29
april
2023

Fiscale Amnestie, digitale effekten en wettelijke diefstal...

Gaan de belgen zich nu echt verder laten uitkleden door hun wetgever?

gold confiscationVolgende wetgeving gaat in per 1 augustus 2012 en betreft aktieva in bewaargeving bij belgische banken.

Wie beleggingsinkomsten van 2012 anoniem wil houden voor de fiscus, heeft nog tot 1 augustus 2012 de tijd om de ‘rijkentaks’ van 4 % te betalen. Doet u dat later, dan betaalt u ook nalatigheidsinteresten.

Na fiscale Amnestie en het digitaliseren van alle effekten, klapt de val langzaam maar zeker dicht. Wie in 2013 zijn belastingaangifte invult, zal voor het eerst zijn beleggingsinkomsten moeten aangeven. De roerende voorheffing voor tal van producten is immers niet langer bevrijdend. Het gaat onder meer over inkomsten die aan 25% roerende voorheffing onderworpen zijn, zoals de dividenden van aandelen zonder VVPR-strips. Ook de inkomsten die aan 21% roerende voorheffing onderworpen zijn, zoals kasbons, termijnrekeningen, obligaties, staatsbons (behalve die uitgegeven in december 2011) en dividenden van beleggingsfondsen, vallen in principe onder de aangifteplicht. Maar voor die inkomsten is er wel een uitweg. Als de belegger beslist om een extra heffing van 4% te betalen, vervalt voor die inkomsten de aangifteplicht (voorlopig…)

De aangifte en de betaling van de heffing moet gebeuren door uw bank binnen de 15 kalenderdagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten. Omdat de praktische modaliteiten van deze nieuwe heffing pas recent bekend zijn, zullen er pas vanaf 1 augustus 2012 nalatigheidsintresten verschuldigd zijn voor de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld tussen 1 januari 2012 en 15 juli 2012. Dat verscheen deze week in het Staatsblad.

De Belgische Bankenfederatie Febelfin stelde enkele weken geleden wel dat de banken de eventuele nalatigheidsintresten voor hun rekening zullen nemen. Wie op zeker wil spelen, geeft echter zijn beslissing best voor 1 augustus door aan zijn bank. Vele banken hebben de vraag al voorgelegd maar geven hun klanten tot na de zomer de tijd om te antwoorden of ze al dan niet voor de extra heffing kiezen. Andere banken, zoals enkele onlinemakelaars, passen de heffing van 4 procent standaard niet toe, tenzij de klant er expliciet om vraagt.

Aan de aangifteplicht ontsnappen onder meer de inkomsten uit het spaarboekje (minder dan 1.830 euro interesten) en de inkomsten uit spaar- en beleggingsverzekeringen (tak21 en tak23) met een langere looptijd van 8 jaar of overlijdensdekking van 130 procent. Op die inkomsten is geen roerende voorheffing van toepassing.

Nota:

  • Ik verwacht dat eind 2012, begin 2013 de val volledig dicht slaat. Vanaf dan immers zijn ALLE effekten ook gedigitaliseerd en kan het belgisch vermogenskadaster worden afgewerkt. De volgende stap is de Vermogensbelasting! De heffing en de kontrole zal gebeuren op Europees vlak (voor alle landen die in 2013 nog tot de euro-zone behoren).
  • Hou er rekening meer dat er nu onderhandelingen aan de gang zijn tussen de Belgische, Nederlandse, Duitse en Italiaanse wetgever over een HAIRCUT taks van 31% tot 41% over alle gelden gestationeerd bij Zwitserse banken. Ik veronderstel dat eens er en akkoord is bereikt, de Zwitserse banken het bedrag zullen afboeken van de rekeningen van respektievelijk de belgische, nederlandse, duitse en italiaanse rekening houders en dat deze dan bij hun nationale fiscale instanties een eventuele terug-betaling zullen moeten aanvragen.

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."