Hoe Point & Figures charts lezen I

Point & Figure charts zijn samengesteld uit kolommen van X's en O's die gefilterde prijsbewegingen vertegenwoordigen. X-kolommen staan voor stijgende prijzen en O-kolommen voor dalende prijzen. Elke letter vertegenwoordigt een zekere waarde die de prijs van de onderliggende waarde moet bereiken alvorens een X of een O kan toegevoegd worden. Tijd speelt geen enkele rol in P&F charting. Deze charts evolueren alleen maar als de prijzen wijzigen. Geen beweging in de prijs betekent geen wijziging in de P&F chart. In de klassieke 3-box reversal charts, zijn omslagen in een richting verder gefilterd door de vereiste van een 3-box minimum om een omslag in de bestaande kolom te rechvaardigen. De 3-box Reversal Method is de meest populair P&F charting methode. Goldonomic maakt gebruik van deze methode.

P&F charts bieden een unieke kijk op bewegingen op de markt:

  • Ze filteren onbelangrijke prijsbewegingen weg, evenals de overtollige ruisZe focussen zich op belangrijke prijsfluctuaties
  • Ze maken het aspect tijd in het analyseproces overbodig
  • Ze maken het makkelijker om support/resistance niveaus vast te stellen
  • Ze geven automatische subjectieve trendlijnen aan

Op de P&F chart worden prijsbewegingen vertegenwoordigd door stijgende X-kolommen en dalende O-kolommen. Elke kolom vertegenwoordigt een up- of downtrend. Elke X of O vertegenwoordigt een zogenaamde box op de chart. Elke chart heeft een parameter of Box Size, die de prijsrange voor iedere box definieert.

Elke chart heeft een tweede parameter, de zogenaamde Reversal Amount, die de grootte van een beweging aangeeft die de onderliggende waarde in de omgekeerde richting moet bewegen om van een trendommekeer te kunnen spreken.  Wanneer deze reversal drempel is oveschreden, wordt een nieuwe kolom langs de voorgaande gestart. Deze beweegt in de tegengestelde richting. Goldonomic gebruikt 3 box reversals...slechts wanneer 3 boxen gevuld kunnen worden, wordt een andere kolom gebruikt.

P&F charts geven de tijd niet lineair weer, dit in tegenstelling tot bar charts. De ruimte tussen prijsfluctuaties zal niet symmetrisch zijn. De chart verandert alleen wanneer er een prijsbeweging plaatsvindt die grote genoeg is om het toevoegen van een nieuwe X of O te rechtvaardigen. De factor tijd kan op maandelijkse basis gevolgd worden. Cijfers en letters op de chart geven aan wanneer een nieuwe maand is gestart. Zo geeft het cijfer 2 de start van de maand februari aan, de letters A, B en C staan respectievelijk voor het begin van de maanden oktober, november en december.

Hoe prijsobjectieven berekenen? :

Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit rapport mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verspreid zonder expliciete schriftelijke toestemming van Goldonomic.


 

Twitter