Energie & Complexe Maatschappij

Energie en complexe samenlevingen

Zo lang als er voldoende energie is, kan een samenleving investeren in complexiteit [globalisme- editor]; maar zodra energie voorraden hun limieten bereiken of beginnen af te nemen, wordt complexiteit [globalisme - editor] steeds minder betaalbaar. [energie is inclusief voedselvoorraden, werkvoorraad en brandstoffen) - Joseph Tainter

Complexe organisaties en samenlevingen kosten steeds meer geld

Toen Rome een keizerrijk werd, was het een samenleving gebaseerd op zonne-energie, de publieke werken, opleidingen en sociale voordelen voor de burgers vereisten meer en meer geld. In die dagen vereiste dat ook financiering. Het werd gedaan door middel van belastingen en door het devalueren van de valuta (inflatie). Belastingen geraakten uiteindelijk zo hoog, dat de landeigenaren hun boerderijen verlieten, dit veroorzaakte een forse daling in voedselproductie (Zimbabwe).

 

Het overleven van complexe samenlevingen is enkel mogelijk mits omschakeling naar een meer economische bron van energie.

Elke keer in de geschiedenis was een een majeure economische crisis en oorlog, complexe samenleving overleefde omdat het in staat was naar een meer economische bron van energie om te schakelen: van zonne-energie naar hout, van hout naar kolen (stoom) en van kolen naar olie (vloeibare energie), van olie naar nucleair..................?

Kiezen voor minder complexiteit, zoals de USSR dit deed in 1990 of kiezen voor een afscheiding tussen Tsjechië en Slowakije...kiezen voor een afscheiding tussen Nederland en Belgie in 1830...of kiezen voor een afscheiding van Catalonie, of kiezen voor een opsplitsing van Vlaanderen en Wallonie...

Geconfronteerd met een prijs van energie die te hoog is geworden om een complexe samenleving op te laten bestaan, kan een samenleving kiezen voor minder complexiteit. Een recent voorbeeld van een samenleving die minder complex werd is de USSR uit 1990. De Sovjet-Unie verleende autonomie aan haar voormalig gecontroleerde staten. Dit verlaagde kosten voor de regering, terwijl Rusland voldoende militaire slagkracht behield om zichzelf te beschermen en haar mensen te voeden.

Meer recent deed hetzelfde fenomeen zich voor toen De Tsjechische republiek en Sowakije uiteen vielen. Vanwege de hogere kosten om deze samenlevingen op hoog niveau van complexiteit te houden, neemt de politieke weerstand langzaam maar zeker af.

the coming economic collapseMet de voortdurend stijgende prijzen van energie en de verslechterende economische problemen in Europa en Noord-Amerika zien we in de toekomst mogelijk minder complexe politieke structuren.

Binnen de EU hebben Griekenland, Italië en Spanje enorme financiële problemen. Spanje en Griekenland bijvoorbeeld zouden in staat moeten zijn hun valuta te devalueren. Echter, door onderdeel te zijn van de EU is zo'n actie onmogelijk geworden. In economische termen, dit impliceert dat de enige mogelijke correctieve actie een recessie en mogelijk een depressie zal zijn: als de waarde van het fiat geld niet kan worden aangepast, dan zal de waarde van de goederen worden aangepast.

Voor Noord-Amerika stellen enkele schrijven "Amero" voor. Onder dit systeem zouden Canada, de VS en Mexico onder hetzelfde financiële systeem vallen. De Amero zou dan in staat zijn te concurreren met de Euro. In een notendop, het zou een vergelijkbare actie zijn die Europa heeft gezien met de EU enkele jaren terug. Maar praat over een Amero en vermoedelijk zien we het tegenovergestelde: een afscheiding van de Verenigde Staten in het geval van LOKALE VALUTA's.

Feitelijk, de formatie van de Euro was een idee gecreëerd door globalisme die door politici werd vermarkt, omdat het toen een win-win situatie was voor beide entiteiten. Zoals eerder uitgelegd in artikelen zal globalisme onder druk van hogere energieprijzen koers moeten wijzigen. In alle gevallen is het voor globalisme onmogelijk geworden om te overleven in een omgeving waar de prijzen van energie omhoog knallen!

Elektriciteit is een middel geworden om belastingen te heffen!

world price electricity

klik om te vergroten

Twitter

Silver is a SCREAMING BUY and Cheap, Cheap as Chips!

Goldonomic Goldonomic