramide geeft u een idee van wat u in verschillende sectoren zou moeten bezitten.
 3. Het beste is om FYSIEK GOUD en ZILVER aan te houden, op voorwaarde dat u het bewaart BUITEN HET BEREIK VAN DE POLITICI.
 4. Het is hoog tijd om uw spaargeld een LEGALE STRUCTUUR te geven, kwestie van het veilig te stellen voor de toekomst. De band tussen overheid en banken is zo sterk geworden dat als er één van de twee omvalt de andere volgt. Daarom zal de samenwerking tussen beiden in de toekomst nog hechter worden. Samen zullen ze op een LEGALE manier uw geld aanslaan...naar hun mening moeten we het ALLEMAAL uitzweten om te voorkomen dat de BANKEN en de OVERHEDEN overkop gaan. Het is dus zo klaar als een klontje dat uw spaargeld op een LEGALE MANIER in veiligheid moet gebracht worden. Als het niet is voor uzelf, dan voor uw kinderen en kleinkinderen. 
 5. Ik geloof dat we meer oorlog zullen krijgen (zeker in Europa, maar ook in de VS) ... ik hoop dat sommige delen van de wereld (bijvoorbeeld Panama) gespaard zullen blijven.
 6. Verwacht niet ongedeerd uit deze turbulente periode te komen. Wees al blij wanneer u nog levend en wel zult zijn en in het bezit van een flink deel van uw spaargeld.
 7. De AFLOOP van het EINDSPEL zal als een complete verassing komen. Hoe meer de bankiers (eigenlijk zouden we BANKSTERS moeten zegge) en de overheden oorlogje spelen of  flauwekul verkopen over de opwarming van de aarde, hoe dichter het einde nabij zal zijn. Verwacht niet rijker te worden tijdens dat eindspel. Iedereen, en dan bedoelen we letterlijk iedereen, zal er armer uitkomen.

De US Dollar wordt achtervolgd door een catastrofale schuldensituatie, die waarschijnlijk nergens elders op moedertje aarde zo'n groteske vormen heeft aangenomen. De enige manier om zich te beschermen tegen wat komen gaat, is het aanhouden van tastbare activa. Op de eerste plaats is dat natuurlijk goud. De goudprijs wordt echter agressief onderdrukt om de financiële waarheid uit het zicht van het grote publiek te houden. De tijd om fysiek goud en zilver en aandelen van goud- en zilvermijnen te kopen wordt stilaan krap. Hou daar rekening mee. .

Opmerking over de negatieve rentevoeten in Europa:

 • Vergeet niet dat Euro's and Dollars in feite CLAIMS zijn op SCHULDEN van de bank en GEEN echt geld. En dus is het niet normaal dat de rente negatief is geworden. Het is de schuldenaar die rente moete betalen...en door Euro's aan te houden, houdt u niet anders dan schulden aan....

Belangrijke fundamentals:

 • Meer dan ooit geldt vandaag dat geld brandstof is voor de financiële markten. Hoe meer geld er in omloop is, hoe hoger de koersen stijgen....maar de lucht ontsnapt uit de zeepbel telkens wanneer de geldpersen van de centrale banken stilvallen. Daarom hebben de centrale bankiers weinig andere keuzemogelijkheden dan om geld te blijven drukken totdat hyperinflatie en prijs-hyperinflatie dat geld waardeloos zullen maken.
 • Er is PIEKOLIE, zoals er ook PIEKGOUD is...alleen zijn olie en de olieprijs deel gaan uitmaken van het scenario van Wereldoorlog III. Door de marktprijs ONDER de marginale productieprijs te houden zal het gevaar op oorlog alleen maar groter worden....zie de update van vrijdag 11 december 2015
Marginal-Oil-Cost-2007 2015 Crude break even

Opmerking: wanneer u naar bovenstaande grafiekek kijkt, zal het duidelijk zijn dat landen als IRAN en RUSLAND veel meer te lijden zullen hebben onder de lage olieprijzen dan Engeland, de USA, Saoedi Arabië, Canada...

Belangrijke technicals:

 • De Treasuries zijn FORS in prijs gestegen (neen, dit betekent nog niet het einde van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties en al evenmin het einde van het goedkope geld), terwijl de junk bonds zijn teruggevallen tot een dieptepunt voor de afgelopen 2 jaar.
 • Kijk goed op de secties World Stock market indexes en Long Term Stock Market Charts voor STEUN- en WEERSTANDSNIVEAUS.  Hou altijd rekening met de term BACKTEST, want die is erg belangrijk. Indien de uitslag positief is, zal dit te danken zijn aan meer QE. Indien negatief, zouden de markten flink kunnen corrigeren. Op elke Point and Figure Chart kan dat met VERSCHILLENDE PROCENTEN zijn. We coveren alle belangrijke beurzen.
 • Het feit dat sommige grote goud- en zilvermijnen gestopt zijn met het uitbetalen van dividenden is erg belangrijk voor de sector: zie de charts in de sectie Gold & Silver Majors en Juniors.
 • Uiterst belanglijk is het feit dat de Transportation index een BEARISH Head & Shoulders patroon aan het afwerken is....wanneer de neklijn wordt doorbroken, kan 2016 een bijzonder slecht jaar worden voor de beurzen in het algemeen !!

bottom for miners 2015-12

   Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 11 december 2015 - De
NATO en de VN trainden, bewapenden en financierden de rebellen in Turkije lang voordat er problemen waren in Syrië....


Bijgewerkte secties: 

Politiek, economie en de financiêle wereld zijn onderling verbonden. Al Quada kreeg als nieuwe naam ISIS, IS kan DAESH worden ! Alles draait om militaire propaganda en om de militaire industrie...en de idiote democratische massa slikt dit allemaal zo maar klakkeloos. De naamsverandering tot ISIS heeft de koersen van de wapenfabrikanten met 700% doen stijgen (principieel adviseren we geen aandelen van bedrijven die wapens maken)

Het is allemaal gepland door de USA en de NATO jaren geleden...zoals ook de propaganda rond de opwarming van de aarde gepland was. De NATO en de VN trainden, bewapenden en financierden de rebellen in Turkijke lang voordat er problemen waren in Syrië.

Alles draait om de PKK (de Koerdische factor) en om OLIE...en natuurlijk ook om de US-Dollar. Twijfel er niet aan dat er nog meer oorlog komt in de volgende maanden en jaren...en we weten allemaal dat meer oorlog HOGERE GOUDPRIJZEN betekent. Momenteel resulteert OORLOG in lagere prijzen voor zowel olie als goud & zilver. De klucht is zo ver gevorderd dat ze de prijzen ONDER de MARGINALE EXPLOITATIEPRIJS geduwd hebben.

Wat niemand u zal komen vertellen, is dat hoe langer de prjis van een bepaald grondstof gemanipuleerd wordt hoe sterker de volgende prijsstijging zal zijn zodra de manipulatie stopt. Historisch hebben we daar al veel voorbeelden van te zien gekregen waarbij de centrale banken en de autoriteiten miljarden Dollars verloren. Dit keer zal het niet anders zijn, we alleen niet WANNEER de lont in het kruitvat zal gestoken worden of WAT de katalysator van die actie zal zijn. Spijtig genoeg hebben we geen andere keuze dan rustig af te wachten. De charts hieronder tonen overduidelijk aan dat de olieprijs gemanipuleerd is. De situatie is zo ernstig dat wanneer er in 2016 geen herstel van de olieprijs komt we nog meer OORLOG zullen beleven.

 long term oil-2015 1.breakeven price oil
2. shale breakeven 3. oil projects breakeven projects

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic

 


 Dinsdag 8 december 2015 - Wees voorbereid op een zware depressie, op currency wars (valutaoorlogen), op handelsoorlogen en spijtig genoeg ook op een wereldoorlog!

 


Bijgewerkte secties: Majors (partly updated) , 

Een vreemde kalmte op de financiële markten verbergt een schuldentijdbom, zo waarschuwt de BIS:  de Bank for International Settlements (BIS) waarschuwt dat de groeimarkten kwetsbaar blijven, de beleggers zijn verslaafd geraakt aan de woorden en de daden van de centrale bankiers.

Wanneer de 2016 SCHULDENBOM ontploft...krijgen we apocalytische taferelen te zien. De Centrale bankiers beseffen dit maar al te goed en doen alles wat in hun macht ligt om het Ponzi-schema draaiende te houden: door geld te drukken, door de rente zo laag mogelijk te houden en door die onnatuurlijke situatie zo lang mogelijk te laten bestaan. Daarom wordt de aandacht van de massa voortdurend afgeleid van wat er aan het gebeuren is. Ik verwacht dat er nog meer vluchtelingen zullen opduiken. Ik verwacht dat Frankrijk, Duitsland, Engeland, de VS, Turkije ten strijde zullen trekken, ook al is de oorlog niet verklaard...maar de IDIOTEN  (de intelligent psychopaten) sleuren de wereld mee in richting van een soort oorlog in de stijl van Vietnamoorlog uit de jaren 80. Dit betekent vanzelfsprekend dat er niet veel goeds in de lucht hangt.

Einstein wist niet met welke wapens de derde wereldoorlog zou uitgevochten worden, maar hij wist wel dat de vierde wereldoorlog opnieuw met stokken en stenen zal uitgevochten worden. 

De prijs van goud en zilver in fiat papier is COMPLEET IRRELEVANT. Belangrijk is het bezit van FYSIEK GOUD en om dat goud en zilver buiten POLITIEK BEREIK te houden. Wees voorbereid op het ergste. Gebeurt er niets, dan hebt u ook niets verloren. Gebeurt er toch iets terwijl u niets hebt ondernomen, dan dreigt u alles te verliezen. Inclusief uw leven.

Vandaag is het belangrijker dan ooit om:

 • Voorbereid te zijn op het ergste: OORLOG en wettelijke diefstal. Operatie GUTT nam na WOII de Belgen al hun geld af...
 • Breng uw bezittingen buiten het bereik van de politici.
 • Luister niet langer naar de LEUGENS van de overheid en van de Mainstream Media. Ofwel LIEGEN deze dat het gedrukt staat, ofwel leven ze in een DROOMLAND.
 • Zorg dat u voor uzelf en uw dierbaren een plan B achter hand hebben: Canada, Panama,...[Panama is een mooi, veilig en booming land....]

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 7 december 2015  -
Hyperinflatie en oorlog zijn zo extreem dat de stoppen van de meeste mensen er van doorslaan!


Bijgewerkte secties: Goud & zilver Juniors , 

Hyperinflatie en oorlog zijn zo extreem dat de stoppen van de meeste mensen er van doorslaan! Maar oorlog is ALTIJD een optie tijdens periodes van economische recessies en depressies en ditmaal zal dat niet anders zijn.

Cash "onder de matras" voor meer dan 15.000 Euro en juwelen en andere kostbaarheden zoals diamanten en kostbare sierstenen met een waarde van meer dan 30.000 Euro moeten in Griekenland nu aangegeven worden aan  het elektronisch systeem van de belastingen Taxisnet-Greece, en dit vanaf 1 januari 2016. Het volgende aan de beurt zullen auto's en aandelen zijn, nu de belastingbetalers al hun deposito's al moeten aangeven. En dat is nog niet alles. De Grieken moeten aangeven of ze een bankkluis huren. Als dat zo is, moeten ze zeggen bij welke bank en waar. Zelfs al is dat in het buitenland. 

Het probleem is dat vanaf 2016 als gevolg van het FATCA-systeem in de VS 51 banken automatisch alle gegevens zullen uitwisselen over bancaire transacties. Zelfs verkopen van goud en zilver in het buitenland zullen aangegeven worden. De belastingen worden zo op de hoogte gebracht van elke financiële transactie. 
 • Italië maakt cash transacties van meer dan €1.000 illegaal; de export van fysiek goud wordt verbodenl.
 • Zwitserland stelt voor om cashbetalingen van meer dan 100.000 Zwitserse frank te verbieden;
 • Rusland bant cash transacties van meer dan $10.000;
 • Spanje verbiedt cash transacties van meer dan €2.500;
 • Mexico maakt cash betalingen van meer dan 200.000 Pesos illegaal;
 • Uruguay bant cash transacties van meer dan $5.000;
 • Frankrijk maakt cash transacties van meer dan €1.000 illegaal, voordien lag de limiet op €3.000.
 • In Griekenland moeten de burgers juwelen met een waarde van meer dan 30.000 Euro en cashd geld boven 15.000 Euro bij de regering aanmelden.
Er zijn nog altijd ontsnappingsroutes, maar naarmate de tijd verstrijkt wordt het steeds moeilijker om uit de klauwen van de overheden te ontsnappen. Inderdaad, het is legale diefstal.

Het is wraakroepend dat 80% van de burgers nog steeds keihard werkt, maar anderzijds geen enkele poging onderneemt om hun spaargeld in veiligheid te brengen. Meer dan ooit is het de morele plicht van iedereen om alles te doen wat mogelijk is om KAPITAAL en SPAARGELD in veiligheid te brengen, zodat het niet door de overheden kan aangeslagen worden. Dat spaargeld moet beschikbaar zijn voor de toekomstige generaties om de economie een kickstart te geven, zodat de weg naar nieuwe voorspoed wordt geplaveid. Vergeet nooit dat KAPITAAL niets meer is dan de vrucht van HARDE ARBEID. Zonider kapitaal kunnen we onmogelijk een welvarende maatschappij hebben. 

KAPITAAL is geaccumuleerde ARBEID en precies daarom is een belasting op kapitaal nog erger dan een belasting op arbeid. 

We weten twee zaken zeker over zeepbellen op de vastgoedmarkten: ze worden door specialisten altijd ontkend en ze spatten altijd met een verwoestende kracht uit elkaar. 

house prices 2015-12-03

Deze chart geeft de duidelijke correlatie tussen de echte huizenprijzen (dus aangepast voor inflatie) en de echte lonen/salarissen. Elke keer wanneer de woningprijzen een voorsprong nemen op de lonen, dalen de prijzen op een bepaald moment scherp. Omdatr het echte prijzen zijn, zullen ze dalen wanneer de lonen niet gelijke tred houden met de inflatie. In de jaren 60 daalden de nomale woningprijzen nauwelijks, maar aangepast voor inflatie daalden ze scherp.

 • Huizenprijzen zijn relatief goedkoop wanneer ze onder de inkomsten van de burgers liggen. Dat was zo in 1945, 1970, 1982 en in het midden van de jaren 90.
 • De zeepbel op de Amerikaanse vastgoedmarkt was duidelijk zichtbaar toen de prijzen in de periode 2004-2008 door het dak vlogen. De kloof tussen woningprijzen en lonen/inkomsten steeg tot een niveau dat nooit eerder was gezien. Dit eindigde uiteindelijk in een nooit geziene crash van de vastgoedprijzen.
 • De kloof tussen de echte vastgoedprijzen en de lonen zijn zelfs nu nog groter dan in de periode voor 2007-2008. De geschiedenis leert ons dat die huizenprijzen opnieuw fors zullen dalen. De situatie is zo ernstig dat zelfs in landen als Canada de huizenprijzen aan het dalen zijn. Hopen dat het ditmaal wel goed zal aflopen, is natuurlijk dwaas. Waarom zou dat in hemelsnaam zo moeten zijn?

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 4 december - Farook Syed en Tashfeen Malik, de daders van de schietpartij in San Bernardino, waren Amerikaanse staatsburgers!


islam backBijgewerkte secties: US-Dollar , Euro/US-Dollar, Aussie/$/€ , Swiss/$/€ , Can$/$/€ , ¥/$/€ , £/$/€ , Zar/$/€ , Krona/$/€ , Yuan/$, Rupee/$

Farook, wiens familie uit Pakistan afkomstig was, was geboren in de Verenigd Staten en werkte als specialist gezondhshygiëne voor San Bernardino County. Hij deed wat deze specialisten gezondhshygiëne doen: restaurants en andere instellingen controleren op inbreuken tegen de voorschriften. Farook was "een gelovige moslim" en volgens zijn profiel op de dating site iMilap hield Farook van het lezen van religieuze boeken en van de belevenis van zijn godsdienst met zijn jongere zuster en zijn vrienden. 

Zo begint Wereldoorlog III stilaan vorm te krijgen: gevechten met zware wapens in het Midden-Oosten en terrorisme in alle landen die deel uitmaken van de Alliantie tegen de extreme moslims....inderdaad, die landen die in de afgelopen 25 jaar op grote schaal moslims hebben binnengelaten. Belangrijk is om te begrijpen dat het gevaar vooral schuilt bij de 2de en de 3de generatie van deze immigranten, die de Amerikaanse, Franse, Belgische, Nederlandse en Britse nationaliteit hebben verworven. Het TROJAANS paard werd al jaren geleden binnengehaald binnen de muren van de beschaafde wereld. 

 

15 immigranten zonder papieren werden in West-Palm Beach, Florida, aangehouden. Aan de Mexicaans-Amerikaanse grens werden IS leden aangehouden. 

De Britten mogen zich binnenkort eveneens aan dergelijke schietpartijen verwachten....nu Cameron heeft beslist om eveneens Daesh in het Midden-Oosten te gaan bevechten. De Westerlingen lijken maar niet te kunnen begrijpen hoe de wereld rondom hen is veranderd. Elke wereldoorlog begint waar de vorige eindigde en elke wereldoorlog verloopt anders. De 1ste was een loopgravenoorlog, de 2de een blitzkrieg en de 3de zal een kruising worden van beide vorigen, gemengd met guerilla en terrorisme. 

Britten, Amerikanen, Fransen en Russen hebben de DOOS VAN PANDORA in 1944-45 klaargezet. 

>>> Financiele Markten zijn net een UURWERK....raak een radertje aan en het ganse uurwerk beweegt<<<

Belangrijke fundamentals en technicals : zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Donderdag 3 december 2015 - Zal Janet Yellen de US Dollar boven 100 naar een piek voor de afgelopen 12 jaar sturen!?


Bijgewerkte secties: Aussie-Gold , Swiss-Gold , Can-Gold , ¥-Gold , £-Gold , Zar-Gold , Krona-Gold , Yuan-Gold, Rupee-Gold

In plaats van illegale immigranten de deur te wijzen, maken ze immigratie legaal...Dit is het einde van de Eu-zone en van de Euro! ...zou het geen tijd zijn om uw Euro's te verkopen!?


Dit is het bedrijven van politiek zoals dat in een sprookjesland gebeurt, niet meer of niet minder. Janet Yellen legt uit waar om de FED de rentevoeten zal verhogen terwijl de Amerikaanse economie steeds dieper wegzakt in een recessie (zie de omzet en de winsten van de bedrijven, de verwerkende industrie zit in zak en as)...dat terwijl de  politieke leiders van de EU en andere beleidsvoerders alle moeite van de wereld doen om de Europese Unie bij elkaar te houden. Draghi zal deze week nog bevestigen dat hij duizenden miljarden dollars zal blijven drukken. Ik vraag me af hoe lang deze comedie nog kan blijven duren en, vooral, hoe ze zal aflopen...Het staat als een paal boven water dat zodra de manipulatie stopt sommigen letterlijk alles zullen verliezen. Daar mogen we ook de TOO BIG TO FAIL banken en de autoriteiten toe rekenen. Wij - en ik vermoed niemand - weet wanneer dit zal gebeuren. Daarom is het beter 4 jaar te vroeg te zijn dan ook maar één seconde te laat. BEGRIJPEN wat er aan de hand is, helpt in ieder geval een HELEBOEL!

Duitsland is weggezakt in een situatie vergelijkbaar met die VLAK VOOR de Weimar Revolutie. De Duitse Mark werd eerst duurder alvorens vervolgens fors goedkoper te worden. Yellen zal naar alle waarschijnlijkheid later deze maand de rente verhogen, ze kan moeilijk anders want ze is maar blijven herhalen dat ze dat zal doen.

Belangrijke technicals en fundamentals: zie bijgewerkte secties

 Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic 


Woensdag 2 december 2015 - Zullen Draghi en Yellen de knoop doorhakken wat zowel Dollar/Euro als wat de goudprijs betreft?


Bijgewerkte secties: $-Goud , Zilver , US-Dollar , Euro-Goud & Euro/US-Dollar

LONDEN (Reuters) - De goudprijs is dinsdag voor de tweede dag op rij gestegen, opverend vanaf het dieptepunt voor de afgelopen 5 1/2 jaar dat vorige week werd opgetekend. Een terugval in de koers van de Dollar leidde er toe dat de speculanten zo snel mogelijk hun short posities coverden, dit met het oog op de vergadering van de Europese en de Amerikaanse centrale banken later deze week. Bovendien staan vrijdag ook nog de Amerikaanse werkloosheidscijfers voor de maand november op het programma.

De Dollar corrigeerde van een piek voor de afgelopen 8-1/2-maand, waarbij de Euro opnieuw sterker werd. De valutahandelaars zijn er blijkbaar van overtuigd dat met het oog op de ECB-meeting van komende donderdag er al veel nieuws over een verdere verruiming van de monetaire politiek in de koers van de Euro verrekend zit.

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 1 december 2015 - Er is geen economisch herstel - De economie is aan het vertragen: bereid u voor op moord en doodslag op industriële schaal

WW IIIBijgewerkte secties:

De GROTE SCHOK - die vele analisten verwachten - is niet veraf meer. Hij zal alleen komen op een andere manier dan velen denken, meer bepaald in de vorm van een TOTALE OORLOG. Bereid u voor op moord en doodslag op industriële schaal. Vooral Europa mag zich schrap zetten. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom u FYSIEK GOUD MOET aanhouden. In een oorlogsperiode TELT ALLEEN GOUD. De centrale banken hebben geprobeerd om de situatie te redden, echter zonder de minste vorm van succes.

De centrale banken sturen duidelijk op een oorlog aan. Een op schulden gebaseerde economie is corrupt en werkt van geen kanten. Zelfs na het drukken van miljarden dollars aan waardeloos geld blijft de wereldeconomie verder wegglijden in een depressie. De ECHTE WERKLOOSHEIDSGRAAD blijft stijgen. De centrale banken zullen alles doen wat in hun macht ligt om een grote oorlog te ontketenen: het creëren van een vluchtelingenprobleem, de oorlog in het Midden-Oosten verder aanwakkeren, landen zoals Rusland, Iran, Turkije, Israël...er bij betrekken. Oorlog is in dit geval het beste van twee kwaden: ofwel komt er oorlog, ofwel raakt de economie volledig vastgeroest. Het is mathematisch onmogelijk om welvaart te creëren met schulden en door geld te drukken. Zelfs wanneer de rente negatief is. 

#1 Probleem is VREDE, niet de opwarming van de aarde! De mensen die zich in Parijs hebben verzameld voor de grote klimaatconferentie zouden beschaamd over zichzelf moeten zjin. Het belangrijkste probleem waar ze zich om zouden moeten bekommeren is de zich alsmaar uitbreidende orlog in het Midden-Oosten. 

Ik verwacht dat de huidige oorlog in het Midden-Oosten en de Oekraïne TEN LAATSTE tegen 2018 naar de rest van Europa zal overwaaien. Jarenlang probeer ik al uit te leggen dat een economische recessie of depressie altijd met OORLOG gepaard gaat. Het zal deze keer niet anders zijn. We zijn aanbeland in de laatste fase van het onheil dat de centrale banken hebben aangericht.

De beurzen zullen het op prijs stellen dat de rente in de VS deze maand niet naar omhoog zal gaan. De US-Dollar zal echter minder in zijn nopjes zijn!

Belangrijke fundamentals en technicals: zie abonneesectie

Copyright 2015, Alle rechten gereserveerd. De inhoud van dit rapport mag niet gecopieerd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Goldonomic       

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."