31
mei
2019

MEI 2019

Met "wir schaffen dass" slaagden de Europese Politikers erin in geen tijd Europa te vernietigen.

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Vrijdag 31 mei 2019 - De centrale banken (en sommige andere banken) kopen geld alsof hun leven er vanaf hangt!  Hoe is uw relatie met goud?


Bijgewerkte secties: ,

sinking japan

 

De Japanse Yen wordt gekocht door beleggers op zoek naar een veilige vluchthaven. Soms kan iemand zijn eigen ogen niet geloven, zeker niet wanneer dit soort onzin wordt verkocht. Het feit dat goud uitgedrukt in yen meer dan verviervoudigd is sinds het begin van de eeuw, bewjist dat de Yen niet veel waard is. De waardedaling bij de yen bewijst dat het vertrouwen in de centrale banken, monetaire autoriteiten en overheden wereldwijd fors is gedaald. De trend voor goud in alle valuta's is stijgend. 

Verwachten we een crash?? Zoals de yen gaaat, gaat ook het goud. De yen gedraagt zich vaak als een vluchthaven in periodes van toegenomen volatiliteit zoals nu....

De Japanse economie vertraagt en de Japanse bevolking wordt oud. Daardoor zijn er minder Japanners om de ouderen te ondersteunen.  Negatieve rentevoeten en het feit dat de Bank of Japan 90% van de Japanse aandelen heeft gekocht (en blijft bijkopen) heeft geen oplossing gebracht. Integendeel zelfs, het zal de komende crash harder en dieper maken.

In een scenario van te veel schulden printen de centrale banken meer geld, manipuleren ze de rentevoeten en verhogen ze de belastingdruk.  Japan wil in eerste instantie de belasting op verkopen verhogen van 8% tot 10% in een poging de schulden af te betalen en de sociale problemen op te lossen (wat onmogelijk is – Jim's formula).

Belangrijke fundamentals:

 • Het aanbod van bedrijfsobligaties en aandelen heeft het hoogste niveau in jaren bereikt. Denk hierbij aan IPO's zoals Uber en Lyft, maar ook kapitaalverhogingen zoals Tesla. Zelfs de bedrijjfswereld voelt aan haar water dat het aanbod aan aandelen overdreven is...lees meer

Corporate debt 2019 05 18

 • Centrale banken (en sommige gewone banken) kopen goud alsof hun leven er van afhangt.  Wat doet u?....Bitcoins en obligaties zullen geen zoden aan de dijk brengen...lees meer

gold acc. Russia China 2019 05 23

Belangrijke technicals:

 •  Zoals de mijnbouwaandelen en de Yen gaan, zo beweegt ook het goud...lees meer
..lees meer  
   

       © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 30 mei 2019 - Goud heeft een geschiedenis van 6.000 jaar als een kerngezonde munt achter de rug.turtleBijgewerkte secties: ,

Wees steeds waakzaam en laat u niet in slaap wiegen in de hoop dat de FED en de andere centrale banken altijd bereid zullen zijn om redder in nood te spelen.  Ook zij hebben hun beperkingen. Ze zijn minder succesvol in gemanipuleerde markten die meer met alchemie dan met economie te maken hebben.

Alles in onze maatschappij draait om vertrouwen. De erosie van dat vertrouwen duikt op veel plaatsen op. Inderdaad, ook in het internationaal monetair systeem. Het wegkwijnen van het vertrouwen blijkt onder andere uit het feit dt de centrale banken op grote schaal goud kopen. Ook het feit dat ze hun goudreserves per se naar huis willen halen, wijst in die richting. 

Goud hoort thuis in een portefeuille als diversificatie voor de “Everything Bubble”. Dit werd getest in Q4/2018. De beurzen slikten verliezen met dubbele cijfers, maar de goudprijs steeg met 8,10% en de goudmijnaandelen met 13%. Meteen werd ook de normalisering van de monetaire politiek stopgezet.

De “monetaire U-bocht” die we voorspelden, was vorig jaar al begonnen. Recessierisico's zijn momenteel veel hoger dan de markt ze inschat. We verwachten negatieve rentevoeten, een nieuwe ronde van QE en zelfs nog extremere maatregelen.

Over trusts kunnen we kort zijn. Trust kijken naar de toekomst, vormen zichzelf in het heden en worden gevoed door het verleden. GOUD heeft een geschiedenis van 6.000 jaar als kerngezonde munt achter de rug.

De negatieve rentevoeten, die we in de nasleep van de crisis kregen, zijn een duidelijk argument om in goud te beleggen. De vraag die iedereen zich nu stelt is waarom het goud zo slap presteert. Dat heeft alles te maken met de kracht van de dollar. Over de afgelopen 12 maanden is de US Dollar gestegen van 89.42 (april 2018) tot 97.92 (mei 2019). De dollar is dus met 9.60% gestegen. De goudprijs zou met 18% tot 26% zijn gestegen sinds april 2018 wanneer de US Dollar niet in waarde was gestegen. De echte prijs van goud zou zo bijna $1600 bedragen (18% boven het april 2018 niveau) tot $1700 (26% boven het april 2018 wanneer) wanneer het effect van de sterke US Dollar wordt weggedacht.

Belangrijke fundamentals:

 • xxxx en xxxx zijn zwakker, xxx zijn hoger in prijs. Dit wijst om meer recessie en op meer inflatie (inflatiore recessie) ..lees meer

Belangrijke technicals:

gold as cheap as in 1970

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 29 mei 2019 - We stellen vast dat er links en rechts gevaarlijke signalen opduiken die in de richting van euforie wijzen.!


Bijgewerkte secties: Ruwe olie, Steenkool-Zon & Zeldzame elementen , Landbouwproducten, 
Koper, Platina & Non-Ferro's,

De tijd is voorbij om beleggingsfondsen in goud, ETF's die in goud beleggen of goudfutures aan te houden. Alleen the real thing telt nog: FYSIEK GOUD en ZILVER in een persoonlijke kluis buiten bereik van de politiek. Indien u niet bereid bent om goud en zilver op deze manier aan te houden, kan u evengoed in aandelen, vastgoed of cryptocurrencies belegd blijven.

We stellen vast dat er links en rechts op de markt gevaarlijke signalen opduiken die in de richting van euforie wijzen Financiële markten crashen nooit wanneer de zaken er slecht uitzien. Integendeel, het omgekeerde is waar. Alvorens de miserie begint, ziet de situatie er altijd goed uit. Daarom zien de economen altijd optimistisch alvorens de ellende begint.

Vandaag wordt het makkelijker om kapitaalcontroles in te voeren, terwijl hun impact bovendien veel groter is. Deze maatregelen hebben hun rampzalig karakter al bewezen in Griekenland waar tot voor 3 jaar maar 60 euro per dag aan de automaat kon afgehaald worden. Bedrijven kwamen onder grote druk te staan, ze konden zonder speciale toestemmingen hun buitenlandse leveranciers niet meer betalen. Oudere mensen stonden in lange rijen aan de geldautomaten aan te schuiven om hun pensioen af te halen. Veel Grieken hadden alle moeite van de wereld om in hun dagelijkse behoeften te voorzien.

Belangrijke fundamentals:

  • S&P verlaagde de kredietrating van xxxx met één streeptje tot A+. xxxx (HAL) kreeg een negatieve in plaats van een stabiele bias. Beide bedrijven hebben te lijden onder een daling van de daling van de activiteiten in Noord-Amerika. Beide aandelen gingen onlangs al door hun stop loss en moesten al verkocht zijn.  ..lees meer

Belangrijke technicals:

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 28 mei 2019 - De kwaliteit van het politiek debat dat de doorsnee burger bereikt is abominabel slecht!


Bijgewerkte secties: , 

votesDe spectaculaire score van de Vlaamsnationalisten van Vlaams Belang en N-VA zet het Belgisch politiek systeem op zijn kop. Dit zijn verkiezingsresultaten van 2 totaal verschillende landen. Beide regio's Vlaanderen en Wallonië samen besturen wordt meer dan ooit een onmogelijke opgave

In 2003 domineerden CVP, SP en PVV het politiek landschap, ze behaalden samen bijna 70% van de stemmen.  Vandaag is dat percentage gehalveerd tot een historisch dieptepunt van 36%. De klassieke partijen hebben de afgelopen jaren aan één hand door stemmen verloren. 

De verstoring van het Belgisch politiek systeem is nu compleet.  De Vlaamse en de Waalse partijen staan mijlen van elkaar.  Ecolo (Groen) haalt zoals verwacht een monsterscore in Brussele en Wallonië maar doet weinig of niets in Vlaanderen. Anderzijds hebben Vlaams Belang en NVA, die in Vlaanderen bijna de helft van de stemmen behalen, geen tegenhangers in Franssprekend België.

De kwaliteit van het politiek debat dat de doorsnee burger bereikt is abominabel slecht! De meeste argumenten zijn emotioneel en missen een rationele basis. De mensen stemmen nog altijd op basis van EMOTIE in plaats van op RATIONALITEIT. De politici beseffen dit maar al te goed.

Nederland is de Europese kampioen prijsstijgingen, zeker wat voedsel en energie betreft. En dat is alleen maar het gevolg van belastingverhogingen. De Nederlandse regering zorgt goed voor zichzelf, maar minder goed voor zijn burgers. Onder het  Rutte-Drie cabinet daalt de koopkracht vanwege stijgende voedings- en energieprijzen. Die stijgen sneller dan de lonen. De belastingdruk bereikte onder Rutte-Drie een recordhoogte, wat heeft geleid tot begrotingsoverschotten en een snel dalende overheidsschuld. Maar anderzijds krimpt de economie weer.

Wereldwijd worden inspanningen gedaan om het recht op reizen in te perken. Geloof het of geloof het niet, maar de VN is daarin betrokken partij. Een recent artikel op PapersPlease.org waarschuwt dat de Organization for Security and Co-operation in Europa (OSCE) de achtergrond van elke vliegtuigpassagier wil controleren en de luchtvaartmaatschappijen een “Authority to Carry” sturen alvorens iemand is toegelaten aan boord van een vliegtuig.

API

 • Een  iAPI systeem laat een onmiddellijke two-way communicatie toe. De maatschappijen geven de API boodschap door tijdens de check-in, terwijl beslist kan worden of een bepaalde persoon al dan niet is toegelaten wordt aan boord van het vliegtuig.
 • Het werk van de OSCE dekt de ganse wereld, inclusief Noord-Amerika, Europa en Azië – en meer dan een miljard mensen.

Belangrijke fundamentals:

 • De verschrikkelijke waarheid over negatieve rentevoeten. De rente onder nul duwen is een wanhoopsdaad en iets dat een diepgaande invloed kan hebben op het gedrag van de man in de straat. Het feit dat de rentevoeten het gedrag van de mensen niet heeft veranderd, doet de haren recht staan van de schrik.
 • De USA zit nu in dezelfde comfortabele positie als het Verenigd Koninkrijk ..lees meer

Belangrijke technicals:

 • De goudprijs in Australie benadert all-time highs. De secular uptrend bij het goud is erg duidelijk. Wie gelooft in de Australische dollar verliest al meer dan 50 jaar geld.
 • Goud in Canadese dollar benadert eveneens recordniveaus.  Technisch is er ..lees meer

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 27 mei 2019 - De goud- en zilversector, de mijnbouwaandelen...absoluut KOOPWAARDIG?


Bijgewerkte secties: Royalties, Majors, Mijnbouwaandelen versus goud & SP500 , Juniors,
Recessiebestendige aandelen, Recessiebestendige aandelen(Hold), Bio & farma, Olieaandelen,
Uraniumaandelen, Banken,

 memorial day offer

      © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 24 mei 2019 - Maak verdomme dat je zo snel mogelijk weg komt uit de EU...NU!


Bijgewerkte secties: ,

Het heeft geen zin om te wachten op de uitslag van de verkiezingen om te weten wat er na juni 2019 zal gebeuren. Van een revolutie zal geen sprake zijn: De rechterzijde zal niet meer dan 20% of maxium 30% van de zetels binnenhalen (ongeveer 170) en de trans-Europese partijen zullen al evenmin veel potten breken. Dus zullen er weer coalities van nationale centrumpartijen gevormd worden en dat betekent MEER LINKS, MEER BELASTING, MEER REGELGEVING en MEER MIGRANTEN.

Iedereen met hersenen in de kop ziet het dat het NU tijd is om uit de EU te vertrekken. In amper 2 generaties werden landen als Zimbabwe, Zuid-Afrika, Argentinië, Venezuela compleet vernield...Weinig realiseren zich dat in Europa - en dan vooral in de EU - de 2de generatie nu het werk aan het afmaken is. 

Nota: Venezolanen die vorig jaar hun land verlieten en die om één of andere (dwaze) reden teruggingen, werden gearresteerd, gevangen gezet en zelfs gedood. Een Venezolaan weet wat hij kan verliezen als hij zijn land verlaat (al zijn bezit). Venezolanen die in de voorbije jaren vanwege kinderen, familie, ouders, vrienden beslisten om niet te vertrekken, worden nu door hun naiviteit en door de eigen leiders zwaar afgestraft.

 

o

Nota: Frans Timmermans  (PvdA-links) & Euro-lovers hebben de verkiezingen in Nederland gewonnen en bevestigen de trend...zoals voorspeld in de video hierboven.

Belangrijke fundamentals:

 • Geen schijn van kans dat Duitsland en de ECB DEUTSCHE BANK zullen laten failliet gaan. De bank zal door geldcreatie gered worden. Bail-In, Bail-Out,...alles wat legaal of zelfs illegaal is zal worden gebruikt. Overheden en centrale banken zijn daar al volledig op voorbereid. En dat het een pijnlijke zaak zal worden, staat buiten kijf...lees meer

Belangrijke technicals:

 •  Zie charts hieronder (klik om te vergroten)..lees meer
Corporate debt 2019 05 18 revolution now 2019 05 21
 Bedenk wat er za gebeuren wanneer de rentevoeten stijgen... Financiële problemen eindigen altijd in revoluties, burgeroorlog, oorlog.
..lees meer ..lees meer
 Een correctie/crash tussen vandaag en het einde van het einde van het jaar? ...dit is waar de omgekeerde rentecurve naar verwijst .

 

  © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 23 mei 2019 - Rusland heeft nu slechts een goudprijs van $2,000 nodig om de roebel te ondersteunen!


Bijgewerkte secties: Wereldbeursindices , Wereldbeursindices in echt geld (goud) , 
Beursindices op lange termijn ,

putin 2000 gold Goud is een munt zonder het risico van een tegenpartij, het wordt overal ter wereld geaccepteerd.  Het feit dat de centrale banken wereldwijd sind 2010 per saldo goud kochten, bewijst dat zelfs de centrale banken dit weten.

Banken en centrale banken kopen goud omdat ze zo de risico's indekken die aan hun eigen munt verbonden zijn. Ze proberen de nationale munt te beschermen tegen inflatie en politieke onzekeheid. 

Goud is op de forexmarkten de munt van de laatste hoop en 99.5% van de mensen HEBBEN GEEN GOUD! Goud en zilver zijn excellente instrumenten voor het bewaren van koopkracht in periodes van crisis. Ze kunnen gebruikt worden om ECHTE KOOPJES te doen wanneer de massa panikeert. 

 

Belangrijke fundamentals:

Belangrijke technicals:

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 21 mei 2019 -   Hier komt QE op steroiden (zie video)!


Bijgewerkte secties: , , , 

Madrid SpainMisdaden door migranten in Spanje zijn fors toegenomen. "We kunnen ingrijpen, maar worden door de politieke lafaards in de steek gelaten." Municipal Police of Bilbao.

 • In Madrid ontdekte een ouder echtpaar dat terugkwam van vakanatie dat hun appartement bezet was door Afrikanen. Toen een cameraploeg van de Madrileense televisiezender Telecinco de zaak wou onderzoeken, vernielden de migranten de camera. De legendarisch trage Spaanse justitie onderzoekt nu wie de de wettelijke eigenaars zijn van het appartement.
 • De gemeenteraad van Madrid, met burgemeester Manuela Carmena, beval de politie in een vlaag van politieke correctheid uit de buurt van Lavapiés te blijven. Het resultaat is dat illegale immigranten, in plaats van gedeporteerd worden, zich nu verzekerd weten dat hun gewelddadige acties toelaten om een ganse buurt te controleren in een grote Europese hoofdstad.
 • Eigenaars van vastgoed in Spanje realiseren zich niet dat de erfenisrechten op vastgoed tot 30% bedragen, zelfs wanneer een weduwe moet erven van haar overleden echtgenoot. Op 2 of 3 generaties wordt de aankoopprijs van een huis of appartement betaald aan de Spaanse staat.

Frankrijk heeft nu gele hesjes en zwarte hesjes. Honderden illegale immigranten bezetten de luchthaven van Parijs. Ongeveer 500 van hen bezetten zondag delen van Paris-Charles de Gaulle. De immigranten willen dat de Franse luchthavens niet langerr meewerken aan deportaties. Er werd gevraagd voor een ontmoeting met eerste minister Édouard Philippe om de immigratiepolitiek te bespreken.

 • Frankrijk is niet van de Fransen, iedereen heeft het recht om hier te zijn!” zo riep iemand door een luidspreker. Het protest was georganiseerd door de steungroep voor migranten “La Chapelle Debout,” wiens leden zichzelf zwarte vestjes noemen. Veel Fransen zijn al uitgeweken naar andere landen (Zwitserland, Rusland,...) terwijl veel anderen van plan zijn om uit te wijken naar Panama.

Hier komt QE op steroiden. Mike Maloney legt de nieuwe plannen van de FED uit om de markten te manipuleren en te verstoren, maar ook wat dat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Belangrijke fundamentals:

Belangrijke technicals:

 • Goud kan stijgen ten opzichte van de belangrijkste grote valuta's.
 • Bearish technicals voor de ...lees meer

...lees meer

  © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 21 mei 2019 -   Amerikaanse aandelen blijven verzwakken!


Bijgewerkte secties: Kr-Goud & Kr/$/€, Yuan-Goud & Yuan/$/€, Rupee-Goud & Rupee/$/€, 

De wereldbeurzen blijven verzwakken, zowel de handelsoorlogen als andere factoren spelen daarbij een rol. Zelfs voor de laatste escalatie waren de internationale handelsvolumes teruggevallen tot niveaus die voor het laatste tijdens de grote recessie opgetekend werden. We twijfelen er geen moment aan dat dit de markten vroeg of laat in een forse correctie zal duwen.

world trade 2000 2019

SOCIALISME (rood, groen) krijgt zelfs de sterksten plat. Venezuela is het beste voorbeeld van hoe snel een land in de problemen kan raken. Zelfs wanneer het land in kwestie op een fortuin aan olie en mineralen zit.  Het drama en tevens grote gevaar is dat landen de neiging hebben te vervallen in socialisme en communisme wanneer de levensomstandigheden achteruit boeren....NIETS onder de zon is gratis. Wie dat wel durft te beweren, is een kwakzalver die de wereld bij de neus neemt. 

...lees meer

Belangrijke fundamentals & belangrijke technicals:

 • Interessante video: en INDERDAAD de belegger moet kopen tijdens crisisperiodes. Dit geldt voor aandelen, maar ook voor goud en zilver. Deze mogen als BIJNA CASH beschouwd worden of als snel beschikbare koopkracht....lees meer

...lees meer

De volgende GROTE MARKTCORRECTIE kan gebruikt worden om AANDELEN te KOPEN: op dat moment mag u een deel van uw goud en zilver verkopen en de cash investeren in aandelen.!

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 20 mei 2019 -  Het vrij verkeer van kapitaal zal weldra onmogelijk zijn!


Bijgewerkte secties: Vermogensallocatie, Aussie-Goud & Aussie/$/€, Swiss-Goud & Swiss/$/€, 
Can$-Goud & Can$/$/€, ¥-Goud & ¥/$/€ , £-Goud & £/$/€, Zar-Goud & Zar/$/€ ,

Screen Shot 2019 05 19 at 7.00.10 AMHet vrij verkeer van kapitaal zal vrijwel onmogelijk zjin. Alles van waarde zal opgesloten worden op bankrekeningen binnen de landsgrenzen van een bepaald land. Transfers zullen alleen mogelijk zijn mits toestand van het land zelf of een supranationale instelling als de ECB. Deposito's en bankrekeningen komen binnen politieke controle of buiten bereik van de klant. Hotel California staat ons te wachten: geld binnen brengen blijft mogelijk, geld buiten brengen onmogelijk.

Het grootste misverstand ter wereld is dat banken een veilige plaats zijn om geld te bewaren. Zo ze u al niet open en bloot bedonderen, riskeren ze uw geld met vreselijke beleggingen zonder dat u iets in de plaats krijgt. Zodra de periode van negatieve rente definitief aanbreekt, zal u steeds meer geld verliezen. En dat op een wettelijke manier.

De organisaties die de banken zouden kunnen redden - de FDIC, de Federal Reserve, de nationale banken, centrale banken en de Amerikaanse regering - zijn allen vrijwel bankroet.

Goud en zilver zullen u altijd in staat stellen om voedsel te kopen. U zal hun koopkracht nog nodig hebben, zeker op een moment dat alle andere activaklassen zich op historische pieken bevinden; De beste en veiligste manier is om gouden en zilveren munten achter de hand te houden. Ze kunnen altijd gebruikt worden voor ruilhandel of verkocht worden om voedsel te kopen.

Nota: 

 • Enkele decennia geleden was geen vrij verkeer van kapitaal mogelijk in Europa (bijvoorbeeld België). Het was noodzakelijk om toestemming te vragen aan de overheid voor een internationale transfer. Bovendien moest een premie voor de vreemde munt betaald worden. Zuid-Afrikanen mogen maar een bepaald bedrag overmaken nadat ze het OK van de belastingdiensten hebben gekregen.
 • Een andere effectieve manier om kapitaalbewegingen te controleren is om een valutakoers te hebben voor commerciële transacties (import van goederen) en een andere voor kapitaaltransacties. Het verschil tussen beiden vloeit naar de staatskas.
 • In Italië is de export van goud en juwelen gereglementeerd.
 • In Canada mogen alleen professionals goud exporteren.
 • Kapitaalcontroles werden in Griekenland in juni 2015 ingevoerd toen de Griekse regering uit een lange bailout periode kwam zonder tot een overeenkomst te zijn gekomen over een verlenging met de obligatiehouders en de Europese Centrale Bank. De ECB besloot daarop om het niveau van de Emergency Liquidity Assistance voor de Griekse banken niet langer te verlengen....lees meer

Belangrijke fundamentals:

 • Autokredieten die niet terugbetaald worden zijn opnieuw in de buurt van het piekniveau opgetekend tijdens de grote recessie.
 • Studentenkredieten die niet terugbetaald worden bevinden zich op een gevaarlijk hoog niveau. In de VS kunnen die nooit kwijtgescholden worden. In het eerste kwartaal kon 9,50% van de uitstaande kredieten niet terugbetaald worden. Het laatste bekend bedrag aan uitstaande leningen bedroeg 1.490 miljard dollar, dit volgens de laatste cijfers bekendgemaakt door de Federal Reserve Bank of New York. Studentkredieten na woonkredieten het grootst in omvang....lees meer  

Belangrijke technicals:

 • Zitten we in het oog van de storm? We hebben markten die in slaap lijken te zijn gevallen zoals die voor goud, zilver US-Dollar en andere valuta's. Dit geldt ook voor beurzen.   

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 17 mei 2019 - De centrale banken kopen veel meer goud.


Bijgewerkte secties: ,

De US-Dollar zit tot over de oren in de problemen...

De centrale banken kopen veel meer goud. 95% van de bevolking bezit GEEN GOUD of GEEN ZILVER en slechts 2.5% van de mensen bewaren goud & zilver BUITEN het bancair systeem.

HET HUIDIGE MONETAIR SYSTEEM NADERT ZIJN EINDE;

Tegen de achtergrond van de massale interventie en de monetaire manipulatie als experimenten door de centrale banken in het laatste decennium zijn de risico's voor de beleggers sterk opgelopen, ook rekening gehouden met het recordbedrag aan schulden dat zich heeft opgehoopt.

De meeste beleggers realiseren zich niet dat goud één van de meest liquide valuta's op de wereld is. De verhandelde volumes komen in de buurt van die van goud of Amerikaanse staatsobligaties.  

Hoewel filosofisch op dezelfde golflengte, klopt goud Bitcoin met lengtes voorsprong. .De tijd voor het gele metaal lijkt aangebroken, terwijl op het dek van de centrale banken zich Titanic-achtige taferelen afspelen. 

Belangrijke fundamentals:

 • Alleen pientere beleggers herkennen de huidige waarderingen op de beurs. Die waarderingen wijzen onmiskenbaar voor een crash, zowel wat de belangrijkste beursindics als wat de dollar betreft. Ik verwacht een MARKTCRASH tussen nu en het einde van dit jaar. In geval van een crash zal de FED geen andere keuze hebben dat de RENTE TE VERLAGEN en GELD TE DRUKKEN. Daardoor zal uiteindelijk ook de dollar crashen.
 • De kansen dat de koersen van de goudmijnaandelen...lees meer

Belangrijke technicals:

   © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 16 mei: Het is vijf voor twaalf: Het verhaal over Assepoester is bijna uit!


Bijgewerkte secties: ,

cinderellaHet verhaal van Assepoester is bijna uit... Er zijn genoeg signalen die in die richting wijzen, sprookjes blijven nu eenmaal niet duren, ook niet op de financiële markten. The Cinderella Story will End soon. Alle verhalen van de afgelopen jaren waren sterk gecorreleerd met de lage rente. Een situatie die zich maar 1x in een mensenleven voordoet. Globaal bevinden de schuldenniveaus zich op recordniveaus en worden niet langer begeleid door een productieve economie en door normale renteniveaus. Veel pensioenen en gelijkaardige programma's worden met een gebroken ruggengraat. De overheidsschulden zijn niet langer controleerbaar. 

Onder druk van de lagere (en midden) klassen van de bevolking wordt de druk op de overheid om de rente te verhogen stilaan onhoudbaar. Dat betekent dat populistische maatregelen zoals verhoging van de belastingen in de lucht hangen - Denk aan Operatie Gutt of aan de Bail-Ins). Deze politiek zal mede gefinancierd worden door massieve overheidstekorten en door het massaal drukken van geld. Wanneer de inflatie nu laag is vanwege de misleidende CPI cijfers twijfelen we er nie aan dat zelfs een gemanipuleerde inflatie door het dak zal vliegen.

Wat zal er gebeuren eens de beleggers beseffen dat staatsobligaties, spaarrekeningen en bankdeposito's alleen verliezen met zich meebrengen? En wanneer ze zien dat de vastgoedprijzen instorten omdat er geen geld meer is om aan de huidige torenhoge prijzen te kopen. En dat de beurskoersen fors overgewaardeerd zijn. En dat ze het financieel systeem niet langer meer kunnen vertrouwen. Om dat moment zullen ze doen wat iedereen probeert te doen: goud en zilver kopen. 

 

Nota: vergeet aub Bitcoin...God kan misschien water in wijn veranderen, maar geen cryptocurrencies in ECHT GELD.

De situatie in de EU en Europe is zelfs erger dan die in de USA!

 Belangrijke fundamentals:

Belangrijke technicals:

 •  xxxx is een indicator voor den mijnbouwgroepen......lees meer
...lees meer  

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 15 mei 2019 - Bent u nog steeds een gokker in plaats van een belegger?!


Bijgewerkte secties: ,

45 year of excellenceDEZE HISTORISCHE GEBEURTENISSEN HEEFT Goldonomic VOORSPELD:

 • 1982: dood van de Petro Dollar.
 • 2003 : nieuwe seculaire uptrend bij het goud.
 • 2004: stijging olieprijs met $60 target.
 • 2004: bearish op de US-dollar – bearish op de Zuid-Afrikaanse rand.
 • 2004: bearish op de U.S. , UK & Spaanse vastgoedmarkt.
 • 2007: voorspelling van de bankencrisis (omvallen van Lehman Bros).
 • 2005 & 2006: instorting Amerikaanse markt voor woonkredieten.
 • 2009: koopsignaal voor beurzen.
 • 2009: islamisering van Europa.
 • 2009: wantrouwen tegen de groene scheuten in de westerse economie (U.S. & E.U.) (herinnert u zich nog die Green Shoots!?)
 • 2015: banken zijn nieuwe belastinginners geworden.
 • 2016: herkenning van tussentijdse bodem voor $-Goud en zilver.
 • 2017: nieuwe uptrend voor olie en olieaandelen.

Goldonomic geloofde NOOIT in "Global Warming" zoals we ook niet geloven in hernieuwbare energie. URANIUM is de enige betaalbare economische oplossing. Zodra de markten niet langer geld uit de lucht kunnen plukken en Fractional reserve banking ophoudt te bestaan, krijgen we hyperinflatie en deflatie en zullen de rentevoeten normaliseren.  Dan houdt deze nonsense op te bestaan....

DIT HEBBEN WE NOG VOORSPELD:

 • Nov-2018: einde van de Bull market voor de Dow Jones, NASDAQ, SP500 uitgedrukt in REELE TERMEN - In nominale termen zullen we hoger gaan (30,000 en hoger vpor de Dow).
 • 2018-19: begin van de instorting van de Canadese vastgoedmarkt.
 • 2018-19: begin van de instorting van de Belgische vastgoedmarkt
 • 2018-19: tweede neernwaartse beweging in de US-Dollar is begonnen...in REELE TERMEN en misschien ook in nominale termen.
 • 2018-19: tussentijdse bodem voor de Zwitserse frank en de Euro versus  de US-Dollar.
 • ...

Goldonomic voorspelt nooit de KORTE TERMIJN . Laat dat maar over aan de casino's. Echte beleggers gaan rationeel te werk en sluiten de onlogische acties van de massa uit.

Belangrijke fundamentals: 

 • Dit is de waarheid over de China-USA Trade war.

Belangrijke technicals:

 •  Deze beelden zijn nu de moeite waard om te tonen......lees meer
   
   
   
Nu kopen Nu kopen
   

 © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 14 mei: 2019 - Wat gebeurt er wanneer goud door $1,298 breekt? .


Bijgewerkte secties: $-Goud (short candle) ,

Screen Shot 2019 05 13 at 10.48.24 AMOlieprijs opende hoger na aanval op twee Saoedische olietankers. De aanval vond plaats bij Verenigde Arabische Emiraten en er was sprake van 'saboteurs'. Reuters maakte meldnig van de aanval op in totaal 4 vaartuigen buiten de haven van Fujairah.

Volgens AP zou er aanzienlijke schade zijn aan de twee tankers. Niemand kan zeggen wie er achter deze aanvallen zit. De VAE gaven geen commentaar behalve dat er geen gewonden waren en dat de haven van Fujairah gewoon open is.

De Saoedische Energieminister Khalid- al-Falih dat beide tankers op weg waren naar Ras Lanuf om ruwe olie voor de VS te laden.

Bij goud en zilver is sprake van angsthandel zodra de marktvoorwaarden aianzienlijk verslechteren.

Belangrijke fundamentals:

 • Inflatie en hyperinflatie zullen pensioenen en spaargeld waardeloos maken, met verregaande gevolgen voor de uitstaande verplichtingen.
 • Obligaties zijn tout court ...lees meer

Belangrijke technicals:

  © - All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic


Maandag 13 mei 2019 - Een ander soort looninflatie zal het einde van de huidige cyclus inluiden.


Bijgewerkte secties: ,

China inflation 2019 05 11
Een ander soort looninflatie zal het einde van de huidige cyclus inluiden.
Op het einde van een lange expansieperiode (dit is de langste ooit) wordt het allemaal een stuk moeilijk.
De output in de bedrijven stabiliseert en de prijzen worden opgetrokken. Goede werknemers zijn moeilijk te vinden en die probeert men aantrekken met hogere lonen en andere voordelen.

De Chinese inflatie zit op hoogste niveau in 6 maanden. De Chinese consumentenprijzeninflatie steeg in april tot 2,50% op jaarbasis tegenover 2,30% de maand voordien. De voedselprijzen stegen aan het snelste tempo in 3 jaar. Het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest heeft de prijzen voor varkensvlees verder doen stijgen. Van 1986 tot 2019 bedroeg de inflatie in China 5,16%, met een piek op 28,40% in februari 1989 en een recordbodem op -2.20% in april 1999.

De handelsoorlog met China zal als een boomerang terugkeren naar de VS en dat in volle hevigheid.

Nederland is de Europese kampioen van de prijsstijgingen, vooral wat betref voeding en energie. Dat is alleen het gevolg van belastingverhogingen. De Nederlandse regering zorgt goed voor zichzelf, maar minder goed voor haar burgers. only due to tax increases. Onder het Rutten Drie cabinet is de koopkracht gedaald omdat de prijzen sneller stegen dan de lonen. De belastingdruk bereikt onder Rutten Drie een recordhoogte, met als gevolg begrotingsoverschotten en een snel dalende overheidsschuld.Maar anderzijds krimpt de economie opnieuw, zodat de Nederlanders niet hebben kunnen profiteren van de groei.

Inflatie zal de pensioenen vernietigen evenals het spaargeld. De impact van de openstaande verplichtingen wordt zo steeds erger. 

Belangrijke fundamentals:

Het is tijd om xxxx te verlaten, de situatie wordt er waarschijnlijk erger dan in andere Centraal- en Noord-Afrikaanse landen. Deze K....S hebben hun lesje nog altijd niet geleerd. Het ANC weet hoe ze de economie van een land kapot kan krijgen. Ze hebben niets te leren van Maduro. De Beers ...lees meer

 SA mining jobs may 2019

Belangrijke technicals:

 © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 10 mei 2019 - De patronen op de financiële markten geven een "deja vu" effect van de periode voorafgaande aan de Weimar republiek.


Bijgewerkte secties: ,

Centrale banken en gewone banken kopen fysiek goud met de ton...maar de particulieren trekken zich daar niets van aan, zij blijven aandelen en obligaties kopen.

Belangrijke fundamentals:

 • xxxx verkoopt zijn laatste Zuid-Afrikaanse mijn, waarbij het afscheid neemt van xxxx en de bedrijven die de grootste Afrikaanse economie tot stand hielp komen. xxxx werd in 1917 opgericht door Ernest Oppenheimer. Het was jarenlang de grootste goudmjin in de wereld die Zuid-Afrika op weg hielp om de grootste economie van het zwarte continent te worden. 
 • xxxx liet weten dat de onderhandelingen voor de verkoop van Mponeng, de diepste mijn in de wereld en de laatste ondergrondse operatie in Zuid-Afrika, begonnen zijn. De verkoop betekent het definitieve vertrek van xxxx uit Zuid-Afrika nadat het zijn ander mijnen verkocht om de verliezen te stoppen...Dit is het einde van de Zuid-Afrikaanse goudmijnen.

SA mining jobs may 2019

Important Technicals:

 • De Dollar Index in een berenmarkt met de Dow Jones in een stierenmarkt is een duplicaat van de ramp van de Weimar Republiek.  Wanneer goud en zilver hun stierenmarkt hervatten en de dollar zijn berenmarkt is het zaak om belegd te blijven in goud en zilver, ook al blijven de beurzen in een stierenmarkt.

 © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 9 mei 2019 - Hyperinflatie krijg je als er geen vertrouwen meer is in de overheid.


Bijgewerkte secties: Bedrijfsobligaties, €-Goud & €/$ , 

Hyperinflatie komt er zodra de massa de overheid niet meer vertrouwt. In een poging om dat vertrouwen te behouden, zal de overheid geld blijven bijdrukken. Het zal gaan om enorme hoeveelheden FIAT GELD...hoe meer de schulden zich opstapelen, des te meer geld er gedrukt zal moeten worden. Dit is zeer negatief voor de economie en voor de maatschappij want vanaf hu resulteert het drukken van meer geld een negatieve in plaats van een positieve invloed op de economie. 

Enig idee hoeveel uw huis nog waard is,  mocht het onmogelijk zijn om een woonkrediet te krijgen? Zodra we Hyperinflatie hebben, zullen de obligatiekoersen crashen en de rentevoeten stijgen. Het zal onmogelijk worden om nog een woonkrediet te krijgen, waardoor de vastgoedprjizen in elkaar zullen storten.  

 Hyperinflation scenario

99% van wie dit leest, denkt dat Hyperinflatie iets van andere tijden en andere oorden is....zoals ze niet geloven in de mosliminvasie in Europa. Ik heb in 1994-95 met eigen ogen in Zuid-Afrika gezien, hoe het land na de verkiezing van Nelson Mandela (een krimineel) in een mum van tijd zwart kleurde . Het begon op dezelfde manier als de CALAIS JUNGLE en de BRUSSELS HELLHOLE; Wie denkt dat dit verhaal goed zal aflopen, mag zich klaarmaken op een enorme schok.  Dat kulturen die zo van elkaar verschillen onmogelijk in vrede naast elkaar kunnen leven, wist P.W. Botha al.  Maar destijds werdt het gezond verstand, ervaring en logica van die leiders door de RODE media gewoon de grond in geboord. Dat er in Zuid-Afrika net trouwens zoals in Zimbabwe (ooit de graanschuur van Afrika) nu MEER armoede is voor Blank en Zwart dan in 1994, wordt door iedereen verzwegen.

 

Belangrijke fundamentals:

Belangrijke technicals:

 • Bedrijfsobligaties en Junk Bonds: DIT IS ZELFMOORD!
 • Elke keer als de spread tussen de call buying en de call selling bij de kleine handelaars zo groot was nu...kregen we een SERIEUZE marktcorrectie. Deze keer zal het niet anders zijn. We weten alleen niet wanneer het zal gebeuren en wat de katalysator zal worden....lees meer

Small trader 2019 05 08

 © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 8 mei 2019 - Wie zich gelukkig voelt omdat de goudprijs op het einde van het jaar op $1,980 zal staan, heeft er niets van begrepen .


Bijgewerkte secties: Zilver , 

Rich Dad, poor Dad is eveneens een BOEK!

Belangrijke fundamentals:

 • Overheidsinvesteringen leiden tot een tragere en NEGATIEVE economische groei...het maken van meer SCHULDEN heeft namelijk een NEGATIEVE impact. ...lees meer

Belangrijke technicals: 

 •  Zowel de mijnbouwaandelen als zilver zelf zijn zwaar "ondergewaardeerd" ...lees meer
...lees meer  
 
   

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 7 mei - Goud wacht rustig zijn kans af terwijl de massa op aandelen jaagt – ik verwacht dat we met het goud op $1980 zullen staan voor einde van 2019  .


Bijgewerkte sectie: Grondstoffencharts op lange termijn, Commodities uitgedrukt in goud, 
Inflatie Index, Obligaties USA, Obligaties in de EU , US-Dollar, $-Goud,

nito may 2019Panama verkiezingen: de zittende partij werd weggestemd, zoals telkens al is gebeurd sinds het land opnieuw democratie kent. Na 2 decennia militair bestuur en een gewelddadige Amerikaanse militaire invasie in 1989, hebben de 3 belangrijkste partijen de president geleverd. Panama is een erg jonge Democratie!

Democratic Revolutionary Party (PRD) kandidaat Laurentino "Nito" Cortizo is de nieuwe president voor de komende 5 jaar. Maandenlang lag de centrumkandidaat met dubbele cijfers aan de leiding in de polls. Hij kan niet herverkozen worden.

Cortizo ging zijn centrumrechtse rivaal Rómulo Roux met maar 2% vooraf. Roux maakt echter gewag van onregelmatigheden. Met 95% van de stemmen gekend had Coritizo als winnaar 33% en Romulo Roux 33%.

Het is de 6de keer dat er een president wordt verkozen in Panama sinds de Amerikanen Manuel Noriega in 1989 op de vlucht joegen. Noriega was een ex-CIA agent.

Belangrijke fundamentals:

 • Dit bewijst hoe GEVAARLIJK de beurzen zijn geworden. ROULETTE spelen is momenteel veiliger. De Fed verhoogt de rente en de koersen dalen, de FED stopt met verhogen en de koesen stijgen, de Fed kan de rente verlagen en de koersen blijven stijgen en de Fed slikt de belofte van een renteverlaging in en de koersen dalen.
 • Van een normalisering van de rente kan nooit sprake zijn en de rente gaat omlaag zodra de beurskoersen omlaag duiken. ...lees meer

Belangrijke technicals:

 •  We hebben een BULLISHE divergentie bij de Duitse rentevoeten!
 • De Dow heeft een piek bereikt met weinig kansen op een verdere stijging De trend voor 2019 is duidelijk omlaag gericht. Mogelijk zullen zelfs een potentiële QE4 en verdere rentedalingen de koersen niet doen stijgen.
 • xxxx vertelt ons : VERKOOP in mei en blijf weg....lees meer
...lees meer  

 © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 6 mei 2019 - Wie zijn fysiek goud en zilver verkoopt, heeft ze niet alle 5 meer op een rij!  


Bijgewerkte secties: ,

Dit is de levenscyclus van staten en rijken:

life cycle of states and empires

Belangrijke fundamentals:

 • De huizenprijzen in Australie en Canada zijn in de grote steden gedaald, zoals ook in Londen het geval is. De vastgoedmarkt in Dublin en andere markten zijn kwetsbaar wegens de opgelopen prijzen.
 • Vastgoedzeepbellen in Londen, Hong Kong, Munchen, Toronto, Vancouver, Amsterdam, Stockholm, Parijs, Brussel, San Francisco, Frankfurt, Melbourne, Perth en Sydney zien er zeer kwetsbaar uit.
 • Ook in in Panama dalen de prijzen (inclusief de huurprijzen).
 • Wie in de USA & Panama de hypotheek niet kan betalen, mag de sleutels terugsturen naar de bank. In Europa leggen de banken meteen beslagt op activa, spaargeld en loon, banken in de USA en Panama doen dat NOOIT. U bent uw huis kwijt en dat is alles....lees meer
Belgium Knokke bella strano
 Dit koop je in ROOD Belgie met € 375,000 - $ 420,000
Dit paleis koop je in Florida, USA met € 375,000 - $420,000
pacora city of gent
 Dit koop je in Panama voor  € 42,000 - $ 46,000  - Noteer dat het huis mooier, moderner en groter is dan wat je in Belgie koopt voor $420,000
Communisten (vermond als GROENEN) hebben Gent (Belgie) ingenomen....de stad is dood en de commercanten proberen hun winkels aan de straatstenen te verkopen..

Belangrjike technicals:

 • De S&P 500 maakt NIEUWE ALL-TIME HIGHS, maar de BULLS passen toch beter op. Het RISICO op een CORRECTIE neemt toe.
 • Zoals verwacht veerde de goudprijs op......lees meer

 

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 3 mei 2019 - Wie zijn fysiek goud en zilver verkoopt, heeft ze niet alle 5 meer op een rij!


Bijgewerkte secties: Zilver ,

de pest‘Middeleeuwse ziekte veroorzaakt door het vuil in de straten’: Tyfus verspreidt zich tot en met de LA City Hal - Recordaantallen daklozen in NYC...Middeleeuwse ziekten verspreiden zich niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa. Ze zijn meegekomen met de migranten uit Afrika en het Midden-Oosten, maar de stijgende ARMOEDE in zowel de VS als in Europa speelt eveneens een rol in het verhaal.

De grote massa  van de burgers (90%) beseft simpelweg niet wat er vandaag gebeurt. Het doet me denken aan Zuid-Afrika in de periode 1900-1995. De meeste blanken geloofden toen dat het een zwarte president (Nelson Mandela) een goede zaak zou zijn voor het land. Iedereen met gezond verstand wist dat het fout zou aflopen en dat de blanken in een land geleid door zwarten in RESERVATEN zouden eindigen of GEDOOD worden. Dat is inderdaad gebeurd, maar vandaag zitten ALLE ZUID-AFRIKANEN in de puree. Het zwarte regime heeft, zoals in alle andere Afrikaanse landen, alles om zeep geholpen.

De Mainstream Media negeren dit gegeven compleet, zoals ze ook negeren wat gebeurt in "Venezuela" met de Rode Maduro.  Zimbabwe en Argentina zijn eveneens TABOE...zoals elk ander land dat door het socialisme wordt vernield.

Dag na dag peperen de mainstream media, de politici, de centrale bankers en de (betaalde) nieuwslezers ons in dat we in een boomende economie leven. Hoe dan ook zijn er overal  recessie/depressie signalen.  De rentecurve is invers en voorspellingen over een recessie worden nu gedaan door dezelfde goeroes die enkele weken geleden nog zo bullish waren.

Centrale banken laten hun basisrente ongewijzigd LAAG en/of op negatieve niveaus.  De centrale banken worden geconfronteerd met lagere gezinsconsumptie en met tragere investeringen. De Social Security Administration (SSA) verklaarde vandaag dat MINIMUM 2.8 werkenden noodzakelijk zijn om het pensioensysteem recht te houden. En die zijn er vandaag niet. In Europa is de situatie nog erger en de migranten zullen het probleem NIET oplossen. Integendeel, ze maken het onevenwicht nog groter en versnellen de komst van een pensioencrisis. 

Waarom bezit 99.9% van de beleggers geen goud? Veel mensen worden misleid door hun adviseurs en door de media. Die verklaren namelijk dat goud nutteloos is. De meeste mensen kennen goud niet, verstaan de rol van de edelmetalen niet en begrijpen niet dat goud geld is.

Belangrijke fundamentals:

 • Onthoud dat de goudbanken, de COMEX, dee LMBE, de banken FYSIEK GOUD kopen en tevens...lees meer

Belangrijke technicals:

...lees meer  

  © Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic

 Donderdag 2 mei 2019 - Correcties in de goud- en zilvermarkt zullen beperkt zijn !


Bijgewerkte secties: , 

De slag om Engeland is ook de slag om Europa.  Pat Condell legt op een duidelijke manier uit waarom alle Europeanen het EU-dictatorschap een halt moeten toeroepen. De mensen zijn vergeten dat de politici de bevolking moeten DIENEN...en omgekeerd zoals nu het geval is.

 panama canal

Zicht op het Panamakanaal. Elke dag varen schepenv van de Pacific naar de Atlantische Oceaan en omgekeerd aan een gemiddelde kostprijs van $400,000 per schip. Gemiddeld 48 schepen per dag geeft een dagelijks inkomen van $19,200,000.  Veel geld voor een land met maar 3,80 miljoen inwoners.

Panama is opgericht in 1996 en dus een jonge democratie. Het verkrijgen van een PERMANENTE RESIDENTIE is makkelijk, het vergt maar 3 tot 6 maanden. Het is niet nodig om er meer dan 6 maanden per jaar te zijn. Wie een PERMANENTE RESIDENTIE is echter verplicht om het land 1x om de 2 jaar te bezoeken. De vastgoedprijzen dalen er, zodat huren of kopen relatief goedkoop is. Het is aanbevolen om het 1ste jaar te huren.

Panama is een excellent PLAN B voor alle Europeanen , Canadezen en Amerikanen die een ONTSNAPPINGSROUTE willen voor zichzelf en voor de familie wanneer het in eigen land grondig misloopt. Panama is VEILIG en MODERN en welvarend, het land is ook  rijk, klein en gezellig.  PROSPEROUS.

 

Belangrijke fundamentals::

 • Verwacht werd dat de Bank of Canada’s (BoC) niet langer zou verwijzen naar stijgende rentevoeten. Wat ze inderdaad ook deed. Maar de Canadese centrale bank verlaagde ook de groeiverwachtingen voor 2019 drastisch.
 • The Naked Short Gold Bubble: Goud zit in een groeiende ongedekte Short-zeepbel. De huidige scheefgetrokken situatie in de goudmarkt is niet enkel een korte termijn handel van Niet Toegewezen goudposities. Het is vooral een georkestreerde en eerder nooit geziene aankoop van “fysiek goud” door de goudbanken zelf. Telkens deze fysiek goud aankopen, compenseren ze de aankopen door verkopen in de goud-papiermarkt (Comex, LMBE,...) . Hierdoor wordt bij elke aankoop de ongedekte short-zeepbel groter. Deze ongedekte-short-zeepbel voor goud is nu proportioneel gezien even groot als de kunstmatig opgeblazen prijzen van andere activa (aandelen, onroerend goed,...etc). 

  Op dit ogenblik begint deze omgekeerde zeepbel van papier-goud die geschapen werd door de handelaars (die in opdracht handelden en handelen van de overheid en bankiers) leeg te lopen. Het einde is nabij. Het is een deja vu van de situatie gedurende de jaren 1965-71 toen de manipulatie van de goudmarkt ten einde liep. Ook toen hadden de banken en goudbanken miljarden verliezen opgebouwd. Verliezen die dermate groot geworden waren dat men de banken diende te sluiten (bank holiday) om de situatie te saneren.

  Op verzoek van Londen Gold Pool verklaarde de Koningin van Engeland vrijdag 15 maart 1968 een feestdag - de Londense goudmarkt bleef twee weken gesloten en de London Gold Pool werd ontbonden.

  De fed funds rate (US rentevoet) , die op 25 oktober 1967 tot op een dieptepunt van 2,00% was gedaald, steeg tot 5,13% op 15 maart 1968 (de dag waarop de goudpool instortte). De fed funds rate steeg verder tot 10,50% in de zomer van 1969...klik hier voor meer over de Gold Pool

 • Belangrijke technicals:
 • De COT structuur voor xxxx en xxxx is zeer bullish: de fysieke markt veronderstelt discipline and limiteert de insiders om het spelletje met xxxx mee te spelen. Dat is meteen ook de reden waarom allen correcties in de prijs beperkt zullen zijn.
 • Een koopsignaal op de short candle voor xxxx en dit is één van onze favoriete xxxx-aandelen. lees meer....
PLAT candle1 lees verder....
 Koopsignaal op de short candle  
   

© Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic

 KLIK HIER VOOR APRIL 2019

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Cron Job Starts