Centrale banken - FED - ECB

HET FEDERAL RESERVE SYSTEEM, DE GROOTSTE BANKOVERVAL IN DE AMERIKAANSE GESCHIEDENIS

Het Federal Reserve Systeem (en de Centrale Banken) werd in het leven geroepen als gevolg van de paniekaanvallen op de financiële markten in 1903 en 1907, het systeem was bedoeld als tegengewicht voor de negatieve impact van het systeem van fractional reserve banking. Ruim een eeuw later kan alleen maar gesteld worden dat de FED een grote mislukking was. Geld staat niet langer garant voor waarde en de wereld heeft 2 enorme crisissen achter de rug. In tegenstelling tot het monster te bestrijden, heeft de FED het alleen gevoed en in grootte doen toenemen. Maar eigenlijk  was dit allemaal te verwachten. 

Fraude is alleen maar een misdaad in de privé-sector, voor overheden en banken is het de gewone manier van doen.  En kan het bovendien straffeloos gebeuren.

Ze doen alsof alles zo geregeld is in het voordeel van het algemeen welzijn en voor onze veiligheid...maar waar hebben we dat liedje nog gehoord? BANKEN en de FED zijn het GROOTSTE SCHANDAAL uit de geschiedenis: ze plukken geld uit de lucht en vragen daar bovendien ook nog eens rente op. De overheden spelen het spelletje bewust mee, in ruil voor geld zodat ze de belastingen niet moeten optrekken. Bovendien krijgen de politici een alibi om anderen de schuld te geven voor het opduiken van inflatie en zelfs hyperinflatie.

Iedereen die het "The Federal Reserve System" begrijpt, weet dat deze privé-bank eigenlijk eigendom zijn van Rockefeller, Rothschild, J.P. Morgan en Wartburg, instellingen die ook aan de basis van het ontstaan van de FED lagen.

De aandelen van de Federal Reserve Bank  worden niet verhandeld op de beurs en vallen dus ook niet onder de toezicht van de Securities and Exchange Commission. Een lijst met aandeelhouders hoeft dus ook niet gepubliceerd te worden. Het is momenteel onmogelijk om uit te zoeken wie eigenaar is van ons monetair systeem.!

De Amerikaanse belastingbetalers betalen jaarlijks 1.000 miljard Dollar rente aan een privé-bank, beter bekend als de "Federal Reserve." 

De Federal Reserve…de meest criminele daad ooit verricht wordt door deze woorden gedektl…De banken hebben het speciale privilege gekregen om geld te distribueren en daarvoor zoveel als ze zelf willen aan te rekenen. Het is het vreemdste en meest gevaarlijke voordeel dat ooit in handen van een groepje bevoorrechten door de overheid werd gelegd. En daarmee wordt ook de Amerikaanse grondwet met de voeten getreden. Het volk is de overheid en laatstgenoemde moet daarom (zoals de grondwet het voorschrijft) de waarde van het geld garanderen. (Congressional Record, 1913-12-22)

Velen stellen dat de Federal Reserve Act gewoon ongrondwettelijk is. Ex-Congreslid Ron Paul stelde het volgende: "The United States Constitution grants to Congress the authority to coin money and regulate the value of the currency.". Inderdaad, de staat moet de waarde van het geld garanderen. De grondwet gaf het Congres echter niet de autoriteit om de controle over het financieel systeem over te hevelen naar een centrale bank. En ze gaf zeker niet de toestemming om de levensstandaard van de doorsnee Amerikaan aan te tasten door een inflatoire monetaire politiek te voeren.

Opmerking: hetzelfde geldt voor de ECB (Europese Centrale Bank) en voor andere centrale banken. Het belangrijkste verschil is dat de ander centrale banken staatseigendom zijn.


Geld uit de lucht plukken en daar rente voor vragen, is niets anders dan IMMOREEL en CRIMINEEL, een dergelijk systeem is gedoemd om te mislukken. 

--

Twitter