31
juli
2018

JULI'18 (publiek)

De laatste WEEK van juni DIENDE MEN 255.000 CONTRACTEN GOUD (793 KGR) TE VERKOPEN ($33,467,000,000) OM DE GOUDKOERS SLECHTS $25 LAGER TE KRIJGEN.

 

[Most Recent Quotes from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Dinsdag 31 juli 2018 - Wanneer goud en zilver in prijs stijgen, zullen de koersen van de mijnbouwaandelen exponentieel stijgen.


Bijgewerkte secties:

Crypto-currencies en Bitcoin zijn prima instrumenten met ZERO INTRINSEIKE WAARDE...het is een SYSTEEM ....maar geen geld!

Belangrijke fundamentals:

Dit zijn de goudmijnaandelen met de laagste AIS Cost. (We hielden geen rekening met royalty en streaming bedrijven zoals Royal Gold en Franco-Nevada en met de grote goudmijnen die alleen rapporteren op cash cost basis zoals Randgold Resources.. ...meer in de abonneesecties

Alle vermelde goudmijnen hebben in de afgelopen 5 jaar de kosten gedrukt als de goudprijs terugviel van ruim $1,900 per ounce in 2011. Indien de goudprijs blijft noteren aan $1,300 zijn al deze mid- en large-cap goudmijnen nog altijd gezond winstgevend.. ...meer in de abonneesecties

Het plaatje hieronder toont dat de WINSTEN gerealiseerd door de goudmjinen zullen EXPLODEREN wanneer goud aan de volgende upleg begint. De winsten zullen zelfs stijgen in geval van een relatief kleine stijging van de goudprijs in de komende maanden.. ...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • Wanneer de goud- en zilverprijs stijgt, zullen bijna ALLE MIJNBOUWAANDELEN exponentieel stijgen....
 • De goudprijs zal stijgen wanneer de tijd daarvor is aangebroken en die tijd is bijna aangebroken (Gann). Denk er aan dat een vroege bodem een STERKE OPWAARTSE BEWEGING voorspelt. Indien ik gelijk heb, zullen we de dieptepunten gezien hebben voor de laatste dag van de maand. . ...meer in de abonneesecties
. ...meer in de abonneesecties  
   

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 30 juli 2018 - Zo ziet het Ponzi schema in de Amerikaanse schaaloliesector er uit


Bijgewerkte secties:

Het horrorscenario dat de Amerikaanse schaaloliesector te wachten staat, zal de ganse economie mee de dieperik intrekken. Weinig mensen begrijpen hoe snel de productie in de schaalolievelden daalt. De vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en de Noordzeeolie ligt voor de hand...de Amerikaanse schaalolie zal slechts gedurende een korte periode beschikbaar zijn...op voorwaarde dat de olieprijs standhoudt boven $60 per barrel.

1

Terwijl de Amerikaanse olieproductie vorige week met 11 miljoen vaten per dag een nieuw record liet optekenen, zagen de 5 grootste schaalolievelden hun productie aan het snelste tempo ooit dalen. Dit is slecht nieuws voor de Amerikaanse schaalolieindustrie die iedere maand meer olie moet bovenhalen om te beletten dat de productie daalt. Zelfs aan hogere olieprijzen moeten de betrokken bedrijven vechten om winst te maken.

De vraag is wat er zal gebeuren wanneer de olieprijs terugvalt richting $30 en wanneer de beurzen in de komende jaren met 50% corrigeren. En hoe zal de schaaloliesector de meer dan 250 miljard dollar aan uitstaande schulden terugbetalen? 

Belangrijke fundamentals:

 • Rusland verkocht al zijn U.S. Treasuries (=U.S. Dollars) en kocht GOUD voor het geld. Ze weten daar wat ze bezig zijn te doen.....

Russia treasuries holdings 2018 07 24

 • We hebben een historisch HOOG aantal GOUD SHORTERS....en zij weten niet wat ze doen....Dit recordaantaal shorters zal voor het einde van dit jaar de goudprijs fors hoger jagen. ...meer in de abonneesecties

Gold shorts 2018 07 26

Belangrijke technicals:

 • Dit is een historische 1700 tot 2018 Dow Jones in vergelijking met goudprijs chart.  Let op de verwachte daling met 98%. Verder commentaar is overbodig....meer in de abonneesecties

Dow Gold ratio 2018

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomi c

Vrijdag 27 juli - De digitale operatie "GUTT" van de 21ste eeuw is al begonnen.


Bijgewerkte secties:

De operatie "GUTT" van de 21ste eeuw is al begonnen. Het is begonnen met negatieve nominale rentevoeten, negatieve REELE rentevoeten en door de beperking waarmee in sommige financiële instrumenten kan belegd worden. Het gebeurt door middel van "execution only accounts"  en door het limitieren van het  MAXIMUM dat iemand kan beleggen in een bepaald beleggingsinstrument/sector. Dit betekent dat het zeer moeiljik wordt om meer dan 1/3de van zijn vermogen te beleggen in olieaandelen of goudaandelen. De regering heeft beslist dat het innemen van zulke posities gevaarlijk zou zijn voor de financiële gezondheid. [het is zo dat elke belegger vooraleer hij een effektenrekening kan openen bij een financiele instelling, bij WET verplicht is zijn vermogen en inkomsten in detail te melden]

Dit is een WIN-WIN situatie voor overheden en bankiers.

De nieuwe regelgevingen FATCA en CRS duwen bovendien de meeste spaarders in de richting van het thuisland bij de lokale bank of financiële instelling. Daardoor wordt het voor de overheid makkelijker om dat geld geheel of gedeeltelijk aan te slaan de dag dat dit nodig zal zijn. Zodra het geld op een rekening staat, wordt het onderdeel van de activa van de bank en kan het gebruikt worden als waarborg ten opzichte van 3de partijen van de bank. Wanneer de bank in kwestie in problemen raakt, kan het geld van de klanten ook via een BAIL-IN aangeslagen worden.

Nu dat financiële instrumenten van valuta's tot aandelen/obligaties gedigitaliseerd zijn, is het slechts een kwestie van tijd alvorens ze door de overheid aangeslagen zullen worden...dit in naam van de democratie. Of dit plots gebeurt, dan wel over een langere periode maakt niets uit. Het resultaat zal hetzelfde zijn: de vastgoedprijzen zullen dalen en de samenleving, het land zal verarmen.

Vanwege het bovenstaande zullen spaarders nog maar moeilijk hun welvaart kunnen behouden. Overleven gaan vooral fysiek goud en zilver op voorwaarde dat die buiten politiek bereik in een niet-bancaire kluis worden bewaard. Ook vastgoed buiten politiek bereik komt in aanmerking op voorwaarde dat het ONDER de bouwkost kan worden gekocht.,....

Zit uw geld vast in AANDELEN of in GOUD? Wie gekozen heeft voor aandelen, zal in de komende jaren veel verliezen.  De miserie wordt nog groter omdat de meeste beleggers hun AANDELEN bij een BANK bewaren....ze riskeren alles te verliezen wanneer de bank, te transfer agent (bewaarder van de effekten)  of enige andere tussenpersoon onvermogend worden.

Belangrijke technicals:

 • Bollinger Banden voor goud en zilver zijn SAMENGEDRUKT wat aangeeft dat er weldra een beweging naar omhoog of naar omlaag zal komen....meer in de abonneesecties
 • Deze aandelen zijn KOOPWAARDIG op de huidige koersniveaus (zie charts met targets):
...meer in de abonneesecties    
     
     

 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 26 juli 2018 - Leg #5 is altijd het meest renderende in een beurscyclus


Bijgewerkte secties: Wereldbeursindices,

Leg #5 is altijd het meest renderende in een beurscyclus...maar ook de meest gevaarlijke fase.

Debt to GDP 2018 07 25 at 9.27.45 AM

Belangrijke fundamentals:

 • Om de Amerikaanse xxxx levend te houden, is een hoge olieprijs van minstens meer dan xxxx dollar per vat NOODZAKELIJK.
 • Er waren heel wat positieve factoren te vinden in de kwartaalcijfers van xxxx en het aandeel xxxx kan terugvallen op verschillende positieve katalysatoren op langere termijn....meer in de abonneesecties

Belangrijke fechnicals:

 • xxxxx is KOOPWAARDIG NU @ c$ 12.50 (zie juniors)
 • De meeste indicatoren voor de xxxx zeggen ons dat het tijd is KOPEN!  KOOP NU...
 • De Amerikaanse beurs blijft bullish gericht. De huidige consolidatie is een accumulatiezone en zal door een volgende stijgingsfase gevolgd worden. Leg # 5 zal +30,000 gaan voor de Dow Jones en +3,000 voor de SP500. Het ziet er naar uit dat de Dow Jones en de SP500 uit hun trading zone breken en begonnen zijn aan upleg #5.
 • De Canadese beurs doet het goed en dit zal blijven duren zolang de grondstoffen- en energieprijzen blijven stijgen....meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 25 juli 2018 - Sommige Zwitserse banken weigeren het goud van hun klanten terug te geven!


Bijgewerkte secties:

Swiss banksEen Zwitserse bank weigerde onlangs 500 kilo goud te leveren aan een klant (en dit is maar één voorbeeld uit de velen). Zwitserse en Duitse banken beperken de hoeveelheid cash en goud die hun klanten kunnen opvragen. Klanten van Zwitserse banken mogen maximaal tussen 100.000 en 200.000 euro ineens afhalen (lees naar een andere financiele instelling transfereren).

Recent weigerde een Duitse bank 500 kilo fysiek goud te leveren aan een klant. Hij kreeg het goud enkel  op voorwaarde dat hij bereid was om een gelijke waarde aan aandelen, obligaties of cash bij de bank te deponeren. Dit laat vermoeden dat de bank het goud niet  beschikbaar had en zodoende het geld nodig had om dit elders te kopen. Omdat de 500 kilo maar 10% vertegenwoordigde van het totaal aan deposito's bij de bank, vermoeden wij dat de bank het goud van de klant als onderpand gebruikte voor de operaties die de bank voor eigen rekening uitvoerde.

Recent verzocht een Zwitserse stichting om levering van 420 kilo goud (of bijna een halve ton). Ook dat werd geweigerd. Op zoek naar hulp kreeg de bank een aanbod van een welbekende "verhuurder van kluizen". Deze was bereid de goudstaven van de bank kopen aan een commercieel aantrekkelijke prijs. De bank sloeg dit voorstel af en  de stichting kreeg te horen dat ze de waarde van haar goud ENKEL in cash uitbetaald kon krijgen. Met andere woorden, het goud van de stichting was dus duidelijk niet meer aanwezig bij de bank...en was er wellicht NOOIT geweest.

In nog een ander geval weigerde een Zwitserse bank 25 kg goud aan een klant te leveren tenzij deze dit persoonlijk kwam afhalen ...Het voorstel van de klant om zijn vrouw te sturen met een advocaat en met notariele volmacht om het goud op te halen werd niet aanvvaard.

Belangrijke fundamentals:

 • Wij als beleggers besteden veel tijd om te zoeken naar de juiste aandelen om te kopen. Maar het kiezen van de juiste aandelen is maar een klein onderdeel van het verzekeren van onze financiële zekerheid.  We moeten onze denkwereld verbreden en ook verder kijken dan aandelen en vastgoed.
 • Commerciële partijen hebben nu de 2de grootste long positie ooit in platina..en platina aandelen zijn spotgoedkoop. ...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • Dit is het 5de en laatste been van de stierenmarkt. De US-Stock Market Indices zoeken nieuwe pieken op, ze worden gedreven door een beperkte groep aandelen: Facebook, Amazon, Google, Microsoft..... Zeg maar de onaantastbaren. Dit doet me telkens opnieuw denken aan de DOT.COM bubble en de dag dat deze zeepbel implodeerde. Deze 5 aandelen zijn bijna 1400 miljard dollar waard. En daardoor zijn ze de 4de economie in de wereld wanneer het BBP als referentiepunt wordt gebruikt. Niet slecht voor de minder dan een miljoen mensen die bij deze bedrijven werken. 
 • Microsoft noteert nu 29% boven zijn Bollinger band op jaarbasis en 42% boven de 5EMA. Bij Amazon is dat respectievelijk 49% en 67%.  De NASDAQ is nu al 10 jaar op rij gestegen: 17% boven de Bollinger band en 31% boven de 5EMA. De NASDAQ heeft een nieuw historisch record neergezet en is ver voorop geraakt ten opzichte van de 5EMA.  (5EMA is het fast exponential moving average).

 • Noteer dat we bijna het niveau van 30.000 voor de Dow Jones Industrials bereikt hebben (een niveau dat ik jaren geleden voorspelde). Het is tijd om VOORZICHTIG te worden en uit te kijken naar het niveau van 15.000. Dat moet eerst GETEST worden alvorens de Dow Jones hogere niveaus aankan. ...meer in de abonneesecties

lt backtest

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Dinsdag 24 juli 2018 - Je moet wel goed gek zijn om goud in een gewone bankkluis te bewaren.!


Bijgewerkte secties: Goud & zilver Majors, Goud & zilver Juniors ,

Je moet wel goed gek zijn om goud in een gewone bankkluis te bewaren! We zijn er absoluut van overtuigd dat het verhaal van de belegger die het goud van zijn Zwitserse bank probeerde terug te krijgen waar is, we hebben gelijkaardige ervaringen.  Indien u goud en zilver bezit, MOET u het bewaren in een NIET-BANCAIRE KLUIS buiten bereik van de politiek. En niet in de EU of in Zwitserland.

Ik heb er geen idee van hoe de overheden het goud van hun burgers deels of volledig zullen aanslaan. Zoals steeds zal het bericht als een volslagen verrassing komen. Maar aanslaan zullen ze het. Ik verwacht dat het nog erger zal zijn voor goud of zilver thuis of in de tuin bewaart. De regeringen zullen hen afschilderen als ECHTE BANDIETEN en VIJANDEN VAN HET VOLK. 

Vergelijk welke dienstverlening u krijgt bij uw bank. In veel gevallen zal zelfs de kostprijs lager uitkomen. Bijvoorbeeld: de jaarlijkse prijs voor een kleine kluis met een verzekering van $100,000 kost $800 [kostprijs is $400 zonder de verzekering]. Optioneel is bij Lloyd's of London een verzekering mogelijk tegen diefstal door de overheid - onthoud dat de overheden GEBOREN DIEVEN zijn.!

  vault nl

Belangrijke fundamentals:

 • Opmerkelijk fenomeen in de sectie Beursindices uitgedrukt in goud. Maar 2 indices uitgedrukt in goud doen het goed: de Johannesburg Index en de Indiase beursindex. BEIDE landen hebben restricties op de import van goud en kapitaalcontroles. Koop daarom het op één na best verkrijgbare instrument of AANDELEN....meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • De goud- en zilvermijnen lijken wel vastgeroest te zitten. Voor de 3de maand op rij is er bijna geen update van een PF-chart nodig.
 • De chart voor de SSEC (Shanghai Stock Exchange Index) is nog altijd BULLISH....meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomi


 


Maandag 23 juli , 2018 - 
Trump  zou controle over de  Federal Reserve kunnen overnemen.


Bijgewerkte secties: $-Goud, Zilver, US-Dollar, €-Goud & €/$ ,

Het feit dat Trump de controle over de FED zou kunnen overnemen is mogelijk HET NIEUWS dat de goud- en de zilverprijs plus de euro door het dak kunnen jagen.

Trump’s comments on the Fed were a big deal. Here’s why from CNBC.

President Trump had vorige week scherpe kritiek op de Federal Reserve, volgens hem brengen renteverhogingen schade toe aan de economie. Trump krijgt de kans om zijn greep op de centrale bank te versterken  want hij mag 4 vacante zitjes in de raad van bestuur invullen. De FED zal dus meer gepolitiseerd worden.

President Donald Trump heeft verschillende redenen om de controle over de FED over te nemen. Hij kan en zal dat dan ook doen, het kadert bovendien in zijn bredere politiek. De president is tegen een te vergaande regelgeving in de Amerikaanse industrie. De FED is daar juist voorstander van. Door de rente te verhogen en de groei van de geldhoeveelheid af te remmen staat die de economische groei in de weg.

Belangrijke fundamentals:

 • De vraag waar alles om draait is wat de volgende beweging in de goud- en zilversector zal veroorzaken. Zal het Trump zijn die de controle over de FED verwerft? Het zou goed kunnen...
 • De kostprijs om goud boven te halen is hoger dan de markt zich realiseert. Die kostprijs is de afgelopen 2 decennia fors gestegen, maar die stijging werd door de mijnbouwbedrijven weggemoffeld onder de noemer 'investeringen'.  Daardoor is de "Cost of Sales" gedaald, maar zijn de kapitaaluitgaven fors gestegen...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • De bar charts voor goud & zilver geven een trendommekeersignaal dat uit de schoolboekjes komt. Dit gebeurt PRECIES op het moment dat de prijzen voor goud en zilver de BLUE Secular Trendlijn op Point & Figures charts hebben bereikt. Bovendien veert de Dollar/Euro terug van een weerstandsniveau...meer in de abonneesecties
..meer in de abonneesecties  
   
   
   
 • Of de xxxx bij xxxx is voorbij, of ze is dat niet. Wanneer de xxxx sterker dalen dan de xxxx, is het over en uit. Maar dat is niet het geval, want ze dalen maar amper. De xxxx  hebben nauwelijks bewogen sinds de xxxx sinds april met 8,50% is gedaald...meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 20 juli 2018 - Zal $-Goud in de komende dagen ons objectief  voor deze cyclus bereiken?


Bijgewerkte secties: PF-charts van goud in de meeste valuta's, 

napoleon goldcoinIn 1933 sloeg President Roosevelt het goud van de Amerikanen aan en hij verhoogde de officiële goudprijs naar $35 per ounce. De prijs bleef staan op $35 tot President Nixon het goudvenster sloot 1971. In 1980-81 piekte het goud rond $850. De goudmijnen stegen tijdens de Big Depression en bereikten een piek in 1936. De mijnbouwaandelen bleven op dit niveau tot bij het begin van WOII. Goud en mijnbouwaandelen vertellen meer over een economische crisis dan over deflatie of inflatie. Tijdens WOII waren gouden Napoleons de favoriete munten van de Franse boeren. Met die Napoleons kon eender wat gekocht worden..Onthoud dat tijdens de oorlog het vastgoed werd gebombardeerd en na de oorlog moest heropgebouwd worden.

Nota: Napoleon betaalde zijn soldaten in GOUDEN MUNTEN en alle manschappen waren verzekerd tegen kwetsuren en overlijden.

Belangrijke fundamentals:

 • De Zuid-Afrikaanse goudproducenten inclusief xxxx en xxxx hebben loonsverhogingen van 3 tot 6,50% voorgesteld aan de vakbonden. Een analyse van de winstgevendheid van de sector leert dat op basis van een gemiddelde goudprijs van $1,257 per ounce van 26 mijnen/business units 75% geen winst dan wel een zeer kleinwe winst maakt.
 • In 2017 was het aandeel van het land in de wereldproductie teruggevallen tot 4.4%, waardoor Zuid-Afrika nog slechts 7de was in het rijtje van producenten achter China, Australië, Rusland, de USA, Canada en Peru. In het laatste decennium alleen is de Zuid-Afrikaanse goudproductie gedaald met 30% tot nog 136 ton in 2017 en dit was dan nog een periode van stabilisatie na de daling in het decennium voordien. 
 • Bijna 90% van de uranium gebruikt in de U.S. reactoren was uit het buitenland afkomstig in 2016. Zoals bij de zeldzame metalen wordt de VS zo in een wurggreep genomen. Als ze geen uranium meer leveren, valt het land zonder energie. Dat geldt ook voor het leger...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • Zomercorrectie bij goud & zilver. Lig niet wakker van de daling van de koers van de US-Dollar...Controleer de STEUNNIVEAUS en de Blue Secular Trend lines in de respectievelijke secties. Vergeet niet te kijken naar de 'special ratio PF charts' (vooral voor goud uitgedrukt in Sterling).
 • Noteer de opwaartse spike in de goud- en zilverprijs donderdag. Dit gebeurde precies op het moment dat de prijzen voor goud en zilver de STEUNZONES op de Points & Figures charts bereikten.
 • Met Netflix deze week meer dan 50 punten eerder deze week waarschuwde een marktveteraan dat de MARKTEN OVERKOCHT zijn en dat GROTE VOORZICHTIGHEID geboden is...meer in de abonneesecties

Silver 2018 07 19 at 1.40.57 PM

EURUSD 2018 07 19 at 1.58.43 PM
Silver spikes up (Gold also) Dollar spikes down

 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van GoldonomicDonderdag 19 juli 2018 - Goud & zilver gaan maar fractioneel lager...terwijl de mijnbouwaandelen alleen maar even geeuwen...om gisteren plots weer hoger te gaan.


Bijgewerkte secties:  ,

In de U.S. en de EU gaan de inflatiecijfers geleidelijk naar omhoog. De Amerikaanse consumentenprijzen lieten de grootste stijging in bijna 7 jaar optekenen. Daardoor zullen de FED en de ECB geleidelijk aan hun rente blijven verhogen.

Dit gebeurde tijdens de Great Depression (1929 - 1939). Homestake ging van $ 50 naar $ 500!

Van 1929 tot 1939 ging Homestake Mining, dat als een soort barometer in de sector van de goudmijnen mag worden beschouwd, van $80 per aandeel in oktober 1929 naar $495 per aandeel in december 1935. Dat komt neer op een stijging met 519% en het bedrijf betaalde daarnaast jaarlijks nog een stevig dividend uit terwijl de goudprijs maar steeg van $20/oz tot $35/oz in 1933, dit ingevolge een beslissing van de staat. In 1924 bedroeg het dividend $7 . In 1935 was het dividend $56 of meer dan de koers van het aandeel in 1924.

wordt vervolgd in de update van morgen...

Belangrijke fundamentals:

 • Goed nieuws voor de Europese bikers. Harley Davidson verhuist de productie bestemd voor Europa naar ergens een fabriek buiten de U.S.
 • 2017 gaf een daling van de goudproductie te zien, het was voor het eerst sinds 2008 dat de mijnen minder goud boven haalden...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • xxxx waren fractioneel lager tegenover een U.S. Dollar die niet sterker werd...wel integendeel. Onze harde bodem voor xxxx blijft $xxxx (een bodem die we waarschijnlijk niet te zien zullen krijgen). Het ziet er naar uit dat de xxxx eindelijk de bodem in zicht hebben gekregen.
 • Vergeet niet dat de U.S. Dollar weldra de BEAR TREND zal hervatten, een beweging die veel beleggers compleet zal verrassen.
 • De beurzen zien er veelbelovend uit als ze aan de LAATSTE OPWAARTSE BEWEGING #5 beginnen. Wie wil deelnemen aan die laatste opwaartse beweging, moet VOORZICHTIG zijn. Deze beurshause is inmiddels meer dan NEGEN jaar oud en wordt kwetsbaarder naarmate de koersen verder stijgen...meer in de abonneesecties

Screen Shot 2018 07 18 at 1.38.51 PM

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 18 juli 2018 - Hebben we een cyclisch dieptepunt voor goud en zilver bereikt?


Bijgewerkte secties: Landbouwproducten, Beursindices in echt geld/goud, Beursindices op lange termijn, Wereldbeursindices, Royalties, Vermogensallocatie, $-Goud, Zilver

Hyperinflatie is op komst.

Belangrijke fundamentals:

 • xxxx kondigde de startup aan van de Topolobampo Pipeline, die een betere verbinding biedt met Mexico, wat toelaat om meer aardgas van Texas naar Mexico te transporteren. 
 • xxxx is meer en meer een internationaal verhandelbare grondstof. De internationale markt voor xxxx breidt uit met meer en meer landen die overstappen van steenkool en olie. De VS kunnen een grote internationale exporteur van aardgas worden...meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • Goud & zilver zijn nog altijd OK...zie PF charts met steunniveaus en SEIZOENSGEBONDEN CYCLI. Zie goud- & zilversecties voor details. Ook de TRADING VOLUMES op de goud- en zilvermarkt zijn EXTREEM LAAG en daarom NIET REPRESENTATIEF.
 • Meestal is DIVERGENTIE een gevaarlijk & bedriegelijk technisch patroon dat veel mensen misleidt. Een zilverprijs onder $15 zou BULLISH zijn voor zilver, het zou veel kopers wakker maken....
 • De 2de chart (bar chart) toont de belangrijke niveaus voor de U.S. Dollar en de Euro: xxxx voor de Dollar/Euro en xxxx voor de Dollar Index. Onthoud ook dat de zomerperiode en wat in de komende weken gebeurt ZEER BELANRIJK wordt voor de komende trend bij de Dollar...meer in de abonneesecties
divergence july 2018
 • Cyclische beelden worden toegevoegd aan de sectie VERMOGENSALLOCATIE en ze zullen indien nodig van tijd tot tijd aangepast worden.

Cycle July 2018

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 16 juli 2018 - Iedere normaal opgevoede mens begrijpt dat de muziek op een bepaalde dag zal stoppen. Alleen weten we niet welke dag dat zal zijn. !


Bijgewerkte secties: ,

Ieder normaal opgevoede mens zal begrijpen dat de muziek op een bepaalde dag zal stoppen, we WETEN alleen niet wanneer dat zal zijn" ! Alleen zij die voorbereid zijn, zullen die dag overleven ....wie niet voorbereid is en geen maatregelen heeft getroffen dreigt een heleboel te verliezen. Zelfs als ze SOROS heten,.....Als ik zie hoeveel mensen geloven in Bitcoin en Cryptocurrencies is het niet moeilijk te begrijpen dat de gewone burger nog altijd gelooft in de traditionele instrumenten en in vastgoed. Eeuwen geleden slaagde John Law er in om een gans volk bij de neus te nemen. Zelfs de koning van Frankrijk was de pineut. Het langer het duurt alvorens het systeem wankelt, hoe meer minder de mensen dit willen geloven en hoe meer mensen bij verrassing gepakt zullen worden.

Danger Pyramid

Deze pyramide staat op zijn kop. 100 jaar geleden was dat ook geval, maar toen was ze veel kleiner.  Wat is er gebeurd over de afgelopen 100+ jaar, is dat er steeds meer derivaten zijn ontwikkeld. Alle mogelijke beloftes werden gedaan. En dan bedoel ik pensioenplannen, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkering enzovoort...en die beloven allemaal van alles in het heden en de toekomst. Via het gebruik van krediet (en derivaten sinds de jaren 70) is de waarde van allerlei activa alsmaar verder opgeblazen. Zonder krediet en derivaten zou de huidige waarde van activa maar een fractie bedragen van die van vandaag........meer in de abonneesecties

Belangrijke fundamentals:

 • xxxx zag de koers dalen in reactie op het bericht dat Amazon switches wil verkopen. Na de bricks and mortar retailers, de drogisterijketens en, meer recent, de apotheken en de ambitie om de grootbanken aan te pakken, heeft Amazon besloten om een nieuwe markt aan te pakken. Amazon Web Services viseert nu een deel van de cloud business die het nog niet controleert: de markt voor data center switches die wereldwijd een waarde van $14 miljard heeft........meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

.......meer in de abonneesecties    
     
     

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 13 juli  2018 - Het domste dat iemand kan doen, is vertrouwen hebben in politici en geloven wat ze vertellen.


Bijgewerkte secties: Biotech - farma-aandelen, Recessiebestendige aandelen , Recessiebestendig-houden, Koper-Platina & non-ferro's, Steenkool & zon - zeldzame elementen,

Dit is de ECHTE reden waarom de Europese politici de illegale immigratie toelaten. Ze weten dat als er niets gebeurt ze binnen 10 jaar niemand meer hebben om te belasten, om de pensioenen te betalen voor de bejaarde Europeanene en - het belangrijkste van alles - om hun salarissen te betalen. Het PROBLEEM is groter in Europa dan in de VS, waar de geboortecijfers nog altijd acceptabel zijn. In de US blijven SENIOREN werken, zelfs wanneer ze SENIOREN zijn!  De Europeanen zijn VERWEND TOT EN MET....noem maar op: pensioenen, sociale zekerheid, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, 13de maand, betaalde vakantie (5 weken), bedijfswagen,....In America WERKEN DE MENSEN...tenminste wanneer ze een job hebben!

PENSIONS 2018 07 11 80 SENIORS 2018 07 11

Belangrijke fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals: .......meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonom


Donderdag 12 juli 2018 - Binnen 10 jaar zal Europa een moslimcontinent zijn, er zullen meer moskeeën dan kerken zijn...en deze trend is onomkeerbaar !


Bijgewerkte secties: , 

Binnen 10 jaar zal Europa een moslimcontinent zijn, er zullen meer moskeeën dan kerken zijn...en deze trend is onomkeerbaar!  Vertrouw in hemelsnaam geen politici. Politici zullen eerder moslimis toelaten Europa te bevolken dan te eindigen zonder onderdanen die geregeerd en belast kunnen worden. Indien u dit leest, mag u er zeker van zijn dat u de SHARIA zult moeten leven. Wees er 100% zeker van dat uw kinderen en kleinkinderen dat ook zullen moeten doen. Uw kleinzoon zal besneden moeten worden, uw kleindochter zal een hoofddoek of zelfs een boerka moeten dragen. Wees in afwachting voorbereid op sociale onrest of zelfs burgeroorlog. Hebt u het lef om deze video tot het einde uit te zien?

De dagen van papieren goudhandel in Londen & New York zijn geteld. Goudgebaseerde ETF's zijn alleen gevoelig voor bewegingen in de goudprijs, het is geen belegging in goud.  Wie deze ETF's bezit is aandeelhouder, maar bezit geen goud. Goudgebaseerde ETF's zijn complexe trusts of gesecuritiseerde producten. De trust is eigenaar van het goud en er zijn heel wat risico's verbonden aan het bezit van deze trackers. Er is geen optie om het onderliggende goud te leveren of om de deelbewijzen om te zetten in fysiek goud.

Indien u uw welvaart wil behouden, beleg dan in fysiek goud dat buiten bereik van de overheid buiten het bancair systeem wordt bewaard. En waar geen tegenpartij risico of contract aan verbonden is.

Het voordeel van fysiek goud is dat het draagbaar en anoniem is, moeilijk te vervalsen, het kan niet waardeloos gemaakt worden en is zeer stabiel omdat er geen tegenpartij risico is. Het wordt niet uitgegeven door een bedrijf, overheid, centrale bank of een andere instantie. Het kan meegenomen worden over de grenzen (dat kan alleszins nu nog), terwijl de goudmarkt zeer liquide is. Goudstaven en -baren kunnen overal verkocht worden zolang ze kunnen herkend worden als gemaakt bij welbekende munthuizen en raffineerders. Zo kunnen ze op elk moment tegen cash omgeruild worden.

Bewaar NOOIT goud in een kluis bij een BANK  !

Belangrijke fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals: .......meer in de abonneesecties


Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


 Woensdag 11 juli 2018 -  U.S. Sancties kunnen olieprijs met $50 doen stijgen.


Bijgewerkte secties: Banken & Financials, Aardgasaandelen, Olieaandelen , 

We voorspelden het enkele maanden geleden. Nu dat BENCHMARK voor de olieprijs in handen van China is, gaat de olieprijs zoals verwacht naar omhoog. Een hoge olieprijs garandeert dat de Amerikaanse schaaloliebedrijven opnieuw winstgevend kunnen werken. Bovendien moeten de VS minder olie importeren. Het maakt deel uit van de strategie van Donald Trump om het handelsdeficiet zo veel mogelijk weg te werken: meer EXPORT, minder IMPORT, een lagere U.S. Dollar,...

china oil benchmark 

Bijgewerkte fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:

 • Banken bouwen nog steeds aan een TOP-distributie patroon. Dit geeft aan dat de stijging van de rente beperkt en tijdelijk zal zijn. .......meer in de abonneesecties

Copyright 2018, All Rights Reserved - The contents of this report may NOT be copied, reproduced, or distributed without the explicit written consent of Goldonomic


Dinsdag 10 juli 2018 - Verwacht niet dat vastgoed u overeind zal houden...het omgekeerde zal het geval geval zijn!


Bijgewerkte secties: ,

Verwacht niet dat vastgoed u overeind zal houden. Deze chart die de vastgoedprijzen weergeeft in echt geld (goud) spreekt daaromtrent boekdelen:

RealEstate Gold

Wie zichzelf met een hypotheek heeft vastgelegd aan vastgoed, zal nog meer afzien....Het bezit van fysiek goud is zonder enige twijfel de beste bescherming tegen alle soorten monetaire risico's die aan fiat money verbonden zijn. Het is tevens de beste bescherming tegen een verzwakkende dollar en een verzwakkende euro. De intrinsieke waarde van beide valuta's is zero.

Bijgewerkte fundamentals:

 • Het Zwitserse overheidspensioenstelsel besliste voor een bedrag van 700 miljoen CHF over te stappen van papieren naar fysiek goud dat in Zwitserland wordt opgeslagen.
 • Een klant, die had gehoord dat de bank minstens 10x had geweigerd om fysiek goud te leveren aan klanten, vroeg aan zijn Duitse bank de levering van 500 kilo fysiek goud om het op te slaan in een onfhankelijke kluis buiten politiek bereik. Deze Duitse bank weigerde hem zijn goudstaven te leveren.
 • In Canada is de export van goud door een particulier extreem moeillijk, zo niet onmogelijk geworden.
 • Hoe minder olie en goederen in dollar worden verhandeld, hoe dieper de koers van de dollar zal vallen. De U.S.startte vrijdag voor $34 miljard aan heffingen op Chinese goederen, wat onmiddellijk werd gevolgd door heffingen opgelegd door China op Amerikaanse goederen.  Als China een invoerbelasting heft op U.S. crude zullen de Chinese raffinaderijen hun olie elders gaan halen.
 • $150 olieprijs is perfect mogelijk. Elk tekort in de vraag zal onvermijdelijk leiden tot een super-spike in de olie, mogelijk zelfs veel meer dan de $150 per barrel spike opgetekend in 2008. Overaanbod in de voorbije jaren heeft een chronisch gebrek aan investeringen gemaskeerd. Sinds 2000 zijn de reserves van de majors met gemiddeld 30% gedaald. .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals: .......meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 9 juli 2018 - Geen twijfel mogelijk: de overheid zal ons GOUD & ZILVER aanslaan!


Bijgewerkte secties: Uraniumaandelen, Ruwe olie, €-Goud & €/$, Aussie-Goud & Aussie/$/€, Swiss-Goud & Swiss/$/€,

Er zal een hoge premie worden betaald voor goud dat op veilige plaatsen is opgeslagen. We weten niet wanneer maar de dag dat de overheid winsten op goud en zilver begint te belasten, zullen de beleggers koortsachtig op zoek gaan naar goud en zilver dat buiten het bereik van de politiek in niet-bancaire kluizen wordt bewaard.

Geen twijfel mogelijk: de overheid zal het goud & zilver aanslaan...we weten alleen niet WANNEER. De instorting van de Iraanse rial heeft geleid met meer inflatie, tot protesten en sociale onrust en de autoriteiten hebben nu de bezitters van goud in het vizier gekregen. De inwoners van het land hebben namelijk goud gekocht om hun welvaart te beschermen. Daardoor is de koers van de rial nog sterker gedaald.

Het wordt de zaak van de "Sultan of Gold Coins" genoemd . In een actie bedoeld om anderen af te schrikken die grote hoeveelheden goud kopen, heeft de Iraanse politie een man aangehouden die er van wordt beschuldigd 2 ton in gouden munten te hebben gekocht met de bedoeling om de markt te manipuleren. Bij de politie van Teheran zei commissaris Hossein Rahimi dat de 58-jarige ongeveer 250.000 gouden munten had verzameld over de afgelopen 10 maanden. In tijden van onrust wordt vaak beroep gedaan op een zondebok om de volkswoede naar te kanaliseren. Zij krijgen vervolgens de schuld over de slechte economische gang van zaken toegeschoven..Dit is wat GUTT deed na WWII in België. Hij gaf de schuld aan de BOEREN en anderen die geld hadden verdiend tijdens de Duitse bezetting.

Volg de MASSA niet en maximaliseer uw belangen in fysiek goud en zilver NU - houd ze buiten bereik van de politiek - tenzij u de digitale Gutt op bezoek wil krijgen...

Het plaatje hierboven: stelt het gouden altaar voor van de Iglesia de San José in de oude stad van Panama City voor.  Op 28 januari 1671 viel de beroemde piraat  Henry Morgan (inner van belastingen voor de British Queen) ze met 1,400 mannen aan, plunderde ze en brandde ze plat tot aan de grond. De legende wil dat dit altaar overleefde dankzij een lokale priester en de inzet van de gelovigen. Die campoufleerden het altaar, zodat de piraten niet zagen dat het van goud was. Andere bronnen willen dat het altaar werd ontmanteld en verstopt. De priesters toonden Morgan een altaar dat niet afgewerkt was en vroegen om 1,000 gouden dukanten om het af te werken. De piraat (lees: overheid) liet zich imponeren en gaf het geld.

Belangrijke fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:  .......meer in de abonneesecties

deze zeer INTERESSANTE CHART is alleen zichtbaar in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Vrijdag 6 juli 2018 - Rien ne sert de courier il faut arriver a point - Haast en spoed is nimmer goed: het komt er op aan de aankomst te bereiken voor het te laat is.

Bijgewerkte secties: Beleggingspyramide (ratio's zijn gewijzigd), Operatie Gutt

Screen Shot 2018 07 05 at 2.16.23 PM

Dit  vertelde mijn groottante mij. Ooit was België onder Leopold II één van de welvarendste landen in de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog waren de Belgische boeren rijk en het land arm. De oorlog was het gedroomde schaamlapje om de schulden uit te vagen en om zo veel mogelijk geld van de zakken van de burgers naar die van de staat te loodsen. Camiel Gutt (de 1ste president van het IMF) hielp de Belgen van hun geld af.

De Gutt operatie: tijdens de oorlog kreeg het land met zware inflatie af te rekenen. Tussen mei 1940 en oktober 1944 verdrievoudigde de geldhoeveelheid. Het volk eiste sancties tegen diegenen die zich op een illegale manier rijk hadden gemaakt.

De  Gutt operatie bestond uit een aantal maatregelen met als belangrijkste dat alle bankbiljetten met een waarde van 100 frank of meer ingewisseld moesten worden. Een deel van dat geld was tijdens de oorlog in Londen gedrukt tijdens het voorbereiden van de operatie. Die vond gedurende 5 dagen plaats, er stonden lange rijen wachtenden voor de banken. 

Per huisgezin mocht maar 2.000 frank omgewisseld worden. Veel mensen hadden zelfs zo veel geld niet. Wie wel meer had, kwam tot de conclusie dat zijn geld bevroren was. Later werd een deel vrijgegeven om van alles en nog wat te betalen, maar het meeste werd omgezet in een lening aan de staat.

Vanwege de digitalisering wordt dit soort acties veel makkelijker. Wie zijn koopkracht aanhoudt in bankdeposito's, aandelen of in een bankkluis dreigt alles te verliezen. Iedereen die een fortuin verdiende met crypto-currencies, aandelen of obligaties: idem dito. Wat na WOII gebeurde, kan opnieuw gebeuren.

Belangrijke boodschap:

De economische storm is al begonnen & het hoogtepunt komt mogelijk tegen het einde van dit jaar. De video hieronder beschrijft onze visie (en die van  Peter Schiff).  Vooral het SCENARIO is belangrijk. Dit is WAAROM u zich NU moet voorbereiden. Als professionals ervaren we dagelijks dat deuren en achterpoortjes worden gesloten. Wie nu niet reageert, zal het zich beklagen.  Het is niet langer een kwestie van geld te verdienen maar van finacieel te overleven........meer in de abonneesecties

Belangrijke fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:  .......meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Donderdag 5 juli 2018 - De vastgoedzeepbel is aan het imploderen - voor de 1x in sommige landen en voor 2de keer in andere landen.


 Canada London & England  The U.S.A. 

Wanneer het beschikbaar inkomen daalt, kunnen de vastgoedprijzen alleen maar DALEN! ...meer in de abonneesecties 

Belangrijke fundamentals:

 • ALARMEREND ROOD ZEEPBELLICHT: op de beurs bereikt de Margin Debt een nieuw recordniveau .
 • ALARMEREND ROOD ZEEPBELLICHT: Belgen kopen 130 m² appartementen in een land vol immigranten voor € 430,000...en ze denken dat vastgoed hun spaargeld zal beschermen...en dat de prijzen zelfs nog zullen verdubbelen.
 • ALARMEREND ROOD ZEEPBELLICHT:: Media adviseren de beleggers US-Treasuries & Duitse staatsobligaties te kopen aan recordkoersen en dat op een moment dat de rentevoeten weer stijgen (en we een omgekeerde yield curve hebben).
 • De zwakte van vandaag in de dollar deed de goud- en zilverprijs stijgen...misschien is de julibodem bereikt in de goudmarkt.   ...meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Woensdag 5 juli 2018 


Tijd om je abonnement te vernieuwen?...Nieuwe abonnee?...maak gebruik van onze spetterende 4th of July special...klik hier.

Happy 4th of july


Dinsdag 3 juli 2018 - De Media - deze maal is het L'Express - stuurt meestal de ideale koop- en verkoopsignalen uit.


Bijgewerkte secties: ¥-Goud & ¥/$/€, £-Goud & £/$/€, Rand-Goud & Rand/$/€, Yuan-Goud & Yuan/$/€, Rupee-Goud & Rupee/$/€d & Rupee/$/€, 

lexpress

De Media - deze maal is het L'Express - stuurt meestal de ideale koop- en verkoopsignalen uit. Om goed te verdienen, hoef je net het tegenovergestelde te doen van wat aangeraden wordt.

Wat zijn de alternatieven nu de rol van goud als beschermer van rijkdom lijkt uitgespeeld? 28 juni 2018 – Dominique Dewitte – editor express

Dit is een artikel om af te drukken en boven je bed te hangen omdat het DUIDELIJK het einde bezegelt van de 2011 goud-correctie. De ervaring leert en elke professioneel WEET dat sinds mensen's heugenis dit soort artikels steeds het einde bezegelde van een middellange trend. Wie bij het publiceren van dit soort artikels net de omgekeerde beleggingsbeslissing neemt van wat het artikel aanraadt, is 99% zeker dat de beslissing de komende jaren een leuke winst zal afwerpen.

Zoals steeds hangt dit soort aaneen artikel met onwaarheden en en valse argumenten. Typisch voor een reporter die zich uitspreekt over een thema waar slechts weinig professionelen kennis van hebben. De argumenten van de auteur weerleg ik in de tekst zelf. Slechts enkele argumenten worden weerlegd. Op de Goldonomic.be site vind je 1001 bijkomende argumenten.

De rol van goud als beschermer van rijkdom is geenzins uitgespeeld, integendeel. Nu pas begint het echte spel. Professionelen weten erg goed dat goud al meer dan 6,000 jaar de rol van ultieme behoeder van de koopkracht speelt. Papiergeld daarentegen wordt ALTIJD waardeloos na ongeveer een halve eeuw. Deze keer wordt niet anders.

Goud noteert op zijn laagste niveau in 6 maanden. Sinds begin van dit jaar is de koers van het gele metaal met 4% gedaald. Is de rol van goud als beschermer van rijkdom uitgespeeld?

Enkel goud uitgedrukt wordt in Euro en Dollars is de papierprijs gedaald. Uitgedrukt in andere currencies is de goudprijs sterk gestegen. Ik denk aan: Venezolaanse Peso, Argentijnse Bolivar, Zuid-Afrikaanse Rand, Oostenrijkse Kroon,...Straks (ik verwacht voor 2021 een veel hogere goudkoers) zien ook voor de prijs uitgedrukt in Dollars en Euro's opnieuw recordkoersen voor Goud en Zilver.  Goldonomic.be publiceert een grafiek waar de evolutie sinds 2001 duidelijk zichtbaar is.

Er mag gerust van een verrassing worden gesproken, want in politiek en economisch onzekere tijden speelt goud traditioneel de rol van veilige belegging. Vandaag staat de wereld aan de vooravond van een handelsoorlog, waren de geopolitieke spanningen nooit groter dan voor de invasie van Irak in 2003 en bevindt de EU zich in de grootste crisis sinds de schuldencrisis van 2010. Goud kan hier niet van profiteren en dat staat haaks op alle elementaire regels van het investeringsboekje.

Goud staat helemaal NIET haaks op de elementaire regels van het investeringsboekje. Door dit te beweren, bewijst de auteur dat hij geen moer verstand heeft van deze zaak.

Waarom blijft de prijs van goud zakken?

Sinds het edelmetaal in 2011 even aan de poort van de 2.000 dollar per ounce leek te gaan kloppen is het meer dan een derde van zijn waarde kwijt. Wanneer straks de rente wordt verhoogd, wordt het edelmetaal nog minder aantrekkelijk, want net als de Zwitserse franc brengt goud niets op en moet je anderen betalen om het te stockeren.

Goud is het enige echte geld zonder tegenpartij. De enige veilig manier om koopkracht te bewaren in slechte tijden. Tenminste als men het bewaart in een niet-bank kluis. NIETS gaat in een rechte lijn naar omhoog of gaat in een rechte lijn naar omlaag. Elke prijsvorming kent CORRECTIES. Tijdens een correctie wordt de historische prijsstijging (of prijsdaling) verteerd door de beleggers en de financiele markten. Dit geldt ook voor Goud (en Zilver). Voeg hieraan toe dat het niet zomaar is dat landen zoals Rusland en China ZWAAR investeren in Goud. Duidelijk is dat die landen dingen zien die het Westen weigert te zien.

Economen weten maar al te goed hoe de vork in de steel zit. Enkel zijn er weinig echte professionelen die de economie goed begrijpen. Erger is dat er weinig Professors economie zijn die hun vak beheersen. Geloof me, de situatie in vb. Belgie en Nederland is SCHRIJNEND! Professors die niet eens de juiste definitie kennen van Inflatie en Deflatie...heel erg!

Zoals meestal hebben economen a posteriori een reeks verklaringen, die - eveneens zoals meestal - weinig overtuigend klinken.

 1. De stijging van de dollar heeft een negatief effect op goud.

De basistrend van de Dollar is DALEND! ….niet stijgend. Wat we nu hebben, is gewoon een correctie.  Een kort bezoek aan de Goldonomic-Dollar-sectie laat dit duidelijk zien.

2. De stijging van de Amerikaanse rentevoet maakt goud minder interessant, omdat het gele metaal geen rente uitbetaalt.

Dit is een GROVE leugen. Begin de jaren 1980 moest Volker de rentevoet tot boven de 20% optrekken om de goudprijs-stijging te stoppen. Elkeen die zijn ogen open heeft, stelt trouwens vast dat deze regel helemaal niet opgaat in landen zoals Venezuela, Argentinie, Turkije,....Eens er ZWARE inflatie heerst, zal de goudprijs blijven stijgen. Zelf bij rentevoeten boven de 20%.

3. De inflatie is nog altijd onvoldoende hoog in een aantal economische regio’s waaronder Japan en de EU. (Veel investeerders kochten goud toen de centrale banken na de financiële crisis van 2008 hun QE-programma's inzetten. Ze gokten daarbij op een aanzienlijke stijging van de inflatie. Maar prijzen gingen amper omhoog en de door velen voorspelde hyperinflatie kwam er nooit.)

De inflatie-cijfers worden GEKOOKT, gemanipuleerd. Elke huisvrouw ervaart dit dagelijks. De ECHTE INFLATIE ligt minstens rond de 10%. De hyperinflatie is in het Westen alsnog niet zichtbaar in consumptie- en energieprijzen. Maar deze zijn nu toch fors aan het stijgen...Hyperinflatie hebben we intussen wel in Venezuela en Argentinie (na WWII waren dit de rijkste landen ter wereld).

Praatjes zullen velen zeggen, die makkelijk kunnen worden weerlegd met tegenargumenten. Toch hebben de hefboomfondsen, dat zijn de grote speculatieve fondsen, goud volledig uit hun portefeuille gehaald, terwijl de Comex, de belangrijkste termijnmarkt voor goud, op zijn laagste niveau noteert sinds 2016.

De beheerders van Hefboomfondsen behoren nu wel niet tot de "slimsten" op aarde en beleggen op een gans andere manier. Omdat GOUD de barometer is voor de echte waarde van het papiergeld zien Centrale Banken en de Overheid liever een lage goudkoers. De Comex is gedegeneeerd tot een 100% gemanipuleerde papiermarkt. Bovendien slaagde eind juni de verkoop van bijna 800 kgr goud er maar in om de goudprijs met slechts $25 naar omlaag te halen. Ook is het voor Hefboomfondsen erg moeilijk te beleggen in een erg KLEINE MARKT. Vergeleken met andere sectoren is de kapitalisatie van de Goud en Zilver sector ERG KLEIN.

Welke alternatieven zijn er?

Indien goud niet langer zijn rol als beschermer van rijkdom speelt, dan moet die rol door andere markten zijn ingepalmd. Telkens de geruchten over de nakende handelsoorlog toenemen zijn het dezelfde activa die daarvan profiteren:

 1. De Japanse yen.

De japanese yen zit eveneens in een lange termijn dalende trend. Fundamenteel gezien is Japan FAILLIET...daarom is de Yen per defintitie NUL waard. Als je naar onze grafiek kijkt van Goud uitgedrukt in Yen zie je het ECHTE BEELD van Japan en de Yen. Iets helemaal anders dan wat Dominiek Dewitte ons op de mouw spelt. Zie sectie Yen-Goud en Yen/$/€ op de goldonomic.be site

2. Amerikaans overheidsobligaties.

De Amerikaanse overheid is eveneens failliet. Tijdens de voorbije jaren (dank zij Obama) is de totale Amerikaanse schuld exponentieel gestegen. Omdat de rentevoeten verder gaan stijgen, gaat straks ook de USA failliet. Voeg hierbij dat over de voorbije maanden het duidelijk geworden is dat we een trendommekeer hebben van de rente.  Net daarom gaan Amerikaanse overheidsobligaties straks harde klappen krijgen. Bij een failliet van de USA, wordt de Dollar (en de Treasuries) trouwens waardeloos. Deze trendommekeer is duidelijk te zien op de grafieken die Goldonomic.be publiceerd onder de sectie Obligaties Algemeen & USA. Op die pagina kan men trouwens een een grafiek zien die de ratio weergeeft van Obligaties versus Goud....en die grafiek ziet er voor de obligatiehouder helemaal niet mooi uit.

3. Duitse overheidsobligaties.

Duitse overheidsobligaties betalen een extreem lage en zelf negatieve rente uit. Als je van het rendement de inflatie aftrekt, kom je als belegger helemaal bedrogen uit. Als straks ook de Duitse rente gaat stijgen, ben je helemaal de sigaar. De Duitse rente en Duitse obligatiemarkt is duidelijk aan het uittoppen. Dit kan je duidelijk zien op de Goldonomic.be site op de sectie Staatsobligaties in de EU.

4. De Nasdaq en de tech-aandelen (al kregen die vorige week klappen).

De Amerikaanse beurs moet – technisch beschouwd – nog zijn 5de en finale haussebeen afwerken. Het 5de been is per definitie een KOOPCLIMAX overgoten en Euphorie. Maar omdat het risico van een Crash van de Dow Jones en van de US-Dollar met de dag groter wordt dient men hier erg voorzichtig te zijn. Ook omdat de doorsnee belegger tijdens dit soort hausse zo euphorisch wordt dat hij het gevaar niet ziet en gewoon blijft zitten. Eens de Crash er is, zijn er geen kopers meer....tenzij aan belachelijke lage koersen. Verkopen kan dan niet meer. Meer in de sectie Wereldbeurs-indexen.

5. Hedendaagse kunst en flats in New York, Vancouver en Londen

Laurence D. Fink, de voorzitter van ‘s werelds grootste investeringsfonds BlackRock Inc., zei een jaar geleden al dat de rol van goud nu wordt ingenomen door hedendaagse kunst en appartementen in steden als New York, Vancouver en Londen. ‘Historisch was goud altijd al een geweldig instrument om rijkdom te beschermen, maar het edelmetaal is zijn glans verloren en er zijn nu andere mechanismen die rijkdom beschermen en tegen inflatie bestand zijn.’ Ook is het voor families veel makkelijker geworden om hun rijkdom in het buitenland te stallen. Ze hebben daarvoor geen goud meer nodig.

De onroerendgoed markt in Vancouver en Canada krijgt rake klappen. Vooral West-Canada wordt hard getroffen nadat de Canadese Overheid het extra moeilijk en duur maakte om als niet Canadese resident in Canada onroerend goed te kopen. Voeg hierbij dat de Canadese families enorm zwaar in de schulden zitten. Omdat ze het steeds moeilijker hebben om hun hypotheek af te betalen, hebben we een stijgende verkoopsdruk op alles wat Canadees onroerend goed is.

Wie in Londen onroerend goed kocht, is er ook al aan voor de moeite. Niet alleen kreeg het Pond Sterling rake klappen (zie Goldonomic.be site) maar op de koop toe is Londen een Moslim-stad geworden en dit laat zich ook voelen op de onroerendgoed markt.  Onroerendgoed in New York heeft eveneens zijn glorietijd gezien. Zelf Manhattan krijgt het zwaar te verduren. Rijke families die nu in het buitenland (maar ook in Belgie) onroerendgoed kopen, zullen er aan zijn voor de moeite. De onroerendgoed markt is DUIDELIJK BAISSIER geworden. Hou er rekening mee dat de baisse ZEKER voor de komende 25 jaar zal aanhouden.

Terloops: weet dat men in Duitsland na de Weimar met enkele goudstukken een ganse straat kon opkopen. Omdat op een zeker ogenblik buitenlanders stonden aan te schuiven om zo Duits onroerendgoed te kopen, werd de aankoop door niet-Duitsers bij wet verboden. Hetzelfde fenomeen speelde zich af in New York en Manhattan tijdens de Grote Depressie van de jaren '30.

Duidelijk is dat de Auteur en uitgever van L'Express-Business in LALA-land leeft waar iedereen er stellig van overtuigd is dat de prijs van onroerendgoed enkel maar kan stijgen. NIET ZO!  Goldonomic.be geeft duidelijk aan wat de onroerendgoed cycli zijn en waar we ons nu bevinden. En de vooruitzichten zijn NIET GOED. Ik schat dat vele koppige Vlamingen de komende jaren dank zij hun koppigheid het ganse familievermogen gaan verspelen....

buffettWarren Buffett. Tenslotte is er nog topinvesteerder Warren Buffett. Die omschreef goud destijds als 'een product dat ergens in Afrika of een andere locatie uit de grond wordt gehaald, vervolgens wordt gesmolten en uiteindelijk weer in een nieuw gegraven put wordt begraven en door een grote groep betaalde wachten moeten worden beschermd’. Volgens Buffett heeft goud geen enkel praktisch nut heeft. Elk buitenaards wezen zou volgens hem verbijsterd zijn over de rol die het goud heeft in onze maatschappij.

Wie is die man om zich uit te spreken over Goud dat al meer dan 6,000 jaar zijn nut en ABSOLUTE waarde bewezen heeft !? Zou Buffett ook een buitenaards wezen zijn?! Volgens mij is Warren Buffett niets meer dan een gevaarlijke omhooggevallen idioot met veel geld. Als dit man echt gelooft en doet wat hij zegt, dan wordt die straks ook zo arm als job.

Misschien moet je gebruik maken van onze 4th of July zomer aanbieding. Voor iets meer dan wat een EXPRESS abonnement kost, kan je ECHTE informatie lezen....en grafieken raadplegen die de realiteit weergeven in plaats van LALA-LAND fictie....klik hier. Wie een abonnement neemt, krijgt alvast interessantere lektuur en toegang tot professionele informatie gedurende een ganse zomer.

Belangrijke fundamentals:

russian central bank gold reserves july 2018

Belangrijke technicals: .......meer in de abonneesecties 

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic


Maandag 2 juli 2018 - Zelf iemand die 'achterlijk" is, snapt dat de manipulatie niet veel langer meer kan en zal duren....


Bijgewerkte secties: Short Candles en HARD stops in Beursindices, Short candle Majors, Short Candle Juniors , $-Goud, Zilver, US-Dollar, €-Goud & €/$,

Zelf iemand die 'achterlijk" is, snapt dat dit spel niet veel langer meer kan en zal duren....en dat de goudprijs straks oncontroleerbaar uit de hand springt van de Centrale Banken, BIS, IMF,....net zoals tijdens de jaren 1960.

 • De voorbije week waren meer dan 255,000 contracten goud van 3.11 kgr nodig (een totaal van 793 kgr) om de goudprijs met slechts $25 dollars ($25) naar omlaag te duwen. 
 • Voor elke DOLLAR lagere goudkoers moest men  ongeveer voor € 1.100.000.000 goud verkopen.
 • De interventie ging over een totaalgewicht van 793 kgr goud met een waarde van € 27.360.225.000 . 

Banken worden niet langer gerund door bankiers. Ze worden gerund door bureaucraten die elke transactie nauwkeurig uitpluizen op zoek naar uitvluchten om NEEN te kunnen zeggen. Ze lopen op eieren en vaak worden de meest eenvoudige transacties geblokkeerd door een loketbediende of compliance. De situatie is gewoon BELACHELIJK geworden. In het afgelopen decennium zijn de banken hun positie als financiële tussenpersonen geleidelijk aan beginnen te misbruiken.

Een groot deel van de bancaire activiteiten staat onder grote druk van de overheid in de strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme, belastingontduiking en andere criminele activiteiten. Blijkbaar snapt de overheid nog steeds niet dat de Maffia NIET meer via het banksysteem witwast. De strijd tegen terrorisme is één ding, een ander ding is voortdurend de eigen klanten te  dwarsbomen zonder dat dit in het voordeel van het openbaar nut of van de eigen activiteiten is. Het geeft blijk van een schrijnend gebrek aan professionalisme.

Zo was het vroeger niet. Ooit waren bankiers hoogopgeleide mensen en handige beleggers die de noden van hun sector kenden...en die van hun klanten. Nu hebben ze zich verlaagd tot bureaucraten en belastingsbeamtes...

Als de nood aan de man kwam, stonden de bankiers allemaal gelijk op om te schreeuwen dat ze te groot waren om failliet te laten gaan. Ze smeekten dan bijna om door de belastingbetaler overeind te worden gehouden. Met al deze gegarandeerde veiligheidsnetten is ook hun winst gegarandeerd en hebben ze weinig aansporingen om hun eigenlijke activiteiten nog uit te oefenen...dramatisch!


Het seizoensgebonden beeld voor het goud over een periode van 30 jaar is meer waard dan 1.000 woorden.

Belangrijke fundamentals: .......meer in de abonneesecties

Belangrijke technicals:  .......meer in de abonneesecties

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic

 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

RT @PeterSchiff: While the price of #gold hit a 52-week high today, we have been above $1,350 twice in the past 6 years, yet failed to hold…

Goldonomic Goldonomic

RT @zerohedge: *DEUTSCHE BANK MAY CUT OFF CLIENTS IF NO IDENTITY DOCS GIVEN: FT So they opened accounts until now without... any identific…

Goldonomic Goldonomic