31
maart
2024

De remake van Operatie Gutt

De Overheid is er om je te helpen...om van je spaargeld vanaf te raken...

Camille GuttDit artikel verscheen in een belgische krant, kreeg 600 commentaren en stond al snel nummer 2 op Google...tot het ineens verdween..

MAAK DAT JE MET JE CENTEN UIT EUROPA WEG BENT!

  Negatieve Rentevoeten zijn niets meer dan een verdoken operatie Gutt. Alwie in bankdeposito's, spaarboekjes, staatsobligaties, pensioenfondsen, Verzekeringen (TAK), enz..blijft wordt  stelselmatig bestolen.  

Het IMF speelt met het idee om eenmalig een superbelasting van 10 Procent te heffen op het spaargeld in de eurozone. Daarmee zou in een klap het enorme schuldenprobleem van de meeste landen worden opgelost. Het zou een alternatief betekenen voor belastingverhogingen en bezuinigingen. Wij denken echter dat het veel erger wordt...

De economen haasten zich om te zeggen dat het om een louter theoretisch voorstel gaat, een soort rekenoefening dus...maar het is wel een efficiente oplossing voor het schuldenprobleem. Door de maatregel zou de staatsschuld teruggebracht worden tot de aanvaardbare niveaus van voor de financiele crisis van 2008.

Het idee van een heffing op spaargeld is niet nieuw en steekt af en toe weer de kop op. In 2011 opperde de Boston Consultancy Group al iets dergelijks. Toen hadden deze adviseurs het over een heffing van maar liefst 30 Procent. In april had Steen Jakobsen, de hoofdeconoom van Saxo Bank, het dan weer over een belasting van 10 à 15 Procent.

Het laten meebetalen van de burgers aan de crisis door een eenmalige superbelasting is erg ongewoon, maar ook erg aantrekkelijk, aldus de IMF-economen. Als de aktie onverwacht wordt doorgevoerd en men het als een eenmalig iets verkoopt, dan zal de aktie niet verstorend werken op het gedrag van de massa en misschien doorr sommigen zelfs als fair gezien worden.

In de eurozone is er veel spaargeld. Een belastingsvoet van 10 procent levert Duitsland circa 100 miljard euro op. Op Nederlandse spaarrekeningen stond eind augustus 329 Miljard euro. Een eenmalige heffing van 10 procent levert dus bijna 33 miljard euro op, netto zoveel als de opeenvolgende Kabinetten nu willen bezuinigen.

Gewone burgers laten meebetalen aan de crisis werd ook gezien na de Wereldoorlog. In Belgie werd de aktie doorgevoerd door Camille Gutt...als beloning werd de man nadien aangesteld als de eerste topman van het Internationaal Monetair Fonds...klik hier voor meer

Gelijkaardige operaties werden doorgevoerd in Nederland (tientje van Lieftinck) en Frankrijk waar Citroen en Renault op slag arm waren...nu alles gedigitaliseerd is, wordt alles nog makkelijker door te voeren!

Nederland: Op 6 juli 1945, Lieftinck is net twee weken minister, worden alle biljetten van honderd gulden als een donderslag bij heldere hemel ongeldig verklaard. Alle honderdjes kunnen naar de bank gebracht worden, waar ze voor onbepaalde tijd op een geblokkeerde rekening worden gezet. Wie niet kan bewijzen, dat hij het geld op eerlijke wijze heeft verkregen, kan naar zijn geld fluiten en kan bovendien rekenen op een proces tegen zwarthandel. Het is een vérgaande maatregel. Normaal gesproken dient de aanklager aan te tonen dat een verdachte schuldig is. Bij de geldzuivering geldt echter een omgekeerde bewijslast: 'schuldig, tenzij bewezen onschuldig'.

De inname van de honderdjes is nog maar het begin. Als volgende stap in het Grote Veldtochtsplan wordt op 26 september 1945 al het Nederlandse papiergeld in één klap ongeldig. Tegelijkertijd worden alle banktegoeden bevroren. Iedereen krijgt een week de tijd om zijn geld naar de bank te brengen. Alles wordt geregistreerd, inclusief de inhoud van de kluis, effecten, buitenlands deviezenbezit, nieuwe levensverzekerings-contracten en onlangs afgesloten hypotheken. Alleen het muntgeld blijft buiten de zuivering. Salarissen worden die week niet uitbetaald om het systeem niet in de war te gooien.

Dit is HOE operatie GUTT er tot zover uitziet (Aug 2019):

  • Het wettelijk verplichten van het gebruik van DIGITAAL GELD.
  • Negatieve rentevoeten (we verwachten niveau's tot -25%)
  • Bail-ins
  • CRS en nog meer belastingen.

Bekijk ook het Tientje van Lieftienck. De operatie Gutt in Nederland.


Canada freeze accounts 2022 02 23

LEES OOK: Operatie Gutt...klik hier

 Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic

 

Categories: Financieel Nieuws

Twitter

Twitter response: "Could not authenticate you."